Page 1

CONTEXT / #3 / 2012

PASSIONATE ABOUT TECHNOLOGY

NetGroup Projektm채ssa EFFEKTIVARE RADARSPANING MED TELEMATIK


LEDARE

REKORDÅR 2012 har varit ett händelserikt år för Consat med många spännande projekt och uppdrag. Även om det är ofrånkomligt att känna av den något bistrare konjunkturen har vi lyckats upprätthålla en bra framfart under året.

www.consat.se

2 CONTEXT / #3 / 2012

info@consat.se

I höstas lyckades Consat Telematics med bedriften att vinna två stora offentliga upphandlingar i Norge vilket innebär att vi nu också tagit steget att etablera Consat Norge AS. Med start 2013 kommer vi att ta fram telematiksystem till all kollektivtrafik i Bergen och Kristiansand med tillhörande fylken! I oktober invigde vi vårt kontor i Curitiba i Brasilien tillsammans med Volvo Bussars ledning. Kontoret som redan är verksamt kommer att arbeta med befintliga och nytillkommande telematikkunder i Sydamerika. Consat SES (Sustainable Energy Systems) har fortsatt med sin inriktning inom el och hybridteknik samt med olika energirelaterade projekt och utredningar. Jeanette Johansson som är VD för Consat SES har också fått förtroendet att komma med i styrelsen för Fordonskomponentgruppen! Jeanette har varit ledande i att påverka Fordonskomponentgruppen att nu också ta med tjänsteföretag, och inte enbart produktbolag, som medlemmar. Vid årsskiftet tillträder Ian Hostetter som ny affärsutvecklingschef hos Jeanette, vilket innebär att vi kommer att kunna expandera verksamheten ytterligare för att kunna erbjuda energirelaterade tjänster till ännu fler kunder. Vad gäller nya chefer kommer också Lars Borchardt att tillträda vid årsskiftet som ny teknikområdeschef för grup-

+46 31 340 00 00

pen IT & Mobilitet inom Elektronik & System på Consat Engineering. Klart spännande med tanke på Lars gedigna branschkunnande och kontaktnät. Tävlingsinriktade som vi är kan vi inte låta bli att också glädjas med vår kund Ripasso Energys nyslagna världsrekord i sol till el verkningsgrad som nyligen sattes i Kalahariöknen i Sydafrika. Ripasso Energy utvecklar stirlingbaserade solenergisystem och har valt Consat som sin huvudsakliga utvecklingspartner. Hur konjunkturutvecklingen kommer att vara 2013 är naturligtvis svårt att prognostisera. För oss på Consat är det viktigt att fortsätta att stå på flera teknikben. Vi känner oss väl rustade och vi ser fram emot att få ett fortsatt förtroende hos våra kunder. Som avslutning vill vi passa på att nämna att affärstidningen Dagens Industri utsett Consat som en av landets 100 mest intressanta arbetsgivare alla kategorier för 2013, vilket vi ser som ett bevis på vår långsiktiga satsning på personal och spännande uppdrag! Tack alla för ett bra 2012! Gott Nytt år önskar Martin Wahlgren Vice koncern VD Consat AB

Ansvarig utgivare: Jan-Bertil Johansson Chefredaktör: Martin Wahlgren Textredaktör: Mattias Johnsson Redaktionssekreterare: Gabriella Gustavsson Formgivning: Happy Camper Reklambyrå Tryck: Contact Tryck & Reklam


TRAINEE PR OGRAM CS-ITP

TRAINEES FRÅN BRASILIEN

IN COLLABO RATION WIT H CHALMERS CONSAT TEL EM UNIVERSITY FOR OUR JOI ATICS IS LOOKING FOR OF TECHN OLOGY, NT VENTUR BRA ZILIAN E CS-ITP (CO INTEGR ATE MASTER’S D TRAINEE STU NSAT TELEM PROGR AM ATICS STUDEN DENTS ). TS –

TEXT MARTIN WAHLGREN

Som ett led i vår långsiktiga satsning på att öka vår verksamhet i Brasilien har Consat inlett ett unikt samarbete med Chalmers. Tillsammans har vi utformat ett integrerat traineeprogram som innebär att brasilianska mastersstudenter inom fyra olika mastersprogram på Chalmers, och som antas till vårt program, får sommarjobb, exjobb samt ett mentorskap.

rasilianska staten har bildat ett stipendieprogram vid namn Science Without Borders där syftet är att brasilianska studenter skall kunna studera utomlands under några år för att därefter återvända hem. Detta innebär att antalet brasilianska studenter kommer att öka i Europa och inte minst i Sverige. Självfallet är Chalmers intresserade av att dessa studenter väljer något av deras mastersprogram, och att då kunna addera till ytterligare mer studentvärde genom ett integrerat traineeprogram med Consat är naturligtvis klart positivt. För Consat Telematics är detta en mycket bra lösning som innebär att vi kontinuerligt kan erhålla traineestudenter som redan under sin studietid kan få möjlighet att läras upp på våra system för att därefter förhoppningsvis kunna börja arbeta på vårt kontor i Curitiba. Med andra ord, en verkligt genuin ”win win” lösning för alla parter.

• Anders Källsvik som fick en son den 30/7 • Thomas Johansson som fick en dotter den 4/10 • Niklas Sundin som fick en son den 23/11 • Lars Walfridsson som fick en dotter den 18/12 • Jenny Sköld som fyllde 40 år den 27/10 • Michael Lebert som fyllde 50 år den 3/11 • Lars Walfridsson som fyllde 30 år den 4/12 • Johan Bergeld som fyllde 40 år den 15/12 • Mattias Sundin som gifte sig 12/12 • Henrik Probell som gifte sig den 15/12

CONTEXT / #3 / 2012 3


CONSAT TELEMATICS I BRASILIEN

CONSAT DO BRASIL

Den 10:e januari 2010 beslutade styrelsen för Consat Telematics att starta ett dotterbolag i Brasilien för att på plats kunna stödja Volvo Bussar samt deras dotterbolag Volvo do Brasil. Då trodde vi att allt skulle gå på några veckor eller max några månader. Vi hade ingen aning hur komplicerat det är att starta bolag i Brasilien, eller att ansöka om uppehållstillstånd för vår personal. Inte heller att något så enkelt som att starta ett bankkonto skulle visa sig vara näst intill omöjligt... TEXT SHAHRIAR RAVARI

et tog ca 2 år och 10 månader innan allt var på plats och den 13:e november 2013 var det dags att inviga Consat do Brasil. Volvo do Brasils ledning har varit mycket hjälpsamma i processen och för att underlätta samarbetet på plats har vi fått möjlighet att starta vårt kontor på Volvo do Brasils anläggning i Curitiba. VD:n för Volvo do Brasil, Luis Pimenta, och Martin Jerresand från Volvo Bussars ledning med flera var tillresta för invigningen som skulle inledas10.30 den 13:e november. 4 CONTEXT / #3 / 2012

Från Consat deltog vår man på plats Christian Barenkob, Jan Bertil Johansson med fru Ing-Marie, vår marknadschef Thomas Ottosson och jag själv. När det började närma sig 10.30 fick vi beskedet att det här är Brasilien och 10.30 är inte alltid 10.30 utan det kan tex bli 11.00. Folk började droppa in och vid 11:00 inledde Luis Pimenta med ett välkomsttal där han välkomnade Consat till Volvo och Brasilien och berättade att Volvo do Brasil ser fram emot ett närmare samarbete för att kunna leverera standardlösningar av ITS4mobility till många städer, speciellt i Brasilien. Jan-Bertil var näste talare

på tur och han berättade att Consat ser vårt nya kontor som ett väldigt viktig steg i vårt gemensamma globala telematikerbjudande, vilket också innebär att vi måste kunna erbjuda vår kompetens på plats hos kunderna. Att vara nära våra kunder och förstå deras behov är en av de viktigaste faktorerna för framgång. Därefter var det dags för den traditionella invigningen med bandklippning. Efter flera försök lyckades till slut Jan-Bertil och Pimenta att klippa av det blågula bandet. Svensktillverkade band var tydligen inte enkla att klippa.


NetGroup – Spetskompetens med stor volym TEXT MARTIN WAHLGREN

NETGROUP PROJEKTMÄSSA

Den 29:e november öppnade portarna till NetGroups projektmässa för kunder och medarbetare i Blå Hallen på Eriksberg. Alla 12 medlemsbolagen hade varsin monter för att tydligöra det unika med NetGroup-konceptet - att faktiskt kunna kombinera spetskompetens med stor volym.

anliga kommentarer bland besökarna var, ”Ni har ju en otrolig bredd”, ”Att ni är så här stora” osv. Sedan etableringen 1999 har NetGroup vuxit kontinuerligt och idag är NetGroup den största tjänsteleverantören till Volvo Personvagnar och tredje största till AB Volvo. En imponerande resa. I Projektmässan förevisades olika projekt. Bland annat hade vi från Consat med Volvos rena elbil C30Electric och den senaste modellen från Morgan Motor utrustad med ett elsystem ifrån Volvo Bussar som Consat är exklusiva återförsäljare av. CONTEXT / #3 / 2012 5


Effektivare radarspaning med telematik TEXT THOMAS PETTERSSON [ SLOW COMMUNICATIONS]

Kan telematiklösningar vara något för svensk försvarsindustri? Efter Mathias Lundells och Johan Rubensons examensarbete om felsökning på företagets mobila radarsystem Giraffe AMB via telematik har intresset ökat markant. – Vi har fått göra tre olika presentationer på Saab, bland annat en presentation för produktledningen. Det verkar som intresset har väckts på allvar, säger Johan Rubenson. ör att göra en lång historia kort fick duon kontakt med Saab genom Consat inför examensjobbet på Chalmers program för Integrated Electronic System Design. Inom Saabs affärsområde Electronic Defence Systems i Göteborg var telematik ett oprövat område. Uppdraget blev att konstruera ett koncept för snabbare och mer utvecklad felsökning på företagets mobila radarsystem Giraffe AMB. God draghjälp hade duon av 6 CONTEXT / #3 / 2012

Consats diagnossystem för bilindustrin och handledaren Stefan Engström. Det trådlösa diagnosverktyg de båda konstruerade gavs namnet Saab Telematics Unit (STU). Det körs på en integrerad Linux plattform från Host Mobility (MX 4) och kommunicerar med Saab:s datorer via Ethernet. All information presenteras via en .NET webbplattform, tillsammans med en MySQL databas och en standard filserver. – Vi valde ut mätvärden och felkoder genom att fråga ett tiotal av Saabs ingenjörer vad som var mest intressant. Det var allt från temperaturer på hårddiskar till dieselnivåer i tankar. Vi ville ha en bra blandning att jobba med, säger Mathias Lundell.


CONTEXT / #3 / 2012 7


”Vi ville ju addera till flera smarta funktioner, men vi fick sadla om. Säkerhetsfrågorna är A och O.”

I början av projektet lade de båda ner mycket krut på funktionaliteten. Att kunna samla in felkoder och mätvärden när som helst för analys är givetvis av intresse. Mätvärden och felkoder kan köras mot varandra, både i nuläge och med historik. Dessutom kan man ha överblick över många fordon samtidigt. – På det här viset kan man lättare hitta ursprunget till en felkedja och åtgärda det, säger Mathias Lundell. Datorerna i AMB Giraffe använder operativsystemet Linux. I STU-konceptet kan Saabs tekniker i Göteborg skriva kommandon, sända det till datorerna i Giraffe AMB, få det utfört och se resultatet. – Det är ett exempel på åtgärder som idag måste göra på plats. Men, det är också den del av konceptet som är mest säkerhetskänslig, säger Johan Rubenson. Säkerhet, ja… En bit in examensjobbet upptäckte Mathias och Johan att de delvis fick skifta fokus. På sin första presentation fick de nämligen nästan bara frågor om säkerhet. – Vi ville ju addera till flera smarta funktioner, men vi fick sadla om. Säkerhetsfrågorna är A och O. – Men, åtminstone på konceptnivån var inte säkerhetskraven avskräckande. 8 CONTEXT / #3 / 2012

Det handlar om att kryptering, autenticering och spårbarhet tillsammans skapar tillräcklig säkerhetsnivå för sändning av underhållsinformation. – Krypteringsnivån kan jämföras med internetbankernas. Det förklaras dels av att man byter krypteringsnycklar ofta, dels att det vi sänder är underhållsinformation. Det gäller att vinna tid. Information om temperaturer och dieselnivåer som är tio timmar gammal är nog inte så intressant, säger Johan Rubenson. e har demonstrerat sitt STU-konceptet i labbmiljö för att komma så nära skarpt läge som möjligt. De tekniska lösningarna funkade fint och telematiken fick Saabs ingenjörer att se nya möjligheter: – I samband med vissa garantiärenden har Saab ifrågasatt hanteringen av fordonet. Om man kombinerar vår telematik med en accelometer får man snabba besked om handhavandet, säger Johan Rubenson. Med STU-konceptet har duon och Consat tagit ett viktigt kliv framåt*. Intresset finns hos Saab, men att skifta

teknik innebär ett långsiktigt åtagande. Saab måste kunna hålla support under lång tid. De har support på produkter man sålde på 70-talet, säger Mathias Lundell och Johan Rubenson avrundar: – Vi har tagit fram ett koncept och visat att det fungerar. Om Saab satsar på en telematiklösning får de - eller vi göra om jobbet. Och då med fokus på säkerhet redan i första skedet.

*EXAMENSARBETET presenterades på Chalmers i våras och båda är numera anställda på Consat Engineering med placering på Lindholmen.


OM SÄKERHET:

”Vi har fått den information vi behövde för att lösa vår uppgift. Men, vi vet ju förstås inte om den stämmer överens med verkligheten.”

CONTEXT / #3 / 2012 9


STÖRRE OCH MER AVANCERAD

10 CONTEXT / #3 / 2012


Senaste maskinprojektet från Stockholmskontoret har lämnats över till kund. Projektet har löpt snart ett år om tid räknas från första förfrågan. Projektet har stärkt kontorets förmåga att kunna leverera större och mer avancerade maskiner genom att kompetensen ökats bland medarbetarna på området och verkstadens maskinpark byggts upp. TEXT MARTIN AHLSTRÖM

askinen består av två större delar, en robotcell som bestyckats med Consats egna visionsystem, CQV, som ger plockkoordinater till en robot, en Flexpicker från ABB. Här packas lådor med näringslösning. Den andra delen av maskinen förser lådan med bruksanvisningar och locket limmas och stängs. Därefter kontrollvägs lådan och förses med etikett. Maskinen har kapacitet att ta hand om 3000 påsar varje timme vilket är en enorm ökning jämfört med den produktionstakt kunden har idag.

mot Uppsala. Med bara några millimeter tillgodo fick vi ut maskinen och transporten gick enligt plan. Projektet genererade ytterligare en leverans av robot, bestyckad med CQV, där vi på Consat Engineering tar hand om drifttagning och trimning. Ett bra kvitto på att kunden är nöjd med funktion och leverantör.

En av svårigheterna under projektets gång var att hitta en tillräckligt stor lokal att montera och provköra maskinen i. Det råder stor press på de lokaler som finns i området och de lokaler som faktiskt är lediga lämpar sig inte alls för maskinbygge. Men efter ihärdigt letande så landade projektet, en solig vårdag i maj, i en tillräckligt bra lokal på acceptabelt avstånd från kontoret. För att uppfylla säkerhetskraven från försäkringsbolaget så fick nya väggar byggas upp innan montaget kunde påbörjas. De 12 oktober hade FAT klarats av och maskinen förberetts för transport CONTEXT / #3 / 2012 11


PÅ UTEUPPDRAG

I den här avdelningen kommer du i varje nummer att få möta en eller två medarbetare med uppdrag ute hos kund.

K ARIN LÖVSUND E&S

UPPDR AGSGIVARE: MELCO TEXT THOMAS PETTERSSON

Kommunikation är A och O, både på jobbet och hemma. Det tycker Karin Lövsund, kommunikatör och processkoordinator på japanska Melco i Göteborg. Jobbet handlar om utveckling och leverans av infotainment, det vill säga system för underhållning och fordonsinformation, till Volvos framtida bilar. Om man hänger utanför japanska Melcos göteborgskontor nere på Eriksberg vid åttasnåret. kan man få se Karin komma susande på sin hoj för att börja arbetsdagen. – Jag gillar att cykla till jobbet från min lägenhet på Hildedal. Det tar mig 20 minuter och ger frisk luft och tid för omfokusering på hemvägen, säger Karin som började på Melco i december förra året. Mitsubishi Electric Corporation (Melco) utvecklar Volvo Personvagnars framtida infotainmentsystem med fokus på förarupplevelsen. Systemet kommer att innehålla funktioner som media, navigation, telefon och klimat, men hanterar också möjligheten till personliga inställningar för säten, färgteman i dis12 CONTEXT / #3 / 2012

player, ljussättning i kupén med mera. – Mitt jobb som kommunikatör och processkoordinator innebär att jag sitter som förmedlande länk mellan elektronikleverantören Melco i Japan, beställaren Volvo Personvagnar i Göteborg och implementerarna NeST i Indien. Med i bagaget har Karin studier i datateknik och interaktionsdesign och en runda på flera Volvoföretag på Hisingen, bland annat just Volvo Personvagnar. Nu har hon lämnat designjobbet och ägnar sig åt koordination och planering, att sätta upp arbetsprocesser och synka det globala samarbetet samt genomföra uppföljningar. En viktig uppgift är att jaga information: – Min vanligaste fråga är nog: när kan ni leverera det här materialet eller den här informationen? Ibland känner jag mig tjatig, men man får inte vara rädd för att vara obekväm då tempot är högt. Volvo Personvagnar har ambitionen att vara världsledande på området förarupplevelser. Vägen dit är bland annat beroende av Karins förmåga att hantera snabba organisations- och teknikförändringar - utan att projektet tappar fart och kontroll. Vad är det viktigaste du har lärt dig? – Att kommunikation och informa-

tion måste anpassas efter mottagaren, annars kommer man ingen vart, säger Karin och fortsätter: – Det är en jättekick när det fungerar: Wow, båda sidorna har fattat grejen – och vi rör oss framåt! Vad är den stora skillnaden i företagskulturer? – Vi svenskar tänker i helheter, vi vill förmedla ett koncept. I Japan fokuserar man på detaljer och utgår därifrån, säger Karin som varit i Japan tre gånger hitintills. Det är tur att Karin inte räds osäkerhet och förändring, utan ser det som ett sätt att utveckla sig själv. – Jag utvecklas genom att jobba i nya organisationer och med nya människor. Man lär sig mycket om sig själv, kan jämföra olika sätt att jobba och ta med sig det bästa från varje ställe. Men allt är inte jobb i Karins värld, förstås. I veckorutinen ingår några gympass med spinning och coreträning. För att stimulera kreativiteten blir det även kvällskurser, som silversmide och trädgårdsdesign. – Nu har jag börjar sticka, det blir mest strumpor och schalar än så länge. Det är skön avkoppling och samtidigt härligt att få skapa någonting med händerna!


NYANSTÄLLD PÅ CONSAT

Liselott Kronquist, 41 år (Embedded Design) Kommer från Ericsson AB där hon jobbat de senaste 15 åren. Bor med man och två barn i Stannum, utanför Gråbo. Intressen: Sjunga, promenera, läsa böcker och att lösa japanska bildpussel. Väntar på uppdrag.

Nicklas Johansson, 29 år

Mats Berg, 46 år

(Telematics/Development)

(Koncept & Projekt)

Kommer från Swarco. Bor med sambon i Strömmensberg. Intressen: Segling, båtliv. Projektledare för leverans av realtidssystem till Flygbussarna och för leverans av realtidssystem till Port Elizabeth Sydafrika.

Emrik Olsson, 22 år (Telematics/Deployment) Har arbetat som underkonsult under ett år för Consat Telematics med liknande arbetsuppgifter som idag. Har även studerat ett år på Z-programmet vid CTH. Bor med sambon i Hisings Backa men flyttar snart till Partille. Intressen: Bygga datorer (har en liten servicefirma). Ekonomi är också ett stort fritidsintresse. Arbetar med drift & support för Västtrafiks realtidsskyltar samt arbeten för Trafikkontoret.

Arbetat på SKF Service, SKFs Industri Gymnasium, Telia, SKF Sverige, Semcon, ÅF, FlexLink, Benima, AutoSolvia och Sweco. Bor i Utby med sin fru och har tre vuxna barn. Intressen: Träna, resa, läsa, god mat och vänner. Jobbar som delprojektledare för robotinstallationer på SKF.

Peter Brunnsåker, 26 år

Rickard Larsson, 26 år

(Systemdesign & Projektledning)

(Produktutveckling)

Consat är första arbetsplatsen efter ingenjörsutbildningen. Bor i Kungsladugård/ Majorna. Intressen: Umgås med familj/vänner, teknikprylar, träning samt har planer på att skaffa mc-kort. Sitter på Hasselblad med modelleringsjobb, nytt delsystem i kamera.

Nyutexaminerad från Högskolan i Skövde, tidigare terminalarbetare och truckförare. Bosatt i Bjurslätt. Intressen: Vänner, film, träning och matlagning. Det första större uppdraget inbegriper konstruktion av materialhanteringssystem på Goodtech i Mölnlycke.

Mathias Lundell, 25 år

Johan Rubenson, 25 år

(Embedded Design)

(Systemdesign & Projektledning) Nyutexaminerad från Chalmers. Flyttar snart in i nyinköpt villa i Partille med sin sambo. Intressen: Egenföretagare inom elektronikutveckling /produktion. Jobbar som hårdvarukonstruktör - In-houseuppdrag för SCA.

Har arbetat på Mitsubishi Electric Automotive, Telvent och Uniflex. Bor med sin sambo på Lindholmen. Intressen: Programmering. Driver ett aktiebolag tillsammans med goda vänner. Jobbar bl. a med Fixturlaser, VCM-projektet och CV-databasen.

Madeleine Dahlqvist, 28 år

Ingmar Olsson, 28 år

Rikard Bryfors, 38 år

(Sustainable Energy Systems)

(IT & Mobilitet)

(Industriell Automation)

Har tidigare arbetat på t.ex. Epsilon, Manpower, Volvo Personvagnar och Trafikverket. Bor med sin sambo på Hisingen. Intressen: Löpning och annan träning samt vara ute i naturen. Skapar en manual för lokala aktörer och kommuner för etablering av snabbladdningsstationer.

Tidigare jobbat på Tarsier Studios, Frontier Devlopments och Arcontia Technology AB. Bosatt i Högsbo med sin sambo. Intressen: Kitesurf, matlagning, politik och musik. Jobbar med Connectivity & Infotainment hos Volvo Car Corporation (som funktionsansvarig).

Kommer senast från Sweco, men har även jobbat på ECS AB och som produktionstekniker för Vagabond i Portugal, Rumänien och i Vietnam. Bor med fru och två barn i Öjersjö, Partille. Intressen: Dykning, klättring och resor men familj och hus upptar den mesta lediga tiden. Uppdrag för Flexlink i Ryssland, Estrella och även styrning av industriella ugnar för IUT.

CONTEXT / #3 / 2012 13


”I den hårda konkurrensen från övriga telematikleverantörer var det Consats tekniska lösningar som ansågs vara klart bäst!”

14 CONTEXT / #3 / 2012


Consat ökar i Norge TEXT SHAHRIAR RAVARI

Under flera år har Consat Telematics haft system för kollektivtrafik i Norge. Under våren lämnade Consat Telematics in två offerter för offentlig upphandling av ITS system för Hordaland/Bergen och Agder/Kristansand. Det blev full pott! Consat Telematics utsågs som vinnare i båda upphandlingarna vilket innebär att vi nu också tagit steget att bilda Consat Norge A/S. TS uppdraget till Hordaland innefattar realtidssystem för kollektivtrafiken till hela fylket inklusive Bergen som är Norges näst största stad. Affären omfattar realtidssystem för bussar, IT system för trafikledning samt lösningar för passagerarinformation. Consat tar ett helhetsansvar för leveransen och levererar ett komplett installerat system tillsammans med ett mångårigt servicekontrakt till operatören Skyss. Till en början kommer systemet att installeras i 500 fordon och 55 hållplatsskyltar kommer att sättas upp med optioner på ytterligare 300 bussar och 70 hållplatsskyltar i fylket. Skyss är en mycket teknisk kunnig

och engagerad beställare. Både ledning och anställda har visat stort intresse under anbudsfasen och inledningen av projektet vilket borgar för ett långvarigt och nära samarbete. I den hårda konkurrensen från övriga telematikleverantörer var det Consats tekniska lösningar som ansågs vara klart bäst! Just vår tekniska nivå och bevisade driftsäkerhet var avgörande faktorer också när Agder kollektivtrafik (AKT) valde Consat Telematics som leverantör av realtidssystem till 120 bussar och 40 hållplatsskyltar. Det är en turn-key leverans med hårdvaruinstallationer, mobila appar, reseplanerare, signalljusprioritering och trafikledningsapp-

likationer. Affären innehåller också ett sjuårigt drift- och serviceavtal. Första fasen av projektet innefattar bussarna i Kristiansand och som option finns utvidgning till all trafik i Väst och Östagder. Totalt upp till 500 bussar. Agder har under många år försökt införa ett realtidsysystem men tidigare leverantörer har misslyckats och nu står hoppet till Consat Telematics. Ett förtroende som vi självfallet kommer att förvalta på bästa sätt. Hordaland-projektet ligger först på tur och för att få en maximal närhet till kunden har vi inrättat ett projektkontor i Bergen med vår projektledare Peter Wallin på plats. Vi har satt upp ett system och de första bussarna har redan börjat rulla med utrustning ombord. Initialt så är naturligtvis all fokus på våra telematikaffärer men på sikt så finns stora möjligheter att bredda vår verksamhet i Norge till att också erbjuda andra tjänster och produkter. Norge är helt klart en mycket intressant marknad! CONTEXT / #3 / 2012 15


www.consat.se

Context 2012-03  
Context 2012-03  

Consat kundtidning "Context". Nr. 03, 2012