Page 1

Skub den gode ide >>> videre


Sparring

Markedsføring Personale

Distribution Jura

Businessplan

Web

Miljø

Salg

Internationalisering

Kapital Økonomi

Teknologi

Strategi

Som medlem af CONNECT Denmark giver du dansk erhvervsliv et vigtigt skub >>> videre Nu har du mulighed for at skabe ny forretning, styrke væksten i dansk erhvervsliv og skærpe dine strategiske kompetencer – som medlem af det professionelle netværk CONNECT Denmark. Non-profit organisationen, hvor erfarne erhvervsfolk yder gratis rådgivning og sparring til iværksættere og mindre virksomheder med stort vækstpotentiale. Nærkontakt med nye teknologier og forretningsidéer Vi har brug for flere dygtige rådgivere, og som paneldeltager i CONNECT Denmarks sparringsforløb for iværksættere og mindre virksomheder præsenteres du for unikke forretningsidéer, helt nye teknologier og koncepter. En finger direkte på Danmarks vækstpuls!

Sparring-Advisory board–Bestyrelse Sparringsforløbene, der typisk lægger vægt på strategi, forretningsplan, markedsforståelse, afsætning og investorer, kan omfatte forskellige Springboardmøder samt Bestyrelsessøgning med henblik på indtræden i virksomhedens advisory board eller bestyrelse. En proces, mange af vores medlemmer oplever som skarp og værdifuld i deres egen karriereudvikling. Fri adgang til et af Danmarks stærkeste netværk Samtidig kan du netværke med aktive erhvervsfolk fra nogle af landets førende virksomheder – som deltager i CONNECT Denmarks mange arrangementer med fokus på innovation, iværksætteri og vækst.


> > > Iværksætteren har idéerne, og hvad så?

Iværksættere og mindre virksomheder med stort vækstpotentiale skaber ikke alene idéer – de investerer samtidig enorme mængder af tid, økonomi og energi i at gøre dem til færdige produkter eller services. Man kan ikke være ekspert i alt ... Deres primære styrke ligger ofte i en stor teknisk viden og erfaring på udvalgte områder, mens de færreste har den brede vifte af kompetencer, der skal til for at drive en virksomhed frem mod succes og vækst, som fx: • Strategisk planlægning • Valg af forretningsmodel • Jura og patenter • Samarbejdspartnere • Salgskanaler • Markedsføring • Etablering af eksport m.v.

Vær med til at levere kompetencerne Løsningen er at supplere med kompetencer udefra, og ved at gå ind i et sparringsforløb med de erfarne erhvervsfolk i CONNECT Denmark rustes iværksættere og mindre virksomheder til at klare de mange udfordringer i opstarts- og modningsfasen. Fordi du som sparringspartner er med til at give gode råd og konkrete forslag til løsninger på de problemstillinger, de vil stå overfor. Styrken ved netop CONNECT Denmarks sparringsforløb er, at panelet sammensættes af erhvervsfolk, hvis kompetencer er nøje udvalgt efter virksomhedens specifikke behov. Og selve processen bliver særdeles nuanceret og frugtbar, fordi paneldeltagerne supplerer og inspirerer hinanden i deres sparring af virksomheden.

Medlemmer giver sparring, faglig viden og forretningsforståelse til at komme videre Sparringsforløbet starter med, at CONNECT Denmark screener selve idéen og en evt. foreløbig forretningsplan. Vi rådgiver om de områder, hvor der er brug for at få tilført kompetencer – og lægger projektet ud til netværket, så interesserede kan byde ind som paneldeltagere. Springboards og Bestyrelsessøgninger Selve sparringen foregår fx ved et Springboard møde, hvor iværksætteren præsenterer projektet for et panel på 6-8 deltagere, sammensat af CONNECT Denmarks regionschefer. Så følger en skarp og lærerig sparring, hvor intet pakkes ind – og panelet kommer med konkrete råd og værdifulde kontakter til at komme videre. Forløbet kan også omfatte en Bestyrelsessøgning, når virksomheden har

behov for at få bestemte kompetencer ind i sit advisory board eller sin bestyrelse. Som medlem af netværket kan du også byde ind på disse udfordringer. Vær med til at skabe resultater og vækst CONNECT Denmark har siden starten i 2000 været i kontakt med over 2.000 iværksættere og mindre virksomheder med stort vækstpotentiale. Det har resulteret i sparringsforløb, hvor der har været afholdt mere end 400 Springboards og ca. 60 Bestyrelsessøgninger. 85% af de iværksættere og mindre virksomheder, der har gennemgået sparringsforløb, eksisterer fortsat. En femtedel har i dag mellem 6 og 20 ansatte. En succesrate, der understreger, at i CONNECT Denmark netværket er du med til at skabe resultater og vækst i fremtiden.


Business Development

Det er ikke kun iværksættere, der bliver inspireret Hvad er det lige, der rør sig på markedet nu? Hvad sker der med de nyeste teknologier og forretningskoncepter? Hvor vil tingene dreje hen i de kommende år? Og kan vi tage højde for det i arbejdet med vores egne strategier og udviklingsplaner? Det er nogle af de vigtige spørgsmål, du og din virksomhed også kan få svar på som medlem af CONNECT Denmarks netværk. Ind i de kreative cirkler For inspirationen går i høj grad begge veje, når man er i selskab med landets mest talentfulde vækst-iværksættere og skarpe erhvervsfolk, som deler ud af deres erfaringer og ekspertise.

Det gnistrer af idéer og strategiske tanker i hele netværket – og uanset forretningsområdet er der altid nogen, der kan diske op med en interessant case, en succeshistorie eller kontakt til en ekspert! Inspirationskilder med mere CONNECT Denmarks over 600 medlemmer fra mere end 200 virksomheder kommer bl.a. fra forsknings- og innovationsmiljøer, private og offentlige rådgivere, kapital (bank, venture, business angel), og alle niveauer af dansk erhvervsliv. Inspirationskilder, du med garanti kan bruge i hverdagen – og som i nogle tilfælde kan få konkret betydning for din virksomheds egne projekter og fremtidsplaner.


>>>

Human Resource

Corporate Social Responsibility

Real-life er den bedste uddannelse

Et non-profit initativ, der skubber samfundet videre

Når man ønsker at videreudvikle sine medarbejdere, er aktiviteterne hos CONNECT Denmark et stærkt supplement til traditionelle kurser og on-the-job træning. Du bliver skarpere Mødet med de meget forskellige Real-life problemstillinger slår alt! At være tæt på iværksættere, der satser stort på at få deres projekter virkeliggjort. Og med i et sparringsforløb, hvor garvede erhvervsfolk, som har prøvet lidt af hvert, drøfter tingene og giver direkte feedback. Dét kan ikke drømmes op i hverken bøger eller på alverdens power points ... I dette intense forum får du virkelig skærpet dine strategiske færdigheder. Der er meget på spil for de involverede iværksættere og mindre virksom-

heder – så der kræves helt præcise udmeldinger, hvis de skal kunne bruge din sparring til at klare de mange udfordringer på vej mod succes. Styrk din karriereudvikling Som deltager bliver man både smittet af iværksætternes entusiasme og netværkets enorme viden. At være aktiv i CONNECT Denmark er derfor meget mere end at netværke. Det er karriere- og kompetenceudviklende, fordi man ikke bare mødes, men også arbejder sammen om inspirerende, nye projekter – som man selv vælger at deltage i.

Det er blandt iværksættere og mindre virksomheder, at nogle af samfundets vigtigste vækstlag ligger. Ved at være med til at fremme iværksætterkulturen og væksten i mindre virksomheder, giver vi dansk erhvervsliv et skub fremad. Helt gratis rådgivning CONNECT Denmark er en non-profit organisation, hvor rådgivningen er helt gratis for iværksætterne og mindre virksomheder med stort vækstpotentiale. Aktiviteterne finansieres af sponsorater og medlemsskaber fra danske virksomheder. Mange førende erhvervsfolk ser det nemlig som deres opgave at give samfundet en hånd – og tage et medansvar for denne positive udvikling.

Projekter med potentiale Vores fokus på innovation, iværksætteri og vækst. betyder, at CONNECT Denmark vælger projekter, der kigger udad. Med potentialet til at skabe mange nye arbejdspladser – og vinde fodfæste på internationale markeder. Det kan fx ske ved organisk vækst. Samarbejde med en investor. Ved at lade sig opkøbe af en større dansk eller international virksomhed. Eller ved etablering af datterselskaber m.v. Vækstmodeller, der sikrer fremtiden. En skarp CSR profil Et medlemskab af CONNECT Denmark sender et stærkt Corporate Social Responsibilty signal til omverdenen og andre virksomheder. Det aktive engagement i innovation, iværksætteri og vækst profilerer virksomheden som en visionær og attraktiv samarbejdspartner.


Det er en god idé at blive medlem nu Der er brug for din ekspertise, når de bedste idéer skal have et skub fremad mod vækst: CONNECT Denmark bliver løbende kontaktet af iværksættere, der er ved at starte. Af unge virksomheder, som vil accelerere deres vækst. Og af mere etablerede virksomheder, der ønsker at styrke et forretningsområde, fx ved at ændre strategi eller tilgang til markedet. Vær med til at fremme væksten i Danmark Resultatet er, at vi årligt tilbyder mere end 100 sparringsforløb fra netværket for at fremme disse vækstinitiativer. Så vi har travlt med at skabe fremtidens erhvervssuccesser, og du kan gå ind og gøre en forskel nu – i en rolle som sparringspartner, rådgiver eller bestyrelsesmedlem, hvor du byder ind med dine særlige kompetencer og ikke mindst dit overblik.

Sådan gør du Gå ind på www.connectdenmark.com og se de fordelagtige muligheder for medlemsskab og virksomhedssponsorater. Her kan du også finde CONNECT Denmarks kontor i din region. Du er også velkommen til at ringe på 24 27 07 07 og få en orientering. Eller maile på connect@connectdenmark. com for nærmere oplysninger. Så hører du fra os.


BVM

Lidt om CONNECT Denmark CONNECT Denmark er en uafhængig, privat non-profit organisation. En forening, som via sit netværk af Danmarks bedste virksomheder, dygtigste erhvervsfolk og fremtrædende forsknings- og innovationsmiljøer yder gratis rådgivning og sparring til iværksættere og mindre virksomheder med stort vækstpotentiale. CONNECT Denmark dækker hele landet med regionskontorer i København, Århus, Aalborg, Odense og Vordingborg.

>>> Medlem Iværksætter Samfund

Det gode netværk Medlemmer og sponsorer yder professionel sparring, forretningsforståelse og faglig viden til iværksætteren – som til gengæld giver dem indsigt i nyskabende forretningsidéer og ny teknologi. Personligt engagement, netværk og forretningsudvikling, der skaber innovation og sikrer vækstgrundlaget for dansk erhvervsliv.

Skubber den gode ide >>> videre CONNECT Denmark Kalkbrænderiløbskaj 6, 2100 København Ø. Tlf. 2427 0707. connect@connectdenmark.com. www.connectdenmark.com Se CONNECT-filmen på din mobil. SMS ”CONNECT” til 1231. Du betaler kun alm. sms og data trafik-takst.

Hello World  
Advertisement