Page 1

Conscius MarketShare VĂŚrdipapirhandel til alle


MarketShare gør værdipapirhandel til allemandseje Handelsløsning fra Conscius sætter ny standard for brugervenlig handel med værdipapirer. Intuitive overbliksbilleder og intelligent kombination af relevante markedsdata skaber en let overskuelig markedsplads, hvor banken kan markedsføre sine produkter og kunden kan disponere sine værdipapirer på et kvalificeret grundlag – alene eller i samarbejde med sin rådgiver.

Brugervenligt

Intelligent

Overblik

MarketShare er primært udviklet til bankkunden, men findes også snart i en rådgiverversion. Fællesnævneren er intuitiv sammenstilling af viden om det finansielle marked. Med brugervenlig grafik givers et tidstro og kvalificeret beslutningsgrundlag, så man kan analysere, købe og sælge, når det er gunstigt.

MarketShare indgår i og supplerer bankens eksisterende systemer og kombinerer interne og eksterne data på nyskabende og intelligente måder. Det giver brugeren indsigt i baggrunden for udviklingen i porteføljer og papirer: Grafer, ”oste” og tabeller giver hurtigt overblik og skærper kontinuerligt investeringskundens evne til at disponere klogt og ansvarligt – på egen hånd – eller med en rådgiver ved hånden.

MarketShare understøtter lovgivningskrav på værdipapirområdet.

Marketshare’s formål er at bringe værdipapirhandel i øjenhøjde for alle og knytte investeringsinteresserede kunder tættere til banken, så kundedialog og interessen for porteføljepleje øges.

MarketShare indhenter udelukkende markedsdata med specifik relevans for den individuelle kundes portefølje. Al støj er sorteret fra.

Brugervenlig grafik og intelligent kombination af data muliggør endvidere, at kunden kan se sin portefølje og få fuldstændigt overblik over risikoprofil. Automatiske alarmer informerer rådgiver eller kunden via mail og sms i forbindelse med kursudsving, der kan være et købs- eller salgssignal - eller udgangspunktet for en videre dialog. Læs på de næste sider mere om de muligheder, som MarketShare tilbyder.


Overblik over værdipapirer og valuta MarketShares oversigtsbilleder kombinerer informationer om aktier, obligationer, investeringsforeninger, valutakryds og giver detaljeret overblik. Der kan konfigureres lister af forskellig størrelse - som et Large Cap, en relevant valutaliste eller en aktuel obligationsliste med eksempelvis de vigtigste realkreditobligationer.

4 5 1 1. Køb/salgs-funktion er integreret med handelssystemer og øvrig bank-infrastruktur. 2. Tilmeld kursalarm, få kursinformationer tilsendt på mail eller se kursgraf for værdipapiret. 3. Få overblik over værdipapirets udvikling ved at vælge kursgrafen. Grafen viser både værdipapirets udvikling og handelsvolumen.

2

4. Skift mellem grupperinger, børser og lister. 5. Valgte værdipapir-indekser vises i en let overskuelig liste. Til eksempel som her, OMX C20indekset.

3


Markedsoversigt I Markedsoversigten kan banken profilere udvalgte værdipapirer samt vise nyheder, markedskommentarer, indeksoversigter, finansinformationer med mere. Markedsoversigten giver samtidigt kunden et hurtigt og overskueligt overblik over aktier, obligationer, valuta og investeringsforeninger. 1 3

2 1. Den dynamiske ticker giver overblik over C20indekset eller andet valgt indeks. 2. Profilering af udvalgte kurser og obligationer.

6

7

3. Sæt fokus på en udvalgt aktie, andet relevant værdipapir eller indeks. 4. De seneste nyheder døgnet rundt. 5. Markedskommentarerne opdateres løbende og giver indblik i dagens marked.

Detaljeret visning 6. Ved at klikke på en aktie, obligation eller investeringsforening vises detaljerede informationer og ordredybde. Læs yderligere informationer om det valgte papir og se udviklingen i grafer.

4

7. Læs de seneste nyheder vedrørende det aktuelle værdipapir. 8.

5

8


Depotoversigt og gevinst / tab overblik MarketShares depot og gevinst/tabs-overblik giver samlet overblik over individuelle depoter eller grupperinger fordelt på eksempelvis pensionsmidler og frie værdier. Samtidig vises der fordelinger på blandt andet sektorer, valutaer, regioner samt aktivklasser. Endvidere er information vedrørende udviklingen i kursværdien samt det samlede urealiserede og realiserede genvinst/tab let tilgængeligt.

Depotoversigt 1. Liste over et specifikt depot eller en gruppe af depoter.

1

2. Udviklingsgraf over udvikling i kursværdien baseret på enten ét eller en gruppe af depoter.

3

3. Fordelingsgraf, der viser fordeling i et eller i en gruppe af depoter.

Gevinst/tab 4. Søgekriterier på depotet og værdipapiret. 5. Udvikling i gennemsnitlig købskurs.

2

4

6. Liste over bevægelser, der indgår i beregningen af gevinst/tab – dækker både automatiske og manuelle bevægelser.

5

7. Oversigt over gevinst/tab for det aktuelle værdipapir. 8. Giver muligheden for at tilføje en manuel bevægelse, der skal bruges i grundlaget for gevinst-/ tab-beregningen.

6

8 7


Depot præsenteret som en markedsplads ”Min Markedsplads” er et stærkt værktøj, når bankkunden ønsker et henholdsvis overordnet og detaljeret overblik. Overblikket skabes via kombination af lister, interaktive grafer, bevægelser og nyheder med udgangspunkt i kundens positioner. 1

5

2

6

Min Markedsplads 1. Liste over alle depoter og deres aktuelle depotværdi. 2. Graf over kursudvikling baseret på alle depoter. 3. Seneste handler og aktuelle åbne ordrer. 4. Liste over begivenheder. 5. Fordelingsgraf på aktiv, sektor, region og valutaniveau på alle depoter.

3

7

6. Liste med egne vindere og tabere baseret på positioner i alle depoter. 7. Temperaturmåling på udvikling i alle depoter. 8. Nyheder fra i dag og historiske data på alle depoter.

4

8


Portefølje og kursovervågning MarketShare Portefølje holder styr på egne og fiktive porteføljer. Ved at indtaste værdipapirerne kan man følge udviklingen i den samlede portefølje og se det enkelte værdipapirs position. 5 4

1. Vælg mellem aktier, obligationer, valuta, investeringsforeninger eller andet indeks. 2. Et overskueligt diagram giver overblik over aktiernes fordeling. Diagrammet kan tilpasses og sorteres efter en valgfri nedre grænse.

3

3. Foretag løbende ændringer i porteføljens indskud.

2

4. Få en oversigt over alle handlinger, der er foretaget for den pågældende portefølje. 5. Opret nye porteføljer eller slet eksisterende. 6. Tilmelding til kursalarm giver besked ved fald eller stigning i værdipapiret og kan modtages som sms og e-mail. 7. Under fanebladet “Alarmoversigt” findes en komplet oversigt over tilmeldte alarmer og nyhedsservices.

6 7


Rådgiver

MarketShares rådgiverværktøj indeholder blandt andet følgende funktionalitet: 1. Kundeklassificering i henhold til MiFID. 2. Benchmark.

Back office

MarketShares rådgivningsværktøj fokuserer på processen og integrerer og genanvender eksisterende værktøjer til for eksempel porteføljeoptimering, compliance-rapportering og handelsplatform.

Front office

MarketShares rådgiverværktøj letter rådgiverens hverdag gennem automatisering af tidskrævende rutineopgaver. For eksempel udarbejdelse af dokumenter, indsamling af information og dokumentation i relation til MiFID.

1) Start

2) Profil

II) Konfiguration

3) Benchmark

4) Porteføljedesigner

5a) Handel

4b) Instrumentvælger

5b) Rapport

6) Opfølgning

III) Porteføljeoptimering

I) Porteføljemonitor

3. Porteføljedesigner. 4. Eksekvering af handler via integration til eksisterende handelsplatform. 5. Automatisk generering af PDF-rapport til kunde. 6. Aftale om opfølgning/rebalancering, herunder kursalarmer, kalender etc. Figuren til højre giver et overblik over de processer, som MarketShares rådgiverværktøj omfatter.

Front office (rådgiveren)

Back office (central investeringsfunktion)

1) Startside (kundevalg, valg af investeringsforslag).

I. Monitorering af porteføljer (fx månedlig screening af portefølje og generering af rapport).

2) Profil (afdækning af mål, forventninger etc.).

II. Konfiguration (risiko-profil-matrice (3x3), instrumentkatagorier/-lister, afkast/risiko-parametre).

3) Benchmark (test af depot, porteføljespredning, afkast, risiko etc.). 4) Investeringsforslags-designer (profilfordelingsforslag og depot i relation til investeringsforslag). 5a) Eksekvering af nødvendige handler. 5b) Rapport, investeringsforslag. 6) Aftale om opfølgning/rebalancering (alarmopsætning af kurs, gevinst/tab, udvikling, dato/ periode).

III. Porteføljeoptimering.


Handel og pleje af værdipapirer i øjenhøjde MarketShare tilbyder en personlig målrettet markedsplads, hvor grafiske nyskabelser øger brugervenligheden og overskueliggør komplicerede lister og rækker af tal og informationer. Det bliver en langt mere imødekommende oplevelse at indhente børsinformationer og følge med i sine investeringer.

Fokus på brugervenlighed

Særpræg og standard går hånd i hånd

Selvbetjening - også til investeringskunder

Værdipapirhandel via netbanken bliver i højere grad tilgængeligt og personligt for alle investerings-interesserede bankkunder – og ikke blot de erfarne og professionelle.

Vi kan levere MarketShare som en komplet færdigkonfigureret løsning, eller vi kan levere til banken, som ønsker en stor grad af individuel fleksibilitet på forskellige områder.

Selvbetjeningsløsninger har eksisteret længe, når det handler om de mere almindelige bankservices i netbanken.

MarketShare kombinerer værdipapirsinformationer på nye måder, så tal og informationer er personligt målrettet og tilpasset den enkelte bankkundes behov og engagement. Data og information om egen portefølje suppleres først og fremmest med viden, som har relevans for den aktuelle porteføljes indhold.

MarketShare er bygget på en platform, der muliggør brugen af en lang række standardkomponenter og services, der fleksibelt kan tilpasses den enkelte banks behov og ønsker til designlinje og individuel udformning. Og samme platform er funderet ud fra, at Marketshare skal indgå i bankens bagvedliggende kontekst og infrastruktur.

Conscius tilbyder nu en porteføljeløsning, som til en vis grad vil gøre det muligt for investeringskunder at betjene sig selv. De kan holde sig opdateret, blive alarmeret og måske endda handle og omlægge deres værdipapirer på egen hånd. Det vil sige mere selvbetjening også på investeringsområdet. Det handler om at fastholde investeringskunderne i banken, og ikke give dem anledning til at flytte til andre online investeringsportaler.


Conscius’ indgående branchekendskab giver dig kvalificeret sparring

Conscius, kan vi mon tilbyde lidt mere livskvalitet Conscius, kunder og dygtige medarbejdere er fælleskabet, som skaber de stærke løsninger og produkter, som er værdifulde for både vores kunder og jeres kunder. Conscius har siden 1999 bevidst arbejdet på at skabe et fundament for tryghed, ordentlighed, forstand og indsigt i koblingen af mennesker, teknologi og forretning inden for ganske bestemte områder.

Som produkt- og løsningshus har vi i alle årene haft fokus på at udvikle og implementere vores produkter i samarbejde med hver enkelt kunde. Vi har stærke kompetencer i kundedialog, projektstyring, individuel tilpasning af løsninger og udvikling af forretningskritiske løsninger - og vi er med hele vejen fra idé til udvikling over implementering til den efterfølgende kundeservice og pleje af samarbejdet med vores kunder. Conscius’ produkter tilpasses individuelt og indgår stort set altid i kompleks infrastruktur, som er forretningskritisk. Conscius’ produkter og løsninger vedligeholdes som en helhed og videreudvikles kontinuerligt for at sikre langsigtet bæredygtighed for alle.

Dyb indsigt i finansbranchen Man kan ikke vide alt om alt. Derfor har Conscius valgt at specialisere sig inden for energi- og finansbranchen, hvor fællesnævnerne er behovet for sikker og brugervenlig håndtering af interne og eksterne data. Conscius er vokset op i finansbranchen, og vi er stolte af at være en produkt- og løsningsleverandør, der lever op til kravene i finanssektoren, dens forretningskritiske kompleksitet og individuelle kundebehov igennem mange år. Med et lille tilbageblik på årene, så er det de langsigtede gensidige værdiskabende relationer, der betyder mest - og det er også det, vi bygger vores fremtid på. Vi arbejder hele tiden med at blive bedre til de små forskelle, der udvikler de værdiskabende relationer med vores kunder.

Conscius a/s Tæt kundedialog og evne til at understøtte og sammensætte forretning og mennesker med teknologi har siden 1999 skabt grundlaget for Conscius som leverandør af løsninger og produkter, der i dag anvendes af ca. 130 banker og sparekasser i Skandinavien samt en række centrale energihandelsselskaber.


Conscius a/s - Lindholm Brygge 31 - DK-9400 Noerresundby - Tlf. +45 70 20 46 63 - info@conscius.com - conscius.com

MarketShare  

Værdipapirhandel til alle

MarketShare  

Værdipapirhandel til alle

Advertisement