Page 12

Profile for Consell de la Joventut de Barcelona

Guia Jove per trobar un habitatge  

Guia amb continguts sobre recursis i informació per facilitar als joves la recerca i accés a un habitatge.

Guia Jove per trobar un habitatge  

Guia amb continguts sobre recursis i informació per facilitar als joves la recerca i accés a un habitatge.

Advertisement