__MAIN_TEXT__

Page 4

3D-

skrivartekniken

het i höganäs TEXT Tobias Hammar [ Slow Communications] FOTO HÖGANÄS

3D-skrivare har på knappt tre decennier stöpt om den globala tillverkningsindustrin i grunden. Ett bolag med full koll på utvecklingen är Digital Metal i Höganäs, som med Consats hjälp har tagit fram en världsunik högprecisionsskrivare för metall. Så här gick resan till i praktiken.

I

början lät det som science fiction. När den första kommersiella 3Dskrivaren såldes i USA 1987 var det många som med rätta ställde sig frågan: ”producera fysiska föremål, lager för lager, med hjälp av bara en CAD-modell och en skrivare - är det alls möjligt?” Idag vet vi. 3D-skrivare finns numera omedelbart tillgängliga för både företag och privatpersoner. De används över hela världen i stor skala för att ta fram allt från prototyper och medicinska implantat till färdiga detaljer med allt högre precision och ytfinhet. - Utvecklingen har gått otroligt snabbt. I början skrev man ut i frigolit med hjälp av en smälttråd, vilket gjorde att du kunde ta fram exempelvis en 3D-modell av en stad till en arkitekt. Under 2000-talet tillkom en rad nya tekniker och material, när 3D-skrivare

4 CONTEXT / #2 / 2014

började användas för att tillverka prototyper till industrin. Idag är det till och med möjligt att använda dem till ”rapid manufacturing”, tillverkning av färdiga produkter i allt större serier, säger Emil Brandt, vice VD på Consat och affärsutvecklingschef inom industriteknik. 2001 var första gången Consat medverkade i utvecklingsprojekt kring 3D-skrivare. Då handlade det om en maskin som skrev ut i komposit. Idag har Consat varit med och hjälpt flera företag att utveckla 3D-skrivare. Att bolaget ligger så långt fram på området beror på att man byggt upp en förmåga att i täta samarbeten med kunderna ta tekniska innovationer till fungerande prototyper - och därefter utveckla koncepten till maskiner som går att producera. - Vi är med i alla skeden av utvecklingsprocessen och jobbar hårt för att

Profile for Consat

Context 2014-02  

Consat kundtidning "Context". Nr. 02, 2014

Context 2014-02  

Consat kundtidning "Context". Nr. 02, 2014

Profile for consat.se