Page 56

CONSELL ESPORTIU DEL VALLÈS OCCIDENTAL SABADELL Comptes Anuals Exercici 2017-2018 Des de l’1 de setembre de 2017 al 31 d’agost de 2018 11.3 Despeses de personal.

2016 - 2017

DESPESES DE PERSONAL

2017-2018

220.196,23

234.405,12

NÒMINES PERSONAL TÈCNIC ESPORTIU NÒMINES PERSONAL DE GESTIÓ

173.420,60 46.775,63

186.030,36 48.374,76

SEGURETAT SOCIAL A CÀRREC DE L'ENTITAT

SOU I SALARIS

64.380,21

68.370,37

SEGURETAT SOCIAL PERSONAL TÈCNIC ESPORTIU

49.424,42

52.455,13

SEGURETAT SOCIAL PERSONAL DE GESTIÓ

14.955,79

15.915,24

ALTRES DESPESES SOCIALS

2.256,92

1,265,04

FORMACIÓ PERSONAL DEL CONSELL *

1.180,80

150,00

MÚTUA SERVEI DE PREVENCIÓ

1.076,12

1.115,04

286.833,36

304.040,53

TOTAL

11.4 Prestacions de serveis 2016 - 2017

PRESTACIONS DE SERVEIS ORGANITZACIÓ JOCS ESPORTIUS ESCOLARS INGRESSOS PARTICIPANTS ORGANITZACIÓ CURSOS FORMACIÓ CURSOS FORMACIÓ ARBITRES I MONITORS CURSOS FORMACIÓ A PROFESSORS CURSOS FORMACIÓ EXTERNA ORGANITZACIÓ ALTRES ACTIVITATS ESPORTIVES DE CIUTAT ORGANITZACIÓ DE L'ENJOGASSA'T ALTRES INGRESSOS D'ORGANITZACIÓ ORGANITZACIÓ PLANS DE PROMOCIÓ CIUTAT-ESCOLA PARTICIPANTS PLA PROMOCIÓ ATLETISME PARTICIPANTS PLA PROMOCIÓ ATLETISME EN PISTA COBERTA PARTICIPANTS PLA PROMOCIÓ BADMINTON PARTICIPANTS PLA PROMOCIÓ BITLLES CATALANES PARTICIPANTS PLA PROMOCIÓ CURSES D'ORIENTACIÓ PARTICIPANTS PLA PROMOCIÓ ESGRIMA PARTICIPANTS PLA PROMOCIÓ GIMNÀSTICA ARTÍSTICA PARTICIPANTS PLA PROMOCIÓ HOQUEI PARTICIPANTS PLA PROMOCIÓ KORFBAL PARTICIPANTS PLA PROMOCIÓ TENNIS PARTICIPANTS PLA PROMOCIÓ TENNIS TAULA PARTICIPANTS PLA PROMOCIÓ ESPORT ADAPTAT PARTICIPANTS PLA PROMOCIÓ HIP HOP PARTICIPANTS PLA PROMOCIÓ ESCALADA PARTICIPANTS PLA PROMOCIÓ PSICOMOTRICITAT PARTICIPANTS PLA PROMOCIÓ RUGBI PARTICIPANTS PLA PROMOCIÓ CIRC PARTICIPANTS PLA PROMOCIÓ HANDBOL PARTICIPANTS PLA PROMOCIÓ KINBALL PARTICIPANTS PLA PROMOCIÓ AIKIDO PARTICIPANTS PLA PROMOCIÓ ULTIMATE PARTICIPANTS PLA PROMOCIÓ BTT PARTICIPANTS PLA PROMOCIÓ GOLF PARTICIPANTS PLA PROMOCIÓ PÀDEL PARTICIPANTS PLA PROMOCIÓ METODOLOGIES RELAX PARTICIPANTS PLA PROMOCIÓ SWING PARTICIPANTS PLA PROMOCIÓ ACT. AQUÀTIQUES PARTICIPACIÓ I ORGANITZACIÓ TROBADES I FINALS TERRITORIALS, NACIONALS I SECTORS PARTICIPANTS TROBADES FINALS ORGANITZACIÓ FINALS TOTAL

56 MEMÒRIA CONSELL ESPORTIU DEL VALLÈS OCCIDENTAL SABADELL

143.978,02 143.978,02 8.105,00 8.105,00

13.913,00 11.137,00 2,766,00 43.064,50 2.744,00 5.032,00 402,00 630,00 1.100,00 2.550,00 312,00 381,00 1.376,00 1.101,00 598,50 6.162,00 954,00 2.457,00 2.340,00 1.133,00 5.430,00 357,00 1.248,00 1.764,00 392,00 305,00 747,00 1.473,00 558,00 1.518,00

2017-2018 154.097,75 154.097,75 11.270,00 10.790,00 480,00 23.321,70 19.599,24 3.722,46 47.517,00 3.202,00 6.014,00 357,00 597,00 840,00 2.695,00 556,00 489,00 2.148,00 186,00 984,00 6.318,00 2.218,00 2.783,50 2.205,00 1.277,00 5.763,50 588,00 585,00 411,00 1.851,00 652,00 451,00 2.538,00 884,00 924,00

4.505,00

3.624,68

3.738,00 767,00

2.716,00 908,68

213.565,52

239.831,13

Profile for CONSELL ESPORTIU SABADELL

Memòria Consell Esportiu Sabadell 2017-2018  

Memòria d'activitats i econòmica Consell Esportiu Sabadell 2017-2018

Memòria Consell Esportiu Sabadell 2017-2018  

Memòria d'activitats i econòmica Consell Esportiu Sabadell 2017-2018

Advertisement