Page 1

1

2 Leder

OKTOBER 2009 2009

Oktober måned har for mig altid været en herlig måned, naturen viser sig fra en af sine allersmukkeste sider, de nye børn er faldet godt til i deres nye klasser og alle er kommet i gang med læring og udvikling på netop deres niveau. Og så kommer efterårsferien som et dejligt afbræk, hvor der er tid til at familien kan være sammen og hvor alle normalt, kan sætte ”ned i gear”, sove længe og gøre hyggelige ting sammen, i mere end en weekend – og vælger man så en kombination af natur og familie hygge så bliver det efter min mening ikke meget bedre. Meget bedre kunne det heller ikke blive da vi torsdag den 17. september afholdt Familie-sportseftermiddag. Rigtig mange benyttede sig af lejligheden til at få bevæget sig sammen med børnene, og skolegården og boldbanerne var fyldt med glade børn og voksne. Og at vejret så artede sig fra den absolut bedste side med sol og blå himmel fuldendte bare billedet. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke alle deltagne forældre og børn. Det er for jeres skyld at vi afholder denne type arrangementer, og hvor er det dejligt at mærke den massive opbakning i giver personalet i deres arbejde – der vil komme flere af den slags dage, det er helt sikkert. Og nu jeg er i gang med at omtale arrangementer så har september også altid været måneden hvor vi har afholdt den traditionsrige Hasselcup (i år for 10 gang i træk) – fodboldturneringen mellem SFO børn fra Virum,

29. 29. ÅRGANG NR. 295 www.fu-ltk.dk


3

4 Kongevejen, Hummeltofte og Fuglsanggårdsskolen. Vores tanke med at afholde turneringen er at vise at fodbold er en holdsport hvor alle kan deltage på deres eget plan, og hvor alle gør deres bedste men hvor der også er plads til at lave en ordentlig afbrænder uden at blive hånet eller sat af holdet af den grund. I år var vi igen velsignet med godt vejr og godt fodboldspil fra alle deltagne hold. I år havnede 2 af de eftertragtede pokaler ”den gyldne støvle” hos to af vores drengehold, pigeholdet og det sidste drengehold var meget tæt på også at nå helt til tops og blev først slået i finalen. Endelig klarede vores heppehold sig rigtig flot men måtte se sig besejret af holdet fra Hummeltofteskolen – eneste trøst i det var, at børnene fra Hummeltofteskolen var blevet trænet af to gamle Fuglsanggårdsskole-elever, der selv havde været med til at vinde konkurrencen da de gik på SFO.

EFTERÅRSFERIE Efterårsferien falder som vanligt i uge 42 fra mandag den 12. oktober t.o.m. søndag den 18. oktober. Børnene har denne uge fri fra skole, og denne uge vil SFO også være lukket. Dette er et led i de lukkedage på SFO, som er blevet os pålagt af kommunen. VI ØNSKER JER ALLE EN GOD EFTERÅRSFERIE!

Med venlig hilsen og god ferie når den kommer. Bo Jansen

Glemmetøj og oprydning i garderober Inden efterårsferien ber vi jer se vores glemmetøj igennem. Det kunne være at det er noget af det som I længe har savnet. Vi ber også om at alle garderobepladser og kasser bliver gennemgået for at få ryddet ud i de uvæsentlige ting. Dog er det jo altid godt i den kommende kolde og fugtige tid, at have noget regntøj og skiftetøj liggende til jeres barn. OBS Husk også hjemmesko!


5 SFO ved Fuglsanggårdsskolen Referat fra forældrerådsmøde den 27 august 2009 Forældre: Pernille Lundsgaard (Jonas 1.a), Marie-Luise Reüter (Lucas 1.b), Lars (Sofie O. 3.d), Jonathan (Niels 2.c), Bjørn Nordgaard Lassen (Morten 3.c) – ref. Mia Pfeiffer (Anders 0.a). Personale: Bo Jansen (Leder), Morten (souschef og afdelingsleder Hasselhuset), Gabi (afdelingsleder Nøddehuset), Helen (afdelingsleder Egehuset), Ina (afdelingsleder baghuset) Repræsentant for skolebestyrelsen: Birgitte Lentz – Nielsen (Lærke 3.a) Indkaldelse til forældrerådsmøde torsdag den 27/8 kl. 1700. Dagsordenen som følger. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Referat fra sidst. Budget. Sommerfesten en kort evaluering. Valg til forældreråd på forældremøder + ny møde plan. Gennemgang af dette skoleårs planlagte aktiviteter og indsatsområder. Nyt fra SFO, herunder. Personalesituationen p.t. Børnetal pt. Modtageklassen. Sommerens forløb på SFO. Placering af klasserne. Skolevejsredegørelse Influenza A - H1N1, og de forholdsregler der nu er. 1. Nyt fra forældrerådet. 2. Nyt fra skolebestyrelsen. 3. Evt. Ad. 1 Referat fra møde i forældrerådet den 13. maj 2009 blev godkendt. Ad. 2 Boss gennemgik budget og forbruget til dato.

6 Der er stadig indkøringsvanskeligheder med kommunens nye økonomisystem - det tidl. system indeholdte 6-8 konto nr. og det nye mere omfattende system har omkring 30 konto nr. Boss fremlagde budgettet, slut beløbet stemmer, men ikke alle udgifter er nødvendigvis posteret korrekt. (fx skal der flyttes ca. 50.000 fra andre pasningsudgifter til pædagogiske materialer). Forbruget på ”Legeplads og inventar” er forholdsvis højt, pga. et grundigt eftersyn af trækvogne, mooncars og cykler som har fået massive dæk, som gør vedligeholdelsen billigere og mere enkel. Boss har allerede en ønskeliste, som forhåbentlig kan blive indfriet i slutning af året, hvis budgettet tillader, på hårdt tiltrængte hvidevare (opvaskemaskine, ovn, 2 køleskabe og vaskemaskine). ( I uge 39 er vaskemaskinen og en ovn brændt sammen så vi har været nødt til at indkøbe nyt m.v.h. Boss) Ad. 3 Sommerfesten var igen i år en stor succes – med rekord stort overskud på kr. 5.806,-, hvilket heldigvis beviser at prisstigningerne på øl og vand ikke gav problemer, så længe alle bliver gjort opmærksom på, at pengene går direkte til vores børn. Der blev talt om fremtidige tiltag som fx • Via intranet at opfordre til fællesspisning i klasserne, på festdagen. • Mindre loppemarked hvor hver klasse selv står for en bod - børnene skal selv medbringer et begrænset antal ”børnesager” som sælges. Alle pengene går ubeskåret til en forudbestemt ”gave” til SFO´en - fx en ny cykel. Et rør med kugler kan på dagen fx illustrerer hvor langt vi er fra målet/cyklen og motiverer forældre til at give et bidrag til det gode formål. Der bred er enighed om, at vi næste år skal forsøge at få musikken tilbage – men det kræver forældre som melder sig (nu har de et år til at øve sig :o)) Ad 4. Valget til forældrerådet sker fremover på det første forældremøde i børnehaveklassen. Boss foreslå derfor at vi fremover planlægger møderne så nye medlemmer kan være med fra årets start. Årets 4 møder vil foreligge således 1 - midt september (med nye medlemmer) 2 - start november (mere præcist budget) 3 - marts (bekendt med nye børnetal for næste år) 4 - midt maj (planlægge sommerfest) Ad. 5 Gennemgang af SFO´ens mange fantastiske aktiviteter som tidl. har været nævnt i Hasselbladet (kan også ses på nettet). Af nye tiltag kan bl.a. nævnes:


7 * Børn laver mad (uge 2-3-4) - med udgangspunkt i den udarbejdet sundhedspolitik skal x antal børn fra hver hus lave mad til resten af huset. * Fisketure (2 dg. i uge 35 & 36) * Børn og IT (uge 4) - hvor børnene introduceres til nøje udvalgte spil * Rakubrænding (uge 6 & 8) Ad. 6 Nyt fra SFO Personalesituationen er som nedenfor: Der er ingen tvivl om, at vi er i den heldige situation, at det er lysten som driver værket blandt personalet - hvilket giver en fantastisk ånd i huset, som vores børn nyder godt af :o) Leder Boss Souschef Morten Afdelingsleder Gabi Afdelingsleder Helen Afdelingsleder Ina Hasselhuset Nøddehuset Egehuset Baghuset 0a. Irene /Daniel 0b. Louise /Robyn 0.c Marie / Niels R. 3a. Mads / Morten L. 1a. Allan / Julie 1b. Gabi / Niels Peter 3b.Ina 2a. Maria/ Morten 2b. Christian /Tine 2c. Else / Helen 3c.Jeanette / Niels J. M-klasse. Christina 3.d Hanne / Gitte Børnetallet: Er i år 261 hvilket er et lille fald som desværre vil få betydning på en reducering af dette og kommende års budget. Modtageklassen: Består pt. af 8 børn ”3 gamle” og 5 nye som kommer fra Bulgarien, Filippinerne, Tyskland, USA, Korea, Congo og Tyrkiet. Sommerens forløb på SFO. Sommerferien er forløbet godt hvor mandag har primært været hjemmedag, tirs-, ons-, torsdag har været tur dage og fredag er der blevet lavet frokost hjemme. Der har været mange ture, 17 ture på de 5 ferieuger - bl.a. til Furesøen, 4 x i Zoo, 2 x remissen, Frilandsmuseet, Glypoteket, Havnerundfart, Kongenshave. Der har været rekord lavt antal børn i uge 30, hvilket har været helt usædvanligt SFO holder øje med udviklingen. Skolevejsredegørelse: Kort før sommerferien blev skolen/SFO´en kontaktet af teknisk forvaltning som udbad sig en redegørelse af vejene til skolen og forslag til forbedringer (dette er blevet

8 sendt til alle dagtilbud og skoler i kommunen). Boss og Søren så det som et positivt tiltag fra kommunen og har i samarbejde sendt ønskerne til teknisk forvaltning. Hvor de værste knudepunkter blev fremhævet bl.a.: ”Superbest – problemet”, med farlig kørsel over cykelstien om morgenen. Fodgængerfeltet/overgangen ved Grønnevej, med mange biler/høj hastighed som giver mange farlige situationer. Hasselvejs´ morgentrafik og Virumvej hvor vi frygter for udviklingen i forbindelse med gymnasiets udvidelse af elevtallet. Endvidere blev der talt om et indkørsel forbudt skilt v. Askevænget i tidsrummet 7:30-8:30 – som der allerede er ved omkringliggende skoler (Hummeltofte og Virum skole). Vi afventer ny skolevejsredegørelse som forhåbentlig kommer her til efteråret. Influenza (H1N1): Mail fra beredskabschefen ligger på nettet – hvis I ikke allerede har set dem i husene. Boss skal ugentligt indberette når/hvis personalet får influenzaen. Ad. 7 Nyt fra forældrerådet. General snak (som nævnt under punkt 6) Ad. 8 Nyt fra skolebestyrelsen – Har vi til gode til næste møde, da Birgitte var nødt til at gå pga. forældremøde i 3 kl. :o) Ad. 9 Næste møde: Tirsdag den 27. oktober 2009 kl. 17:00 i Hasselhuset.


9

10

HASSELCUP

M-klasse fordelingen

Vores årlige fodboldturnering ”Hasselcup” forløb over 2 dejlige dage, hvor vi var gæstet af de nærliggende skolers SFO’er.

Da vi i Nøddehuset og Baghuset har modtagerklassebørn, som deltager i samling og andre aktiviteter som del af de forskellige klasser, oplyser vi gerne her i Hasselbladet om hvem der hører til hvor.

Resultaterne blev: 1. klasse drenge - Kongevejens Skoles SFO 2. klasse drenge - SFO Hasselvej 3. klasse drenge - SFO Hasselvej Piger - SFO Løvgårdsvej Bedste heppekor - SFO Løvgårdsvej

Klasse

Drenge

0.B 0.B 0.B 1.B 1.B 2.B 2.B 2.B 2.B

Furkhan Joonsuh Roland

Piger

Angelina Shane Andy David Georgi Kristian

JULEGAVER

TAK TIL ALLE SOM DELTOG!

Det virker måske temmelig utidigt at allerede nu begynde at nævne julegaver. På SFO er vi dog nødt til at tænke langsigtet, og for at alle børn skal kunne nå at fremstille julegaver, begynder vi så småt på dette efter efterårsferien. Det betyder at når I afhenter jeres barn på et af værkstederne, at der kan være hemmelige ting som I ikke må se endnu.


11

12

I forbindelse med projekt ”Kong Gulerod” følger endnu en god opskrift på gode sunde boller

KONKURRENCEVINDERE Følgende børn er blevet udtrukket som vindere af Børnekonkurrencerne fra september:

Saftige boller. Opskrift på boller der koldhæver i køleskab natten over. Ca 20 stk. Ingredienser: ½ pk gær 8 dl koldt vand 2 tsk groft salt 1½ tsk sukker 500 g hvedemel 400 g sigtet speltmel 80 g knækkede rugkerner 80 g havregryn Rør gæren ud i vand med salt og sukker. Rør hvedemel, speltmel, knækkede rugkerner og halvdelen af havregrynene i og rør godt. Dæk skålen med film og sæt den i køleskab til næste dag. Næste dag tændes ovnen på 250 grader – helst varmluft. Dejen er klistret, så den formes nemmest til boller med en spiseske, der dyppes i vand mellem hver klump. Fordel dej-klumperne på en plade og drys med resten af havregrynene. Når bollerne sættes i ovnen, smides ½ dl koldt vand i bunden af ovnen for at øge luftfugtigheden. Bag bollerne ca 15 min, til de lyder hult, når de bankes i bunden.

0.A - Almine, Christian J. 0.B - Henriette, Malte 0.C - Elvira, Jacob 1.A - Christian, Josephine 1.B - Martin, Sofie 2.A - David, Wilma 2.B - Katrine, Lucas B. 2.C - Anders, Susanne 3.A - Signe Marie 3.B - Elena, Marianne 3.C - Lasse, Sofia 3.D - Alberte, Sofie W. TILLYKKE!


13

14

BØRNEKONKURRENCE

BØRNEKONKURRENCE

DEN LETTE - ☺

DEN SVÆRE - 

____________________________________ _____________ Navn Klasse Løsningen lægges i postkassen i det hus hvor du hører til senest den 19. Vinderne får besked sidst i måneden.

____________________________________ _____________ Navn Klasse Løsningen lægges i postkassen i det hus hvor du hører til senest den 19. Vinderne får besked sidst i måneden.


15

16

OG SÅ KAN VI FORTÆLLE ... … at vi i uge 36 først i september måned havde en rigtig god motionsuge. Her kunne børnene i løbet af ugen melde sig på flere lege og aktiviteter, hvilket rigtig mange børn var glade for. Som afslutning på motionsugen holdt vi ”rulledisco” i den store skolegård om fredagen. Fotos fra denne uge kan ses på hjemme siden fu-ltk.dk under linket SFO. … at familiesportsdagen (også omtalt i lederen) var en succes. Vi takker alle som deltog og medvirkede til at få en god eftermiddag. … at vor SFO fødselsdag forløb fint. Alle børn var husvis rundt på forskellige poster, og sluttede af i eget hus med lagkage. Forud for dagen, havde alle klasser digtet en historie, som blev læst op på dagen - rigtig mange gode og fantasifulde historier, som snarest vil blive lagt på vores hjemmeside.

VI ØNSKER JER ALLE EN GOD OKTOBER OG EN GOD EFTERÅRSFERIE!

SFO ved Fuglsanggårdsskolen Hasselvej 74 B 2830 Virum tlf. 45 28 41 20 www.sfo-fu.dk

Hasselhuset Nøddehuset Egehuset Baghuset SFO kontor

45 28 41 21 45 28 41 22 45 28 41 23 45 28 41 24 45 28 41 28


Elvira 0.C 6 år Svømning for 1.A / Theiss 1.B 7 år

8. 9.

/ Eryk 1.B 7 år / Nikoline 1.B 7 år / Oscar 2.C 8 år

17. 18.

31. Jacob 0.A 6 år

30. Svømning for 2.A

29. Jeppe 2.A 8 år

28. Leah 3.B 9 år

27. Sofus 0.A 6 år / William 1.A 8 år

26. Freja 3.A 9 år

25. Sommertid slutter

24. Liselotte 3.B 9 år

23. Svømning for 1.B / Nicolai 1.B 7 år

22.

21.

20. Josephine 1.A 7 år

19. Julie 1.A 7 år

/ Mathias 0.B 6 år / Konrad 3.A 9 år

/ Oscar D. 2.B 9 år

16.

15.

14.

13.

12. Efterårsferie - SFO lukket / Emil T. 3.A 9 år

11.

10.

Sandra 0.C 6 år / Sofie W. 3.D 10 år

7.

6.

5.

4. Elin 0.B 6 år / Niels R.’s føs’da

Svømning for 0.C / Rasmus 2.A 8 år / Gustav 2.A 8 år

2. 3.

Alvilda 0.A 6 år

1.

OKTOBER 2009

uge 44

uge 43

uge 42

’uge 41

17 18


Philip B. 3.A 9 år Maria A. 0.A 6 år

2. 3.

Albert 3.C 9 år

7.

30.

29. 1. søndag i advent

28.

27. Svømning for 3.B / Naomi 1.B 7 år

26.

25. Ask 1.A 8 år / Minna 2.B 8 år / Oscar T. 3.D 10 år

24. Victor 2.C 8 år

23. Jakob 2.C 9 år

22. Gittes føs’da’

21. Magnus 2.C 9 år / Michael 3.B 10 år

20. Svømning for 3.A

19. Klara 2.A 8 år / Niels 2.C 9 år / Philip 3.B 10 år

18. Anders 2.C 9 år

17. Kommunalvalg - skolefri/SFO åben

16.

15.

14.

13. Svømning for 2.C / Hannes føs’da’

12. Julius 3.D 9 år / Veronica 3.D 9 år

11. Mortensdag

10. Mortensaftensdag / Marias føs’da’

9.

8.

Svømning for 2.B / BØRNEFEST!

6.

5.

4.

Kristian M1 8 år

1.

NOVEMBER 2009

uge 49

uge 48

uge 47

uge 46

uge 45

19 20

Hasselblad eksempel  

A magazine for kids in a specific institution. Trying this out as a tester.

Hasselblad eksempel  

A magazine for kids in a specific institution. Trying this out as a tester.

Advertisement