Page 1

CONTEXT / #1 / 2015

PASSIONATE ABOUT TECHNOLOGY

electricity v채rldsledande p책 h책llbar

kollektivtrafik

Indigo 3000 R

Mingel i Washington

infotainment i kollektivtrafiken

fyrtal i ess


LEDARE

Fort, fortare, Consat

T

iden rusar fram. Vi har redan kom-

2015 har inletts lika bra som föregående år

Även Consat Engineering blir mer in-

mit halvvägs på 2015 och det känns

som slutade med att vi uppnådde en om-

ternationella och utöver projektleveranser

knappt som året börjat.

sättning på mer än 240 miljoner, vilket är

till internationella kunder har vi inlett ett

rekord för Consat.

mycket intressant samarbete med en Ita-

Consat Telematics är idag Nordens största ITS leverantör inom kollektivtrafik och vi

liensk bolagsgrupp inom MedTec. Mer om detta i kommande nummer av Context.

fortsätter att öka. För att möta upp våra

Consat Data fortsätter att öka med fler

kunders behov har vi expanderat sälj- och

externa kunder och tar nu steget fullt ut att

marknadssidan med två nya medarbetare i

också erbjuda utveckling och förvaltning av

form av Fredrik Darin och Emil Pettersen.

administrativa IT-system och hemsidor.

Flera globala bolag vill samarbeta med oss

SES växer framförallt inom energieffek-

på marknader som vi själva inte kan täcka.

tivisering av fastigheter. Fastighetsbolag

Volvo Bussar lanserar Electricity i Göteborg

efter fastighetsbolag inser potentialen i vår

där vi är med och utvecklar flera centrala

metodik och vårt erbjudande allt eftersom

funktioner. Vi växer i Norge och i Kanada

resultaten rullar in från våra genomförda

utökar vi vårt erbjudande inom området

projekt. Fastighetsbranschen må vara kon-

Smarta städer.

servativ men när det finns pengar att tjäna

Consat Engineering har tveklöst positio-

är man inte sen att haka på.

nerat sig som en stark utvecklingspartner för inhouseprojekt. Industriteknik, elektro-

Tack alla för väl utfört arbete och som vanligt

nik & systemutveckling samt Stockholms-

– kom gärna med tips på nya medarbetare,

kontoret ligger alla stabilt på mer än 30 %

vi och våra kunder vill ha och behöver ännu

av omsättningen i form av inhouseprojekt.

fler Consatare!

Fler och fler kunder uppskattar den service och det mervärde vi kan tillföra när vi får

Martin Wahlgren

förtroendet att ta hand om en del eller hela utvecklingsarbetet.

För flera är det kanske första gången som ni läser ConText. ConText är tidskriften som tar sig tid att berätta mer i detalj om våra innovativa och utmanande projekt och inte minst hur det är att arbeta på Consat. Vår ambition är att med hjälp av intressanta artiklar och bra bildmaterial beskriva och lyfta fram i vilka sammanhang Consat verkar.

www.consat.se

2 CONTEXT / #1 / 2015

info@consat.se

+46 31 340 00 00

Ansvarig utgivare: Jan-Bertil Johansson Chefredaktör: Martin Wahlgren Textredaktör: Mattias Johnsson Redaktionssekreterare: Gabriella Gustavsson Formgivning: Happy Camper Reklambyrå Tryck: Billes Tryckeri


Telematics

Telematics expanderar Consat Telematics har vuxit kraftigt de senaste åren. 2014 blev ett rekordår med en omsättning på över 105 miljoner SEK. De senare årens framgångar beror mycket på företagets stora tekniska kompetens. Nu är det dags att gå vidare för att försöka berätta för nuvarande och potentiella kunder vilken kundnytta Consat Telematics kan leverera.

TexT & FOTO Mattias Johnsson

T

homas Ottosson, Vice VD på Consat Telematics, berättar: – Utgångsläget är att Consat Telematics idag är den största leverantören av ITS för kollektivtrafik i Norden. Vårt system, ITS4mobility, är med sina kringliggande produkter en komplett och kraftfull plattform. Vi har helt enkelt möjlighet att leverera system och tjänster som internationellt håller väldigt hög nivå. – Så vi har alltså kunskapen, vi har produkten och vi har referenserna. Men samtidigt har vi inte klarat av att verkligen nå ut till kunderna och marknaden i den grad vi önskar. Vi märker att det blir allt viktigare att möta kunder och samarbetspartners i olika sammanhang och få dem att förstå vad ett modernt ITSsystem kan göra - för dem. Vi kan ju

faktiskt förändra - och förbättra - sättet de bedriver sin verksamhet. Ett exempel är staden Sudbury i Canada, en av våra kunder. Där knyter vi ihop en hel stads lösningar inom kollektivtrafik, sophantering, vatten/avlopp och snöröjning i ett system. När vi talar om ”intelligenta städer” är det den här typen av helhetsgrepp vi menar. Och vi har system i verklig drift, inte bara som demonstratorer eller på PowerPoint, berättar Thomas. Två nyrekryterade säljare, Emil Pettersen och Fredrik Darin, förstärker därför Telematics säljavdelning. De ger större möjlighet att knyta kontakter, upprätthålla löpande kundrelationer, hämta hem branschönskemål och inte minst möjliggöra uppföljning av alla förfrågningar som kommer in till företaget. Det handlar om två nya spelare

med helt olika bakgrund och kompetens. Och det är förstås ingen slump. Olika, och handplockade – Med en komplett och högklassig produkt är det viktigt med en matchande organisation. Vi gjorde vår hemläxa. Pragmatiskt gick vi igenom vad vi var bra på och vilka kvalitéer vi borde förbättra. Målet var att välja ut individer som både kompletterar varandra och bolaget så bra som möjligt. Fredrik, som har teknisk bakgrund, tar med sig massa kunskap om branschen och dess utmaningar. Emil, som har marknadsföringsbakgrund, är jätteduktig på att se och förmedla kundnyttan och resenärsvärdena i vår produkt. Tillsammans täcker vi nu upp alla de delar vi behöver, säger en nöjd Thomas Ottosson. CONTEXT / #1 / 2015 3


Fyrtal i Ess TEXT Stefan Engström FOTO David Berg

E&S Exjobbare på kontoret på Lindholmen.

4 CONTEXT / #1 / 2015


EXJOBB

Exjobb innebär en möjlighet för oss på Consat att ta till vara nyutexaminerade studenters innovationskraft. Det innebär också att vi på Consat får möjlighet att lära känna kompetenta och nyutbildade ingenjörer som kan bli en del av vår personalstyrka.

U

nder våren har avdelningen för El och System genomfört två exjobb varav det ena har utförts i samverkan med Volvo Personvagnar. Extra kul är att det är fyra tjejer som har valt att göra sitt exjobb på Consat. Linnéa Jakobsson, Joana Karlsson, Stina Jange och Cecilia Hernqvist. BLE för fordon I takt med den digitala innovationens framfart förväntar sig konsumenter att man enkelt skall kunna koppla ihop sin mobil med sitt fordon. Linnéa Jakobsson och Joana Karlsson har därför utrett möjligheterna till förenklat uppkopplingsförfarande och byggt en applikation för smarta mobiler som använder sig av BLE (Bluetooth Low Energy). Detta exjobb har genomförts i samverkan mellan Consat och Volvo Cars. Utredningen visar på att BLE kommer bli en allt mer relevant teknik där uppkoppling bör ske med så lång räckvidd som möjligt och en så låg energiförbrukning som möjligt. – Jämför man Bluetooth Classic med BLE så ser man att man får 10 gånger längre räckvidd med BLE, säger Linnéa Jakobsson.

Joana Karlsson fyller på med – Batteritiden för BLE är markant mycket bättre eftersom den endast förbrukar energi när den används. Bluetooth Classic har en batteritid på 1-7 dagar och BLE kan vara igång i veckor eller till och med år om den endast används sporadiskt. – En viktig del är att förenkla det besvärliga parningsförfarandet för fordonsägaren. Det har vi löst genom att utveckla en applikation som löser allt det svåra för fordonsägaren, men det är ännu oklart vilka mobiltelefonleverantörer som kommer att acceptera att man från en app ändrar i inställningar, säger Linnéa Jakobsson. – På Consat kommer vi i många olika sammanhang i kontakt med ny teknik och BLE är ett mycket intressant område som vi ville veta mer om. Joana och Linnéa har gjort ett mycket bra undersökningsarbete och även tagit fram en proof of concept applikation. För att vara exjobbare så har de arbetat på ett mycket självständigt och föredömligt sätt, säger Elisabet Svensson, teknikområdeschef för IT och Mobilitet. Förbättrade automattester Testning av styrkretsar i fordon är idag redan till stor del automatiserat. Det förekommer dock hårdvarutester av kretskort, såsom kortslutningar och styrning av spänningstillförsel, som fortfarande utförs manuellt. Exjobbet utfördes av Stina Jange och Cecilia Hernquist i nära samverkan med vårt embedded inhouse team på Consats Lindholmenkontor. Exjobbet resulterade i en hårdvaruenhet och en mjukvarudel som implementerades. – För att minimera arbetskostnaden och därmed den totala kostnaden för hårdvarutester av kretskort så har vi

i vårt examensarbete arbetat fram en modell för automatisering för dessa processer, säger Stina Jange. – Vi började med att sätta upp ett antal krav såsom möjlighet att styra tillförseln av matningsspänning ut till kretskortet från två fristående nätaggregat där spänningen till kretskortet kan stängas av eller sättas på, berättar Cecilia. – För oss var det viktigt att ha ett exjobb där vi byggde något, säger Stina Jange. Därför ville vi gärna göra vårt exjobb på Consat som både har mjukvara och hårdvaruutveckling. Tack vare exjobbet har vi på Consat ökat kvaliteten på testerna genom att de alltid utförs på samma sätt och även minskat arbetsåtgången. Vi har varit väldigt glada över att ha haft Stina och Cecilia här, säger Peter Brunnsåker, projektledare på Consat.

”För oss var det viktigt att ha ett exjobb där vi byggde något. Därför ville vi gärna göra vårt exjobb på Consat som både har mjukvara och hårdvaruutveckling.”

CONTEXT / #1 / 2015 5


PARTNERS

Consat partner till IAESTE

TEXT & Foto Magnus Ohlsson

Chalmersstudenter på invigningen vid Götaplatsen.

Consat har under våren arbetat med att komma närmare studenterna på Chalmers Tekniska Högskola. Vår önskan har varit att på lång sikt sprida varumärket Consat och bli mer kända bland studenterna. Lagom till terminsstarten 2015 syntes Consat-loggan på alla T-shirts som delades ut till ”0-orna”.

C

onsat har under våren arbetat med att komma närmare studenterna på Chalmers Tekniska Högskola. Vår önskan har varit att på lång sikt sprida varumärket Consat och bli mer kända bland studenterna. Lagom till terminsstarten 2015 syntes Consat-loggan på alla T-shirts som delades ut till ”0-orna”. Tidigare har Scania och SKF haft sponsorskap men

6 CONTEXT / #1 / 2015

nu har Consat stolt tagit över. Detta employer branding arbete kommer att ske genom ett partnerskap med organisationen IAESTE ”The International Association for the Exchange of Students for Technical Experience”, en ideell organisation med förankring i 85 länder. IAESTE hjälper svenska studenter att ta sig till internships vid företag över hela världen, och tar samtidigt emot lika många studenter som kommer hit för ett

internship. IAESTE har i likhet med kåren stor exponeringsmöjlighet på skolans område vilket är en möjlighet för oss. Vi känner att IAESTE är seriösa, lätta att samarbeta med och vi har ett gemensamt mål att nå ut till studenterna, alltså winwin.. Inledningsvis kommer vår logga synas på T-shirts och beachflaggor som kommer vara med på diverse evenemang. Under hösten kommer vi att arbeta med nästa steg. Håll utkik…


SKF-profil

Tom Johnstone från SKF i Consats konceptverkstad.

SKF-profil på besök

FOTO Mattias Johnsson

Tom Johnstone, Senior Advisor to the Board of SKF, besökte Consat.

S

KF presenterade nyligen sin investeringsplan för en ny avancerad produktionsenhet i Göteborg. ”Vi på Consat har samarbetat med SKF under många år och vi är verkligen stolta över att kunna bidra med vår innovationsförmåga och vår kunskap inom produktionsteknik”, berättar Jan-Bertil Johansson koncern VD och grundare av Consat.

För tredje året i rad har Consat utsetts till ett av Sveriges 100 mest intressanta karriärföretag med motiveringen:

”Genom att erbjuda sina medarbetare projekt med hög innovationsnivå, har Consat skapat intressanta möjligheter för sina ingenjörer som till följd motiveras att ta sig an allt mer avancerade

”Vi på Consat har samarbetat med SKF under många år och vi är verkligen stolta över att kunna bidra med vår innovationsförmåga och vår kunskap inom produktionsteknik.”

projekt. Som konsult på Consat erbjuder företaget en flexibel och omväxlande arbetsmiljö med stora möjligheter till såväl personlig som professionell utveckling. Tillsammans med ett aktivt jämställdhetsarbete där kvinnor lyfts fram och visas vägen att göra karriär inom företaget, utses Consat till ett av Sveriges 100 Karriärföretag 2015.” CONTEXT / #1 / 2015 7


Mingel i Washington

”Bland annat var Obama själv med och höll ett tal.”

TEXT Martin Wahlgren FOTO Kevin Chambers

Ambassadör Mark Brzezinski introducerar Martin Wahlgren för Eric Schmidt från Google.

SelectUSA är ett event i Washington som är instiftat av Obama med syfte att öka investeringar i USA. Consat blev inbjudna till USA:s ambassadör Mark Brzezinski till att ingå i den svenska delegation som, utöver Consat, bl a representerades av Tom Johnstone från SKF, Tomas Puusepp från Elekta och några till. 8 CONTEXT / #1 / 2015

S

chemat var fullspäckat med såväl intressanta middagar, möten och föredrag. Bland annat var Obama själv med och höll ett tal. Consat blev också det enda företag som fick möjlighet att träffa Googles styrelseordförande Eric Schmidt för att presentera en ny idé.


Consat Stockholm

David Millares, stående tvåa från vänster.

Arenastaden i Solna växer! TEXT David Millares FOTO Fabege

C

onsat Stockholm har sitt nya kontor i arenastaden i Solna alldeles i närheten av nya Friends Arena. Området är ett av Stockholms mest expansiva och det byggs som aldrig förr. Förutom kontor byggs ett nytt gigantiskt köpcenter. Fabege som är ett av de största fastighetsbolagen och tillika det bolag

som Consat hyr lokaler av i Stockholm bjöd in till fotbollsmatch och rundvandring på Friends Arena. Intresset för att spela på Sveriges Nationalarena för herrlandslaget i fotboll var enormt men Consat Stockholm lyckades få en plats. Dagen började kl 6:45 med lagindelning och utdelning av matchtröja. Sedan fick lagen tåga in på arenan till

ljudet av nationalsången och publikens jubel spelandes i högtalarna. Efter en rafflande match bjöds det på frukost och rundvandring. På rundvandringen fick vi se herrlandslagets omklädningsrum och VIP-läktarna där i vanliga fall kungligheter och hedersgäster sitter.

CONTEXT / #1 / 2015 9


Consat stöttar framtiden TEXT Jeanette Johansson BILDER ”Keep the planet alive” utgåva 2009

Consat Sustainable Energy Systems har i det dagliga arbetet fokus på hållbar utveckling och jobbar på flera plan med att möjliggöra denna utveckling. Lagkravsstyrda fordonsprojekt med el- och hybridutveckling, utbildning inom omställning och energieffektivisering av fastigheters ventilationssystem är några områden vi verkar i.

I

det större perspektivet kan vi även påverka politiker och det gör vi bland annat genom att sponsra ett projekt kallat ”Keep the planet alive”. Detta initiativ är från lärare på Kullaviksskolan, som gör ett urval till en bok, genom en konsttävling som nu pågår på grundskolor i Sverige och i övriga Europa.

10 CONTEXT / #1 / 2015

I denna tryckta bok, samlas dagens idéer och tankar om ett hållbart samhälle. En summering från Europas barn och ungdomar – kommande generationers beslutsfattare. Boken skall lämnas över till alla världens miljöministrar i Paris, på klimatmötet i december 2015. Engagemanget är stort bland våra barn att jobba med hållbarhet, vilket är

en självklarhet då de vill kunna leva i en värld med tillgång till rent vatten, energi, material med mera och inte begränsas för att vi vuxna idag förbrukar ohämmat och skapar en sopstation av jorden. Detta är tredje utgåvan, läs mer om satsningen: www.keeptheplanetalive.se


NYANSTÄLLD PÅ CONSAT

Maria Andersson, 42 år

John Berg, 45 år (Sustainable Energy Systems AB) Kommer från Wärtsilä. Bor i Brålanda i Vänersborgs kommun med fru och fem barn. Intressen: Hobbylantbruk, sommarstugan och familjen. Är på Volvo Penta på bränslesystemavdelningen.

Thomas Grönhed, 43 år (Consat Data AB) Jobbat på Xelent Office Sweden. Bor med sin sambo och tre barn i Viskafors ca 1 mil utanför Borås. Intressen: Teknik och den lille sonen på 2 år. Ingår i ITsupportgruppen på Consat Data.

Jonas Breisel, 32 år (Systemdesign & Projektledning) Jobbat på Broccoli Engineering AB och Prevas AB. Bosatt i Göteborg. Intressen: Sport, med hockey som favorit, träning och teknik. Sitter på Lindholmskontoret och jobbar med TSS projektet.

Måns Breitholtz, 31 år

(Produktutveckling) Kommer från ENWA. Bosatt i Rävlanda med man och tre barn. Intressen: Hästar (tränar dressyr 2ggr/ vecka). Jobbar på Metalock Engineering AB med beredning, procedurer och ritningshantering för att byta ut turbinerna på Ringhals 2.

Jonas

Thomas

Måns

Maria

Jo hn

(Embedded Design) Nyligen tagit examen på Chalmers och haft en kortare anställning på Eltel som teletekniker efter det. Bosatt i södra Biskopsgården. Intressen: Mindre hobbyprojekt, allt ifrån Arduino och Raspberry Pi till saker utskrivna med 3d-skrivaren. Jobbar med In-house projekt mot Volvo Specialvagnar.

Jonatan

Karin Karin Mellberg, 35 år

Jonatan Essman Melin, 35 år

(Specialmaskiner) Kommer närmast från MacGregor. Bosatt på Lindholmen. Intressen: Musik/Konserter, Inredning, Dans, Löpning, Umgås med vänner, Resa, Piano, Matlagning. Började direkt på Alelion Batteries AB.

(Specialmaskiner) Har bl a jobbat på Broom AB. Bor i Norsesund i Alingsås kommun med fru och två döttrar. Intressen: Flugfiske, fotografering mm. Jobbar på Trancel Restatic AB.

Jonas Lundin, 38 år (Stockholm)

Thomas Thomas Wålander, 41 år

Mattias

Joakim

(Produktutveckling)

Joakim Bergström, 32 år

Har arbetat på Volvo, Sevan (oljeplattformsutveckling), Aker (offshoresystem) och Swenox (Lastbilsavgassystem). Bor utanför Lindome med fru och en liten dotter. Intressen: Surfing, snowboard, MTB, segling mm. Är på Bromsavdelningen på Volvo PV.

(Specialmaskiner) Har precis gått klart en konstruktionsutbildning på Yrkeshögskolan i Kungsbacka. Jobbade dessförinnan på Laird. Bosatt i Johanneberg. Intressen: Musik, film, serier, dataspel, konserter, festivaler mm. Första uppdraget är på SKF Actuators där han utvecklar produktionsutrustning till ställdon.

GRATTIS

Arbetade tidigare på FRA. Bor på Ekerö med fru och två barn. Intressen: Squash och allt med fyra hjul. Jobbar på Scania i Södertälje.

Mattias Wallerstedt, 42 år (IT & Mobilitet) Kommer från TIBCO Spotfire och har där jobbat som mjukvaruutvecklare 13 år och som applikationskonsult resandes i Europa i två år. Bor med fru och fyra barn i Skintebo. Intressen: Spelar gärna bridge, har en liten båt och också golfklubbor som gärna hittar skog, sand och vatten. Väntar på sitt första uppdrag.

• David Berg som fick en dotter den 9/8

• Cathrine Önesand som fyllde 50 år den 13/7

• Christer Olofsson som fyllde 50 år den 27/3

• Christian Johansson som fyllde 40 år den 27/7

• Petter Kornebäck som fick en dotter den 28/4

• Jonas Färdig som fyllde 30 år den 28/4

• Patrick Nilsson som fyllde 40 år den 29/7

• Kristin Bruhn som fick en son den 16/6

• Mattias Selhammer som fyllde 20 år den 6/7

• Jonas Williamsson som gifte sig den 27/6

CONTEXT / #1 / 2015 11


TELEMATICS

Smartaste vägen till infotainment i kollektivtrafiken TEXT & Foto Mattias Johnsson

Vi på Consat Telematics har sett att publicering av reklam och information ombord på fordon och på hållplatsskyltar står högt på önskelistan hos våra kunder. Det finns egentligen inga konkurrenter som erbjuder en komplett lösning.

A

rbetet har gått stegvis under flera år, men sedan i höstas har vi jobbat hårt på att knyta ihop säcken och få till en användarvänlig lösning. Vi kan nu stolt meddela att första versionen av ”Media Manager Studio” är klar. Med den här lösningen kan huvudmän, bussoperatörer eller externa producenter, som reklambyråer, i ett enkelt webgränssnitt komponera eget innehåll som kan vävas in i den befintliga trafikinformationen på fordonens vanliga, interna skärmar och de vanliga hållplatsskyltarna. Både när det gäller ren information och reklam i form av bilder, bildspel eller film ger möjligheterna att mycket snabbt och smidigt lägga ut innehåll på alla fordons- och hållplatsskärmar både nya spännande affärsmöjligheter för våra kunder och möjlighet att få bättre informerade och nöjdare resenärer. 12 CONTEXT / #1 / 2015

Där andra tillverkare, som befinner sig utanför branschen, erbjuder fristående reklamskärmar att skruva in i redan fullskruvade fordon kan vi på Consat verkligen integrera vår lösning med kundens krav på trafikinformation. Vi kan alltså utnyttja befintlig hårdvara och integrera både produktion och distribution av information och reklam i själva passagerarinformationssystemet, med alla de fördelar det medför. Integrationen medför säker trådlös distribution av innehåll till utvalda fordon och skärmar, ständig felövervakning och enkel uppgradering av mjukvaran. I många fall behövs inte ens ny hårdvara för att Media Manager ska fungera i ett befintligt ITS4mobility-system. Unika möjligheter, unikt enkelt För att matcha den smarta tekniken har vi som sagt tagit fram ett helt nytt fristående webgränssnitt, där i princip vem som helst med lite datorvana på

Thomas Ottosson, Marknadschef Consat Telematics

några minuter kan komponera ihop ett nytt ”Mediaset” bestående av bilder, filmer och trafikinformationsvyer. Det är inte mycket svårare än att dra och släppa bilder och filmer i rätt ordning, välja var innehållet ska visas och trycka på ”Publicera”.


Med ett snyggt och enkelt dra-och-släpp-gränssnitt ger webappen Consat Media Management Studio kunderna ett suveränt verktyg för att själva sätta ihop sin infotainment. Resultatet kan med ett par musklick publiceras på såväl hållplatsskyltar som skärmar ombord på fordonen.

”Payoffen på investeringen ”Möjligheterna att bygga berättelser som följer och anpassar är så bra,trafiken och dessutom lätt sig efter passagerarnas behov är oändliga, eller ja, ganska att räkna på,åtminstone så alla vi träffar är intresserade.” imponerande, om vi får säga det själva.” Att Media Manager är en helt integrerad del av den omfattande ITS4mobility-plattformen gör dessutom att vi kan erbjuda möjligheten att anpassa visningen, eller berättelsen om man så vill, beroende på var ett fordon är längs sin tur. Eller när det gäller skyltar, om ett fordon nu står på hållplatsen eller kanske inte beräknas anlända förrän om en viss tid etc. Möjligheterna att bygga berättelser som följer trafiken och anpassar sig efter passagerarnas behov är oändliga, eller ja, åtminstone ganska

imponerande, om vi får säga det själva. Vi kan ta ett praktiskt exempel: Säg att du arbetar på ett färjerederi som har ITS4mobility installerat i sina passagerarfärjor. Som Media Manager-användare kan du med din vanliga dator, utan speciell mjukvara, snabbt bygga ihop ett Mediaset som ska rulla under den kommande veckans trafik: När resenären kommer till hållplatsen visar stationära skyltar avgångstiderna varvat med en filmsekvens om hur man köper biljetter. Sedan, då färjan lagt ut lägger du in

att du vill visa en kort filmsekvens för de nya passagerarna ombord på färjans monitorer (välkomna ombord… vi har ett café på övre däck med goda bullar till specialpris)… därefter lite information om var livbältena finns och kanske följt av en reklamsekvens.” - Allt varvat med trafikinformation med namn på och prognosticerad tid till nästa brygga. Som sagt, vi är stolta över att kunna leverera en lättarbetad lösning på ett ganska klurigt problem. Vi är övertygade om att detta är början på något stort. CONTEXT / #1 / 2015 13


INDigo 3000

Indigo 3000 har รฅterupplivats! TEXT Stefan Engstrรถm

Nya Indigo R med och utan hard top.

14 CONTEXT / #1 / 2015


V

on Braun Sports Cars ligger bakom nylanseringen av den nya Indigo R som kommer att tillverkas i en limiterad upplaga. Den nya designen är framtagen av Hans Philip Zachau från Lighthaus Industrial Design i Göteborg som också ligger bakom originalet. Utvecklingsarbetet är uppstartat och Consat är med som utvecklingspartner inom elsystem och mjukvara. Under hösten kommer de första bilarna vara klara för provkörning.

CONTEXT / #1 / 2015 15


electricity

Så hjälper vi Göteborg bli världsledande på hållbar kollektivtrafik TEXT Anders Westgårdh FOTO David Berg

Genom projektet ElectriCity tar Göteborg en global ledarposition inom smarta transporter. Med nya innovativa system och smarta IT-lösningar finns Consat med ombord på resan mot morgondagens hållbara kollektivtrafik. Samtidigt som Volvo Ocean Race gick i mål i början av juni rullade de första eldrivna bussarna ut i linjetrafik tvärsöver stan. Consat är Nordens största leverantör av ITS-system och har i flera år samarbetat tätt med Volvo, Västtrafik, Lindholmen Science Park, Keolis och de andra aktörerna i ElectriCity. Vår del i det komplexa samarbetet har bland annat handlat om att utveckla nya innovativa system för att räkna passagerare, vidareutveckla realtidslösningar för hybridbussar och nya skyltlösningar för information till passagerare. När den första eldrivna bussen på linje 55 gjorde sin jungfruresa mellan Lindholmen och Chalmers var det en ljudlös nyhet som hördes vida omkring. Både svensk och internationell media uppmärksammade premiären, och miljömedvetna städer jorden runt håller

ögonen på utvecklingen i Göteborg. Studiebesökarna står i kö för att uppleva den nästan overkliga känslan av tystnad i rörelse.

F

örst ut var dock helt andra resenärer, nämligen gästerna på prinsbröllopet i Stock­ holm den 13 juni då prins Carl Philip gifte sig med Sofia Hellqvist. Transporten från kyrkan till slottet sköttes med hybridbussar från Volvo, medan Consat under festveckan hanterade det som kallas ”zone management” - den IT-baserade styrningen av bussens agerande genom definierade zoner längs färdvägen, i rätt hastighet och med

Elbuss linje 55 går från Lindholmen Science Park till Johanneberg Science Park i Göteborg. Jungfruturen blev en ljudlös nyhet som hördes över hela

16 CONTEXT / #1 / 2015

den miljömedvetna världen.


CONTEXT / #1/ 2015 17


Vid sidan av Volvo är Göteborg Energi och Västtrafik två av de ElectriCity-partners som arbetat tätast samman med Consat. Anders Bersten är kommunikationsansvarig på FoU hos Göteborg Energi med särskilt fokus på det kommunägda energibolagets roll i arbetet för en bättre och mer hållbar stad. – Formellt har vi idag inget samarbete med Consat. Men vi vill ha det. De har en otrolig kompetens som vi gärna vill dra nytta av i framtida projekt, säger Anders Bersten. Det finns en stor pedagogisk uppgift i att förklara nyttan och värdet med den hållbara kollektivtrafiken, och i höst börjar vi samarbeta med Consat för att vässa kommunikationen i ElectriCity. Utgångspunkten är de inbyggda IT-systemen som i realtid kan visa en mängd olika uppgifter med allt från laddstatus och energiförbrukning till geografisk position. Målet är att resenärer själva enkelt och pedagogiskt ska kunna se fördelarna i jämförelse med konventionell fossildriven trafik. – När man står på hållplatsen ska man kunna se när bussen kommer och var den befinner sig - men även hur mycket avgaser den hade släppt ut om den drivits med diesel istället för el. Med hjälp av Consat ska vi tydligt kunna visa utväxlingen så att alla kan förstå. Den IT-kompetens de sitter på har otroligt stor potential om den används rätt, säger Anders Bersten.

Bussen rullar ned från Göta Älvbron på väg mot Nordstan.

De inbyggda IT-systemen kan i realtid visa en mängd olika uppgifter med allt från laddstatus och energiförbrukning till geografisk position.

el eller diesel beroende på vad som är bestämt för respektive zon. – Vi gör samma sak i ElectriCitysatsningen i Göteborg. Här finns finns säkerhetszoner där bussen inte kan köra fortare än 10 kilometer i timmen hur hårt chauffören än trampar på gasen, förklarar Emil Pettersen som arbetar med marknadsfrågor på Consat Telematics. Ett exempel på zone management är vissa sträckor där en hybridbuss endast får drivas på el, och där dieseltillförseln är avstängd. Det kan vara nödvändigt 18 CONTEXT / #1 / 2015

av buller-, utsläpp- eller säkerhetsskäl. När det är dags att ladda batterierna skickar bussens styrenhet en signal. Systemet går igång automatiskt efter klartecken för bussens läge - och när föraren dragit åt handbromsen. En så kallad pantograf fälls ned och dockar med bussens laddsystem. Sex minuter senare är den ”fulltankad” med vindel från Göteborg Energi och redo att rulla tillbaka till Lindholmen Science Park, där dörrarna till Sveriges första inomhushållplats öppnas automatiskt efter signal från GPS:en.

När ElectriCity började marknadsföras gentemot göteborgarna gick uppdraget till stadens världsberömda reklambyrå Forsman & Bodenfors. En av många idéer från byråns kreatörer var att på hållplatsernas displaytavlor visa en nedräkning inför lanseringen av linje 55. Om fyrans spårvagn skulle komma om två minuter tätt följd av linje 7 om fyra minuter, skulle det dröja 47 129 minuter för den som ville stå kvar och vänta på den nya elbusslinjen. Ett kul och absurt reklamgrepp. Men var det ens möjligt rent tekniskt?


Consat samarbetar tätt med Volvo, Västtrafik, Lindholmen Science Park, Keolis och de andra aktörerna i ElectriCity.

”En smärre världsnyhet i kollektivtrafikbranschen är den ”go to gate-skylt” som Consat skapat för starthållplatsen på Lindholmen. Via skärmar på närliggande kontor får resenärerna veta när det är dags att stänga ner datorn och lämna skrivbordet.”

C

onsat tog utmaningen och löste den. Det blev en snackis över hela stan. – Vi fick verkligheten att stämma med byråns idé, säger Emil Pettersen och påpekar att det som teknikleverantör är viktigt att förstå kundernas helhetsbehov och försöka hjälpa till att få realiserat kommersiella kampanjer. Historiskt är detta inte nytt för oss och vi samarbetade bra med Forsman & Bodenfors kring den uppmärksammade appen ”Var är bussen?” på uppdrag av Västtrafik.

Både reklam och kvalificerad information kommuniceras idag genom alltmer tekniskt avancerade kanaler. Vid linje 55:s startplats på Lindholmen kan resenärerna slappna av i en behagligt designad lounge i väntan på avgång. Via en stor skärm får man relevant information inför resan - allt i realtid genom de algoritmer som Consat Telematics tagit fram och blivit kända för. Nya beställningar kommer allt tätare från både huvudmän och operatörer som i allt större grad ser nödvändigheten av kontroll på ”big data” och

”Här finns finns säkerhetszoner där bussen inte kan köra fortare än 10 kilometer i timmen hur hårt chauffören än trampar på gasen.” CONTEXT / #1 / 2015 19


electricity

electricity ElectriCity och elbusslinje 55 är ett samarbetsprojekt mellan stad, näringsliv, region och akademi i Göteborg och Västsverige. Linjen består av 3 helt elektrifierade bussar och 7 av den senaste modellen av Volvos laddhybridbussar.

Anders Bersten från Göteborg Energi och Jennifer Hoffmann från Västtrafik ger högt betyg åt Consats arbete. FOTO Thomas Johansson

automatiserade processer, nu senast i norska Finnmark. En smärre världsnyhet i kollektivtrafikbranschen är den ”go to gate-skylt” som Consat skapat för starthållplatsen på Lindholmen. Via skärmar på närliggande kontor får resenärerna veta när det är dags att stänga ner datorn och lämna skrivbordet. Om man känner sig osäker visas gångvägen på en tydlig karta. – Consat har varit väldigt behjälpliga med våra lösningar, säger Jennifer Hoffman som är Västtrafiks projektledare i ElectriCity-projektet. Västtrafik har stora 55-tums skärmar på fem av hållplatserna längs busslinjen. En investering för att hålla resenärerna uppdaterade, men även för att successivt få fler att ta till sig budskapet om vikten av mer hållbar kollektivtrafik. Jennifer Hoffman berättar att man redan tidigt i projektet fått mycket positiv feedback från allmänheten i Göteborg. Och hon ger alltså högt betyg åt Consats arbete. 20 CONTEXT / #1 / 2015

– Jag tycker de har varit väldigt bra, snabba på att förstå vad som behöver göras och aldrig långt borta när vi behövt hjälp. Tomas Ahlin är en riktig klippa och Emil Pettersen har varit väldigt innovationsrik.

E

tt exempel på uppfinningsrikedomen inom Consat är den nya tekniken för att veta hur många passagerare det finns ombord på en buss i varje givet ögonblick. Lösningen blev att utnyttja de befintliga säkerhetskamerorna på Västtrafiks bussar, och kombinera de med avancerad datorbaserad bildanalys. – Vi har gjort en serie tester med anmärkningsvärt bra resultat, berättar Emil Pettersen som är mycket optimistisk inför att implementera snilleblixten i verklighetens trafik. Ju mer vi lär oss om passagerarbeteende, desto enklare kan vi ta fram ännu bättre lösningar.

Sammanlagt är 14 olika partners delägare i projektet: Volvokoncernen, Västra Götalandsregionen, Västtrafik, Göteborgs Stad, Chalmers, Energimyndigheten, Johanneberg Science Park, Lindholmen Science Park, Business Region Göteborg, Göteborg Energi, Keolis, Älvstranden Utveckling, Akademiska Hus och Chalmersfastigheter.

Göteborg är genom bolaget Göteborg Energi europaledande på biogas och fjärrvärme som är viktiga affärsområden. Samma tankegångar ligger bakom satsningen på förnybar el som drivmedel för kollektivtrafik på kortdistans.

Projektet ElectriCity löper från sommaren 2015 till 2018 och ska därefter utvärderas. Det långsiktiga syftet är att eldriven kollektivtrafik ska kunna fasa ut fossilburen (som en del av de såkallade 20/20/20-målen och slutmålet 2030).

Consat-koncernen finns med som 1/16-delägare i Lindholmen Science Park, kompetenscentret på Norra Älvstranden där elbusslinje 55 har sin startpunkt.


Electricity, ett av Göteborgs nya landmärken CONTEXT / #1/ 2015 21


SES

Hemestertips från SES TEXT & Foto Jeanette Johansson

Näsduksträdet i Botaniska trädgårdens trädsamlingar, Arboretet.

Svenskarnas växthusgasutsläpp från semesterflygresor är växande och utgör en betydande andel av våra totala utsläpp, i storleksordning med utsläpp från vår fordonsflotta. Att semestra hemmavid, s.k. hemester, är ett sätt att leva mer hållbart, att öva på att ta det lugnt och skönt i vardagsmiljön och du bidrar också ofta till den lokala sysselsättningen. Här kommer ett hemestertips från SES – Göteborgs botaniska trädgård - en oas i vår hemstad. 22 CONTEXT / #1 / 2015

I

maj när våren har så mycket vackert att erbjuda från trädgårdar beslutade vi på SES att bege oss till en av (kanske nr ett?) Nordens vackraste trädgårdar – Botaniska trädgården. Ibland förundras jag över hur fina närliggande sevärdheter vi har och som vi många gånger glömmer bort. Att strosa runt i denna härliga trädgård är för många tillräckligt i sig, men vi bokade också en guide och fick därigenom en föreläsning parallellt om olika delar av trädgården. Fenologi var huvudtemat, dvs läran om växter och djurs årscykler. Det handlar om återkommande faser i naturen, såsom lövsprickning, blomning, fruktsättning, flyttfåglars ankomst och avfärd etc. Lite info om guiden: Åslög Dahl, Fil.dr, Botaniska system och evolution. Hennes expertis är på pollen – observation och mätning.

Dessa mätningar är gjorda sedan 1970-talet och en observation är att växthuseffekten numera ger två veckor tidigare vår än 1975! I anslutning till guidningen gick vi vidare till restaurang Kontiki och åt middag med i huvudsak ekologiska råvaror – en helhet i hållbarhetens tecken.

”Svenskarnas växthusgasutsläpp från semesterflygresor är växande och utgör en betydande andel av våra totala utsläpp”


hOBBYHACKERZ

Raspberry Pi Kretskort.

Hobbyhackerz Hobbyhackerz är en nystartad grupp på Consat för att försöka stimulera vårt utvecklingsbehov mer än vad som görs genom ordinarie projektformat. Tanken med gruppen är att testa på nya saker, ”leka runt” och därmed lära oss mer roliga saker i områden som vi idag kanske inte är så bekväma i. Lite av ett forum för kompetensutveckling samt utökad gemenskap med kollegor. Text Peter Brunnsåker

S

om ett första event gav vi oss på ett miniprojekt med en Raspberry Pi (R-Pi) och huvudspåret Retro Pie. För den oinsatta så är en R-Pi en liten minidator med prestanda ungefär i klass med en lågpresterande mobiltelefon som kör Linux som operativsystem. Grundtanken med enheten är att skolelever ska få tillgång till billig, men kompetent hårdvara att lära sig programmera på. Till den senaste versionen har även Microsoft släppt en variant av Windows 10. Populär och billig dator

som framförallt används som media center till teven. Under en fredagskväll samlades vi och och konfigurerade upp Retro Pie mjukvaran, pluggade in USB-SNES kontroller och fick till slut en fungerande Retro Pie konfiguration. Slutresultatet blev lite Super Mario på storbildsskärm. Det gjordes även försök att använda PS3-kontroll över blåtand, Commodore64 kontroller via R-Pi’ns GPIO pinnar. Trevlig uppstart med lite pizza och öl. Är du intresserad av att vara med nästa gång? Det finns en mailgrupp

man kan anmäla sig till där all info går ut. Lägg till dig på mailgruppen hobbyhackerz@consat.se. Smidigast är troligen via webmailen: https://webmail. consat.se/ -> Options -> See all options -> Groups -> Join. Alla är välkomna oavsett kunskapsnivå. Tanken är som sagt att man ska kunna testa på nya saker och lära sig.

CONTEXT / #1 / 2015 23


Solen lyser på Consat www.consat.se

Lagom till midsommar har Boreal i Norge valt Consat Telematics som leverantör av realtidssystem till mer än 100 bussar till Finnmark. Finnmark är med Nordkap Norges och Europas nordligaste spets. ”Fantastiskt kul att Boreal gett oss förtroen-

det. I Norge kommer vi nu att ha system från Lindesnes längst i söder till Nordkap i norr. Detta kommer också att vara världens nordligaste ITS system för kollektivtrafik”, berättar en glad Thomas Ottosson, marknadschef på Consat Telematics.

Context 2015-01  

Consat kundtidning "Context". Nr. 01, 2015

Context 2015-01  

Consat kundtidning "Context". Nr. 01, 2015