Page 18

Plans de promoció

Cursos de formació

Un curs més des del Consell Esportiu s’ha dut a terme el programa d’activitats de promoció esportiva adreçada als centres educatius. Un programa destinat als infants i adolescents del nostre territori. El programa s’adreça a tota la tipologia de centres educatius: escoles, instituts, centres integrats, escoles d’educació especial, centres de menors, unitats d’escolarització compartida, entre altres. Arribant així a tota la tipologia d’alumnat.

El Consell segueix apostant fort per la formació de coordinadors/es, professorat, entrenadors/es i persones vinculades al món de l’esport. Aquest any s’han organitzat diverses formacions i cursos amb la col·laboració de l’Ajuntament de Sabadell, l’Escola Catalana de l’Esport, el Departament d’Ensenyament i l’Institut Català de la Salut. Un total de 440 participants s’han beneficiat enguany de la nostra oferta de formació en diferents àmbits. Les primeres formacions comencen a l’octubre. Les jornades formatives específiques dels tutors de joc tenen l’objectiu de formar i actualitzar els nostres col·laboradors perquè puguin regular els partits de les lligues escolars de futbol, bàsquet, handbol i voleibol. Durant el curs s’han ofert diverses jornades formatives per als coordinadors i entrenadors amb la finalitat d’ampliar la seva formació i nodrir-los de coneixements que els ajudin en la seva feina als centres educatius. La xerrada de primers auxilis va acollir el passat febrer un total de 37 participants. Enguany s’ha dut a terme entre els mesos de gener i març un curs de 20 hores sobre el Control i gestió de l’estrès dins l’aula. Aquest curs estava adreçat als nostres professors de primària i secundària i ha estat reconegut pel Departament d’Ensenyament. La finalitat del curs era donar eines suficients al docent perquè aprenguin a controlar el seu estat de salut física, psicològica i emocional en situacions que li puguin generar un cert nivell d’estrès. La novetat d’aquest any ha estat el Curs de monitor d’activitats de dinamització en l’àmbit poliesportiu. Aquesta formació engloba el CIATE de Joc i Esport, el CIATE de Gestió de Petites entitats esportives, el curs de procediments, tècniques i recursos de primers auxilis i un període de pràctiques. Els participants que realitzen i superen aquesta formació són inscrits al Registre Oficial de Professionals de l’Esport. El CIATE de Joc i Esport continua sent la proposta amb més demanda, donat que és la titulació mínima que el Consell requereix a tots els col·laboradors als Jocs Escolars. Aquest curs de 50 hores i reconegut per l’Escola Catalana de l’Esport, ha tingut enguany dues noves edicions al Consell, una al Nadal i l’altra a l’estiu. Juntament amb dos cursos més organitzats amb la col·laboració del Vapor Llonch i l’Institut Sabadell, un total de 160 alumnes han obtingut aquesta certificació al llarg del curs. La primera edició del CIATE en Gestió de Petites Entitats Esportives, de 35 hores de durada i reconegut també per l’Escola Catalana de l’Esport ha acollit un total de 24 alumnes, que es podran formar ara amb el curs de primers auxilis.

Totes les activitats desenvolupades dins l’horari lectiu del centre tenen com a objectiu la promoció de la pràctica esportiva entre la població en edat escolar, tot despertant l’interès de l’alumnat per l’esport i facilitant la continuïtat de la seva pràctica en horari extraescolar. També pretén cobrir mancances que les escoles poden tenir a nivell d’instal·lacions, materials, tècnics esportius, entre altres. El programa esportiu, també ofereix recursos didàctics i materials al professorat d’educació física, incidint sobretot en formacions d’esports alternatius o emergents, millorant així la seva formació. Per aquest curs l’oferta esportiva s’ha vist renovada i ampliada pel que fa al curs anterior. En total s’han ofert un total de 27 esports, bona part d’ells emergents o de pràctica atípica als centres docents: atletisme a l’aire lliure i en pista coberta, expressió corporal i circ, hip hop, esgrima, esport adaptat, bàdminton, handbol, hoquei, escalada, korfbal, bitlles, psicomotricitat per a nens i nenes de p3-p4-p5, tennis, tennis taula, iniciació a la cursa d’orientació, gimnàstica artística, rugbi, aikido, bàsquet en cadira de rodes, ultimate, ciclisme, swing, jornades aquàtiques per nens i nenes de p3-p4-p5, pàdel, tècniques de relax i kinball. Des de l’organització es fa una molt bona valoració del programa ja que les xifres de participació han arribat a un total de 11.488 participants d’un total de 77 centres educatius, unes xifres que demostren com cada vegada més l’esport està present i guanya importància en el dia a dia dels centres educatius. Les activitats d’atletisme, el circ i tècniques de relaxació han estat les que més participació han registrat. Cal dir, que és vital per al desenvolupament dels Plans de Promoció, la col·laboració amb les diferents entitats col·laboradores, per tal de poder donar sortida a les moltes peticions que hem tingut i que han fet possible poder transmetre a l’alumnat els coneixements i els valors de tots els esports i activitats convocats.

EL VALOR DE FORMAR EN VALORS 27 esports en horari lectiu 18

11.488 participants

Profile for CONSELL ESPORTIU SABADELL

Memòria Consell Esportiu Sabadell 2017-2018  

Memòria d'activitats i econòmica Consell Esportiu Sabadell 2017-2018

Memòria Consell Esportiu Sabadell 2017-2018  

Memòria d'activitats i econòmica Consell Esportiu Sabadell 2017-2018

Advertisement