Page 1

Nearshore News 2013 Conscensia News Magazine Udgave: September 2013

03

Nr.

Conscensia holder på de dygtige medarbejdere Myte: Outsourcing er lig med stor personaleudskiftning

S. 2

Case: Læs hvordan Conscensia gennem udviklings muligheder sikrer tilfredse medarbejdere og lav personaleomsætning.

S. 4-5

Conscensia åbner kontor i Kiev

41 udviklere er allerede i gang i Ukraines hovedstad

Fem danske særheder

S. 7

S. 6

Læs hvordan kulturen i danske virksomheder adskiller sig fra resten af Europa.

Ny kunde lægger vægt på at integrere sit team Pragmasoft vil outsource, uden at kunderne mærker forskel.

S.3


Nearshore News September 2013 Leder

Carsten Hansen, CEO

Fokus på fastholdelse skaber værdi Når man som os beskæftiger sig med outsourcing af softwareudvikling, møder man mange fordomme om outsourcing, og om hvordan det er at arbejde med et udenlandsk softwareteam. I denne artikelserie gør vi op med myterne, så dialogen kan foregå på baggrund af en fælles forståelsesramme.

Myte:

Outsourcede teams har stor personaleudskiftning En klog dansker i spidsen for en stor international medicinalvirksomhed sagde engang, at Corporate Social Responsibility ikke er i modstrid med at tjene penge, men et spørgsmål om hvordan man tjener dem. Det samme kan man sige om fokus på medarbejderfastholdelse. At investere i at fastholde medarbejdere er ikke en investering i ingenting, men en investering i at opbygge og udbygge det kendskab, der skal til, for at vi fortsat kan levere de rigtige løsninger til vores kunder til rette tid og rette pris. Det gælder naturligvis også for en virksomhed, der beskæftiger sig med at skaffe velkvalificerede softwarefolk i udlandet. Den viden, der opbygges hos vores udviklere, som arbejder dedikeret på vores kunders projekter, er selve grundlaget for, at vores kunder hele tiden kan udbygge deres ydelser såvel internt som overfor eksterne kunder. Man kan sige, at fokus på fastholdelse faktisk er endnu vigtigere i forhold til medarbejdere, der ikke sidder på kontoret i Danmark hver dag, fordi tilknytningen ikke bare kommer af sig selv. Vi mener ikke, at man som kunde skal acceptere den meget store personaleudskiftning, som man oplever mange steder i sourcing-industrien. Derfor bruger vi i Conscensia masser af tid, kræfter og penge på at udvikle og fastholde vores medarbejdere, så vores kunder kan få teams, der er i konstant udvikling, og som hele tiden udbygger deres viden om kunden og hans domæne. Sourcing er ikke et spørgsmål om at levere billige udviklingstimer, sourcing er et spørgsmål om at levere kvalitet og værdi til den rigtige pris. At dette ikke kan lade sig gøre er en myte, som vores meget lave personaleomsætning tydeligt viser. 2\


Nearshore News September 2013

Det er en succes, når kunderne ikke mærker forskel For Pragmasoft er det afgørende, at de outsourcede medarbejdere bliver helt integreret i de danske teams. Så da Conscensia via deres lange erfaring om best practices havde rådgivet Pragmasoft omkring dette, var det oplagt at vælge Conscensia, da Pragmasoft besluttede sig for at prøve outsourcing af.

Pragmasoft har været i vækst siden starten i 2005, så da it-udviklingsvirksomheden begyndte at drøfte outsourcing, var udgangspunktet ikke et ønske om at spare lønkroner. Det var nærmere en nysgerrighed i forhold til, om outsourcing kunne være en effektiv måde at få de rette kompetencer ombord på holdet. ”Vi kunne se, at en del af vores konkurrenter begyndte på det, så derfor fik vi også selv tanken. Men vi ligner ikke så mange andre – vi har mange kunder og mindre projekter, så vi har ikke noget vi bare kan sende ’ud af huset’. Derfor gik vi efter at finde en sourcing partner som kunne levere nogle udviklingskræfter, der kunne blive en integreret del af de danske teams, vi har,” siger adm. direktør Vibeke Hansen om årsagen til, at valget faldt på Conscensia.

Dygtige udviklere Pragmasoft har i første omgang ansat to ukrainske udviklere gennem Conscensia. Det første år af samarbejdet betragter Pragmasoft som et pilotprojekt, der skal afgøre, om virksomheden vil satse på outsourcing i fremtiden.

”Vi har ikke kalkuleret med, at det skal give det store overskud det første år. Det skal det nu nok ende med, men det er ikke det vigtigste for os. Det handler om at afprøve, om det kan fungere i vores måde at køre teams på,” siger Vibeke Hansen, som også har defineret succeskriterierne: ”Både vi og de ukrainske medarbejdere skal føle, at de er blevet en integreret del af teamet, og så skal vores kunder ikke kunne mærke nogen forskel på, om deres opgaver bliver løst i Danmark eller Ukraine.” Samarbejdet blev sat i gang i april 2013, og de første opgaver er blevet løst. ”Det er gået rigtigt fint, og lettere end vi havde forestillet os. De er dygtige og fuldt ud på niveau med danske it-udviklere,” siger Vibeke Hansen, der ikke ser outsourcing som en gennemgribende ændring af Pragmasofts organisation. ”Det er vigtigt for os, at vi ikke ændrer vores måde at drive vores virksomhed. Vi har bare ansat nogle nye medarbejdere, og at de så sidder i Ukraine er ikke afgørende,” siger hun.

Vi var meget glade for den kulturworkshop, som Conscensia insisterede på, at vi skulle have i opstartsforløbet. Det gav mulighed for at stille nogle spørgsmål og åbnede for, at vi kunne tale om mulige forskelligheder på tværs af landegrænserne, uden at vi følte, at vi skulle nærme os nogle tabuer sidelæns. Det betød også, at vi var godt forberedt, da vores ukrainske medarbejdere kom til Danmark for at lære vores virksomhed at kende, og det har jo vist sig, at vi ikke er ret forskellige, når det kommer til stykket. - Vibeke Hansen, adm. direktør i Pragmasoft /3


Nearshore News September 2013

Fastholdelse giver gevinst for alle parter Conscensia har en lav personaleomsætning på syv procent, fordi virksomheden prioriterer at give medarbejderne gode arbejdsforhold og muligheder for at udvikle sig fagligt. Det handler om at holde på de bedste hoveder for at give kunderne størst mulig værdi.

Blandt mange danske virksomheder er der opstået et billede af, at høj personaleomsætning er en af de faktorer, man må regne med ind, hvis man overvejer at outsource en del af sin it-udvikling. Og der er ganske vist både mange itvirksomheder og mange kompetente it-udviklere på jobmarkedet i et land som Ukraine, men med et målrettet fokus på fastholdelse har Conscensia bevist, at det ikke betyder, at der skal installeres en svingdør i butikken. Personaleomsætningen ligger på kun syv procent, og det skyldes primært, at Conscensia investerer væsentlige ressourcer i HR. Conscensias HRafdeling tæller syv personer, og to af dem er Recruitment Manager Olha Radzishevska og Career Advisor Nataliya Kuksa. Ifølge dem skyldes Conscensias succes med fastholdelse blandt andet, at der bliver gjort meget ud af at give medarbejderne gode udviklingsmuligheder.

”Hvis nogle af vores medarbejdere giver udtryk for, at de gerne vil gøre karriere ved for eksempel at blive team leaders, så gør vi alt, hvad vi kan, for at give dem den mulighed. Hvis det ikke er muligt på det projekt, de aktuelt befinder sig på, så ser vi, hvordan vi kan lave udskiftninger på tværs af projekterne, så vi sikrer, at vi bevarer deres viden i huset. Alternativet ville være, at de forlod os for at få opfyldt deres ambitioner et andet sted,” siger Olha Radzishevska. 4\

Sætter pris på relationer At Conscensia prioriterer fastholdelse skyldes ganske enkelt, at det skaber direkte værdi for kunderne. ”Jo længere en udvikler er tilknyttet et bestemt projekt, jo større værdi vil han tilføre – gensidigt kendskab betyder blandt andet, at man kommunikerer mere effektivt. Vi kan desuden mærke på vores kunder, at de sætter pris på de personlige relationer, så derfor vil vi gerne bevare dem. Det handler også om, at vi investerer meget tid i rekruttering for at finde kandidater med både de rette tekniske og menneskelige kompetencer, og den investering vil vi gerne pleje,” siger Nataliya Kuksa.

Holdånd vigtigere end løn Nøglen til effektiv fastholdelse er at forstå, hvad der motiverer medarbejderne og giver dem arbejdsglæde. Derfor gennemfører Conscensias HR-afdeling løbende tilfredshedsmålinger. ”På den måde har vi altid fingeren på pulsen, så vi ved, hvad der er vigtigt for medarbejderne, og så vi løbende kan forbedre vores indsats. Vi spørger blandt andet medarbejderne, hvad der motiverer dem. Modsat hvad mange tror, så er lønnen ikke det vigtigste. Det er derimod holdånd – at der er en god stemning i teamet, så man kan gå på arbejde med et smil. Det næstvigtigste er udfordrende arbejdsopgaver, og en god løn kommer så ind på tredjepladsen,” fortæller Olha Radzishevska.

Danske kunder er attraktive Hvis holdånden skal blomstre, skal de ydre rammer være i orden, og Conscensia kan tilbyde


Nearshore News September 2013

medarbejderne attraktive arbejdsvilkår. ”Vi har et flot og moderne kontormiljø, som er indrettet i skandinavisk stil med masser af plads og lys. Der er gode mødefaciliteter, et godt køkken og mulighed for at tage en pause fra arbejdet og bruge vores fitness-rum. Det er vigtigt for arbejdsglæden, at rammerne er i orden,” forklarer Olha Radzishevska og fortsætter: ”Det er samtidig en fordel, at vi kan tilbyde gode arbejdstider, fordi kunderne sidder i Danmark og ikke i USA, hvor der er stor tidsforskel. Ukrainere kan godt lide at arbejde for nordeuropæiske virksomheder, fordi de generelt har større fokus på mennesker end mange andre steder. Det er ikke ”Udvikler nr. 1” og ”Udvikler nr. 2” – kunderne kender udviklernes navne og personlighed, og det er vigtigt for arbejdsglæden,” siger hun.

Mulighed for uddannelse Gode udviklingsmuligheder er væsentlige for medarbejderne, og udover chancen for at gøre karriere handler det også om at gøre det muligt for medarbejderne at dygtiggøre sig. Derfor har Conscensia interne træningsforløb, både for nyansatte og erfarne medarbejdere. ”Vi har en Competence Manager, som sørger for at arrangere forskellige uddannelsesprogrammer. Alle nyansatte bliver trænet i scrum, emailetikette, dansk kultur med mere, men vi har også mere generelle kurser om ny udvikling inden for itteknologi, så vi er sikre på, at vi er godt forberedt på fremtidens opgaver,” fortæller Nataliya Kuksa. Mange af Conscensias medarbejdere er eksperter på deres felt, og de vil gerne dele ud af deres viden. Derfor deltager medarbejdere fra Conscensia af og til i eksterne it-arrangementer i Lviv, hvor de eksempelvis uddanner andre i Java.

”Det er også med til at styrke vores ry i branchen, så vi bliver ved med at være en attraktiv arbejdsplads,” siger Olha Radzishevska.

/5


Nearshore News September 2013

Fem danske særheder Når danske virksomheder skal samarbejde med medarbejdere fra et land som Ukraine, har vi en tendens til at fokusere på, at de er forskellige fra os. I det store billede er det dog nærmere den danske måde at drive virksomhed, der adskiller sig fra resten af Europa, og der er derfor god grund til at rette kikkerten mod os selv for at forstå de andre. Conscensias VP Global Delivery, Line Milthers, fortæller her om nogle af de emner, man skal være opmærksom på for at få det maksimale ud af sin outsourcing. Den frie danske ledelsesstil Den danske tradition for ledelse eller måske nærmere mangel på samme er noget af det, man som udlænding kan have svært ved at forstå. Vi har en flad struktur, hvor vi ser det som noget entydigt positivt, at vi ikke behøver at kontrollere hinanden. Men der er en risiko for, at det bliver misforstået. Det, vi opfatter som kontrol, vil nemlig andre steder blive sidestillet med interesse, og fraværet af kontrol kan godt blive opfattet som manglende opmærksomhed. Derfor rådgiver vi vores kunder om, hvordan man finder den rette balance.

De uigennemskuelige beslutningsgange En af konsekvenserne af et fladt hierarki er, at beslutningsgangene kan være svære at gennemskue for udenforstående. Når vi har ukrainske udviklere på besøg i danske virksomheder, siger de ofte: ”Hold op, I holder mange møder!” Vi diskuterer meget, uden at der er nogen, der skærer igennem, fordi vi gerne vil opnå konsensus om beslutningerne. Det har store fordele, men det betyder samtidig, at det kan være svært at gennemskue, hvor beslutningskompetencen reelt ligger. Derfor sikrer vi, at alle vores ukrainske medarbejdere har en forståelse for den måde at arbejde på, ligesom gør vi meget ud af at få vores kunder til at synliggøre deres beslutningsprocesser. Det giver overblik og gennemsigtighed til glæde for begge parter.

6\

Hvilken rolle spiller rollerne? I Danmark har vi ikke tradition for at arbejde med særligt udførlige arbejdsbeskrivelser, og på den måde adskiller vi os fra mange andre lande. Vi er et lille land, som primært er bygget op omkring små og mellemstore virksomheder, hvor man som medarbejder er nødt til at dække et bredt felt. Ukraine har derimod haft tradition for stordrifter, hvor medarbejderne har klart definerede roller. Vi hjælper på den ene side vores kunder med at få nedfældet de relevante roller, og på den anden side har vi gjort det til en del af Conscensias virksomhedskultur, at man hjælper hinanden, hvor der er behov. I starten var vi jo ikke ret mange ansatte, så der var det nødvendigt, og den kultur dyrker vi fortsat. Det er en af de måder, vi præger vores organisation i dansk retning.

De reserverede danskere Det er den gængse danske opfattelse, at andre kulturer ser os som et åbent folkefærd, men ofte er det modsatte tilfældet. Når vi har ukrainere på besøg, oplever de ofte danskerne som reserverede. En af grundene er måden, vores arbejdsdag er bygget op på. Klokken 16 er et dansk kontor stort set rømmet, fordi folk skal hente børn og køre dem til fodbold, eller hvad man nu skal. At vi så ofte logger på om aftenen og arbejder en time, er ikke særligt synligt, så for udenforstående ser det ud, som om vi forsvinder fra kollegerne, så snart chancen byder sig. I Ukraine er arbejdsdagen længere, og besøger man landet, vil de ofte sørge for at have planlagt enormt meget – også om aftenen – fordi de er så gæstfrie. Når de så besøger os, så kan de godt opfatte det, at vi er nødt til at gå midt på eftermiddagen, som at vi ikke har lyst til at være sammen med dem. Derfor


Nearshore News September 2013

opfordrer vi meget vores kunder til også at tage en aften ud og lave noget uformelt sammen med de ukrainske medarbejdere, når de er på besøg. Det betyder meget for opbyggelsen af relationen og giver grobund for et meget bedre samarbejde.

Tillid er ikke en selvfølge Danmark er præget af en enormt høj grad af tillid, blandt andet fordi vi historisk set ikke har haft grund til andet – vi er vant til at leve i fred og frihed. Sådan er det langt fra i alle lande, og det

gælder blandt andet også Ukraine. I Danmark har vi tillid, indtil nogen bryder den - i Ukraine skal man først opnå tilliden. Det er heldigvis ikke svært, men det er bare vigtigt at være opmærksom på, at man skal lave nogle aktiviteter, så man lærer hinanden lidt at kende og får opbygget en relation. Det er også en af grundene til, at det er vigtigt at prioritere det sociale aspekt, når de ukrainske medarbejdere er på besøg i Danmark til vidensoverdragelse.

Conscensia åbner kontor i Kiev Conscensia er nu også i stand til at betjene sine kunder fra et kontor i Ukraines hovedstad Kiev. Den 1. august 2013 åbnede virksomheden det nye kontor, som fra starten rummer alle de servicefunktioner, som i dag er til stede i Lviv.

”Vi fik en henvendelse fra en virksomhed, som havde et antal udviklere i Kiev, men ønskede at få en bedre service, end den de fik hos deres tidligere samarbejdspartner. De er nu blevet Conscensias største enkeltstående kunde, efter at deres udviklere er flyttet over til os, så vi har allerede fra starten et stærkt grundlag for at etablere os i Kiev,” fortæller Olha Radzishevska, som er HR ansvarlig på Kiev-kontoret. Den nye kunde er specialiseret inden for Microsoft Dynamics, og Conscensia udvider dermed også på den teknologiske front. Kontoret i Kiev bliver i fremtiden en vigtig brik i Conscensias arbejde med at skaffe de bedste udviklingskræfter. ”Der er et rigtig godt rekrutteringspotentiale i Lviv, men Kiev er trods alt så meget større, at der er et endnu bredere grundlag for at rekruttere de rigtige profiler til vores kunder,” siger Olha Radzishevska.

/7


Hovedkontor Conscensia A/S Hjulmagervej 55 9000 Aalborg Tlf. 8882 6262 info@conscensia.dk Development Center 73, Heroiv UPA str. Building 38, 4th floor 79017 Lviv Ukraine

Outsourcing med Conscensia A/S Outsourcing kan give dig adgang til lige præcis de kompetencer, der skal til for at løfte din opgave. Og samtidigt slipper du for bøvlet med administration/HR samt faste omkostninger.

Jylland/Fyn Steffen Treffer Tlf. +45 2788 6360

Sjælland Kim Mikkelsen Tlf. +45 2788 6363

Nearshore News September 2013 DK  
Nearshore News September 2013 DK  

Nearshore News September 2013 DK

Advertisement