Page 1

VELKOMMEN TIL BAGHUSET: Sammen tager vi nu hul på børnenes fjerde og sidste år i SFO' en. Vi har valgt at samle de kommende tredjeklasser i Baghuset, fordi det er vores erfaring, at børnene netop nu er et sted i deres udvikling, hvor de har brug for nogle nye udfordringer. Samtidig har de stor glæde af at kunne etablere nye venskaber på tværs af årgangen. De har brug for luftforandring og for at være " de store ". Baghuset er en del af SFO og følger de samme regler. Baghuset afviger dog lidt fra de andre huse: •

børnenes eftermiddagsprogram kan være ret hektisk; skoledagen slutter nogle dage først kl. 13.30 og derefter kan børnene være tilmeldt individuelle fritidsaktiviteter.

for at undgå, børnenes SFO aktiviteter og leg afbrydes yderligere, har vi valgt at holde åben cafe' fra kl. 14.00. Dvs. at børnene bedre kan finde en naturlig pause i legen og dumpe ind og få et lille mellemmåltid og en hyggesnak i køkkenet. Fredag holder vi cafe med hjælpere og cafekort, som kendt fra de andre huse.

vi samler alle børnene eller grupper af børn efter behov og holder børnemøde, hvor vi informerer og snakker med dem om ting og emner der vedrører deres hverdag i Baghuset.

FORVENTNINGER: Året i Baghuset skal først og fremmest bruges til at give børnene en god og indholdsrig eftermiddag, men det er også vigtigt, at tiden bliver brugt til at vi i samarbejde forbereder og letter børnenes overgang til klublivet. Vi vil i vores daglige arbejde især have flg. fokus punkter på børnene: •

kontaktform, sprogbrug og attitude

legerelationer og valg af aktiviteter i Baghuset

konflikthåndtering

selvstændighed

Når børnene starter i Baghuset forventer vi at: •

de kan klokken

de kan orientere sig på Tabulex

de ved hjemmefra hvornår de skal gå hjem eller eventuelt hentes

de ved om de kan lave legeaftaler

de selv kan komme afsted til fritidsaktiviteter.


Derfor lyt til dit barn, lav klare aftaler og stil krav. Ved at vi som voksne stiller alderssvarende krav og forventer noget af vores børn bliver de mere handlekraftige, initiativrige og veltilpasse: Passende ansvar og tillid giver selvværd. SAMARBEJDE: Primærpædagogerne deltager i det ugentlige klassemøde samt på det først kommende forældremøde. Desuden holder primærpædagogerne, en gang om måneden, møde med lærerne tilknyttet klassen. Vi deltager i den ene skole/hjemsamtale. I hverdagen har vi ikke mulighed for, at gå fra for at snakke med jer om spørgsmål angående jeres børn. Har I brug for en snak må I komme til os og aftale en tid. INFORMATIONER: Informationer vil blive hængt op på opslagstavlen ved indgangen. Hold også øje med Tabulex og forældreintra. www.fu-ltk.dk TELEFONEN: Vi er få voksne og mange børn i Baghuset og vi prioriterer at bruge tiden på børnene. Så telefonen kan ikke benyttes til at give børnene beskeder i SFO-tiden, og vi tilbyder ikke at finde og sende børnene diverse steder hen. Hvis I har brug for at aflevere en akut besked ringer i naturligvis. Telefonen kan KUN bruges til spontane legeaftaler. MOBILTELEFONER: Hvis børnene har mobiltelefoner skal de opbevares slukkede i skoletasken. INDIVIDUELLE FRITIDSAKTIVITETER: Det er vigtigt at børnene giver besked til os, når de går og om de eventuelt kommer retur fra aktiviteterne. TABULEX: Tabulex fungerer som I kender det fra de øvrige huse. Da vi har kontrolleret pasning er det vigtigt, at I giver besked når jeres barn holder fri eller er syg. Vi vil også gerne vide, når I afholder fælles fødselsdage i SFOens åbningstid. Til disse beskeder benytter i Tabulex. GARDEROBEN: Vores erfaring siger os at børnenes behov for ekstra tøj er meget lille i tredje klasse. Opbevar derfor eventuelt "et par ekstra sokker" i skoletasken.


I Baghuset skal alle børnene anbringe deres sko i garderoben. Andre besøgende i huset finder blå overtrækssko ved indgangen. LØBEHJUL: Hvis børnene medbringer løbehjul, skateboard ol. skal det anbringes udenfor ved hoveddøren. FYSISKE AKTIVITETER: Vi er opmærksomme på vigtigheden af at børnene bevæger sig dagligt. SFO dagen starter derfor med en halv times leg uden for. Når børnene har fri kl. 13.30 springer vi udluftningen over. I vinterhalvåret har børnene mulighed for at komme med i gymnastiksalen en gang ugentlig. Vi fortsætter med fredagssvømning i den kendte turnusordning samt svømning på visse mandage, hvor vi vil blande klasserne. BORDTENNIS/BORDFODBOLD: Vi har to bordtennisborde, som kan benyttes i hele åbningstiden. Bordtennis plejer at være en populær aktivitet. Børnene spiller "rundt om bordet", så alle kan deltage og ventetiden bliver begrænset. Vi vil jævnligt afholde bordtennisturneringer. Der er også mulighed for at spille bordfodbold. Poolbordet tager vi i brug når vi vurderer at der er brug for en ny aktivitet. To dage om ugen kan man spille Wii. BAGPERRONEN: Bagperronen er et stort rum med spejlvæg. Det kan bruges til fysiske lege og som danserum. I rummet er der også mulighed for at spille basketball. LEGERUMMENE: Baghuset har to mindre legerum kaldet Caféen/Hulen og Værelset. De kan bruges til diverse rollelege. Derudover har vi et større legerum, hvor der bl.a kan bygges med klodser, laves kuglebaner og leges med Barbier. Om fredagen kan man medbringe sin egen "Nintendo". Vi opfordrer jer til, at tage en snak med jeres børn om kun at spille alderssvarende spil og at medbragte spillekonsoller ikke er større end iPod og iPads. Vi henholder os til retningslinjerne beskrevet hos www.PEGI.info. KØKKENET: Vi ønsker, at køkkenet skal være et hyggeligt sted, hvor børnene har mulighed for at tilberede og spise et mellemmåltid. Jævnligt vil vi udfordre børnenes smagssanser og tilbyde nye og anderledes madoplevelser. Børnene skal sidde ned, mens de spiser og vi ønsker at måltidet indtages i en rar atmosfære. Hen over året vil børnene have mulighed for at købe ind i små grupper i Fakta, uden voksne.


ALRUMMET: I alrummet kan børnene tegne og lytte til musik gennem høretelefoner. På reolerne har vi et udvalg af forskellige brætspil, bøger og blade. Ved det høje værkstedsbord vil vi dagligt tilbyde kreative projekter. MULTIVÆRKSTEDET: På dette værksted vil børnene få mulighed for at udfolde deres kreativitet i forskellige materialer og med brug af værktøj. PERSONALET: Julie Duckert og Allan Fredgart (på pension ultimo oktober 2014) Primærpædagoger for A-klassen. Gitte Neumann Primærpædagog for B-klassen Ina Bilecka Afdelingskoordinator og primærpædagog for C-klassen. John Danø-Skjødt Pædagog (rykker tilbage i Baghuset 1/8-2014) Vi glæder os til et godt og hyggeligt år med jeres børn og et godt samarbejde med jer.

Baghusfolder 2014  

Velkommen i Baghuset

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you