Page 1

/--L, -Y',l

y,p:grtp,^,4,fd2,t,ttt5?r,

l.6wrln,ryrfu*

"'Lui-"/.é.'*ooveA,,,<"7ö-^ tn su{ail,§"a,^stt

.t;mfar x 04

I

ir h-'.+',e-è.**,o*&-e';

.

%?,rdtu, íh-e'/;

M-

ïtptt+t,r"e^l'ut)wl "fr""'tzyn*-"-."

*Tryf:oiailru,l.rt-lpr+wzttctt4.rnoeb*,.Í",Àa."*{;nro,.-s..."^-*

:ltdbn


I

& -§"ab:,tro.l

baí

bc

§*fi*g

Kristof VAN T^,AELDEREN Heistraat, 57 3998 LAAKDAL

11 april

1989

Beste Kristof,

In goede orde ontving de KonÍnt je brief van april 1989 waarbij je Hem in kennis stelt van je bekommernis inzake de bescherning van het leefmÍ1ieu. Je mededeling heeft de aandacht van de Vorst

weerhouden.

Met vriendelijke groeten, De Kabinetschef van de Koning,

J. van YPERSELE

Aan de koning en koningin  
Aan de koning en koningin  
Advertisement