__MAIN_TEXT__

Page 1

CONTEXT / #1 / 2017

PASSIONATE ABOUT TECHNOLOGY

CONSAT CANADA SPÄNNER MUSKLERNA

CONSAT ÄR MED NÄR ASTAZERO GÖR FRAMTIDENS FORDON SÄKRARE

Consat har vunnit Scanias förtroende FRAMGÅNG GENOM

INNOVATION

INDUSTRITEKNIK VÄSSAR OCH VÄXER Consat partner till Drive Sweden


LEDARE

FRAMGÅNG GENOM INNOVATION ler på med lika många och spännande projekt

Under inledningen av 2017 tog Ragnar Hallgren

som vi gör! Vi är tveklöst unika och vår fram-

över rollen som affärsutvecklingsansvarig för

gång sker till stor del genom innovation kombi-

hela Elektronik & System. Ragnar har en verk-

nerat med ett effektivt ingenjörsarbete.

ligt gedigen branscherfarenhet och mångårig

Vi märker också en tydlig trend i att allt fler kunder frågar oss om rådgivning i tidiga skeden där man inte ens vet hur man skall an-

erfarenhet som ledare på Consat vilket borgar för en inriktning med både tillväxt och fördjupad kompetens.

fter att ha avverkat de första 30

precis innan pressläggning har vi glädjen att

åren har vi fortsatt i samma ra-

tillkännage att Transport for New South Wales

sande tempo 2017. För mig själv

vill investera i ett komplett ITS System för en

har det så klart blivit en del föränd-

första linje i Sydney. Ett fantastiskt steg och ett

ringar i och med att jag fick förmånen att ta

kvitto på att Consat Telematics nu har system

över rodret som koncern VD efter JB. Som

och förmåga i absolut Världsklass!

Consat Data fortsätter att öka antalet externa kunder och även denna sommar blir det högtryck med fortsatt förtroende som officiell IT leverantör till Partille Cup i Handboll och Gothia Cup i fotboll. Var och en världens största ungdomscup i respektive sport. Kraven är oerhört höga vad gäller att IT-infrastrukturen bara måste fungera. Här finns inget utrymme för misstag. I Partille Cup har vi också glädjen att presentera Consat Trophy Award ihop med ingen mindre än landslagsmålvakten

personer är vi så klart olika men i grunden

Vi har också glädjen att presentera Roger

Johanna Bundsen.

gäller samma solida värderingar och sedan

Sauve som ny chef för vårt Kanadakontor.

tidigare lagd kurs. JB är dessutom med och

Roger är kunden som blev så nöjd med våra

tillser att övergången kan ske på bästa sätt.

leveranser att han valde att börja på Consat.

Det är oerhört stimulerande att få arbeta till-

Consat Engineering fortsätter att växa och som

sammans med så många engagerade och

ni kan läsa om, i detta nummer av Context,

Consat SES har levererat flera projekt som tveklöst visar på potentialen i vår förmåga att leverera energieffektivisering för kommersiella fastigheter. Vi är i slutförhandling kring några projekt som verkligen sticker ut men

kunniga kollegor. Jag brukar säga att jag är

har vi glädjen att presentera Pär Forsberg och

det får bli en ”cliff hanger” till nästa nummer.

”kroniskt nyfiken ” och jag försöker hålla mig à

Roger Kraft som utökar ledarteamet på IDT.

jour om de flesta av våra projekt. Dessutom är

Målsättningen är att växa med såväl fler med-

jag inblandad i många externa samarbetsforum

arbetare som med fler projekt.

ihop med andra företag vilket sammantaget

Vad gäller projekt så har Stockholmskonto-

gör att man får en ganska god bild om Consats

Vår största gemensamma utmaning för stunden ligger i att hitta fler medarbetare, så tveka inte att komma med tips. Tack alla för väl utfört arbete och låt oss hoppas på en lång och

ret verkligen fått upp farten framför allt inom

position på marknaden. Jag är helt övertygad

bra sommar!

verktygskonstruktion åt Scania. Under våren

om att det omöjligtvis finns något annat företag

blev vårt samarbetsnätverk Netgroup dessut-

Martin Wahlgren

i Sverige som i förhållande till vår storlek hål-

om en av Scanias utvalda huvudleverantörer.

Koncern VD, Consat AB

gripa problem eller där man vill ha vägledning i hur man strukturerar nya projekt. Consat Telematics går från klarhet till klar-

E

het. Fler vunna affärer på alla marknader och

För flera är det kanske första gången som ni läser ConText. ConText är tidskriften som tar sig tid att berätta mer i detalj om våra innovativa och utmanande projekt och inte minst hur det är att arbeta på Consat. Vår ambition är att med hjälp av intressanta artiklar och bra bildmaterial beskriva och lyfta fram i vilka sammanhang Consat verkar.

www.consat.se

2 CONTEXT / #1 / 2017

info@consat.se

+46 31 340 00 00

Ansvarig utgivare: Jan-Bertil Johansson Chefredaktör: Martin Wahlgren Textredaktör: Mattias Johnsson Redaktionssekreterare: Gabriella Wendt Formgivning: Happy Camper Reklambyrå Tryck: Billes Tryckeri


PRESSMEDDELANDE: SYDNEY

CONSAT TELEMATICS I SYDNEY TEXT MARTIN WAHLGREN

Det är med stor glädje vi kan berätta att Consat Telematics har kommit vidare i ett prestigeprojekt av högsta klass i Australien. Projektet syftar till att leverera ett realtidssystem inklusive hållplatsskyltar för en ny busslinje i Sydney.

B

usslinjen, kallad B-Line kommer att trafikeras av ett 40-tal nya dubbeldäckare och startas för att öka möjligheten att resa kollektivt från norra delen av staden in till centrum. Utvecklingsarbetet har inletts under sommaren och målet är att systemet skall gå i skarp drift i oktober! Sydney saknar idag motsvarande system och B-Line kommer att utgöra en perfekt utvärdering för resten av stadens linjer. Systemet som skall levereras innehåller som vanligt Consats

fordonssystem samt mjukvara för trafikledning och realtidsinformation, dock är affärsupplägget lite nytt. För att kunna expandera och nå ut på fler nya marknader har vi på Consat Telematics utvecklat ett internationellt partnerprogram. För Australien är vår partner Mobitec som har en mångårig erfarenhet från denna marknad. Mobitec kan med sin lokala närvaro fysiskt serva skyltar och fordonssystem i drift medans Consat kan hantera mjukvaran och systemet på distans.

”Det finns en enorm kraft i vår produkt och att en världsstad som Sydney vill ha vårt system till en högprofilerad infrastruktursatsning är inte bara roligt för oss, utan det stärker också våra befintliga kunders förtroende för att vi faktiskt spelar och kommer fortsätta spela i den högsta ligan. Vidare kan man inte annat än imponeras av hur mycket kunskap och drivkraft vår personal besitter”, säger en uppenbarligen stolt Thomas Ottosson, VD Consat Telematics AB.

CONTEXT / #1 / 2017 3


Consat 30 år! Den 22 oktober slogs portarna upp på Chalmers kårhus till ett hejdundrande 30 årskalas i äkta Consatanda. Nästan exakt 30 år tidigare startade JB bolaget och första kunden blev Volvo Bussar, en kund som fortfarande är med oss och som vi nu dessutom har ett partnerskap med. Under åren har det tillkommit mängder av nya intressanta kunder, partners och inte minst så har vi blivit många fler consatmedarbetare. Fantastiskt kul att få dela glädjen med alla och deras respektive. Planeringen av festen startade ett år innan med tanke på att det är många som skall bjudas och vi ville i god tid boka upp Chalmers kårhus som vi tycker är en bra symbol speciellt eftersom många av våra medarbetare har sin bakgrund från Chalmers. Det var ett späckat schema under kvällen och vi guidades med säker hand av Lasse Kronér genom alla uppträdanden och specialnummer. Vill passa på och tacka alla som hjälpt till och gjort denna fest möjlig och inte minst fantastiskt minnesvärd! Martin Wahlgren, koncern VD Consat AB (vilket tillkännagavs på festen…) 4 CONTEXT / #1 / 2017

FOTO TIM KRISTENSSON


CONTEXT / #1 / 2017 5


ASTAZERO

CONSAT ÄR MED NÄR ASTAZERO GÖR FRAMTIDENS FORDON SÄKRARE TEXT JOAKIM JOHANSSON [ BORG & OWILLI AB] FOTO MARTIN HOGANDER

Testanläggningen AstaZero har gett Consat förtroendet att leverera och utveckla nästa generations målframdrivningssystem. Med hjälp av dessa ska framtidens självkörande fordon göras säkrare.

I

september började Consat tillverka testutrustningen - i form av ett avancerat vinschsystem – för AstaZeros räkning. Systemet består av två stycken vinschar utrustade med en väldigt tunn men stark lina. Mellan vinscharna kan objekt fästas på en släde, för kollisionstester. Fordonen som testas är utrustade med sensorer och aktiva säkerhetssystem som beslutar hur bilen skall agera vid olika faror. Prestandan är det som särskiljer systemet som Consat har tagit fram, och det beskrivs som ett av de mest flexibla i världen. Vinscharna kan bland annat arbeta i hastigheter upp till 60 kilometer i timmen. Draglängden ligger på 60 meter per vinsch. Systemet kommunicerar med användaren via 4G i ett trådlöst system. Martin Hogander hos Consat är en av personerna som ligger bakom systemet. Han beskriver sin roll som en blandning av konstruktör och projektledare: – Det svåraste har varit att lösa automationsbiten och att få allting att kommunicera till användaren. Sedan

6 CONTEXT / #1 / 2017

har det också funnits utmaningar som vi har behövt lösa gällande GPS-beräkningarna. Responsen har varit väldigt bra på systemet som vi har tagit fram och kunderna har sagt att det öppnar upp för nya testmöjligheter. Peter Janevik är vd för testbädden AstaZero. Han menar att en utmaning har varit att få fram en utrustning som är både högteknologisk och tålig: – Jag brukar säga att det är kombinationen av kätting och high tech. Den här utrustningen behöver vara robust nog att klara väder och vind eller att bli påkörd av en gaffeltruck som ska transportera den, samtidigt som den ska samverka med andra högteknologiska system i en sådan här miljö. Han berättar också att projektet har varit fullt av lärdomar rörande testernas utformning: – Vi har tillsammans med Consat hittat en konceptlösning som fungerar och tillsammans har vi kunnat demonstrera hur den kan användas i kundernas projekt. Vi har också lärt oss när denna typ av lösning fungerar bra och

när man behöver genomföra testerna på andra sätt. Samarbetet, menar Peter Janevik, har också byggt upp en stark relation mellan parterna: –Vi har under projektet blivit övertygade om Consats industritekniska kompetens. För våra kommande utvecklingsbehov tror vi att Consat kan vara med och bidra flera gånger. NYCKELN ÄR KOMPETENS INOM MEKANIK OCH AUTOMATION En av framgångsfaktorerna bakom samarbetet är Consats kunnande inom både automationslösningar och mekanik. Martin Hogander är själv ett exempel på detta då han ursprungligen startade sin bana som automationsingenjör. Hans intresse för mekaniska lösningar, där han på fritiden bland annat konstruerar möbler, fick honom att byta inriktning. Idag är han verksam som mekanikkonstruktör hos Consat. Under de 15 år han arbetat hos bolaget har han tillverkat specialmaskiner från dag ett:


Redo för prov med älg

– Lite enkelt kan man säga att jag på daglig basis sysslar med uppfinningar. Mitt arbete är att hitta på maskiner som löser specifika problem. Jag behöver hela tiden vara nyfiken på att testa nya lösningar. Här har det varit en stor fördel att jag är automationsutbildad men jobbar med mekanik. Det gör att jag har förståelse för fler typer av komponenter i en maskin. Martin Hogander kom in i projektet mot slutet av sommaren. Consat och AstaZero befann sig då i en förstudie där parterna tittade på vad som behövdes för att genomföra testerna och när de skulle vara i mål med utrustningen. Projektet blev mer brådskande än förutspått och Consat tvingades gå

”Från början tänkte vi att det här skulle vara relativt enkelt. Det är två vinschar med en platta mellan sig. Sedan visade det sig vara mer utmanade än någon trott och betydligt mer komplext.”

skarpt direkt eller, för att citera Martin Hogander, de fick skjuta från höften. – Från början tänkte vi att det här skulle vara relativt enkelt. Det är två vinschar med en platta mellan sig. Sedan visade det sig vara mer utmanade än någon trott och betydligt mer komplext. Men vi har tagit elefanten bit för bit, säger Martin Hogander. Han avslutar: – Det är charmen med det här jobbet. Jag har förmånen att hela tiden ha intressanta och utmanande arbetsuppgifter. Vi på Consat utvecklar ju inga dussinvaror. Det är ofta tekniskt utmanande projekt och uppdrag som vi gör och ibland sådant som ingen annan vet hur de ska göra. CONTEXT / #1 / 2017 7


TELEMATICS – CONSAT CANADA

CONSAT CANADA SPÄNNER MUSKLERNA TEXT & FOTO MATTIAS JOHNSSON

Sedan februari leds Consat Canada - Consat Telematics Kanadensiska dotterbolag, av Roger Sauve, som har fått ansvar för verksamheten i hela Nordamerika.

Att Consat Telematics lokala dotterbolag nu får en ny områdeschef är ett tydligt tecken på att Consatledningen tror mycket på den Nordamerikanska marknaden. Med Roger Sauve har man dessutom hittat en man som har lång och bred erfarenhet av den lokala bussbranschen. Roger är tvåspråkig och talar flytande franska och engelska. – Roger är faktiskt en av våra gamla kunder, berättar Thomas Ottosson, VD för Consat Telematics. – Han har ett förflutet som chef för kollektivtrafiken i Sudbury. Det är ingen överdrift att säga att han är ett välkänt ansikte i Ontarios kollektivtrafikbransch, berättar Thomas och skrattar.

R

oger växte upp i Sudbury, i en stor sportälskande familj. Det var Hockey, Slo-Pitch - en baseballiknande sport, Broomball - en bollsport på is som är mindre känd här i Sverige, och Curling, som gällde - på tävlingsnivå. Roger har faktiskt tävlat på hög nationell nivå i Curling. Han är gift sedan 32 år tillbaka med sin ”high school sweetheart”, Liana. De har två vuxna barn och fyra barnbarn.

8 CONTEXT / #1 / 2017

Rogers arbetskarriär började tidigt och han har jobbat inom många olika områden. Bland annat hade han en butik för curlingutrustning i 12 år, innan han sökte jobb som busschaufför i Sudbury 1995 och karriären tog en annan vändning. Han körde buss på deltid men jobbade mer och mer med ”Operations”, att planera och administrera trafiken. Snart steg han i graderna och blev ”Manager” och därefter ”Director” (chef ) för Sudbury Transit. – Det var åtta år sedan jag stötte på Consat första gången, berättar Roger, då vi i Sudbury Transit köpte Consatsystem genom busstillverkaren Nova (Consats partner i Nordamerika). Sedan dess har jag ”missionerat” för systemet för alla som velat lyssna. Jag har fått en bra och nära relation till både Thomas och Robert (Jancev) på Consat, berättar han. FÖRSTA EUROPARESAN Roger var nyligen i Sverige för att hälsa på resten av Telematics och Consatledningen. Det var första gången han och hans fru korsade ”pölen” och besökte Europa. Det blev många minnen att ta med hem, även från aktiviteter utanför jobbet: två stora chokladaskar i vinst

på Liseberg, makrillfiske med Consats David Hanson och ett besök till Marstrand med Thomas Ottosson. LYSANDE UTSIKTER Roger ser med tillförsikt på framtiden för Consat i Canada. –Möjligheterna är lika stora som landet! Vi är etablerade i Ontario och har två nya systeminstallationer planerade redan i år. Kan vi bara få fotfäste i andra provinser tror jag att vi kommer kunna växa organiskt även där, på samma sätt som vi gjort i Ontario. – Jag är både stolt och tacksam att ha fått den här möjligheten. Jag ser fram emot många år tillsammans med er på Consat, berättar Roger Sauve.

”Möjligheterna är lika stora som landet! Vi är etablerade i Ontario och har två nya systeminstallationer planerade redan i år.”


Sarah Andersson Solanes ifrün Västtrafik tillsammans med Thomas Ottosson och Roger Sauve

CONTEXT / #1/ 20179


INDUSTRITEKNIK

TVÅ SVENSKA KLASSIKER… Consat har hjälpt Orkla Confectionery & Snacks med att införa datorbaserad avsyning via vårt visionssystem QVC. Varje enskild kaka kontrolleras och sorteras nu för att säkerställa bästa kvalitet.

10 CONTEXT / #1 / 2017


CONTEXT / #1 / 2017 11


FRAMGÃ…NG GENOM

INNOVATION Emil Brandt och Ragnar Hallgren vid Consats Lindholmenkontor

12 CONTEXT / #1 / 2017


CONSAT ENGINEERING

För Consat är innovation inte bara förmågan att komma på en bra idé eller uppfinning. Här handlar innovation om att ha mod och kraft att förverkliga lösningar på svårlösta problem.

H

os Consat är värdeorden “Med passion för teknik” inte bara en slogan – det är bolagets livsnerv. Emil Brandt, Consats vice vd och affärsutvecklingschef inom industriteknik, berättar att kunder hittar bolaget tack vare de avancerade och skräddarsydda lösningarna: – Kunder ringer inte upp efter att ha sett en annons och beställer en specialmaskin. Vi använder vår förmåga att identifiera och realisera våra kunders behov av maskiner, produkter eller IT-system som inte finns på marknaden i dag. En av Consats styrkor är förmågan att samarbeta tvärfunktionellt i projekt där mjukvaruutvecklare, mekanikingenjörer och specialister arbetar sida vid sida. Det, tillsammans med ryktet som ett innovativt bolag, har gjort att Consat är starka inom exempelvis fordonsindustrin. – Detta kombinerat med vår långsiktighet och närvaro inom flera marknadssegment innebär att vi aktivt kan överföra värdefull kompetens och innovativa lösningar från ett område till ett annat, säger Emil Brandt.

Ett projekt som vunnits och nyligen presenterats är den nygamla svenska sportbilen Indigo 3000R. Där har Consat varit med och tagit fram både system och mjukvara: – Det är inte ovanligt att kunder vänder sig till oss när de ska göra något utöver det vanliga. När lösningarna ska vara mer innovativa, då kopplas vi ofta in, säger Ragnar Hallgren, som är avdelningschef för Elektronik & System hos Consat. Ett annat exempel är Volvo som vände sig direkt – och exklusivt – till Consat när de skulle ta fram sin elbil. Det är däremot inte bara inom fordonsvärlden som Consat har ett gott rykte. 70 procent av försäljningen ligger i andra segment. – Innovation finns med oss i hela kundregistret. Det är till exempel inte ovanligt att vår personal är med i patentansökningar hos våra kunder. Att vi har en stor kundbredd gör också att vi kan ta in mycket tekniska lärdomar i företaget. Vi kan se hur tekniker inom olika segment kan kombineras för att berika varandra, säger Ragnar Hallgren. På det sättet kan innovationen omfatta såväl elektronik och mjukvaror, som mekanik inom olika segment. I centrum står Consats breda kompetens. ”Passion för teknik” må vara ett av våra ledord, men en passion för att tänka ”utanför boxen” väger lika tungt: – Vi har en hög kompetens i bolaget och vi tycker att det är otroligt viktigt att vår personal engagerar sig i arbetet för Consats framtid. Vi vill att personalen ska tänka fritt. Det gäller inte bara tekniken utan kring hela företaget, avslutar Ragnar Hallgren.

”Det är inte ovanligt att kunder vänder sig till oss när de ska göra något utöver det vanliga. När lösningarna ska vara mer innovativa, då kopplas vi ofta in.”

TEXT JOAKIM JOHANSSON,

[ BORG & OWILLI AB] FOTO ANDREAS JOHANSSON CONTEXT / #1 / 2017 13


CONSAT ENGINEERING – SCANIA

Consat har vunnit Scanias förtroende TEXT JOAKIM JOHANSSON [ BORG & OWILLI AB] FOTO GUSTAV LINDH & HÅKAN KROKSMYR

14 CONTEXT / #1 / 2017


Att slå sig in som leverantör till ett storbolag som Scania är inte det lättaste. Consat har lyckats få det förtroendet för flera verktygslösningar. CONTEXT / #1 / 2017 15


CONSAT ENGINEERING – SCANIA

Consat Engineering samarbetar sedan en tid tillbaka med lastbilstillverkaren Scania. Leveranserna omfattar bland annat ergonomiskt anpassad produktionsutrustning för lyft, fixturer för montering och förmontering av komponenter, samt semiautomater. Totalt handlar det om cirka 100 verktyg som Consat har vunnit för Scanias räkning. Framgångsreceptet är den erfarenhet som Consat sitter på inom produktoch produktionsutveckling: – Vi vann det här uppdraget eftersom det ligger innanför ramarna för Consats breda kunskaper. Vi är väldigt effektiva på att ta fram bra koncept och vi har en stor erfarenhet från liknande kunder och referensprojekt, säger Håkan Kroksmyr, affärsområdeschef för Consat Engineering i Stockholm. Samarbetet mellan bolagen startade med att Scania skulle introducera de nya lastbilsmodellerna inom New Cab Generation och behövde verktyg för att producera dem. Consat var då med i upphandlingen och blev utvald som leverantör. Processen för att väljas ut

Konstruktionsgenomgång med utvecklingsteamet på Solnakontoret

16 CONTEXT / #1 / 2017

var, som förväntat, mycket krävande: – I det första steget valde Scania ut ett antal leverantörer som fick vara med och tävla. I nästa steg valdes de bästa leverantörerna ut för varje verktyg, säger Håkan Kroksmyr. TILLVÄXT ATT VÄNTA Förra året firade Stockholmskontoret tioårsjubileum – men resan slutar inte där. Samarbetet med Scania är en av förklaringarna till Consats tillväxtplaner för verksamheten i huvudstaden. I dagsläget finns 16 personer på plats men detta ska utökas. Håkan Kroksmyr berättar att ytterligare kompetens söks inom områdena mekanik och inbyggda system. Framtiden för samarbetet med Scania har dessutom mer att ge i och med att vårt nätverksbolag Netgroup Engineering nyligen valdes ut för ett flerårigt ramavtal som Preferred Engineering Supplier till Scania. Consat är grundare och delägare i Netgroup som är ett nätverksbolag bestående av flera nischade teknikföretag och som idag är ett av fordonsbranschens största bolag!

– Vi ser framåt med väldigt god tillförsikt med tanke på att vi har fått förtroende från Scania under en längre tid. De har också uttryckt att de har behov framöver inom nya, liknande verktyg som de vi producerat. Det handlar nästan alltid om unika verktyg som görs i korta serier om en till tre stycken. Scania lanserar hela tiden nya projekt och vi vill vara med och vinna många fler leveranser för dessa. VILL LYFTA PERSONALEN I BÅDA BOLAGEN Håkan Kroksmyr lyfter upp Consats personal som en av anledningarna till att bolaget har vunnit kontrakten: – Consat har under väldigt många år jobbat med nyckelfärdiga projekt. Vi tar fram idén, ingenjörsmässiga ritningar, tillverkar produkten, levererar och testar. Vår erfarenhet gör att vi är duktiga på att räkna på såna här projekt. Vi vet vad saker kostar och hur lång tid det tar. Vi har skickliga chefer och tekniker som är duktiga på att direkt hitta en lösning. Han menar också att en av Consats styrkor är att de historiskt varit duktiga på att hitta enkla lösningar på komplexa problem: – Där ligger utmaningen. Det är ibland svårt att se det enkla i det komplicerade men vi är duktiga på att hitta hur vi ska angripa produkten i fråga. Samarbetets natur och Scanias höga krav har hjälpt Consat att ytterligare vässa sitt arbete och lärdomarna har varit många. Dessa vill bolaget också ta med sig in i framtiden. – Vi ska vara så flexibla som möjligt. Dessutom ska vi fortsätta att ha en hög servicenivå och en tät kontakt med tekniker och personalen som ska jobba med verktygen hos Scania. I flera fall har vi fått mycket och värdefull information av monteringspersonalen som står i linan. Det är den kanske viktigaste lärdomen: att vi ska fortsätta att vara lyhörda.


Henrik Grahn finjusterar ett verktyg

”Vi vann det här uppdraget eftersom det ligger innanför ramarna för Consats breda kunskaper. Vi är väldigt effektiva på att ta fram bra koncept och vi har en stor erfarenhet från liknande kunder och referensprojekt.” CONTEXT / #1 / 2017 17


NYANSTÄLLD PÅ CONSAT

Daniel Nibe, 39 år

Ali Jannesar, 33 år

(Engineering Services)

(IT & Mobilitet)

Kommer från SKF där han jobbat i många år. Bor i Kungälv med sambo och 3 barn. Intressen: Miniracing (små radiostyrda bilar) och träning (just nu mycket Crossfit). Har tidigare tränat inför och genomfört Iron Man, Öloppet mm. Sitter på kontoret i Partille och arbetar med solenergi mot Ripasso Energy.

Jobbat på Nordic Travel Clearing AB i Halmstad som fullstack .Net utvecklare med fokus på trygga betallösningar, säkerhet och kryptering. Är gift och bor i Härlanda, Gbg. Intressen: Resa, träna på gym, simma, umgås med vänner, titta på filmer och fotboll och älskar Real Madrid. Jobbar på ett internt projekt för att skapa en cross plattform mobil app som heter consat candidate.

My My Resare, 28 år (Embedded Design) Har studerat automation och mekatronik på Chalmers. Innan det diverse jobb som bland annat croupier i Göteborg och en djuraffär i Kanada. Bor i centrala Göteborg. Intressen: Klättrar, skriver och spelar musik. Stort intresse inom robotik, resor och kultur. Arbetar just nu med en ny lösning för dörrklockan på kontoret på Lindholmen. 18 CONTEXT / #1 / 2017

Piret

Ali

Daniel

Piret Saar, 45 år (IT & Mobilitet)

(Embedded Design)

Kommer närmast från PlanIT och har tidigare arbetat bl a på Sony Ericsson i Lund och Create-Net i Italien. Bosatt i Göteborg. Intressen: Musik, konserter, läsa, resa, vandra i bergen. Uppdrag på Volvo Cars där hon arbetar med en applikation som diagnostiserar och uppdaterar mjukvara i bilarna. Hon har också startat och leder SWAG (Software Architecture Group) för att strategiskt och fokuserat kunna arbeta med arkitekturella frågeställningar.

Pluggat Datateknik på Chalmers. Gjorde ett studieuppehåll på ca 7 år då han körde godstransporter i Västragötalandsregionen. Bor med sambon nära Ruddalen i Västra Frölunda. Intressen: Vara ute i naturen, resa, fotografera, meka med bilen, bygga mindre elektronikprojekt med mikroprocessorer, köra på bana med sin radiostyrda metanolbil mm. Uppdrag på Alps Electric där han är med och utvecklar framtida enheter/ moduler till nya fordon.

Sai-Kit Sai-Kit Cheung, 40 år (Stockholm) Arbetat på Piab, Flir, Tobii, Pacemaker DJ, H&M, Marsmotel, Oskarsteatern, Screen Interaction, Nordic Dive Enterprise, Alfa Laval, WM Data, Hollywood, KTH. Bor med fru och barn på Södermalm i Stockholm. Intressen: Cykling, foto, robotar & drönare. Uppdrag som MAN koordinator på Scania Buss.

Christian Christian Lidander, 33 år

Manqoba

Nik las Niklas Olsson, 38 år

Manqoba Zwane, 29 år

(Engineering Services)

(Stockholm)

Jobbat på Hellberg Safety AB och Cochlear Bone Anchored Solutions AB. Bor i Stenkullen med sambo och 3 barn. Intressen: Snickra, löpträna och cykla. Har uppdrag på Coherent (tidigare Optoskand) som produktionstekniker och konstruerar en produktionslinje för montering av laserfiber i skyddshöljen.

Kommer senast från Scandidos AB där han jobbade som mekanikkonstruktör. Har även jobbat på SHL Group, Combitech och Scania som mekanikkonstruktör/utvecklingsingenjör. Bor i Uppsala. Intressen: Ljudteknik, musik, TV-spel och basket. Sitter på Nordium och konstruerar processmaskiner.


NYANSTÄLLD PÅ CONSAT

Sven

Johan

Nik las

Joel

Johan Östlund, 41 år

Sven Andersson, 35 år

Niklas Lagergren, 43 år

Joel Thoresson, 31 år

(Engineering Services)

(IT & Mobilitet)

(Innovation & Project services)

(IT & Mobilitet)

Har tidigare arbetat på Eliasson & Lund, Saab växellådor och Håpés såg och motor. Bor med sambon i Amhult, Torslanda. Intressen: Köra Harley Davidson och laga mat. Sitter på SKF och jobbar mest med lyftverktyg.

Tidigare arbetat på Volvo IT. Bosatt i Lerum med sambo och två barn. Intressen: Familj, musik, film, böcker, ny teknik, rymden, TVserier, springa mm. Har suttit med ’Consat Candidate app’ internt och är nu på uppdrag hos Alelion.

Har arbetat på Teamster och SCA. Bosatt i Kullavik med fru och två barn. Intressen: Vänner och familj, fotboll, ölbryggning och sommarstugebygge. Sitter på kontoret i Partille och är teknikansvarig för området ”Innovation & Projects”.

Kommer från Netconsult Sweden AB. Bor i Munkebäck, Gbg. Intressen: Lyfta skrot på gymmet, löpning, musik, film, mat och öl, resor, vänner. Uppdrag som systemutvecklare på Volvo Group Telematics. Där jobbar han med telematiklösningar för fordon.

Tomas

Fredrik Fredrik Johansson Tornéus, 25 år (Systemdesign & Projektledning) Nyutexaminerad. Har flickvän och är bosatt i Göteborg. Intressen: Landsvägscykling, träning, se på serier. Ingår i Integrationsteamet på ArcCore.

Tomas Grahn, 26 år (Stockholm) Jobbat på FG metall, Stockholmsmässan och Tryck i Norrbotten. Bor i Solna med sambo och hund. Intressen: Sport, musik, idéskapande. Konstruerar lyftverktyg till Scania.

Johannes Johannes Ohlson, 27 år (Systemdesign & Projektledning) Nyutexaminerad. Har flickvän och bor i Kungsbacka. Intressen: Mountainbike, musik, vänner. Ingår i Integrationsteamet på ArcCore.

E ric Eric Lindqvist, 24 år (Engineering Services) Nyutexaminerad. Bor med sin sambo i Kålltorp. Intressen: Cykla och spela golf. Sitter på SteelTech i Alingsås där han hjälper dem att rita en fabrikslayout.

dotter den 4/11 rk som fick en • Samuel Bjö 10/11 k en son den dsson som fic • Martin Alfre son den 14/11 h som fick en • Martin Lund den 21/12 fick en dotter m so m trö ds • Mats Nor son den 28/12 ro som fick en • Magnus Janb sig den 20/5 nsson som gifte • Andreas Joha n 22/11 fyllde 40 år de m so n so rls • Daniel Ca år den 1/12 n som fyllde 40 • Ellinor Carlé år den 5/12 z som fyllde 40 • Jessica Pryt år den 5/2 som fyllde 30 • Patrik Ström år den 26/2 in som fyllde 40 • Mattias Sund år den 10/3 h som fyllde 30 • Martin Lund år den 10/4 st som fyllde 60 • Ulf Söderqvi 60 år den 21/4 on som fyllde • Claes Ottoss år den 25/4 som fyllde 50 n so ns ha Jo • Jörgen 30 år den 5/6 an som fyllde • Fredrik Tillm år den 6/7 yr som fyller 50 • Krister Rindm år den 7/6 in som fyller 40 • Niklas Sund

CONTEXT / #1 / 2017 19


TRONSKIFTE

VINNARSKALLEN SOM ALLTID HAR BLICKEN PÅ MÅLET TEXT ANDERS WESTGÅRDH FOTO KARL BANE & TIM KRISTENSSON

Det är en utpräglad tävlingsmänniska som nu tar över ledningen för Consatkoncernen, men framförallt en hängiven lagspelare. ”Jag älskar att vinna men det är ännu viktigare att laget mår bra och håller ihop”, säger Martin Wahlgren som vid sidan av jobbet är idrottsledare med fokus på att träna hockeymålvakter.

22

oktober 2016 var på flera sätt en rejäl milstolpe i Consats historia. Samtidigt som bolaget firade 30-årsjubileum med stor fest på Chalmers för hundratals gäster valde grundaren Jan-Bertil Johansson att lämna sin post som VD för koncernen som han startade 1986. Även om många var förberedda gick det ändå ett sus genom lokalen. ”JB” är ju mannen som lett uppbyggnaden och utvecklingen av det som Consat är idag - en av Sveriges största privatägda ingenjörsbyråer och något av en teknisk hovleverantör till de stora bolagen i Västsverige som exempelvis Volvo, SKF och Ericsson.

20 CONTEXT / #1 / 2017

Jan-Bertil har inga planer på att lägga hatten på hyllan och mata duvor. Aningen mer tid till lite fler golfrundor och resor än tidigare, kanske, men han finns tillgänglig som stöd och rådgivare samt inte minst styrelseorförande till gruppens alla bolag. Jan-Bertil fortsätter också som VD för Consat SES under uppstarten av bolagets nya inriktning inom energieffektivisering av fastigheter. Men nu är det alltså Martin Wahlgren som är verkställande direktör för Consat AB med övergripande ansvar för hela koncernens utveckling och framtid. Tronskiftet var helt odramatiskt och tämligen logiskt. Efter 21 år i firman varav 6 år som vice VD och affärsutvecklingsansvarig har Martin ett

”Även om många var förberedda gick det ändå ett sus genom lokalen. ”JB” är ju mannen som lett uppbyggnaden och utvecklingen av det som Consat är idag.”


KORTFAKTA Namn: Martin Wahlgren Ålder: 48 år Utbildning: 4-årigt tekniskt gymnasium i Göteborg, Utvecklingsingenjörsprogrammet på högskolan i Halmstad Bor: Villa i Mölndal, sommarhus på Nord-Koster Familj: fru och två tonårssöner

CONTEXT / #1/ 201721


TRONSKIFTE forts.

helhetsperspektiv som få andra. Han har varit initiativtagare, drivande eller åtminstone djupt inblandad i många nydanande projekt och affärer som t.ex. Volvo C30 Electric, Netgroup och Born To Drive. Som koncernchef måste Martin släppa en hel del uppgifter vidare till andra medarbetare. Det ser han som ett

minimalt problem i en organisation där just frihet och ansvar är en av de stora framgångsfaktorerna både för ledare och övriga medarbetare. ”Consat är verkligen ett lagbygge och jag har inga planer på att rida längst fram och peka med hela handen. Vi har inte den kulturen, och ska inte ha den heller. Mitt uppdrag är att leda

laget och medverka till att vi fortsätter vinna spännande uppdrag och skapa häpnadsväckande innovationer.” Martin betonar den solida grund som företaget vilar på, och den affärskultur som utvecklats under Jan-Bertils ledning. Hans övergripande mål är nu att ytterligare öka det entreprenöriella drivet i Consat. ”Vi har en stark inre glöd i bolaget där alla brinner för att utveckla. Det är väldigt få som är institutionaliserade eller lagda åt det hållet. Alla vill göra större och mer avancerade projekt och utveckla verksamheten. Många bolag som vuxit sig stora har blivit mer betraktande och förlitar sig på processer snarare än innovationskraft. Vi har lyckats bibehålla drivkraften. Jag vill revitalisera och försöka ta koncernen till nästa nivå.”

M

ycket av Martins ledarskap och filosofi har sin uppenbara grund i idrotten, som format honom redan från unga år. Han har varit aktiv i fotboll, handboll, friidrott, windsurfing och hockey. Nu är det han som överför sina kunskaper till nästa generation, som hockeytränare i Hovås Hockey. Han är dessutom målvaktstränare i flera klubbar. Consat Data är officiell IT-supplier för två av världens största sportarrangemang – Gothia Cup respektive Partille Cup. Med Martins förankring i idrotten har Consat instiftat Consat Trophy Award för att stödja svensk ungdomsidrott. För Partille Cup har priset presenterats av Stefan Lövgren och Johanna Bundsen. För Göte­borgs Ice Hockey Cup (världens största ungdomshockeyturnering) delas Consat Trophy ut till den bästa målvakten och presenteras av ingen mindre än Henrik Lundqvist. ”Jag kan inte låta bli att blanda ihop jobb och fritid, och dra nytta av de kontakter jag har i bägge lägren”, säger

22 CONTEXT / #1 / 2017


Martin. ”För mig är parallellerna mellan näringslivet och idrottsvärlden självklara. Det är laget som måste lyckas samtidigt som vi ger utrymme för duktiga individualister.” Laget är ett uppenbart nyckelord i Martins värld. Ett annat lika självklart är entreprenörsskap. Ett tredje lyder samarbete. ”Vi har en passion för teknik, det är bevisat gång på gång. Men genom åren har vi också fått närmast en passion för att samarbeta. Vi bildade NetGroup för att erbjuda våra kunder långsiktighet. I början var vi kanske lite misstänksamma mot varandra, men när alla insåg att vi blev vinnare tillsammans, då tog det bra fart”, säger Martin och nämner ett antal exempel på strategiska samarbeten och win/win-konstruktioner som till exempelvis det färska samarbetet med Ericsson där Consat är Ericssons global partner inom ITS för kollektivtrafik. ”Tillsammans kan vi nå ut med våra system och produkter runtom i världen. Tillsammans kan vi ta de största affärerna.” Ytterligare en bevisad framgångsfaktor handlar om matchmaking, där Consat medverkar till att koppla ihop företag som kanske inte ens skulle ha tänkt tanken på egen hand.

”Det finns ett antal grejer där vi fört ihop till exempel Volvo med Ericsson, som sedan kunnat hjälpa varandra att komma vidare. Det är så vi jobbar.”

”Det finns ett antal grejer där vi fört ihop till exempel Volvo med Ericsson, som sedan kunnat hjälpa varandra att komma vidare. Det är så vi jobbar.” Martin gick tekniskt gymnasium och läste därefter till utvecklingsingenjör. Efter en tid på Aros Electronics i Mölndal kom han till Consat 1995. Två år senare byggde han upp elektronik- och systemavdelningen. Hans innovativa ådra märktes redan i lumpen, där han belönades av chefen för svenska armén efter att ha hittat på en innovation till granatgeväret Carl Gustaf. Vad ska du utveckla nu? ”Haha, det vet man aldrig. Jag har alltid varit teknikfreak, började tidigt med datorer och har aldrig slutat att bygga med lego”, skrattar Martin. ”Nu vill jag driva det entreprenöriella uppåt och framåt i hela bolaget. Jag brukar säga att vi är dömda till evig expansion. Varje bolag har tydligt formulerade visioner, men helhetsbilden handlar om att gå framåt genom att bli bättre, snabbare, smartare och mer innovativa för att ständigt få göra än mer avancerade och större projekt.” CONTEXT / #1 / 2017 23


SHAREPOINT

LANSERING AV SHAREPOINT PÅ CONSAT Under året som gått har vi genomfört en genomgripande förändring i vår IT-miljö och informationshantering. Introduktionen av Office365 öppnade dörren för en övergång till central informationsspridning genom SharePoint. SharePoint blir nu en central kommunikationskanal på Consat och ersätter i stora delar vårt gamla Intranet. Detta gäller bl.a. personalinformation och kvalitetssystemet. 24 CONTEXT / #1 / 2017

I

dén är att SharePointen nu skall vara första stället att leta efter information på Consat. En stor fördel med SharePointen är att information blir mer tillgänglig. Informationen blir också sökbar och det är lättare att hålla information uppdaterad och levande. Det är nu upp till oss alla att fylla SharePointen med den information vi behöver! Arbetet med att sätta upp SharePointen och att portera befintlig information har utförts av mig Niklas och Marika med stöd från Stefan Bjerke och ledningsgruppen. Det har varit en hel del utmaningar att få till en hållbar grundstruktur. Idén är att starta rent och enkelt utan onödiga funktioner för att också förenkla framtida underhåll.

Synpunkter, idéer och glada tillrop skickas till sp@consat.se Startsidan nås genom Office365 eller på consatdataab.sharepoint.com

TEXT NIKLAS SUNDIN & MARIKA SÄRNBLOM


CONSAT.SE

Kalle och Andreas utvecklar www.consat.se

NY HEMSIDA

TEXT MARTIN WAHLGREN FOTO MATTIAS JOHNSSON

Äntligen, efter många turer sjösattes till slut vår nya hemsida. Den nya sidan ger tveklöst en mer uppdaterad och representativ bild över hur Consat är som bolag. Att det tagit så lång tid beror på många orsaker men framförallt att vi har stora tekniska krav kombinerat med att Consat som bolagsgrupp har en sådan enorm bredd! Vår bredd är ju dessutom en av våra absoluta styrkor vilket vi såklart också vill lyfta fram. Flera externa parter fick kasta in handduken och till slut bildade vi ett eget team med Karl Bane och Andreas Johansson som ansvariga utvecklare ihop med att ett gäng som författade content under en intensiv period. Kalle och Andreas har gjort ett helt fantastiskt arbete och utan dem hade vi ännu inte kommit mål!! Sidan är utvecklad i Wordpress och på ett sådant sätt att den fungerar bra

i allt från desktop till surfplattor och telefoner. Naturligtvis är det lätt att uppdatera content och att lägga till nya funktioner. Digital kommunikation och sociala medier är tveklöst viktiga kanaler och sedan lanseringen har vi glädjande nog också sett en markant ökning av besökare både på hemsidan men också i antalet följare på LinkedIn och på vår nya employer branding inriktade facebooksida. Vi kan dock inte bara luta oss tillbaka utan det är ett ständigt arbete att nå ut med nyheter och intressanta budskap. Här behövs det att vi alla hjälps åt så tveka inte att följa, dela och gilla. CONTEXT / #1 / 2017 25


Martin Wahlgren VD Consat AB, Jan HellĂĽker, programansvarig, Drive Sweden 26 CONTEXT / #1 / 2017


DRIVE SWEDEN

Consat partner till Drive Sweden TEXT DRIVE SWEDEN m.fl. FOTO CHRISTIAN CRONA

Under våren blev Consat invalda som partner i innovationsprogrammet Drive Sweden. Drive Sweden startade 2015 men har redan bidragit till att sätta Sverige på kartan inom uppkopplade tjänster för autonoma transporter. ”Med Consats verksamheter inom ITS för kollektivtrafik, självkörande fordon och lösningar för car sharing passar vi som hand i handsken med Drive Swedens inriktning”, berättar Martin Wahlgren VD Consat AB. Fler människor på en begränsad yta innebär trängsel och andra påfrestningar på samhälle och miljö. Detta är några av skälen bakom ett kraftigt ökande intresse för automatiserade transportsystem.

E

tt automatiserat transportsystem innefattar i princip alla transporter – enskilda resor, kollektivtrafik och godstransporter. Du beställer fram en förarlös bil när du vill ha den, kanske för en bekväm anslutning till ett kollektivt färdmedel. När du har nått ditt resmål åker bilen vidare och plockar upp nästa resenär. Nya, smarta lösningar möjliggör också flexibla varuleveranser inne i städerna. Stora ytor som idag används för parkering frigörs för aktiviteter som bidrar till ökad livskvalitet. Samtidigt byter transportsektorn fokus från produkter till tjänster. Det öppnar för nya affärsmodeller och minskade skillnader mellan människor. Sverige har en fordonsindustri som ligger i absolut framkant vad gäller säkerhet och miljö. Vi har världsledande IT- och telekomföretag. Och vi har en tradition av samarbete och systemtänkande mellan företag, akademi och myndigheter. Drive Sweden är ett strategiskt innovationsprogram som samlar de bästa inom området – från alla samhällssektorer. Vi hjälps åt för att bäst ta vara på alla möjligheter, men också för att adressera de utmaningar som kan uppstå längs vägen. Det kan till exempel

handla om trafiksäkerhet, anpassning av infrastruktur och lagstiftning som behöver uppdateras. Innovationsprogrammet Drive Sweden startade våren 2015 och finansieras av Energimyndigheten, Formas och Vinnova. Lindholmen Science Park står som värd för programmet.

”Det handlar inte bara om förarlösa fordon – det handlar om ett helt nytt synsätt på mobilitet. Vi är i början av utvecklingen, och den går snabbt. På bara några år kommer vi att förändra världen, utveckla hållbara städer och se hela branscher arbeta med helt nya affärsmodeller.” CONTEXT / #1 / 2017 27


INDUSTRITEKNIK

INDUSTRITEKNIK VÄSSAR OCH VÄXER TEXT & FOTO MATTIAS JOHNSSON

Under den senaste tiden har det gått nästan för bra för avdelningen Industriteknik på Consat Engineering. Med en strid ström nya förfrågningar från nya och gamla kunder har man flera gånger fått tacka nej till spännande uppgifter. Det har blivit tydligt att Industriteknik måste växa för att möta behoven. Som alltid när det gäller Consat blir det en organisk expansion. Två nya teknikområdeschefer och en förfinad organisation, gör avdelningen rustad att möta en marknad som allt oftare frågar efter Consats kompetens och kvaliteter.

D

et händer saker på Consat Engineering-avdelningen Industriteknik. Med bara några veckors mellanrum under våren har avdelningen fått två nya teknikområdeschefer: Pär Forsberg och Roger Kraft. Pär har fått ansvar för både nyrekrytering och nya kunder inom nybildade underavdelningen Engineering Services – som kommer att administrera och stötta alla Industritekniks ingenjörer, både de som jobbar in-house i projekt och de som är ute hos kund. Engineering Services kompletteras i den förbättrade organisationen av befintliga projektavdelningen Innovation & Project Services och nya underav-

28 CONTEXT / #1 / 2017

delningen CQV & IoT Services, som kommer att utveckla och sälja Consats populära visionsystem. Industriteknik får alltså en logisk och lättförklarad uppdelning i kompetensresurser, industriprojekt och en egen produkt. VERKLIGHETSANPASSAT Consats Vice VD och affärsutvecklingschef Emil Brandt berättar om tankarna bakom den vässade organisationen: – Vi har helt enkelt ”ritat organisationsrutorna” runt hur vi faktiskt arbetar och inte försökt klämma in människorna i teoretiska avdelningar. På det sättet får vi bättre utväxling av både individen och gruppen samt att det goda vi byggt upp finns kvar och


Roger Kraft och Pär Forsberg CONTEXT / #1 / 2017 29


INDUSTRITEKNIK forts.

”Efter att de på en modellflygträff förra året pratat en stund sa Emil helt enkelt att ”du ser ut att behöva ett nytt jobb”… och så enkelt föll det hela på plats..”

kan utvecklas. Det blir bättre, för både oss och kunderna. – Pär kommer alltså att jobba helt med att expandera verksamheten inom Engineering Services och där komplettera de nuvarande teknikområdescheferna, Lars Olsson och Niklas Kjällström, som kan koncentrera sig på alla befintliga kunder och anställda, berättar Emil. Industritekniks andra nytillskott, Roger Kraft, kommer först att ”lära känna” Consat och Industriteknik som vikarie för Patrick Nilsson, chef för Innovation & Project Services, då denne går på pappaledighet i sommar. Därefter kommer han att stötta Emil i ledningsarbetet för Industriteknik, så Emil kan lägga mer tid på att öppna nya affärsmöjligheter.

O

rganisk expansion kräver förstås mänskliga och professionella kvaliteter av rätt sort och kaliber. Både Pär och Roger har långa meritlistor och just den rätta kompetensen för sina nya Consatroller. Roger är en maskiningenjör som de senaste 20 åren jobbat mycket med kvalitetsarbete, projektledning och kompetensutveckling, med

30 CONTEXT / #1 / 2017

allt mer personal- och säljansvar - på ett antal större svenska företag. Rogers väg till Consat är dessutom en kul anekdot: Han och Emil Brandt delar nämligen ett stort intresse för radiostyrda modellflygplan. De har stött på varandra flera gånger genom åren på olika modellflygträffar men först nyligen började de prata om mer än propellrar och servon. Det visade sig att Roger hade precis rätt erfarenhet av chefsarbete, konsultledning och projekt för att passa Emils organisationsplaner, och att han dessutom visade tydliga tecken på att vara i behov av nya utmaningar. Efter att de på en modellflygträff förra året pratat en stund sa Emil helt enkelt att ”du ser ut att behöva ett nytt jobb”… och så enkelt föll det hela på plats. Pär Forsberg har en lika lång och gedigen karriär bakom sig. Även han är maskiningenjör i botten men han kom snabbt in på ett lite annorlunda spår och jobbade länge som konsult inom produktionsoptimering på flera expansiva företag, där han även snart blev säljare och säljansvarig. Han har även jobbat utomlands och i projekt som inkluderat partners i avlägsna länder som Indien, Kina och Brasilien. Han bodde och arbetade i Singapore i två år.

LOCKANDE CONSATKVALITETER De senaste åren har Pär jobbat i ett konkurrerande konsultbolag där han ensam jobbat med att bygga upp kundbas och utveckla verksamheten i Västsverige. Det var förstås en spännande utmaning men samtidigt blev det just väldigt ensamt, berättar han. Han saknade kollegor, dagligt samarbete om stort och smått, och allt annat som ingår i att vara en del i en lagom stor och väloljad organisation - som just Consat Engineering, där närmsta kollega eller chef ofta sitter ett par meter bort. Så när Pär såg på Linkedin att Consat letade rätt person till tjänsten som ny teknikområdeschef tog han chansen. Efter många tester och intervjuer kunde han flytta in i sitt nya rum. Alldeles bredvid övriga Teknikområdeschefer på Engineering Services, och andra fikakollegor. Både Roger, som närmast kommer från en större och mer regelstyrd organisation, och Pär som ensam fått driva och utveckla en regional verksamhet för ett större företag, lyfter fram de ”Consategenskaper” som lockat dem hit: Möjligheten att påverka och förändra, tillsammans med bra kollegor i en väl fungerande och verklighetsanpassad organisation. En organisation som nu blivit ännu lite bättre och starkare.


CONSAT TROPHY AWARD

TEXT MARTIN WAHLGREN FOTO CHRISTIAN VESTBY [ VINGALAND AB]

CONSAT TROPHY AWARD 2017

Till årets upplaga av världens största handbollsturnering, Partille Cup, presenteras Consat Trophy Award av ingen mindre än av landslagsmålvakten Johanna Bundsen. Johanna har spelat i Sävehof där hon har 8 raka SM guld. Till den kommande säsongen flyttar hon till proffsligan i Danmark för spel i Köpenhamn. Årets stora höjdpunkt blir dock Handbolls VM! Johanna är en mycket seriös och ambitiös målvakt och inte minst en fantas-

tisk förebild för alla handbollsspelande ungdomar. Dessutom har hon varit med och vunnit Partille Cup två gånger! Consat Trophy Award i Partille Cup går till det flick- och pojklag som släpper in minst mål per match under gruppspelet. Consat Data är officiell IT-leverantör till både Partille- och Gothia Cup så det blir återigen en intensiv högsommar inte bara för alla ungdomar utan också för vårt IT-team med Marika Särnblom som projektledare. CONTEXT / #1 / 2017 31


www.consat.se

Profile for Consat

Context 2017-1  

Consat kundtidning "Context". Nr. 01, 2017

Context 2017-1  

Consat kundtidning "Context". Nr. 01, 2017

Profile for consat.se