Page 1

Oplæg til Netværks- og studiegrupper Tema: Fadervor - Tilgiv os vores skyld Taler: Lars Bo Olesen Dato: Søndag d. 9 marts 2014

Nøgleord og kendetegn: Når skyld negligeres, eller søges lindret uden erkendelse og omvendelse, bliver resultatet ofte ansvarsfraskrivelse og hårdhed i hjertet. Den frihed tilgivelse i bibelsk forstand efterlader os med er ubetinget og ufortjent, men dog tæt forbundet med vores villighed til at tilgive andre. Nøgleskriftsted: Matt. 6:12 + 14-15 v12 og forlad os vor skyld, som også vi forlader vore skyldnere, v14 For tilgiver I mennesker deres overtrædelser, vil jeres himmelske fader også tilgive jer. v15 Men tilgiver I ikke mennesker, vil jeres fader heller ikke tilgive jeres overtrædelser. Opsummering af talen: Bønnen om tilgivelse er central for den kristne tro. Den rummer både erkendelsen af at alle har syndet (svigtet) og derfor mangler herligheden fra Gud, men også, at jeg har syndet, at jeg har svigtet, er skrøbelig og har brug for Guds nåde. Tilgivelse og forsoning er ikke kun en privatsag og den tilegnes ikke på en billig baggrund. Det er en sag af største betydning og den involverer ikke blot vores forhold til Gud, (hvor vi er i modtagerens rolle, den involverer vores forhold til hinanden (hvor vi er i giverens rolle) Tilgivelse kan først opnås når erkendelse af skyld og derefter omvendelse går forud. Resultatet af tilgivelse er muligheden for forsoning og genoprettelse af den ødelagte relation. At nægte tilgivelse, er ifølge Matt. 18:35 forbundet med en form for trældom i ens eget liv. Det der kan modvirker omvendelse og tilgivelse i en relation er hjertets hårdhed, eller genstridighed. Det var jødernes største problem i deres forhold til Gud og årsagen til at de igen og igen oplevede at stå uden for hans velsignelse. Hverken bekendelse af en overtrædelse eller tilgivelse er let. Ikke engang i ægteskabet hos den man elsker. Bekendelsen og indrømmelsen er ydmygende, mens tilgivelsen er lig med et tab af rettet til at kræve retfærdighed og straf. Oplæg til samtale: 1) Giv eksempler på gode oplevelser med omvendelse, tilgivelse og forsoning. Giv også gerne eksempler på situationer hvor det ikke er lykkedes. 2) Hvad opleves som vanskeligst: at erkende og sige undskyld, eller at sige jeg tilgiver dig og hvorfor? 3) Drøft hvordan vi kan blive bedre til både at indrømme fejl og tilgive fejl, når det begås af andre. Brug evt. forsonings- og sandhedskommissionen der blev nedsat i Sydafrika i forbindelse med Apartheids ophør, som case/inspiration.

Tilgiv os vores skyld (FADERVOR)  
Tilgiv os vores skyld (FADERVOR)  

9. marts 2014, Tilgiv os vores skyld. Lars Bo Olesen

Advertisement