Page 2

LEDARE

kollisionsvarning för kollektivtrafikfordon, hur vi hjälper SKF Actuation System med flytten av sin nya produktionsanläggning och hur vi på Consat tar juridik och avtal på största allvar.

Framgång genom Innovation

F

ör flera är det kanske första gången som ni läser ConText. ConText är tidskriften som tar sig tid att berätta mer i detalj om våra innovativa och utmanande projekt och inte minst hur det är att arbeta på Consat. Vår ambition är att med hjälp av intressanta artiklar och bra bildmaterial beskriva och lyfta fram i vilka sammanhang Consat verkar.

Jag har förmånen att få arbeta med affärsutveckling på Consat och känner därför till mycket av det som är på gång inom koncernen men jag kan ändå inte låta bli att fascineras av allt spännande som görs på Consat i samband med att vi väljer ut vad vi skall ta med i ett nytt nummer av ConText! I detta nummer berättar vi t.ex. om hur vi tagit initiativ till ett projekt kring

www.consat.se

2 CONTEXT / #1 / 2014

info@consat.se

2014 har inletts riktigt bra! Consat Telematics fortsätter att öka. I takt med att det blir fler projekt har ett stort arbete lagts på att systematisera arbetet för att öka effektiviteten. Ett lysande exempel är leveransen av telematiksystem till kollektivtrafiken i Jämtland där tiden från påskrivet kontrakt till överlämning understeg 100 dagar, vilket nog kan utses som ett världsrekord i branschen. Consat Data fortsätter att öka med fler externa kunder och i takt med att verksamheten expanderar ger det också nya ömsesidiga synergier med Consats övriga verksamheter varav flera får betecknas som högintressanta. SES har med Ian i spetsen arbetat fram ett erbjudande inom energieffektivisering av fastigheter. Via väl genomarbetade förstudier har SES vunnit förtroende hos flera av landets ledande fastighetsbolag vilket nu resulterat i att SES fått erkännandet att börja genomdriva energibesparande ombyggnadsprojekt. Potentialen är minst sagt stor… Consat Engineering fortsätter att växa. Trenden med allt fler inhouseprojekt ligger fast. I Stockholm flyttar vi inom kort in i nya fräscha lokaler och beslut har också

+46 31 340 00 00

fattats att vi kommer att rekrytera en ledare till med inriktning på mjukvara för att skapa ett mer slagkraftigt Stockholmskontor. I Göteborg är marknaden glödhet. Elektronik & System ökar antalet industriprojekt parallellt som mjukvaruprojekteten till kontoret expanderar framförallt inom fordon och AutoSAR. I slutet av april började Elisabet Svensson som gruppchef för IT & Mobilitet. Industriteknik håller tempot uppe med projekt som verkligen sticker ut. Som exempel kan nämnas bin picking med robot. Med hjälp av vårt visionsystem CQV kan vi i hög takt plocka produkter som ligger om vartannat. Dagens Industri har, för andra året i rad, utsett Consat till ett av Sveriges 100 mest intressanta karriärföretag med motiveringen att Consat har ett innovativt förhållningssätt såväl till sin kärnverksamhet som till rekryteringsprocess. Med en utpräglad passion för innovation och teknisk utveckling erbjuder Consat sina medarbetare unika uppdrag som främjar deras professionella utveckling. Utan tvekan en hedrande utmärkelse som också visar på värdet av att vi verkligen brinner för det vi gör! Tack alla för väl utfört arbete och som vanligt: kom gärna med tips på nya medarbetare, vi vill och behöver bli ännu fler Consatare! Martin Wahlgren

Ansvarig utgivare: Jan-Bertil Johansson Chefredaktör: Martin Wahlgren Textredaktör: Mattias Johnsson Redaktionssekreterare: Gabriella Gustavsson Formgivning: Happy Camper Reklambyrå Tryck: Billes Tryckeri

Context 2014-01  

Consat kundtidning "Context". Nr. 01, 2014

Context 2014-01  

Consat kundtidning "Context". Nr. 01, 2014