Issuu on Google+

Workshops 11th April – Introduction to Learning Online Have a go at different ways you can to use internet to gain new skills

18th April - Knowing Me, Knowing You Improve your communication, team working and assertiveness skills

25th April – Internet Safety & Security Looking at how the internet is used for social purposes, what the risks are, how to report problems and how you can stay safe online

Hosted at Cartrefi Cymru’s Office: 30 Dean Street, Bangor, LL57 3SL

Free for everyone working or volunteering for charities, community organisations, housing associations and not-for-profit companies To book or for more info, contact Connecting Learners on: 01248 363 175/176 - connecting.learners@cartreficymru.org Twitter @CL3Project – www.facebook.com/connecting.learners


Gweithdai

11 Ebrill - Cyflwyniad i Ddysgu Ar-lein Rhowch gynnig ar wahanol ffyrdd y gallwch i ddefnyddio rhyngrwyd i ennill sgiliau newydd

18 Ebrill - Adnabod Fi, Adnabod Chi Gwella eich cyfathrebu, gweithio mewn tîm a sgiliau pendantrwydd

25 Ebrill - Diogelwch Rhyngrwyd Edrych ar sut mae y rhyngrwyd yn cael ei ddefnyddio at ddibenion cymdeithasol, beth yw'r risgiau, sut i hysbysu problemau a sut y gallwch chi aros yn ddiogel ar-lein

Gynhaliwyd yn Cartrefi Cymru Swyddfa: 30 Stryd y Deon, Bangor, LL57 3SL

Am ddim i bawb sy'n gweithio neu'n gwirfoddoli ar gyfer elusennau, sefydliadau cymunedol, cymdeithasau tai a cwmniau nid-er-elw I archebu lle neu am fwy o wybodaeth, cysylltwch Dwyn Dysgwr Ynghyd ar: 01248 363 175/176 - connecting.learners@cartreficymru.org Twitter @CL3Project – www.facebook.com/connecting.learners


Spring Workshops in Bangor