Page 1

NO SIGUIS

UNA PETITA GUIA PER HOMES QUE NO VOLEN PASSAR-SE D’HOMES

UN MATXIRULO!


ELS HOMES CONTROLEM L’ESPAI, LA PARAULA I EL PODER:

El masclisme és un problema dels homes que afecta principalment a les dones. Sí, has llegit bé, el masclisme és un problema dels homes perquè, en una relació desigual, és l’actor opressor qui ha de modificar el seu comportament i deixar d’oprimir. No és responsabilitat de les dones, ni de cap altra persona que no s’identifiqui com a home, encetar els canvis necessaris per tenir una societat igualitària. Així doncs, si tu també vols començar a deixar el masclisme enrere, segur que t’interessaria saber que hi ha actituds quotidianes que podem modificar. I és que, degut a l’educació rebuda, els homes tendim a ocupar espais i a creure’ns legitimats per tenir sempre el poder o la raó per sobre de qui no s’identitiqui com a home. Para atenció al teu dia a dia i intenta no perpetuar els següents abusos:

ESPAI FÍSIC

ESPAI SOCIAL

ESPAI INTEL·LECTUAL ESPAI POLÍTIC

ESPAI LABORAL

ESPAI PERSONAL

La ocupació indeguda de l’espai

Interrompre constantment a altres per-

Ni sempre tenim la raó ni sempre sabem

Ministeris, direccions, secretariats,

És molt comú que les intervencions dels

No és no. A l’espai personal, els homes

físic, coneguda pel terme anglosaxó

sones quan parlen, especialment dones,

més que ningú de qualsevol tema.

juntes, representants, líders… oi que

homes en reunions i esdeveniments

donem per fet el consens de les nostres

manspreading, consisteix en ocupar

és una actitud que implica pensar que

Aprenent de tot, mestre de res, què

són espais copsats per homes? En

siguin més llargues que les de les dones.

parelles, però també ho fem amb

físicament més espai de l’estrictament

el que tu dius té més rellevància que el

en diuen. A banda d’interrompre, de

tant que més legitimats per parlar i per

A més, en aquestes intervencions els

companyes de pis, amigues o membres

necessari. L’exemple més conegut

que està dient l’altre. Aquesta pràctica

vegades els homes assumim que tenim

debatre, els homes tendim a creure’ns

homes acostumen a repetir contin-

de la mateixa associació. La forma més

és quan els homes seiem al transport

és coneguda com a manterrupting, i

més coneixements sobre molts temes

també més legitimats per a representar

guts.... No cal tenir la raó sempre i, si es

coneguda d’abusar de l’espai personal

públic amb les cames esteses, ocupant

és també freqüent en espais de debat,

només pel fet de ser homes. Això es deu

a les altres persones. A l’espai polític

té, no cal demostrar-ho constantment.

és, òbviament, la violació; però també

més espai del que realment necessitem

reunions o processos de presa de

a la constant representació en mitjans

es combinen el privilegi de la paraula i el

No ets menys valuós per parlar o fer-te

entren aquí l’abús, l’assetjament, el con-

i incomodant altres persones usuàries

decisions.

i en la cultura general dels “professio-

de la raó. Però, una societat, empresa o

notar menys.

tacte no desitjat i la violència masclista.

nals” com a homes, deixant les dones

associació igualitària hauria de comptar

del mateix transport. Amb aquesta actitud, marquem l’espai com a nostre i

Què pots fer tu?

en papers subalterns. Al fet d’explicar

amb representants que escenifiquin la

Què pots fer tu?

Què pots fer tu?

en limitem l’ús a la resta de persones.

Cal saber compartir l’espai i el prota-

a una dona una cosa la qual és obvi que

seva diversitat. Persones racialitzades,

Demana torn de paraula abans de

És senzill, només sí és sí. No t’imposis

gonisme amb les altres persones. Si

té coneixements o de la que no t’ha de-

LGBTI+, amb diversitat funcional, sense

parlar. Si algú ha manifestat ja la teva

per la força, no persegueixis a la gent,

Què pots fer tu?

només tu participes de la conversa,

manat explicació se li diu mansplaining.

recursos i… també dones.

opinió, no cal repetir-la, sobra amb as-

no assetgis, no insisteixis davant una

Limita la teva ocupació de l’espai al que

no és una conversa, és un monòleg.

És a dir, assumir que sap menys que

sentir. Si no has de dir res rellevant que

resposta negativa, no facis ús de cap

realment necessites. Si tens dubtes

Les dones també són interessants,

nosaltres només perquè és dona.

Què pots fer tu?

no hagi dit ja algú, no diguis res. Quan

mena de violència, no excusis la teva

sobre l’ocupació que fas, sempre

enginyoses, enriquidores o divertides.

Si t’ofereixen un càrrec de responsa-

et toqui parlar, sigues concís i directe.

actitud en la beguda o la roba d’ella. El

pots demanar si estàs molestant. El

De vegades, saber callar ens ajuda a

Què pots fer tu?

bilitat o representació, pensa en si

Proposa’t per col·laborar i no per liderar

contacte personal no ha de ser només

manspreading pot ser inconscient, però

escoltar millor.

Com amb el manterrupting, escoltar és

tens alguna companya que pugui fer

projectes.

consentit, sinó desitjat per totes les

més enriquidor que parlar. Valora a la

la mateixa feina. Fer un pas enrere

gent per la seva experiència i no per la

permet que altres identitats invisibilit-

seva identitat. Totes les persones són

zades facin un pas endavant i puguin

expertes en algun tema i de ben segur

apoderar-se.

és important detectar-lo.

que et sorprendràs del que saben i tu desconeixes, o podeu tenir converses molt enriquidores sobre un tema del que sabeu molt tots dos.

persones implicades.


I RECORDA: ELS ABUSOS MASCLISTES S’ENFORTEIXEN AMB EL SILENCI CÒMPLICE D’ALTRES HOMES.

CALLAR QUAN NO HAURIES DE FER-HO, TAMBÉ ÉS DE MATXIRULOS!

En conveni amb

No siguis un matxirulo!  

Plegable sobre noves masculinitats editat pel Consell de la Joventut de Barelona.

No siguis un matxirulo!  

Plegable sobre noves masculinitats editat pel Consell de la Joventut de Barelona.

Advertisement