Page 1

dec. 09

Nearshore News North Securities

-40 % besparelse på udvikling Testing 1,2,3

– det er pengene værd!


Af: Mikael Espensen, Weltklasse

North Securities – 40 % besparelse på udvikling Telematik-virksomheden North Securities har fuld fart fremad. Og en vigtig del af deres succes skyldes specialudviklede IT-systemer af høj kvalitet. Systemerne udvikles af en fast udviklingsafdeling hos Conscensia i Ukraine. Besparelserne er omfattende.

Det var både økonomiske

Hans-Christian

overvejelser og anbefalin-

hurtigt

Ukraine frem for i Danmark.

at

Og netop disse besparelser

udviklingsopga-

har hjulpet virksomhed til

netværk, der gjorde, at Di-

verne: ”Som start-up virk-

en kontrolleret vækst med

rektør Hans-Christian Møller

somhed er det afgørende at

en fornuftig økonomi.

og North Securities indledte

holde omkostningsniveauet

et samarbejde med Con-

nede – og samtidig bibe-

ger

gennem

scensia.

Og

Møller

fordelene

personligt outsource

ved

samarbejdet holde en kvalitet i sine sys-

Near Shore outsourcing

begyndte nærmest samtidig

temer. Man sparer jo ingen

– sådan

med at North Securities blev

penge, hvis man skal lave

North Securities har to faste

etableret. Allerede dengang

tingene om efter et år.”

udviklere til at sidde i Con-

besluttede man sig for at

Hans-Christian Møller kan scensias udviklingscenter i

selvudvikle de administra-

desuden

be-

L’viv i Ukraine. Og selv om

tive systemer, som skulle

sparelserne hos North Secu-

der er næsten 1700 km. fra

drive virksomheden til suc-

rities ligger et sted mellem Pandrup til L’viv, så fungerer

ces.

40 og 50 % ved at udvikle i

fortælle,

at

samarbejdet med udviklerne


3 Hans-Christian Møller


Jeg taler med mine udviklere i Ukraine hver morgen. Vi snakker selvfølgelig om opgaver, men også om hvordan det går med familien” nogenlunde som hvis de sad

det kommer til medarbej-

under samme tag: ”Jeg taler derpleje blandt de ukrainmed mine udviklere i Ukraine ske udviklere. Med en stærk hver morgen. Vi snakker HR funktion tilstede i L’viv selvfølgelig

om

opgaver, er der god støtte for North

men også om hvordan det Securities går med familien”. Kommu-

øvrige

og

kunder.

nikationen foregår via syste- Hans-Christian mer som Skype og MSN.

Conscensias Og Møller

ifølge har

det en vigtig effekt: ”Vi har stort set ikke haft medar-

Ifølge Hans-Christian Møller bejderudskiftning, siden vi er det af afgørende, at man begyndte samarbejdet. De behandler

sine

medarbej-

har været utroligt stabile

dere i Ukraine nogenlunde,

og motiverede gennem hele

som man gør med sine dan-

forløbet”.

ske kolleger: ”Det er simpel ledelse. Hvis udviklerne dernede skal opretholde motivationen for dine projekter – som skal ledes, tales til og lyttes til”. Heldigvis er der også hjælp at hente fra Conscensia, når


Testing 1 -2 - 3 – det er pengene værd!

5

Grundig processtyring og løbende tests sparer penge. Det fortæller Conscensias faste samarbejdspartner på testområdet Torben Hoelgaard fra virksomheden Software-Pro. Jo før en fejl identificeres og rettes – jo billigere er det. Det er en rigtig god idé at men med Conscensia – og outsource udviklingsopgav- med er. Du kan spare penge og

Conscensias

duceres antallet af fejl som

kunder. først opdages sent i proc-

Torben Hoelgaard er direktør essen.

Torben

Hoelgaard

strømline din kerneorganisa- og har massiv erfaring med forklarer om udbyttet af en tion. Men outsourcing er en

testforløb under udvikling-

disciplin, som virksomheden sprojekter.

Han

modnet

testproces:

”Det

fortæller allervigtigste er selvfølgelig,

skal lære – og som kræver om vigtigheden i at plan- at der kommer et bedre nøje planlægning, præcise

lægge og udføre gode test-

projektspecifikationer og et

forløb

under

produkt ud af udviklingsfor-

outsourcede løbet. Men der spares også

veltilrettelagt test setup. Og udviklingsprojekter: ”Det er anseelige ressourcer underdet er ikke alle virksomh- et velkendt faktum, at det er vejs. Samtidig betyder det eder, der er vant til at styre langt billigere at identificere også, at det gøres nemmere udviklingsopgaver. Hverken

og rette fejl i software tidligt

at nå projektets deadlines”.

internt eller eksternt. Der- i udviklingsprocessen. Der-

Desuden

for kan det til tider være en for er det vigtigt at indlede

Hoelgaard

god idé at alliere sig med en

testforløbet helt fra start”.

af testprocesser har flere

konsulent, som kan hjælpe

Og

vigtige

Software-Pro

hjælper

forklarer at

Torben

modningen

følgevirkninger;

virksomheden til at drage netop virksomhederne til at mere effektive software restørst mulig nytte af de out- blive bedre til at teste. Med leases, bedre dokumentasourcede projekter.

udgangspunkt i den såkaldte tionsniveau og en forbedret

Virksomheden Software-Pro TMM (Testing Maturity Moder eksperter i softwareproc- el) modnes virksomhedens esser. De arbejder tæt sam- testprocesser. Samtidig re-

kundeoplevelse.


Outsourcing guide for begyndere

Når vi spørger vores kunder om, hvorfor de valgte outsourcing, kommer svaret prompte: Muligheden for at spare penge og få løst opgaverne mest effektivt. Men hvordan kommer du bedst dertil? At vælge outsourcing-partner er en stor beslutning. Det vigtigste er at kigge indad og tage udgangspunkt i dine behov og ønsker. Det lyder banalt – men det er det, som gør hele forskellen mellem en god og dårlig oplevelse.


7 Af: Rasmus Nørgaard Andersen, Conscensia

Hvem?

betaler jo kun for det, du har brug for. Sam-

Inden du sætter jagten ind på en outsourc-

tidig gør du en ellers fast omkostning vari-

ing-partner, skal du vide, hvad du har brug

abel og opnår dermed større fleksibilitet i

for, og hvad dit mål med indsatsen er. Kan

din virksomhed. De fleste af vores kunder

du fx svare på følgende: Er det et bevidst

har opnået en besparelse på 40-50 %. En

strategisk valg om at gøre nogle faste om-

besparelse, som kan give luft til at tænke

kostninger variable? Vil du have adgang til

markedsføring og udvikling af nye produk-

andre kompetencer end dem, du har i hu-

ter.

set? Har du brug for en lang eller kort indsats? Hvilke ressourcer vil du selv afsætte?

Hvordan?

Start med at holde møder med 3 mulige out-

Se på hvilket produkt eller hvilken proces,

sourcing-partnere. Hør hvad de kan tilbyde

du gerne vil have outsourcet. Når du har

dig og din virksomhed. Hvis de forstår dig,

overblik over kompleksiteten i det, skal

dine behov og din mission – og kan tilbyde

modellen vælges. Skal du sætte et ud-

de rette kompetencer til den rette pris, er viklingsprojekt i gang på helt klassisk vis de værd at arbejde videre med.

(den traditionelle vandfaldsmodel) eller er det nye releases, hvor du med fordel kan

Hvad?

anvende mere dynamiske metoder (agil

Hvad kan outsources? Det umiddelbare tænkning)? svar lyder: næsten alt. Som grundregel kan

Som grundregel er vandfaldsmodellen stærk

du ikke outsource problemer. Outsourcing ved produkter, som skal udvikles fra bunkan kun blive en succes, hvis du allerede den. Når der er skabt en stærk platform, har styr på din forretning og ved, hvad du

kan du med fordel gå over til en mere agil

vil. Ellers flytter du bare problemerne. Den

udviklingsmodel.

rette outsourcing-partner vil kunne hjælpe dig med at gøre din idé eller dit projekt Ergo håndgribeligt, så det bliver nemt for dig at

Du kommer rigtigt godt fra start ved at have

overskue økonomi, forløb og opgaver.

gjort dit forarbejde ordentligt. Hvis du ved, hvad du har brug for – og har lagt en plan,

Hvorfor?

er det nemmere at komme hurtigt i gang.

Outsourcing kan give dig adgang til lige

Måske kan du også opnå en besparelse på

præcis de kompetencer, der skal til for at

40-50 %. Find ud af det ved at investere

løfte din opgave. Du slipper for bøvlet med

10 timer af din tid med den outsourcing-

administration og faste omkostninger. Du partner, du vælger.


Af: Mikael Espensen, Weltklasse

Sådan sparer du 890.000 kr. pr. år

2 softwareudviklere i Ukraine i stedet for i Danmark. Så nemt er det at skære 890.000 kr. ud af budgettet. Tallet stammer fra Conscensias nye Online ROI beregner, der hjælper dig til let at udregne besparelse ved at outsource udviklingsopgaver.

Sjældent har det været så

virksomhed har behov for mark. Ansættes de to ud-

let at spare penge. Og det

to

har aldrig været så synligt,

tilknyttet. I Danmark vil man sia er den samlede udgift

hvad der sker med økon-

typisk forsøge at rekruttere 528.000 kr. pr. år. Vupti –

softwareudviklere

fast viklere igennem Conscen-

omien, når du outsourcer folk med 4-5 års erfaring. sådan sparede du næsten udviklingsressourcer.

Con-

Sådan en medarbejder ko-

en million kr.

scensias ROI beregner er en ster ifølge IDA i gennemsnit service til dig, der overvejer

42.000 kr. pr. måned. Dertil

muligheden for at outsource. kommer

sociale

Prøv selv

udgifter Nu kan det jo være, at du

samt udgifter til uddannelse sidder med nogle helt andre Hvor kommer

og hard- og software. Alt i

tal, end dem vi regner med

de 890.000 fra?

alt koster det i omegnen af

her. Derfor er det en god idé

I eksemplet her har vi taget

1.4 mio. pr. år at have de to at lege lidt med beregneren

udgangspunkt

udviklere til at sidde i Dan-

i,

at

din

selv. Prøv den her – og ring


9

til Conscensia når du har regnet ud, hvor mange penge du vil spare. Her kan du også høre om vores leverancemodel der er med til at sikre en høj effektivitet.

Prøv selv beregneren på www.concensia.dk


nĂŚste nummer forĂĽr 2010

Nyhedsbrev December 2009  

Fire spændende artikler fra Conscensia: - 40 % besparelse på udvikling (Case: Zentuvo) - Testing 1,2,3 - Det er pengene værd! - Sådan sparer...