Page 57

CONSELL ESPORTIU DEL VALLÈS OCCIDENTAL SABADELL Comptes Anuals Exercici 2017-2018 Des de l’1 de setembre de 2017 al 31 d’agost de 2018

11.5 Promocions, patrocinadors i col·laboracions

PROMOTORS

2016 - 2017

2017-2018

Patrocini per a la celebració de la Final Comarcal Rítmica conjunts i la Diada de l’Esport

AGRUPACIÓ MÚTUA

800,00 Patrocini per a la celebració de la Final Comarcal Rítmica conjunts i la Diada de l’Esport

CONDIS SUPERMERCATS RÍTMICA DISSENY

Patrocini a la Final Nacional Rítmica

300,00 Patrocini a la Final Nacional Rítmica 1.100,00

TOTAL

1.200,00 00,00 1.200,00

Com obtenim els nostres ingressos..

Curs 16-17 PARTICIPANTS

Curs 17-18 213.565,52

45,23%

1.100,00

0,23%

AJUNTAMENT SABADELL

108.333,33

22,95%

CONSELL CATALÀ DE L'ESPORT

136.457,00

28,90%

DIPUTACIÓ DE BARCELONA

3.885,07

0,82%

TRIPARTITA

1.017,90

0,22%

UCEC

7.781,65 472.140,47

PATROCINADORS

TOTAL

PARTICIPANTS

239.831,13

46,04%

1.200,00

0,23%

AJUNTAMENT SABADELL

114.568,00

21,99%

CONSELL CATALÀ DE L'ESPORT

156.633,39

30,07%

DIPUTACIÓ DE BARCELONA

2.392,30

0,46%

1,65%

UCEC

6.313,12

1,21%

100%

TOTAL

520.937,94

100%

PATROCINADORS

DIPUTACIÓ DE BARCELONA

UCEC 1,21 %

0,46% CONSELL CATALÀ DE L'ESPORT 30,07%

PARTICIPANTS 46,04%

AJUNTAMENT SABADELL 21,99%

PATROCINADORS 0,23%

MEMÒRIA CONSELL ESPORTIU DEL VALLÈS OCCIDENTAL SABADELL

57

Profile for CONSELL ESPORTIU SABADELL

Memòria Consell Esportiu Sabadell 2017-2018  

Memòria d'activitats i econòmica Consell Esportiu Sabadell 2017-2018

Memòria Consell Esportiu Sabadell 2017-2018  

Memòria d'activitats i econòmica Consell Esportiu Sabadell 2017-2018

Advertisement