Context nr1 2018

Page 1

CONTEXT / #1 / 2018

PASSIONATE ABOUT TECHNOLOGY

FRÅN TESLA TILL CONSAT

EMBEDDED DESIGN VÄXLAR UPP

BORN TO DRIVE

CONSAT HALVERAR ENERGIFÖRBRUKNINGEN HOS RUAG SPACE

SAMARBETE FÖR FRAMTIDENS FORDONSLÖSNINGAR

RACING TEAM PÅ ISLE OF MAN TT

NU FLER INGENJÖRER ÄN NÅGONSIN


LEDARE

Magnus Ohlsson VD Consat Engineering, Martin Wahlgren VD Consat AB, Natalie Jägerdal CEO Consat AB, Christian Johansson VD Consat Data och Thomas Ottosson VD Consat Telematics.

MOT ÖKAD EFFEKTIVITET

A

tt det råder högtryck i branschen

bytt telefonisystem och operatör till Telavox.

har vi dock kommit igång i tid för att vara väl

har knappast undgått någon. För

Utmärkande för dessa system är att vi uppnår

förberedda när lagen träder i kraft.

oss på Consat har den senaste pe-

centrala förbättringar men systemen är också

rioden varit riktigt bra. Vi har växt

betydligt modernare så det blir enklare för an-

med fler medarbetare än på flera år, alla våra bolag utvecklas positivt och antalet förfråg-

vändarna, t ex genom moderna appar.

Vad gäller ökad effektivitet så har Consat SES som arbetar med energieffektivisering av kommersiella fastigheter verkligen kom-

För att ännu bättre dra nytta av våra olika bo-

mit igång. I förra numret gav vi er en ”cliff

lags styrkor och förmågor har vi också fördju-

hanger” till detta nummer och nu kan vi med

Consat är nu på 18:e plats bland de 50 störs-

pat det övergripande ledningsarbetet bolagen

råge presentera detta. Under förra året blev

ta bolagen inom industriteknik i Sverige och

emellan. Det ger tydliga fördelar vad gäller nya

det klart att Consat SES kommer att energief-

som privatägt är vi topp 5! Det gäller dock att

kunder men också att vi kan komma till beslut

fektivisera Ruags kontor som är en fastighet

snabbare vid övergripande frågeställningar.

i Klöverns bestånd. Fastigheten är mycket

ningar är förmodligen all time high!

inte bara kortsiktigt dras med utan vi vill också passa på att förbättra oss när möjligheten

komplex med renrum, klimatzoner och labb.

nu finns. Vi har tidigare tagit kliv kring ett nytt

Allt blir dock inte effektivare. Som företag

Intranet baserat på Sharepoint, Office 365,

drabbas man ständigt av nya pålagor och

nyutvecklad CV-databas, ny hemsida mm.

krav. Senast ut är GDPR som i grunden helt

För att ytterligare öka vår effektivitet så inför vi,

klart har ett gott syfte men som för ”vanliga”

i början av Q2, Unit4 som nytt ekonomi- och

bolag innebär ett omfattande arbete. Under

Consat Engineering har haft en mycket po-

affärssystem och alldeles nyligen har vi precis

ledning av Marika Särnblom på Consat Data

sitiv tillväxt under 2017 och 2018 ser inte ut

2 CONTEXT / #1 / 2018

Tveklöst ett riktigt prestigeprojekt både vad gäller teknik och omfattning. I detta nummer har vi en mer ingående artikel.


LEDARE

att bli sämre. Teamen är i bra balans och väl

våra system och vi ser med stor spänning

organiserade för tillväxt både vad gäller fler

fram emot kommande affärer. Vi växer även

medarbetare och spännande projekt.

i Kanada, i Norge men också i Sverige vilket

Vi har glädjen att meddela att El & System ut-

såklart är fantastiskt kul.

ökar med en ledare hos Ragnar Hallgren vid

Consat Data fortsätter att öka antalet externa

namn Anna Edin. Anna kommer att ta hand

kunder och i samband med att vi utökat loka-

om Embedded Design tillsammans med Rag-

lerna på vårt kontor i Partille har Consat Data

nar vilket innebär att Ragnar kan lägga mer

kunnat flytta in i en större del vilket passar

fokus på affärsområdesutveckling och försälj-

bra för bolagets nya satsning inom telefoni. I

ning för hela avdelningen. Läs mer om Anna i

samband med att vi gick över till Telavox föll

artikeln i detta nummer.

det sig inte sämre än att Consat Data nu är

Det är också kul att se Stockholmsgänget

återförsäljare av Telavox!

som går som tåget både vad gäller uppdrag

Jag har sagt det tidigare men säger det igen,

hos kund och fastprisprojekt.

jag är helt övertygad om att det omöjligtvis

Vår visionverksamhet under Andreas Svensson på IndustriTeknik breddar utbudet mot skogsindustrin genom ett övertagande av Roséns Vision AB:s produktplattform. Jonas Olsson är en av utvecklarna bakom systemet och hans nya arbetsplats är i Team CQV from

finns något annat företag i Sverige som i förhållande till vår storlek håller på med lika många och spännande projekt som vi gör! Vi är tveklöst unika och vår framgång sker till stor del genom innovation kombinerat med ett effektivt ingenjörsarbete.

OMSLAGET: Lego firar 60 år! I decennier har ingenjörer formats ifrån unga år när dom skapat och byggt med Lego. Likt Lego inspireras

årsskiftet, -välkommen Jonas! Överlåtelsen

Vi måste dock bli bättre på att sprida vårt

också professionella branscher att

av mätsystemet Roscan till Consat omfattar

budskap och som ett led i detta ökar vi vår

med ett smart plattformstänk enkelt

samtliga kunder, källkod, certifikat, referen-

exponering i sociala medier. Tveka inte att

åstadkomma olika varianter oavsett

sinstallationer, dokumentation, mm.

hjälpa till att gilla och dela nyheter som ni

om det handlar om nya bilmodeller,

uppskattar.

industrirobotar eller mjukvara såsom

2018 blir dessutom året då nya 3-åriga affärsplanen sätts i sjön. Resan med stort R

Vår största gemensamma utmaning ligger

planeras för fullt!

fortfarande i att hitta fler medarbetare, så

Consat Telematics expanderar på nya marknader. Under slutet av 2017 startade vi vårt Consat Australia Inc på grund av tillströmningen av nya förfrågningar efter den lyckade introduktionen av B-Line i Sydney. Australien

kom gärna med tips. Tack alla för väl utfört

tex mobilappar. Foto: Karl Bane

arbete! Martin Wahlgren Koncern VD, Consat AB

är tveklöst en oerhört intressant marknad för

För flera är det kanske första gången som ni läser ConText. ConText är tidskriften som tar sig tid att berätta mer i detalj om våra innovativa och utmanande projekt och inte minst hur det är att arbeta på Consat. Vår ambition är att med hjälp av intressanta artiklar och bra bildmaterial beskriva och lyfta fram i vilka sammanhang Consat verkar.

www.consat.se

info@consat.se

+46 31 340 00 00

Ansvarig utgivare: Martin Wahlgren Chefredaktör: Martin Wahlgren Textredaktör: Mattias Johnsson Redaktionssekreterare: Gabriella Wendt Formgivning: Happy Camper Reklambyrå Tryck: Billes Tryckeri

CONTEXT / #1 / 2018 3


ANNA EDIN VÄXLAR UPP EMBEDDED DESIGN 4 CONTEXT / #1 / 2018


CONSAT ENGINEERING

Anna Edin delar sedan årsskiftet ansvaret för affärsområdet Embedded Design på Consat Engineering med Ragnar Hallgren.

A

nna har jobbat med projektledning i många år på multinationella konsultbolaget Xdin/Alten och därefter på det mindre konsultbolaget Technogarden. -Vägen till Consat började med att Andreas Eklöf, som är gränssnittsdesigner på Consat IT & Mobilitet, delade en länk på Linkedin till platsannonsen för den här tjänsten, berättar Anna. Andreas och Anna är gamla barndomskompisar från Herrljunga. Hon mailade honom och frågade lite mer om tjänsten och om Consat. Han beskrev företaget: Ett privatägt bolag, väldigt familjär och bra känsla och dessutom berättade han att Ragnar Hallgren, som är ansvarig för affärsområdet Elektronik och System där Embedded Design ingår, är ”världens bästa kille”. -Det lät ju helt rätt! Så jag skickade in min ansökan, säger Anna.

Hon hade bestämt sig för att söka sig till ett lite mindre företag med platt och öppen organisation, ett ställe där man kunde växa och där det inte var vattentäta skott mellan avdelningarna. -Jag hade redan ett par andra tjänster på gång, men jag fick väldigt bra känsla när jag kom hit på en första intervju med Ragnar, berättar Anna. -Sedan träffade jag Magnus Ohlsson (VD för Consat Engineering) och fick också då en bra känsla. För mig är det viktigt att både stämningen på företaget och de närmaste cheferna och kollegorna känns rätt och så var det verkligen här, säger Anna. -Jag hade dessutom hört i princip samma saker om både Consat och Ragnar Hallgren från andra i nätverket, säger hon. Efter en ganska lång och ”seriös” rekryteringsprocess där både Anna och Consat fick lära känna varandra kunde hon så efter nyår flytta in i sitt nya kontor i Consats lokaler på Lindholmen. Anna kommer att dela ansvaret för Embedded Design med Ragnar Hallgren, som samtidigt har rollen som affärsutvecklingschef för hela området Elektronik & System. Hon kommer att jobba med både personalansvar för avdelningens konsulter och säljarbete för att utveckla verksamheten.

”För mig är det viktigt att både stämningen på företaget och de närmaste cheferna och kollegorna känns rätt och så var det verkligen här.”

TEXT & FOTO MATTIAS JOHNSSON CONTEXT / #1 / 2018 5


BORN TO DRIVE

KAN SJÄLV FÖDD ATT RULLA, SJÄLV TEXT MATTIAS JOHNSSON FOTO MATTIAS JOHNSSON & SEMCON PRESSARKIV

Tänk. En vanlig bil – precis som den du kanske kör själv idag, som själv rullar ut från fabriken där den byggdes och kör till en ledig uppställningsplats eller trailer för vidare transport. Forskningsprojektet Born to Drive har visat att moderna bilar ofta innehåller allt som krävs för att automatisera intern transport av en nybyggd bil. Det talas mycket om självkörande bilar nu, både i media och i fordonsbranschen, men med det menar man nästan alltid bilar med omfattande teknik och sensorer för att framför allt säkert klara utmanande och varierande situationer i normal trafik. En försmak av helt förarlösa fordon på framtidens vägar och stadsgator.

Detta är den grundläggande idén bakom projektet Born to Drive. Eftersom en nybyggd bil körs i genomsnitt 25 gånger innan den når slutkunden är den potentiella effektiviseringen uppenbar, även om förstås inte alla dessa resor kan automatiseras. Att bilar som kör själva blir mindre ”begagnade” är ju en extra bonus.

Vad som hittills förbisetts är att även ”icke-självkörande” bilar idag faktiskt kan köra själva, även om de inte är tillräckligt medvetna eller smarta för att få rulla själva ute i trafiken. Så länge de följer en planerad rutt i låg hastighet räcker det med relativt normal utrustningsnivå för att den nybyggda bilen ska klara sina interna transporter på fabriksområdet, utan förare. Här finns pengar att spara.

BORN TO DRIVE Själva idén och konceptet ”Born To Drive” togs fram på Consat av LarsGöran Ullenius och Martin Wahlgren, VD för Consat AB. De sålde sedan in konceptet till övriga medlemmar i fordons-IT-gruppen VICTA (Vehicle ICT Arena). En bra idé är ju lätt att sälja och det var många som var intresserade att vara med i projektet. De senaste två åren har så VICTA-med-

Provdocka från Volvo Cars, Lars Larsson Consat Telematics, Golam Shahanoor Semcon, Filip Bertilsson Consat Engineering, Yingzhi Ning

6 CONTEXT / #1 / 2018

Combitech och Sofia Hjalmarsson Semcon.


BORN TO DRIVE Born To Drive initierades av Consat och har genomförts som ett FFI/Vinnova projekt med åtta bolag från Göteborgs fordonskluster. Utöver Consat så har Actia, Combitech, Rise, Semcon, Trafikverket, VTI och Volvo Cars medverkat.

CONTEXT / #1/ 20187


BORN TO DRIVE forts.

lemmarna Consat, Semcon, Combitech, Actia, VTI, Victoria och Volvo Cars samarbetat i det här projektet, som både bevisat att konceptet håller i praktiken - och att det går utmärkt att samarbeta över företagsgränserna. Även om projektets huvudsyfte varit att analysera de möjliga effektivitetsvinsterna med den här typen av autonomt styrda bilar i bilproduktionen, och att bevisa att det rent praktiskt kan genomföras, så har det även ingått en analys av själva samarbetet mellan företagen. Statliga Vinnova har delfinansierat Born to Drive-projektet för att stärka samarbete och innovation runt autonom teknik i regionen. Martin Wahlgren berättar: – Vi har i det här projektet satt en horisont på två år framåt. Det betyder att det hela ska fungera för nästan alla bilar två år framåt i tiden. Den testbil vi använt i projektet är relativt välutrustad men om två år kommer i princip alla bilar som lämnar Volvos fabrik ha de nödvändiga funktionerna för att detta ska fungera, säger han. – De bilarna kommer att ha nätuppkoppling, GPS, elektriskt styrservo, elektriska aktuatorer för växling, gas och broms – och system för att upptäcka hinder framför bilen. Det är allt som behövs för att köra ut från produktionslinan till en parkeringsplats på området, i väntan på vidare transport, berättar Martin.

P

rojektet är när detta skrivs i slutfasen. De självkörande funktionerna har testats och demonstrerats på konceptnivå. Och trots att det hela bygger på relativt enkla prototyplösningar, där mycket få av funktionerna i den testbil man lånat av Volvo Cars Flexibel och ergonomisk används, har allt fungerat som tänkt. flyttbar arbetsstation. Bilen, en XC90, har med hjälp av

8 CONTEXT / #1 / 2018

enbart GPS (se faktaruta) kunnat följa rutter och parkera exakt – på kommando från det trafikledningssystem som också tagits fram i projektet. –Vi har realiserat det här på ett prototypmässigt sätt och ändå fungerar det väldigt bra, säger Martin med tydlig stolthet i rösten. Det har till och med varit lättare att köra än vi trodde från början! Under hela projektets gång har det nuvarande arbetssättet med förare som kör bilarna inom fabriksområdet analyserats för att man ska kunna bedöma de möjliga besparingarna. – Vi visste en del om möjligheterna till förbättringar men ju mer vi lärt oss om dagens arbetssätt, desto större har de uppenbara vinsterna med Born to Drive-automation blivit, berättar Martin. FRÅN IDÉ TILL PROJEKT De inblandade företagen samarbetade för att planera systemarkitekturen, kommunikationsgränssnitt mellan fordon och trafikledning, och uppdelning av arbetet i separata arbetspaket. Arbetsuppgifterna fördelades på de olika deltagarna för att utnyttja varje företags starka sidor. Niklas Sundin på Consat Embedded Design ledde arbetet i ”definitionsfasen”, i det viktiga första arbetspaketet då planerna för hela projektet togs fram, inklusive de olika koncepten för att lösa grunduppgifterna. – Då tog vi - i samarbete med Volvo Outbound Logistics, fram planer på vilka flöden vi ville förenkla på det här sättet. En annan del i den här fasen var att identifiera vilken teknik som finns i fordonen under den horisont projektet tittar på – om vi tänker oss en industrialisering 2020 – vilken teknik finns i bilarna då? Berättar Niklas. – Det kommer till exempel in standarder för säkerhetskrav, som Euro

NCAP, vilket kräver till exempel framåtriktad kamera – vilket styr standardbilarnas utrustning, och så vidare, berättar Niklas. – Idén för första arbetspaketet var att titta på konceptuella lösningar baserade på den teknik som kommer finnas i bilen när vi tänker oss industrialiseringen av den här lösningen – i första hand 2020, men även ännu längre fram i tiden. Sedan skrev vi en rapport som satte upp ramen för projektet. I arbetspaket två tog implementationen av de här koncepten vid. – Av olika anledningar kunde vi inte använda systemen inuti testbilen vi lånade av Volvo, istället fick vi ett gränssnitt där vi kunde styra bilens rattvinkel, gas, broms och så vidare, men inte komma åt kameror eller andra system., berättar Niklas. – Istället byggde vi vårt demosystem i en hårdvara från Actia, från samma familj som den som sitter i bilen. Den hårdvara som idag sitter i bilen kan få den nödvändiga RTK GPS-funktionen med en uppdatering av mjukvaran, så det hela fungerar även i dagens välutrustade Volvobilar, säger Niklas. I arbetspaket två var det alltså dags att realisera koncepten i mjukvara – både i testfordonet och i trafikledningssystemet. – Då var jag inte längre ledare utan mer tekniskt sammanhållande när det gällde utveckling och arkitektur, berättar Niklas. – Vi satte upp en funktionell arkitektur – vad var det för funktioner som behövde lösas? Och hur relaterade de till varandra? Hur skulle vi realisera det här i mjukvaruarkitekturen? – Vi valde att jobba i ett Ross-ramverk (Ross är ett utvecklingsramverk för mjukvara) som gav ett grundtänk i arkitekturen, där vi kunde placera ut funktionerna och dela ut och jobba med dessa på ett bra sätt, berättar Niklas.


Delar av Consat-teamet. Fr v Martin Wahlgren, Karl Bane, Andreas Eklöf, Amir Skangic, Filip Bertilsson och Niklas Sundin.

EXAKT GPS RÄCKER LÅNGT Eftersom testbilen endast hade ett fåtal styrfunktioner tillgängliga och projektets mjukvara fick placeras i en extern enhet, kunde man inte bygga in den redundans med multipla kameror, ultraljudssensorer, lasersensorer etc. som skulle ha använts i en skarp lösning. Det positiva med detta var att man kunde koncentrera sig på att navigera enbart med hjälp av ”referens”-GPS, så kallad Real Time Kinetics/RTK GPS (se faktaruta). En stabil styrning med denna enda och relativt enkla navigationsfunktion visade tydligt hur lite ombordutrustning som faktiskt krävs för exakt navigering inom ett avgränsat, inhägnat område utomhus. Eftersom testfordonets inbyggda kameror inte var tillgängliga för projektet, lade man till en egen kamera i vindrutan för att kunna demonstrera enkla säkerhetsfunktioner för att stoppa bilen då hinder upptäckts av kameran. I en skarp lösning skulle förstås alla fordonets säkerhetssystem användas för att maximera både säkerhet, parkeringsprecision och för att öka redundansen i navigeringen.

”Vi har i det här projektet satt en horisont på två år framåt. Det betyder att det hela ska fungera för nästan alla bilar två år framåt i tiden.”

Filip Bertilsson, som började på Consat Embedded Design förra sommaren, blev involverad i projektet i andra arbetspaketet. Han arbetade på fordonsmjukvaran i testbilen, tillsammans med utvecklare från Combitech och Semcon. Mycket av arbetet handlade om att skruva till styrlagarna och experimentera för att kunna köra rakt och stabilt med RTK GPS som enda navigationslösning. – Hårdvaran vi lade till i testbilen – kameran, telematiknoden (datorn) och så vidare, motsvarar ju funktioner som finns i bilen, så även om demobilen har extra hårdvara behövs ingen sådan i en riktig bil med den här funktionaliteten, berättar Filip. – Konceptet bygger ju på att mjukvaran ska finnas i bilen, och när bilen är i transportläge som den är när den kommer ut från fabriken, så ska Born to Drive-mjukvaran vara aktiv. Sedan när man lämnar transportläget ska det inte gå att aktivera de självkörande funktionerna, förstås, säger Filip. – Det hela har funkat förvånansvärt bra. Vi har ju kört testrutterna, jag vet inte hur många hundratals gånger vi kört men det är mycket, berättar Filip. CONTEXT / #1 / 2018 9


Niklas Sundin visar trafikledningssystemet för Born To Drive.

RTK kräver en viss typ av GPS-chip. I den styrenhet som Actia levererar till Volvo så används just detta chip, så för Volvo finns inget tekniskt hinder för att addera Born to Drive-funktionerna. – RTK fungerar väldigt bra positioneringsmässigt. Vi använder ingen särskilt dyr hårdvara och får ändå bara någon enstaka centimeter i positioneringsfel. Basstationen ska täcka en radie på en mil, så stora områden kan täckas in med den här höga precisionen, berättar Filip. – Den delen har funkat väldigt bra – så bra att när vi testkörde hos Volvo i somras när det var varmt, grävde bilen gropar i asfalten eftersom den svängde med hjulen exakt på samma ställe under varje testkörning, berättar Filip och skrattar. – Det kluriga har varit regleringen av styrningen – att undvika självsvängning 10 CONTEXT / #1 / 2018

i regleringen runt ”ruttlinjen”, och det tog ett tag att fixa. Vid de första demonstrationerna svängde bilen lite fram och tillbaka men nu vid senaste visningen hade vi fixat det och nu kör den rakt och snyggt och stabilt i kurvorna, och skulle bilen mot förmodan avvika från rutten stannar den förstås, berättar Filip. – Skulle vi bygga det här skarpt så skulle vi förstås addera fler sensorer för positioneringen – man kan använda kamerorna till mycket, använda avståndssensorer och så, säger han. Born to Drive-testbilen kör visserligen autonomt, efter en rutt som laddats ned från trafikledningssystemet, men den kontrolleras även aktivt av det systemet. Trafikledningen kan på det sättet hålla koll på var alla bilar är och deras status, för att automatiskt undvika trafikstockning.

Bilens rutter som bilen får från trafikledningssystemet är indelade i sektioner och trafikledningssystemet måste godkänna att den fortsätter in i nästa sektion, berättar Filip.

”Den delen har funkat väldigt bra – så bra att när vi testkörde hos Volvo i somras när det var varmt, grävde bilen gropar i asfalten eftersom den svängde med hjulen exakt på samma ställe under varje testkörning”


– Martin [Wahlgren] har ju hela tiden varit övertygad om att det är möjligt. Nästan varenda gång jag träffat honom har han sagt att det ska bli skönt att bevisa för tvivlarna att det här konceptet funkar, säger Filip och skrattar. Samarbetet med Semcon och Combitech fungerade bra, tycker Filip. – Ja, vi som satt i utvecklingsteamet för bilen jobbade dels enskilt på våra respektive kontor och sedan träffades vi tre-fyra dagar i veckan. Vi och Combitech sitter ju i samma byggnad (på Lindholmen) och Semcon ligger ju på andra sidan Lindholmsallén – så det är nära, berättar han. TRAFIKLEDNING ÄR A OCH O Helt i linje med att varje företag skulle tilldelas uppgifter utifrån sin speciella kompetens, fick Consat Telematics AB

- en framgångsrik producent av telematiksystem för kollektivtrafik - i uppdrag att bygga ett trafikledningssystem för Born to Drive. Med sitt omfattande och mycket stabila telematiksystem i grunden var Consat Telematics närmast unikt rustat att omsätta planerna i praktiken. Detta trafikledningssystem kommunicerade med testfordonet med hjälp av ett protokoll som tagits fram av Actia, vars specialitet ju är telematiknoder (uppkopplade datorer) i fordonen. Då trafikledning är en mycket central funktion i ett sådant här system tog man på Telematics först fram förslag på framtida funktionalitet. Därefter utvecklades det mycket enklare system som demonstrationsbilen behövde för att visa konceptets giltighet. Karl Bane, som är gränssnittsdesigner på Consat Telematics, producerade

en rad skisser och applikationsmockar över möjliga funktioner i en skarp applikation. Avancerade funktioner som dynamisk ruttilldelning för fordon - så de kan utnyttja för tillfället tillgängliga vägar optimalt, automatisk och säker trafikkontroll för ”köhantering” av stora bilflöden, och tilldelning av parkeringsplatser utifrån varje producerad bils behov av framtida transport, är bland de funktioner som planerats för en framtida skarp Born to Drive-trafikledning. Trafikledningen skulle alltså kunna kommunicera direkt med logistiksystemet och se till att varje bil kört till rätt plats i precis rätt tid, på ett optimalt sätt. En sådan trafikledningsapplikation skulle alltså till stora delar bli helt automatisk, med bara övervakning och ”problemlösning” kvar som manuell aktivitet. CONTEXT / #1 / 2018 11


BORN TO DRIVE forts.

D

en kraftigt förenklade trafikledningsapplikationen med webgränssnitt som producerades för demonstrationen med XC90-testbilen kunde förstås bara innehålla det nödvändigaste: Positionering, fordonsstatus, visning av inmätta körvägar (rutter), visning av felkoder etc. (se bilden). Trafikledningssystemet användes också för att tilldela testfordonet rutter och styra det med enkla kommandon. I ett enkelt gränssnitt med en tydlig kartbild över rutter och parkeringsplatser kan valfritt antal fordons position och status övervakas i denna enkla demoapplikation. Oscar Rosenstam var Consat Telematics projektledare för Born to Drive. – Ur vår synvinkel har det här varit ett väldigt öppet projekt, där vi kunnat påverka mycket, säger Oscar. – De andra parterna hade ju mycket fokus på fordonsfunktionerna och det här trafikledningssystemet ligger ju väldigt nära det vi gör till vardags, berättar han. – Vi tittade från början mycket på synergieffekterna för att även återanvända sådant vi utvecklat i det här projektet för att förbättra vår vanliga produkt. Det finns många beröringspunkter – som ”Yard management” alltså hantering av bussdepåer, vilket många av våra kunder frågat om, säger Oscar. – Det system vi tog fram i projektet till slut blev ju betydligt enklare – förinmätta rutter och positionering. Att ta steget upp till de avancerade funktioner vi tänkt oss tar ju tid men det skulle inte vara svårt för oss, säger han. – Vi hade möten med Volvo [Outbound Logistics] för att förankra våra funktioner i verkligheten. De har ju ett system idag som specificerar var en bil ska stå vid en viss tidpunkt. Svagheten

12 CONTEXT / #1 / 2018

med det systemet idag är att de inte vet att bilen verkligen står där, och det skulle ju även vårt enklare demosystem lösa, inklusive status för bränsle, batteri och felkoder, säger Oscar. Lars Larsson på Consat Telematics tog fram systemfunktionaliteten bakom webgränssnittet och kommunikationen med fordonen, över Actias kommunikationsprotokoll. Andreas Eklöf, som tillsammans med Karl Bane arbetat med gränssnittet för trafikledningsapplikationen, fick även jobba sig runt de rent praktiska problemen kopplade till kartpresentation av så här exakt utomhusnavigering. Den kartbild över testområdet som först producerats utifrån tillgängliga satellit-/flygfoton visade sig nämligen inte stämma – området hade byggts om efter bilderna tagits. – Vi löste det rent praktiskt genom att Filip parkerade testbilden på en parkeringsplats och tog en skärmdump av trafikledningsapplikationen. Sedan ritade jag om kartbilden utifrån hur många parkeringsplatser det fanns i rad och använde skärmdumpen som referens för parkeringsplatsernas exakta position, berättar Andreas. MERSMAK Born to Drive har varit ett lyckat projekt på många plan. – Ja, det har varit jättekul, berättar Martin Wahlgren. – Alla inblandade på Consat har tagit sig an sina uppgifter med precis den passion vårt företag har som sin ledstjärna. Och att jobba för att göra en bra idé till verklighet – och dessutom i nära samarbete med företag som annars ofta är konkurrenter, har varit verkligt inspirerande, säger han. Intresset har dessutom varit stort i branschen. Artiklar i såväl Dagens Industri som Göteborgs-Posten har gjort att många utanför fordonsindustrin fått

FAKTA: RTK GPS RTK, eller ”Real Time Kinetics” är en smart teknisk lösning för att använda satellitbaserade navigationssystem, som till exempel GPS, för lokal positionering med extremt hög precision. Det hela bygger på att en basstation (vars position är exakt definierad och fast), tar emot satelliternas bärvåg, istället för själva navigationssignalen - och i realtid skickar ut information om dess fas till de GPS-enheter som ska positioneras, över lämpligt radionät. GPS-enheterna mäter även de bärvågornas fas - och jämför med realtidsinformationen från basstationen. Fordonen kan genom att jämföra fasinformationen positionera sig relativt gentemot basstationen med en precision på plus minus någon centimeter – mycket bättre än den normala GPS-precisionen och mer än tillräckligt för att kunna köra, och parkera, en bil.

lära sig lite mer om både Consat - och den potentiella kraften i dagens bilar. Teamet har i kölvattnet efter det här projektet dessutom bjudits in till flera internationella konferenser, som till exempel ITS World Congress i Montreal, för att berätta om Born to Drive. – Det här är bara början, säger Martin Wahlgren och ler.


”Teamet har i kölvattnet efter det här projektet dessutom bjudits in till flera internationella konferenser, som till exempel ITS World Congress i Montreal, för att berätta om Born to Drive”

CONTEXT / #1 / 2018 13


ARCCORE

SAMARBETET TAR SIKTE PÅ VÄXANDE FORDONSMARKNAD TEXT JOAKIM JOHANSSON [ BORG & OWILLI AB] FOTO JOHAN EKBERG

Arccore och Consat arbetar – sida vid sida – för att utveckla framtidens fordonslösningar. Bolagen kompletterar varandra i fråga om inriktning och kunskaper. Samarbetet ska nu bana väg för ytterligare tillväxt.

E

xpertbolaget Arccore levererar lösningar och tjänster till fordonsindustrin, bland annat egenutvecklade mjukvarulösningar baserade på AUTOSAR-standarden för inbyggd elektronik i fordon. Samarbetet med Consat har pågått under en längre tid: – Consat arbetar antingen med kundernas outsourcade projekt eller som en del i kundens egna utvecklingsteam. Samarbetet med Arccore har inneburit att de varit både vår kund och vår samarbetspartner, berättar Ragnar Hallgren, Business Development Manager Elektronik och System hos Consat. Utbytet mellan bolagen har växt i takt med att Arccore tar sig an mer av den globala fordonsmarknaden. I dag har Consat ett större åtagande med flera team involverade i Arccores projekt: – När man som bolag har känt varandra sedan lång tid tillbaka och i handling kunnat bygga upp ett ömsesi-

14 CONTEXT / #1 / 2018

digt förtroende, då finns förutsättningar för att också utveckla nya samarbetsformer. Consat och Arccore är två bolag som kulturellt liknar varandra väldigt mycket och det underlättar givetvis i våra gemensamma projekt, berättar Ragnar Hallgren. Michael Svenstam är vd för Arccore. Även han understryker vikten av att bolagen delar vision och teknikpassion: – Vi söker samarbeten med bolag som redan från början har en inriktning som passar oss och en teknikbakgrund som liknar vår. För att fortsätta att växa är vi beroende av partners som kan våra produkter och den typ av teknologi som vi står för. Consat är en perfekt ”match” och är därför en av de partners som vi också använder i våra internationella projekt, säger Michael Svenstam. Han fortsätter: – Vi har ett tydligt fokus på fyra verksamhetsområden inom fordon: lösningar för autonom körning, infotainmentsystem, elektriska powertrainlösningar inklusive komponenter till elektrifierade fordon, samt slutligen

ett område som vi kallar ”system av system”. Här kopplar vi ihop delsystem med varandra som i sin tur kan bilda större system. Inom dessa fyra områden kommer vi att fortsätta investera i produktutveckling och bygga vidare på vår globala plattform med tillhörande utvecklingsverktyg. Consats erfarenhet av kompletta fordonssystem passar bra ihop med Arccores mer nischade, specialistingång och här finns affärer att hämta, menar Michael Svenstam: – Det är en målsättning som vi har – att vi kan ta samarbetet ännu längre och tillsammans med Consat hitta gemensamma kunder. Ambitionen är att kunna arbeta med case som har en helt gemensam karaktär och där vi kan utnyttja Consats bredare ingång. Vi på Arccore står för en plattformsprofil och har inte så mycket applikationsdomänkunskap – och vi vill inte heller ha det. Samtidigt har Consat inte samma globala spridning som vi har, därigenom öppnar samarbetet dörrar för båda parter.


Ragnar Hallgren Affärsutvecklingsansvarig för Elektronik & System på Consat, i samspråk om nya projekt med Michael Svenstam VD på Arccore.

Ragnar Hallgren delar slutsatsen: – Kärnan är att vi känner varandra så pass väl och har en förståelse för hur vi ska använda varandra i projekten. Det här är ett samarbete som är mer än bara på ett papper, det är grundat i något djupare. För Consat ger samarbetet också en intressant möjlighet till breddning mot fler internationella kunder, säger Ragnar Hallgren. NY MARKNAD HÄGRAR Ett samarbetsområde som kommer att växa ytterligare är den relativt nya marknaden för självkörande fordon. Michael Svenstam berättar att parterna redan i dag arbetar med flera projekt inom detta fält där de får förstärkning av Consats ingenjörsteam. Och förstärkningarna behövs. Det är nämligen

kompetensförsörjningen som är avgörande för att kapitalisera på den starka ställning som Arccore har byggt upp: – Vi växer med runt 30–50 procent i omsättning per år och då krävs det en motsvarande ökning på resurssidan. Vi är därför beroende av partners som kan stödja oss långsiktigt. Det som gör att vi känner att vi kan jobba väldigt nära Consat är deras vilja och förmåga att vara flexibla med den typ av affär som vi bedriver och den höga tillväxttakt vi har, säger Michael Svenstam. Ragnar Hallgren avslutar: – Bådas vår förhoppning är att samarbetet förtätas ytterligare. Exakt vilken väg det framtida samarbetet tar är alltid svårt att sia om – men potentialen är tveklöst riktigt stor. Arccore och Consat är helt enkelt en unikt bra kombination på en kraftigt växande marknad.

FAKTA: AUTOSAR AUTOSAR (AUTomotive Open System ARchitecture) är en öppen och standardiserad mjukvarulösning för inbyggd elektronik i fordon. Den har tagits fram gemensamt av såväl biltillverkare som leverantörer. Målsättningen är bland annat att underlätta för innovationer, möjliggöra samarbeten och förenkla underhållet av programvara. Svenska Arccore grundades 2009 och erbjuder egenutvecklad mjukvara baserad på AUTOSAR. Bolaget har på kort tid blivit en av världens ledande leverantörer av AUTOSAR-lösningar.

CONTEXT / #1 / 2018 15


CONSAT & TEAM BG

CONSAT MED I TEAM BG PÅ ISLE OF MAN TT TEXT DAN GUSTAFSSON FOTO JOHN BAKER, DAN STENBERG

Under 2017 hade jag förmånen och glädjen att få följa med till Isle of Man TT som ansvarig mekaniker i team BG för elektronik åt den ende svenske deltagaren Björn Gunnarsson.

B

jörn har tävlat framgångsrikt i TT under flera år med topp tio placering i det som kallas lightweight och topp tjugo i supersport 600 klassen. 2017 var det första gången som Björn tävlade med en stor motorcykel, han kör en BMW S1000RR i klassen Superstock men tävlar även med samma motorcykel i Superbike och det stora finalracet Senior. Jag har alltid haft ett brinnande intresse för motorcyklar och jag har själv tävlat i roadracing under många år. Jag har också kört i Isle of Man TT två gånger. Under min karriär har Consat varit med och stöttat och så även för team BG. Förberedelser och superkoll på alla detaljer är avgörande för att lyckas. Med hjälp av den senaste tekniken från BMW är min uppgift att hitta optimala inställningar för motor och traction control via avancerad loggning. Racen går på den berömda Mountaincourse på Isle of Man. Detta är inte en egentlig bana utan en avstängd landsväg som bjuder på enorma utmaningar för man o maskin. Banan är mer än 6 mil lång och innehåller allt man kan tänka sig finna på en liten landsväg;

16 CONTEXT / #1 / 2018

dolda kurvor, krön, hårnålar - och allt detta i en miljö som är allt annat än förlåtande. Snitthastigheten över ett varv ligger på häpnadsväckande 215,6 km/h. Att racen dessutom går över 4 eller 6 varv ställer stora krav på förarens uthållighet och förmåga att behålla koncentrationen. Dessutom innebär det att vi som mekaniker måste tanka motorcykeln och byta bakdäck under tidspress (under minuten måste det gå på, och då har vi inga snabbkopplingar som man har i endurance racing). Förberedelserna inför ett sådant här race är naturligtvis väldigt omfattande. Tävlingen går i slutet av maj/början på juni och det innebär att vi som boende i den höga nord måste åka utomlands för att kunna träna och prova ut motorcykeln. Under 2017 var vi på två träningsläger, ett i Cartagena i Spanien i mars, och i april var vi på Slovakiaring i just det, Slovakien. Trots att båda träningarna stördes av dåligt väder och att vi i Slovakien drabbades av en mindre omkullåkning (utan skador) så kände vi att vi hade börjat få lite grepp om den nya hojen. Jag hade dessutom haft det stora nöjet att bli inbjuden till BMW Racing i München för att under två dagar lära mig mer om mjukvaran och

inte minst hur man läser detaljerade loggar från körningarna. När vi så kom till Isle of Man så börjar det hela med en vecka som är vikt åt träningar. Tyvärr så var vädret inte alls

ISLE OF MAN Isle of Man är en ö centralt belägen i Irländska sjön, 50 kilometer från både Irland och Storbritannien. Den ingår i Brittiska öarna och är en kronbesittning (Crown Dependency) som lyder under den brittiska monarken, men är inte en del av Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland. Isle of Man är självstyrande på många områden, men försvar och internationella relationer sköts av Storbritannien. Öns parlament kallas Tynwald. På Isle of Man finns två officiella språk, Engelska och Manx Gaelic, Ön har en rik historia med stor anknytning till vikingatidens Norge, vilket avspeglar sig inte minst i ortsnamn och namnet på parlamentet (jfr. tingvall).


”Snitthastigheten över ett varv ligger på häpnadsväckande 215,6 km/h. Stilstudie av Björn på sin BMW under TT 2017

CONTEXT / #1/ 201817


CONSAT & TEAM BG

FAKTA: ISLE OF MAN TT Första gången denna berömda motorcykeltävling hölls var 28/5 1907 då man tävlade på den kortare banan St Johns short course, men från 1911 kör man den längre banan Snaefell mountain course som är 37.73miles (60,52 km). Banan består av avstängda landsvägar som går genom en varierande miljö, genom städer och över höglandet runt berget Snaefell. Tävlingen körs under två veckor, där den första veckan är träning och den andra veckan körs de olika racen. Man tävlar i klasserna Lightweight, Supersport, Superstock, Superbike och veckan avslutas med huvudracet Senior för de allra snabbaste. Dessutom körs det sidvagnsrace och faktiskt sedan några år tillbaka ett race för elmotorcyklar.

med oss under denna vecka så träningarna sköts upp, ställdes in och förkortades allt för många gånger. Det var nog ett slags rekord i strulig träningsvecka på Isle of Man. Det är nervpåfrestande för alla att vänta på att dimman skall lätta eller att regnet skall upphöra för Isle of Man TT körs inte om det är blöta vägar, det blir allt för farligt. Det gäller att ta det som det kommer, vädret kan man ju inte göra mycket åt. Förutom att köra med den nya BMW:n i dom stora klasserna så körde Björn med en Kawasaki 650 twin i Lightweight-klassen, detta för att få så mycket träning som möjligt och även för att kunna göra ett bra resultat i en klass där det gått bra tidigare med samma hoj. Tyvärr bar det sig inte bättre än att på lördagsträningen i slutet på träningsveckan så kraschade en medtävlare precis framför Björn och det kastades in en skyddsbarriär på banan precis framför hans motorcykel, så

Björn slog en rejäl kullerbytta och fick en sträckning i nacken. Han fick efter detta startförbud av läkaren eftersom han inte kunde vrida huvudet, som ni säkert förstår så är det ett stort handikapp. Björn fick klartecken från läkaren att köra Superstockracet på onsdagen, och han gjorde ett försök, men tyvärr fick han bryta med svåra smärtor efter två varv. Detta var ju inte vad vi hade hoppats på men 2017 var trots allt ett testår för teamet med den nya hojen och vi har lärt oss massor som vi kommer att ha god nytta av under 2018. Nu startar den nya säsongen med träning i Spanien i februari där vi kommer att utvärdera fjädringen med hjälp av utökad loggning, och sedan fortsätter vi i april på Slovakiaring. Årets Isle of Man TT går mellan 26 Maj och 8 juni och då är vi där igen. Följ oss gärna på Facebook, BG-Racing heter sidan och där hittar ni alla nyheter, resultat o annat skoj.

Det snabbaste varvet någonsin kördes 2016 i Seniorracet av Michael Dunlop, med en snittfart på 215.6 km/h på en BMW S1000RR. Michael Dunlop är för övrigt brorson till den mycket berömde Joey Dunlop som vunnit 26 race på Isle of Man. Om ni vill få en liten uppfattning om hur det är och några av dom som kör detta fantastiska race, kan jag rekommendera dokumentären ”closer to the edge” , eller att ni på youtube letar onboard filmer för att få lite känsla av vad det rör sig om. BG-Racing har också en del material på youtube. Björn blev nia i lightweight 2016

18 CONTEXT / #1 / 2018


Dan i depรฅn med Bjรถrn CONTEXT / #1/ 201819


INTRESSET FÖR ELFORDON LEDDE HONOM FRÅN TESLA TILL CONSAT Daan framför en av 20 CONTEXT / #1 / 2018

Scanias elbussar.


CONSAT STOCKHOLM TEXT JOAKIM JOHANSSON [ BORG & OWILLI AB] FOTO FREDRIK ERIKSSON

”För mig är det väldigt motiverande att få arbeta med något som verkligen kan göra en skillnad för världen.” Daan Fokkers karriär hade tagit honom från Nederländerna till Teslas fabrik i Kalifornien, och vidare till en arbetsintervju hos Consat. Väl där fick han frågan om han kände till bolaget sedan tidigare. ”Absolut!” löd svaret. Consats arbete med Volvos C30 hade inte undgått honom.

D

aan Fokker kommer ursprungligen från Nederländerna. Han studerade till civilingenjör med inriktningen mot aerospace, men insåg att det som intresserade honom mest var elektromobilitet. – För mig är det väldigt motiverande att få arbeta med något som verkligen kan göra en skillnad för världen. Jag föredrar att inte arbeta med saker som bara ger en liten procentuell förändring. Jag blir för lat om jag inte bryr mig om det som jag arbetar med. Daan Fokker tog i slutet av studierna språnget till den globala elbilsjätten Tesla och Kalifornien. Där arbetade han med kylning av batterisystem. Det som egentligen skulle vara en tremånaders praktik förlängdes till tolv månader av batteriutveckling, följt av ytterligare uppdrag. Han arbetade bland annat med den europeiska utrullningen av Model S. Resan till Kalifornien gav rikligt med erfarenheter – men arbetsklimatet var ofta tufft:

– Sverige är väldigt lagom. Arbetsmiljön är generellt sett balanserad men ändå driven. Det var inte ovanligt att de som arbetade på Tesla hade en madrass under skrivbordet. I USA förväntas du göra stora personliga uppoffringar för din karriärs skull och många körde helt enkelt slut på sig själva redan efter ett par år. För mig var det ett av skälen till att inte stanna i Kalifornien. Daans flickvän började studera ekologi vid Stockholms universitet. Flyttlasset gick därför till Sverige och Daan sökte på plats efter en arbetsgivare med en passande profil. Consats arbete med Volvos C30 hade fått internationell uppmärksamhet och hade inte undgått honom. Lång historia kort – i dag är han verksam som Engineering Consultant på Consats Stockholmskontor. I sin roll arbetar han för tillfället med Scanias elbuss-linje: – Den största skillnaden mellan Scania och Tesla är att Scania är ett 100 år gammalt bolag, medan Tesla är runt 14 år gammalt. Scania är ett mycket mer professionellt företag sett till processerna. Daan Fokker berättar att han trivs väldigt bra med arbetskulturen som råder hos Consat i Stockholm. Han anordnar varje vecka en lunch för Consatpersonalen hos Scania, och varje månad en middag dit all Consats personal i Stockholm bjuds in: – Det känns som att vår chef Håkan Kroksmyr, tillsammans med Erik Ohlsson, har lyckats med att sätta samman ett mångsidigt ingenjörslag med olika erfarenheter och färdigheter. Det är en väldigt informell men samtidigt professionell miljö.

FRAMTIDENS BUSSAR SNART PÅ VÄG Scania arbetar just nu intensivt med att bygga upp sin kapacitet inom elfordon, både hybrider och helelektriska. Daan Fokker arbetar med det sistnämnda. Eldrivna stadsbussar är tveklöst på frammarsch. Arbetslaget har därför byggt upp tre stycken prototypbussar som nu ska testas i Östersunds stadstrafik. Prototypserierna ska utforska var tekniken behöver vara inför kommande lansering för då skall allting verkligen fungera enligt plan, berättar Daan Fokker. Det innebär att de kontinuerligt tar emot feedback om exempelvis de elektriska komponenterna, batterierna, kylning, värme och i stort sett alla system som skiljer elbussen från en vanlig buss. Han menar att tiden hos Tesla har gett honom erfarenhet nog att förstå systemen i sin helhet: – Det är svårt att jämföra Scanias och Teslas lösningar då de arbetar inom väldigt olika fält. Stadsbussar är väldigt välanpassade för att elektrifieras. De har en förutsägbar användarprofil med många start och stopp och ett begränsat antal körda kilometer per resa. Därutöver finns fler möjligheter när det gäller utrymme och viktbegränsningar. Han avslutar: – Samtidigt som komponenterna är desamma, drivs de i Teslas fall till det mer extrema. På sätt och vis kan jag nu säga att jag arbetat på båda sidor av spektrumet. Att jag fått se vad som går att göra och hur långt en design kan pressas hjälper mig i mitt nuvarande arbete genom en ökad förståelse för vad systemen måste tåla.

CONTEXT / #1 / 2018 21


ENERGIEFFEKTIVISERING

I RYMDEN KAN INGEN HÖRA DIG KLAGA PÅ ENERGINOTAN TEXT ANDERS WESTGÅRDH FOTO RUAG & ANNA EDIN

Energieffektivisering av fastigheter är ingen raketforskning, även om många gärna vill framställa det just så. I själva verket är det enkelhet, ärlighet och raka puckar som ger bäst slutresultat. Ett aktuellt bevis är rymdindustribolaget RUAG Space där Consat nu ska halvera anläggningens energiförbrukning efter att ha fått fyrdubblat förtroende av fastighetsägaren Klövern. – Vi är extremt imponerade av Consats bevisat framgångsrika koncept och räknar med att kunna applicera det på många fler av våra fastigheter, säger Kristian Karlsson, driftchef på Klövern i Göteborg.

B

örsnoterade Klövern är ett av landets största fastighetsbolag och kallar sig ”ett av branschens mest hållbara bolag”. År 2013 fick Consat i uppdrag att ta ett helhetsgrepp på en fastighet som Klövern nyss förvärvat – och som läckte energi. Efter omfattande beräkningar och med en gemensam plan skred man till verket. I förstudien hade Consat utlovat en 35-procentig besparing. I verkligheten blev det nästan dubbelt så bra. 2016 låg

energiförbrukningen 68 procent lägre än när projektet inleddes två år tidigare. Även projektbudgeten underskreds, vilket aldrig tidigare hänt i Klöverns historia. Ian Hostetter kan inte undgå att le när han berättar. Den positiva responsen är ett kvitto på att Consat Sustainable Energy Systems (SES) inte bara är på rätt väg – utan något riktigt stort på spåren. Efter att ha förvandlat den energiläckande byggnaden till en sparbössa går Ian och hans team nu

Avancerade labb för tillverkning och provning ställer höga krav på

22 CONTEXT / #1 / 2018

temperatur och luftkvalitet.


CONTEXT / #1 / 2018 23


Ruag Space från ovan

vidare med ett betydligt större uppdrag för Klövern. RUAG Space - tidigare Saab Space i Göteborg förser raketer och satelliter med datorer, instrumentenheter, antenner och annan högkvalificerad utrustning för den internationella rymdindustrin. Anläggningen på berget ovanför Kallebäck består av ett antal byggnader med stor potential för minskad energiförbrukning. I somras presenterade Consat SES en plan för hur förbrukningen ska kunna halveras. Fastigheterna i RUAG:s anläggning är inga vanliga kontor (även om sådana finns). Mycket av verksamheten handlar om att simulera rymden i testmiljöer där RUAG:s elektronik utsätts för vakuum, höga tryck, extrem värme och kyla, vibrationer etc. Driftstabiliteten i varje detalj kan avgöra ett miljardprojekts utfall. Man har också renrum där elektroniken sätts ihop och paketeras. Även där är miljön hårt kontrollerad med avseende på partikelhalt i luften, temperatur, fuktighet, och statisk elektricitet. Allt detta ställer krav mycket långt från fastighetsbranschens standardmått. – Vi har levererat en lösning som ledningen för Klövern och RUAG känner stort förtroende för, säger Ian Hostetter. Vi reducerar driftkostnaderna drastiskt, inte bara i form av värme 24 CONTEXT / #1 / 2018

”Vad är då den magiska nyckeln? Svaret handlar bara till viss del om teknik och ingenjörskonst; det handlar också mycket om ett nytt arbetssätt.

och kyla och el. Även underhållskostnaderna sjunker när systemet blir enklare och mer stabilt. Efter att Klövern och RUAG noga bedömt både trovärdighet och lönsamhet i förstudien får Consat SES nu genomföra hela projektet med en budget på cirka 16 miljoner kronor. Förtroendet har alltså ökat med flera hundra procent sedan det första uppdraget 2013. Efter förändringar och förbättringar av de tekniska installationerna på RUAG ska Klövern kunna spara drygt 2,7 miljoner per år i energikostnader, samtidigt som koldioxidbelastningen minskar med nära tusen ton om året. Detta enligt prognoser av Consat, som i tidigare projekt aldrig överskridit budget eller underpresterat utlovad energibesparing.

V

ad är då den magiska nyckeln? Svaret handlar bara till viss del om teknik och ingenjörskonst; det handlar också mycket om ett nytt arbetssätt. Consats ansats är snarare att utmana och ifrågasätta hela den ineffektiva process som sedan länge varit status quo i branschen, en katt och råtta-lek där olika aktörer prioriterar sin egen kortsiktiga vinning istället för ett lyckat gemensamt slutresultat.


Consat SES: Ian Hostetter och Lars-Olof Lindeheden

– Dagens arbetsmetod är ganska dysfunktionell, konstaterar Ian Hostetter. Den närmast bygger på att det finns ett ömsesidigt misstroende mellan aktörerna genom hela gången från analys, projektering, upphandling, entreprenad och fram till slutbesiktning. • Analysföretaget gör kunden glad med en positiv rapport som visar stor besparingspotential – men som leverantören inte behöver ta ansvar för då ett faktiskt genomförande av åtgärder omfattar många andra resultatpåverkande aktörer. • Projekteringen, som är nästa steg, är idag uppbyggd för att fungera i en konkurrensutsatt upphandling där motparten skall pressas i pris. Handlingarna ska då inte bara berätta vilken nytta man vill göra och hur det skall genomföras, utan även stänga dörren för ALLA hypotetiskt möjliga misstolkningar. Handlingarna blir väldigt omfattande, liksom antal fakturerade timmar… • Entreprenörerna lägger ett bud som gör att de vinner uppdraget. Därefter hittar de en massa fel i projekthandlingarna som blir tilläggsarbeten, så kallade ÄTA-arbeten, och säkrar upp vinsten. •…och efter slutbesiktningen är det kundens anställda driftpersonal som ska försöka driva en anläggning som

de ”fått i knäet” med förväntan på besparing från beslutsfattarna - men där det inte finns någon ansvarig eller några garantier.

I

an Hostetter är medveten om att han sticker ut hakan rejält, men han tvekar inte att stå för sina ord. Och han säger sig inte vara ensam om att se den dysfunktionella strukturen. Branschen har många högt kompetenta individer, men ofta är de inlåsta i den befintliga strukturen. – Det är ett systemfel men också ett moralfel som skapat den situation vi sitter i. Den systematiserade och till stor del accepterade egennyttan skapar misstroende och enineffektivitet i projekten där ingen aktör kan ta kontroll över hela kedjan. Men många är rejält trötta på hur det fungerar, eller rättare sagt inte fungerar. Ian beskriver Consats arbetsprocess som ett sätt att undvika hela katt och råtta-leken. Nyckeln för oss är systemperspektiv, ömsesidig nytta och långsiktiga relationer. – Systemperspektivet är ett nyckelbegrepp som vi använder på många nivåer. Det innebär att vi skall förstå och redovisa den påverkan våra åtgärder har på ALLT som är relevant för kunden. För det mesta kan det sammanfattas i en fastighets långsiktiga driftsnetto. Det

ekologiska avtrycket och önskan att ”göra rätt” är en del av ett systemperspektiv och det är detta vi delar med de kunder vi väljer att arbeta vidare med. Systemperspektivet återkommer också i de tekniska lösningarna där kilowatt i olika former ska översättas till ekonomi och hållbarhet. Projektet bedrivs i ständig dialog med beställaren och leverantörerna. Det är ett integrerat arbetssätt som tar tillvara allas kompetenser, motiverar och engagerar och ger då genom den samlade kompetensen, access till väldigt stora energibesparingar. – Vi säljer funktion och vi säljer ansvar och vi klipper massor av kostnader som traditionellt brunnit upp i misstroendeprocessen mellan projektör, entreprenör och beställare. Det är en hel yrkeskår som försörjer sig på detta i dagsläget så jag räknar med att en del konsultkollegor inte kommer vara särskilt förtjusta, säger Ian Hostetter som ser den stora Klövern-affären som ett rejält avstamp för Consat Sustainable Energy Systems. ” Jag har aldrig gått in i en julledighet med en större inspiration och entusiasm inför det kommande året än jag gör inför 2018!” säger Ian. Spännande fortsättning följer… CONTEXT / #1 / 2018 25


CONSAT DATA

CONSAT DATA BREDDAR VERKSAMHETEN TEXT CHRISTIAN JOHANSSON FOTO CONSAT DATA

I september gick flyttlasset och vi är nu fullt etablerade och trivs mycket bra i våra nya lokaler som ligger ett stenkast från huvudbyggnaden i Partille. Större ytor att växa i och framförallt bättre lagerytor förenklar vår vardag avsevärt. Har ni inte varit här så är ni alltid välkomna över på en fika!

D

et händer minst sagt mycket inom IT-branschen just nu och vi är mitt uppe i en funktionsväxling där man allt mer går från klassisk ITsupport till att agera administratör samt leverantör av olika molntjänster. Consat Data började förbereda sig på övergången redan för 4 år sedan och har sedan dess följt en utpekad plan och strategi för hur fördelningen mellan dessa två områden ska ske. Förvärvet av ClickSystem under 2017 och den nystartade telefonisatsningen är också områden med starkt potential för parallell tillväxt i framtiden. Vi har haft en betydande ökning av vår kundstock under det gångna året

26 CONTEXT / #1 / 2018

och kommer fortsätta att att ha fokus på nykundsbearbetning för att säkra tillväxt och riskspridning även framöver. Utmärkande har också varit att andelen större företag som gett oss förtroendet att sköta deras ITmiljö växer vilket är en väldigt rolig utveckling samtidigt som det ställer högre krav på oss som leverantör. Internt på Consat så jobbar vi utöver det dagliga arbetet just nu mycket med att sätta upp rutiner och processer kring den kommande GDPR-lagen, byte av telefonisystem och inom kort också med införandet av det nya affärssystemet som ska tas i drift den 2:e April. Jag ser mycket positivt på framtiden och vet att det finns mer mark och områden som vi ännu inte utforskat!


CONTEXT / #1 / 2018 27


e-AAM

Projektledare på Consat – gruppchef hos e-AAM TEXT JOAKIM JOHANSSON [ BORG & OWILLI AB] FOTO GUNNAR OLSEN

Consats specialitet är att ta sig an kvalificerade uppdrag med höga krav på både personal och leverans. När drivlineleverantören e-AAM med kort varsel behövde förstärka med en gruppchef kopplades därför bolaget in.

e

-AAM är en av Sveriges snabbast växande leverantörer till fordonsindustrin. Personalstyrkan ökar i takt med att bolaget både expanderar och investerar. Hjärtat i verksamheten är avancerade elektriska drivlinor till el- och hybridfordon, bland annat en patenterad elektriskt driven bakaxel för hybriddrift. – Vi utvecklar en unik produkt för elektrifiering av fordon, enkelt beskrivet en elmaskin integrerad med en växellåda. Lösningen kan också innehålla kraftelektronik, exempelvis inverter och converter, eller styrsystem om det är något som kunden önskar, berättar Olle Larsson, gruppchef inom provning hos e-AAM. De högteknologiska produkterna kundanpassas, vilket ställer höga krav på att e-AAM kan tillhandahålla en rad kompetenser. Bolaget har valt att

28 CONTEXT / #1 / 2018

själva erbjuda hela ledet, bland annat mekanisk utveckling och utveckling av kraftelektronik, elmaskinen och mjukvaruutveckling. e-AAM har dessutom en provningsavdelning som kan tillverka prototyper och demofordon, samt ett stort labb. Innanför dörrarna finns med andra ord många olika funktioner som i olika projekt ska koordineras. ETT UPPDRAG FÖR CONSAT När e-AAM med kort varsel behövde hjälp med att hitta en gruppchef kunde Consat bistå med sina erfarna konsulter. Ellinor Carlén, senior projektledare, kopplades in och hon har under hösten och vintern varit stationerad hos eAAM där hon arbetat tillsammans med e-AAM:s Olle Larsson. Tillsammans har de delat på ansvaret för arbetsgruppen: – Det här är första gången som vi har en konsult från Consat som arbetar ”in

house”. Anledningen är att Consat har lyckats hitta just den kompetens och erfarenhet som matchar det behov som vi har haft av en gruppchef, berättar Olle Larsson. Bakgrunden till att e-AAM behövde förstärkning var att framgångarna inneburit en ökad arbetsbörda: – Vi hade en situation där mängden arbete för mig som ensam gruppchef var så pass stor att avlastning behövdes. Det var viktigt för oss att få in en person som direkt kunde axla ett ansvar och här passar Ellinor med sin ryggsäck av erfarenheter in bra. Sedan har jag i Ellinor också fått en kollega som inte bara avlastar, hon är även mitt bollplank, berättar Olle Larsson. Ellinor Carléns arbetsuppgifter har inkluderat personalhantering, planering av arbetsuppgifter och resurshantering vid olika projekt. Olle Larsson menar


Ellinor Carlén och Olle Larsson i labbet

att samarbetet med Consat lovar gott inför framtiden: – Första kontakten med en ny samarbetspartner blir väldigt viktig och det är här vi skapar ett förtroende som går att bygga vidare på framöver. Allt som oftast besätter man gruppchefspositionen

”Consat har en god förmåga att hitta intressanta och kvalificerade uppdrag till sina anställda.”

med intern personal då det är en så pass central funktion. I detta fallet hade vi inte riktigt möjlighet att göra det med kort varsel. MOT NYA UPPDRAG Ellinor Carlén har arbetat hos e-AAM sedan sommaren, men hennes anställning hos Consat startade för två år sedan: – Jag hade genom en bekant hört talas om Consat och jag förstod att de hade en bra personalpolitik. Dels tilltalar det mig att jag får arbeta med mer kvalificerade uppdrag än hos många andra ingenjörsfirmor. Dels finns det ett genuint hjärta i bolaget. Man tittar inte bara på uppdragen med ekonomiska ögon, andra viktiga parametrar är att rätt kompetens ska hamna på rätt plats och att den anställda ska trivas. Det tycker jag att arbetet hos e-AAM är

ett bra exempel på. Consat har en god förmåga att hitta intressanta och kvalificerade uppdrag till sina anställda. Ellinor berättar att hennes tjänst innebär att hon får komma innanför dörrarna hos en rad olika företag, med alla lärdomar som det innebär: – Det är det bästa med att vara konsult – just att jag får möjligheten att lära känna vitt skilda bolag och fortsätta att lära mig nya saker. Sedan är det givetvis alltid tråkigt att gå vidare och lämna kollegor, men det är del av uppdraget. Man lämnar ju personer som man har lärt känna, men charmen är också att man får lära känna nya människor och bygga ett stort nätverk. Alla nya intryck innebär att det pågår en kontinuerlig utveckling, avslutar Ellinor Carlén.

CONTEXT / #1 / 2018 29


Flygande start för Natalie Ett brinnande intresse för ekonomi, en bakgrund inom elitidrott och ett CV fyllt av utmanande ekonomijobb gjorde Natalie Jägerdal till ett perfekt val då Consat AB i somras letade ny ekonomichef. 30 CONTEXT / #1 / 2018


CONSAT AB TEXT & FOTO MATTIAS JOHNSSON

N

atalie är helt rätt för jobbet! Hon har en enorm kapacitet och en energi man sällan ser – man kan nästan ana att hon tagit SM-guld i sprint när man ser vad hon redan har uträttat efter bara ett halvår, berättar Consat AB:s VD Martin Wahlgren och skrattar. Natalie Jägerdal tog över CFOjobbet efter Susanna Berggren i augusti förra året. Utöver ansvaret som ekonomichef har mycket av hennes första månader på jobbet kretsat runt det nya affärssystem Consat håller på att införa - ett system som kommer att integrera och effektivisera många funktioner som idag utförs av separata system. Mindre ”handarbete” och mer automatik kommer att underlätta mycket för både enskilda Consat-konsulter som behöver hålla reda på kunder och arbetade timmar, och för ekonomiavdelningen. – Natalie har kommit ombord i precis rätt tid, nu när hela Consat tar ett kliv framåt i och med det här nya affärssystemet, berättar Martin Wahlgren. Utöver ekonomichefsjobbet kommer Natalie även att - tillsammans med Katja Wohnerow - hantera Consat Telematics ekonomi och expansion i Australien under tiden Jenny Fredér, som sköter dotterbolagets ekonomi, är föräldraledig.

idrottsgymnasium i Malmö och tränade friidrott sex dagar i veckan – ibland flera pass om dagen, med sprint som specialitet. Hårdträningen gav resultat och Natalie har en imponerade medaljsamling med bland annat ett SM-guld i 4x200 meter stafett 2007, där hon sprang sista sträckan, och Skol SM-guld i 100 meter samma år. Att satsa på ekonomi, med samhälle och ekonomi som gymnasieinriktning, kändes också som ett självklart val. Logiken och strukturen i ämnet passade henne perfekt, berättar Natalie. – Ekonomi som ämne har intresserat mig ända sedan jag fick lära mig vad ekonomi och redovisning är. Som barn, nästan innan jag lärt mig räkna, kontrollräknade jag familjens restaurangnotor och förde egen kassabok över veckopengstransaktionerna, berättar Natalie och skakar skämtsamt på huvudet. Idrott på elitnivå är ju ett kall som lämnar föga över för annat. Och även om Natalie lyckats kombinera gymnasiestudierna med heltidsträning och fina tävlingsresultat var det dags att lägga spikskorna på hyllan när hon flyttade till Lund för att läsa till civilekonom. Där lade hon överskottsenergin på att engagera sig i en av studentnationerna, vilket gav en hel del viktig organisatorisk erfarenhet.

BÅDE IDROTT OCH STUDIER Natalie kommer från Trelleborg från en familj där idrott varit en självklar del av livet men där högre studier däremot inte stått lika högt i kurs. Hon är faktiskt den första i familjen som tagit sig an en universitetsutbildning. Att hon lyckats så väl med såväl idrott som studier och arbetskarriär är ett tecken på en outsinlig energi och sällan skådad målmedvetenhet. Hon gick på

LÄRORIKA ÅR Redan innan hon startade sina universitetsstudier började Natalie extrajobba på ekonomiavdelningen på Pågen som ekonomiassistent - ett extraknäck som varade i fem år och gav både extra ”kapital” och massor av nyttig arbetslivserfarenhet. Då hon blivit klar med sin magisterexamen med fördjupning inom revision började hon jobba på PwC Sverige som ingår i en stor multinationell koncern

inom revision, redovisning och ekonomirådgivning. Det blev många lärorika uppdrag för små och stora företag i olika branscher. Konsultjobbet innebar en del resor som tog henne till allt från Billund i Danmark till Houston i USA. Nästa steg i karriären var ett jobb som controller på Villeroy & Bosch Gustavsberg AB. Natalie och hennes sambo flyttade så till Göteborg för ett par år sedan och hon valde då att starta en egen firma. Men trots att hon kommit igång bra och börjat jobba upp en egen kundbas blev hon intresserad när en bekant berättade att Consat letade ny ekonomichef. Hon sökte jobbet, fick träffa Martin Wahlgren och Jan-Bertil Johansson och fick helt rätt ”vibbar” av både tjänstebeskrivningen och företagsledningen. Precis som så många andra som sökt jobb på Consat blev hon lockad av stämningen som ”sitter i väggarna” och människorna bakom företaget. Energin som förmedlades gjorde det omöjligt att tacka nej, berättar hon. Även om Natalie inte tävlar på elitnivå längre sitter idrottsintresset kvar. Hon följer ”all” idrott och tvekar inte att ställa klockan på ringning mitt i natten för att gå upp och se en direktsänd match eller friidrottstävling. – Tack och lov för att det finns appar så man kan hålla koll, säger Natalie och skrattar.

”Natalie har en imponerade medaljsamling med bland annat ett SM-guld i 4x200 meter stafett 2007” CONTEXT / #1 / 2018 31


NYANSTÄLLD PÅ CONSAT

Håkan Wennström, 49 år

Stefan Persson, 37 år

(Telematics/Project Management)

(Engineering Services)

Har senaste 18 åren jobbat på Ericsson (Flygradar, Public Safety och Mini-Link). Bosatt i Sävedalen med fru och 2 barn. Intressen: Barnens sportaktiviteter och flygning (allt från veteranflygplan till att bogsera segelflyg). Projektledare/kundansvarig för Nordland, Flygbussarna, Bergkvarabuss (Blekingetrafiken) och Nettbuss.

Arbetat på Midpoint Solutions AB (egenföretagare), Redningsselskapet, National Oilwell Varco, Sjöräddningssällskapet, Crawford. Bor i Utby med sambo och ett bonusbarn. Intressen: Paddla kajak, fotografera, cykla, spela gitarr. Uppdrag som utvecklingsingenjör på Österbergs Förpackningsmaskiner AB.

Mattias Mattias Sönnergren, 46 år

Peter Lagerberg, 40 år

Kommer från Knowit. Bor i Göteborg med fru och 2 barn. Intressen: Familjen, sport, resor och matlagning. Första jobbet på Consat var ett spegeljusteringsprojekt för Ripasso (förstudie och ”Proof of concept” för att automatisera processen för att justera skruvar på en solparabol med speglar).

(Systemdesign & Projektledning) Elektriker i grunden som nu omskolat sig via Chalmers elektroingenjörsprogram. Bosatt i Uddevalla med fru och två barn. Intressen: Motorcyklar och Mx, styrketräning, datorer och ett allmänt teknikintresse. Jobbar i ett integrationsteam på Arccore AB (Autosar).

Daniel

Kennet Fager, 54 år

Daniel Cedertorn, 27 år

(Stockholm)

(Engineering Services)

Tidigare arbetat på DynaMate Industrial Services AB som Mechanical Design Engineer (helhetsåtagande gällande leveranser av produktionsutrustning och maskin). Bor med frun i Nykvarn utanför Södertälje, 3 utflugna barn. Intressen: Slalom, golf och familj. Uppdrag för Scania: Fyra stycken Lyftverktyg - Exhaust Frame Bracket. Att från konceptstadie ta dessa till en komplett leverans.

Tidigare anställd på Combitech och satt som konsult hos SAAB EDS i Kallebäck under 6 år. Bor med frun och liten dotter i Älvängen norr om Göteborg. Intressen: Snickra på huset, matlagning, träning i olika former samt friluftsliv. Sitter hos Dentsply som tillverkar tandimplantat. Dentsply skall starta upp en ny produktionslinje och Daniel ska ta fram samtliga bärare, hjälpmedel och verktyg som behövs.

Peter

(IT & Mobilitet)

32 CONTEXT / #1 / 2018

Kennet

Stefan

Håkan

Anna

Kristin Kristin Kullberg, 35 år

Anna Thomsen, 27 år

(Engineering Services)

(Embedded Design)

Tidigare jobbat på Schneider Electric, Epsilon/ÅF, Pöyry och MacGregor. Bor dels i Göteborg och dels hos pojkvännen i Alingsås. 3 bonusbarn. Intressen: Silversmide, barbershop-sång i Gothia Show Chorus, undervattensrugby med Felix DF och svenska landslaget. Har uppdrag för Axolot Solutions.

Studerat mekatronik på Chalmers och utfört examensarbetet inom computer vision på Consat. Arbetade senast som order- och produktionsplanerare för reservdelar på Emerson Automation Solutions. Bosatt i centrala Göteborg. Intressen: Badminton, teckna och läsa böcker. Även aktiv i den ideella LAN-föreningen BiG Network, där de snart skall hålla LAN-Partyt WinterGate18 i Partille Arena igen.


NYANSTÄLLD PÅ CONSAT

Ingrid

Jonas

Dag

Pelle

Jonas Olsson, 33 år

Ingrid Lindqvist, 27 år

Pelle Märs, 50 år

Dag Håkansson, 50 år

(CQV & IoT Services)

(Systemdesign & Projektledning)

(Consat Data)

Kommer från Roséns Vision AB. Har flickvän och bor i Munkebäck. Intressen: Umgås med vänner och familj samt sport och träning. Två uppdrag: Visionapplikation på Digital Metal i Höganäs och automatsorteringssystem för sågverksindustrin hos tidigare arbetsgivaren Roséns Vision.

Nyutexaminerad, men har tidigare arbetat som butiksbiträde och elektronikmontör. Bor med sin sambo i Angered. Intressen: Dator- och tv-spel, träna, läsa och spela badminton. Uppdrag som integrationsingenjör på Volvo Lastvagnar.

Jobbat med telefoni på Swedena, Office Management, Telenova, Dialect m fl. Bor på Kalvsund i Öckerö kommun. Fru och två barn. Intressen: Camping med husbil eller båt. Ny affärsområdeschef Telefoni.

(Systemdesign & Projektledning) Arbetat på Volvo Personvagnar och LV Power Supply. Bor i Mölndal med sambo och 2 barn. Intressen: Hot Rods, MC, jakt & skidåkning. Jobbar med batterisystem på Husqvarna Construction.

• Jon • Erik • Ann

Per

Annika Annika Brännström, 42 år (IT & Mobilitet) Arbetat på HP, LanguageWire m fl. Bor i Göteborg. Intressen: Hästar, trädgård, vara på landet, resa, film mm. Sitter på Volvo Cars som utvecklare och datalingvist med Java, AI och dialogsystem som arbetsområden.

Per Bertilsson, 35 år (Telematics/Hardware & Logistics) Jobbat med support och utveckling på Ericsson. Bor i Brämhult med fru och 3 barn. Intressen: Allmän teknik och elektronik samt klockor och foto. Jobbar med hårdvara på Telematics.

Petter

Olle Olle Bredegård, 20 år (Telematics/Hardware & Logistics) Kom till Consat direkt från gymnasiet. Bor i Alingsås med två kompisar. Intressen: Hockey och datorer. Jobbar med felsökning av hårdvara, kundsupport, installation av mjukvara på fordonsdatorer samt RMA-hantering.

Petter Håkansson, 23 år (Engineering Services) Kommer från SKF Motion Technologies. Bosatt i Trollhättan. Intressen: Datorer, 3D skrivare, arduino, robotik. Uppdrag som testingenjör på AAM.

rdig s

hlin s

an Ru

om fic

kard S

kogas

n som

on de

n den

en so

otter d

n 27/6

19/9

n den

k en d

m fick

benso

k en s

en so

m fick

son so

• Joh • Ric

m fick

son so

iel Da

Bertils

om fic

on so

a Elofs

• Dan • Per

as Fä

Ohlss

20/10

en do

en 6/1

1

tter de

n 16/1

2

gifte s

ig den

tierna 15/7 • Tho som g mas J ifte sig ohans den 9 son (n som /9 umera gifte s Gyllin ig den ) • Sve 31/12 n And ersson som g ifte sig • Edv den 8 in Tan /1 g som fyllde • Sam 30 år uel Bjö den 7 rk som /8 • Daa fyllde n Fok 40 år ker so den 1 m fyll • Olle 8/8 de 30 Brede år den gård s 27/8 om fy • Matt llde 2 ias Ise 0 år d gran B en 30 40 ergan /8 år den der so m fyll 6/9 de • Chri ster W engan der so • Pete m fyll r Lage de 60 rberg år den som fy • Lars 7/9 llde 4 Arell s 0 år d om fy en 17 llde 6 • Joh /10 0 år d an Ru en 25 benso /10 n som • Chri fyllde stian 30 år Lidbe rg som den 1 • Tom /11 fyllde as Lu 30 år ndgre den 3 n som • Ped /11 fyllde er Alm 50 år som fy den 7 • Tho llde 4 /11 mas O 0 år d en 10 ttosso /11 n som • Nik las La fyllde rsson 40 år som fy den 1 • Nic 0/11 llde 4 las Lin 0 år d dgren en 12 som fy • Jen /12 ny Fre llde 4 0 år d dér so en 12 m fyll /1 de 40 år den 1/2

CONTEXT / #1 / 2018 33


CONSAT I SAMARBETE MED IAESTE

Consat så långt ögat kan nå

CONSAT VÄLKOMNAR ALLA NYA CHALMERSSTUDENTER FOTO ANDREAS EKLÖF

34 CONTEXT / #1 / 2018

Traditionsenligt är det mottagning för alla nya Chalmerister på Götaplatsen i Göteborg. I år liksom tidigare pryddes de olika sektionernas T-shirtar med Consatloggan. Otroligt kul att få vara med och hjälpa till på denna för många stora dag berättar Magnus Ohlsson, VD på Consat Engineering AB.


CONSAT TROPHY AWARD 2018

VM-Guldbröderna på isen i Frölundaborg

2018

CONSAT TROPHY AWARD

Henrik Lundqvist presenterar Consat Trophy Award 2018 för Göteborg Ishockey Cup. I år presenterar dessutom Joel Lundqvist det nya priset till turneringens bäste poängplockare. Fantastiskt kul och inspirerande att samarbeta med bägge VM Guld-bröderna berättar Martin Wahlgren, VD för Consat AB. FOTO ULF BLIDE

CONTEXT / #1 / 2018 35


www.consat.se

Consat tillhör den unika skaran av bolag som för sjätte året i rad utsetts till ett av Sveriges 100 mest intressanta Karriärföretag. Ett tydligt bevis på vår långsiktiga satsning på personal och spännande uppdrag.

Foto: Brainworks