Page 1

Oplæg til Markedsføring af PU’s lokalbanker


Kunderne er meget bevidste om, hvilke pengeinstitutter, der er store og nationale, og hvilke de opfatter som mindre lokale. PU bankerne er positioneret som vĂŚrende lokale. National

Lokal


De fleste banker opfattes som traditionelle. Det er lykkedes for Sydbank og Jydske Bank at positionere sig som vĂŚrende moderne. National

Moderne

Traditionel

Lokal


Privatkunderne skifter typisk bank af følgende årsager: Skiftende rådgivere, dårlig rådgivning, nej til lån, for høje omkostninger, flytning: • • • • • •

“Jeg fulgte med min rådgiver” “Jeg var utilfreds med min tidligere bank” “De ville ikke give mig et lån” “Jeg fik banken anbefalet af familie og venner” “Jeg er fulgt med min kæreste/ægtefælle” “Banken var blandt flere, vi kiggede på. Der var en god kemi med rådgiveren, som var personlig og virkede oprigtigt interesseret i os” • “Min nuværende bank har lukket afdelingen her i byen” Det er altid vigtigt at følge med i kundens livsforløb og være meget opmærksom på servicen i forbindelse med skift af rådgivere.


Privat- og erhvervskunder har ens argumenter for at overveje et bankskifte: • Hvis min rådgiver flytter, flytter jeg med • Hvis jeg får dårlig eller useriøs rådgivning • Hvis jeg får et væsentligt bedre tilbud fra en konkurrent


Lokale værdier i kommunikation

Nærvær Imødekommende Personlig Troværdighed Ærlighed Social engagement Lokal

Lokal kan betyde: Vi har en høj markedsandel Vi har en lang historie Vi er synlige overalt i byen Vi spiller en aktiv rolle i lokalsamfundet


Vi skal tilbyde kunder en personlig, engageret og nærværende rådgivning Nærvær: Personlige relationer mellem mennesker Imødekommenhed Engagement Evnen til at lytte “kender kunderne”


Kreativ strategi Vi er lokalt funderet, og det er vores marked, der udtrykker dette. Ligeledes skal vi i vores udtryk kommunikere emotionelt, så kunderne kan genkende sig selv. Vi må gerne vise noget nærvær, men ikke relationen mellem kunden og banken med mindre vi skal vise en banksituation. Vi skal vise kunden den livssituation, vi vil ramme dem i. Teksten skal skrives i et let og nærværende sprog. Billederne skal tage udgangspunkt i den enkelte banks kunder. Vi skal altså anvende vores lokale kunder i kommunikationen. Den samlede tone og voice skal være differentieret og lokal.


Kampagnetest Hvorfor gennemføre en "Pre" og "Post" kampagnetest? • • • • •

Lokal indsamling af viden om bankens lokale forankring Dokumentation af effekt af kampagne Loyalitetsvurdering af målgruppen Be- eller afkræftelse af eksisterende hypoteser om målgruppens sammensætning Etablering af beslutningsgrundlag på faktuel viden frem for tro/antagelser

Hvordan gennemføres kampagnetesten? • • •

Data indsamles via spørgeskema til eksisterende kunder og telefoninterviews af potentielle kunder Der indsamles besvarelser på samme spørgeramme før og efter den gennemførte kampagne Spørgerammen kan differentieres til eksisterende og potentielle kunder

• Indsamling af data via spørgeskema, samme spørgeramme ved "pre" og "post" kampagne test • Postal udsendelse og digital besvarelse via login på hjemmeside. • Udsendelse af spørgeskema sker med angivelse af lokalt forankret afsender

Besvarelser fra eksisterende kunder

Besvarelser fra potentielle kunder • Besvarelser indsamles digitalt via telefoninterviews ved brug af paneler • Der sikres et repræsentativt geografisk bestemt datagrundlag • Der gennemføres 300 interviews pr. bank

• Data præsenteres for den samlede målgruppe samt for den specifikke bank • Der afrapporteres 2 gange årligt til den specifikke bank en gang efter "pre" test og en gang efter "post" test

Rapportering


Undersøgelse: Index  DK/Gallup  Marketing/Mærke  lang  (R)  HH  2011 Univers  ('000):  4.772 Delunivers:  Alle  personer  <Alle  perioder> Delunivers  størrelse  ('000):  4.772 Målgruppe:  Alle  personer Målgruppe  størrelse  ('000):  4.772          Stikprøve:  4.241 Procent:  100,0%

Total Hvor længe  kunde  i  hovedpengeinstitut Hvor  længe  kunde  i  hovedpengeinstitut Hvor  længe  kunde  i  hovedpengeinstitut Hvor  længe  kunde  i  hovedpengeinstitut Hvor  længe  kunde  i  hovedpengeinstitut Hvor  længe  kunde  i  hovedpengeinstitut Hvor  længe  kunde  i  hovedpengeinstitut Overvejet  at  skifte  hovedpengeinstitut Overvejet  at  skifte  hovedpengeinstitut Overvejet  at  skifte  hovedpengeinstitut Vigtigste  grund  til,  at  du  er  kunde  i  hovedpengeinstitut Vigtigste  grund  til,  at  du  er  kunde  i  hovedpengeinstitut Vigtigste  grund  til,  at  du  er  kunde  i  hovedpengeinstitut Vigtigste  grund  til,  at  du  er  kunde  i  hovedpengeinstitut Vigtigste  grund  til,  at  du  er  kunde  i  hovedpengeinstitut Vigtigste  grund  til,  at  du  er  kunde  i  hovedpengeinstitut Vigtigste  grund  til,  at  du  er  kunde  i  hovedpengeinstitut Vigtigste  grund  til,  at  du  er  kunde  i  hovedpengeinstitut Vigtigste  grund  til,  at  du  er  kunde  i  hovedpengeinstitut Vigtigste  grund  til,  at  du  er  kunde  i  hovedpengeinstitut Vigtigste  grund  til,  at  du  er  kunde  i  hovedpengeinstitut Ville  overveje  hvis  du  skulle  skifte  hovedpengeinstitut Ville  overveje  hvis  du  skulle  skifte  hovedpengeinstitut Ville  overveje  hvis  du  skulle  skifte  hovedpengeinstitut Ville  overveje  hvis  du  skulle  skifte  hovedpengeinstitut Ville  overveje  hvis  du  skulle  skifte  hovedpengeinstitut Ville  overveje  hvis  du  skulle  skifte  hovedpengeinstitut Ville  overveje  hvis  du  skulle  skifte  hovedpengeinstitut Ville  overveje  hvis  du  skulle  skifte  hovedpengeinstitut Ville  overveje  hvis  du  skulle  skifte  hovedpengeinstitut Ville  overveje  hvis  du  skulle  skifte  hovedpengeinstitut Ville  overveje  hvis  du  skulle  skifte  hovedpengeinstitut Ville  overveje  hvis  du  skulle  skifte  hovedpengeinstitut Ville  overveje  hvis  du  skulle  skifte  hovedpengeinstitut Ville  overveje  hvis  du  skulle  skifte  hovedpengeinstitut Ville  overveje  hvis  du  skulle  skifte  hovedpengeinstitut Ville  overveje  hvis  du  skulle  skifte  hovedpengeinstitut Ville  overveje  hvis  du  skulle  skifte  hovedpengeinstitut Ville  overveje  hvis  du  skulle  skifte  hovedpengeinstitut Ville  overveje  hvis  du  skulle  skifte  hovedpengeinstitut Ville  overveje  hvis  du  skulle  skifte  hovedpengeinstitut Hovedpengeinstitut Hovedpengeinstitut Hovedpengeinstitut Hovedpengeinstitut Hovedpengeinstitut Hovedpengeinstitut Hovedpengeinstitut Hovedpengeinstitut Hovedpengeinstitut Hovedpengeinstitut Hovedpengeinstitut Hovedpengeinstitut Hovedpengeinstitut Hovedpengeinstitut Hovedpengeinstitut Hovedpengeinstitut Hovedpengeinstitut Hovedpengeinstitut Hovedpengeinstitut Hovedpengeinstitut

Under 1  år 1  -­‐  2  år 3  -­‐  5  år 6  -­‐  10  år 11  -­‐  15  år Mere  end  15  år Ubesvaret Ja Nej Ubesvaret Har  altid  været Giver  en  høj  indlånsrente Tager  en  lav  rente Der  ligger  en  filial  i  nærheden  af  bopæl/arbejde Får  altid  god  service Har  en  personlig  kontakt Gav  et  godt  tilbud Anbefalet  af  venner/bekendte Tilfældigt De  er  pålidelige Ved  ikke/ubesvaret Alm.  Brand  Bank Amagerbanken Andelskassen Arbejdernes  Landsbank Basisbank Danske  Bank Finansbanken Jyske  Bank Lån  &  Spar  bank Nordea Nordnet Nykredit  Bank Saxo  Bank SEB Spar  Bank  Vest Spar  Nord  Bank Sydbank Vestjysk  Bank Anden  bank/sparekasse Ved  ikke/ubesvaret Alm.  Brand  Bank Amagerbanken Andelskassen Arbejdernes  Landsbank Basisbank Danske  Bank Finansbanken Jyske  Bank Lån  &  Spar  bank Nordea Nordnet Nykredit  Bank Saxo  Bank SEB Spar  Bank  Vest Spar  Nord  Bank Sydbank Vestjysk  Bank Anden  bank/sparekasse Ved  ikke/ubesvaret

Lodret% Lodret% Lodret% Lodret% Lodret% Lodret% Lodret% Lodret% Lodret% Lodret% Lodret% Lodret% Lodret% Lodret% Lodret% Lodret% Lodret% Lodret% Lodret% Lodret% Lodret% Lodret% Lodret% Lodret% Lodret% Lodret% Lodret% Lodret% Lodret% Lodret% Lodret% Lodret% Lodret% Lodret% Lodret% Lodret% Lodret% Lodret% Lodret% Lodret% Lodret% Lodret% Lodret% Lodret% Lodret% Lodret% Lodret% Lodret% Lodret% Lodret% Lodret% Lodret% Lodret% Lodret% Lodret% Lodret% Lodret% Lodret% Lodret% Lodret% Lodret% Lodret%

100 4,3 4,9 11,9 17 9,9 50,7 1,3 19,4 79,1 1,5 41,9 5,5 4,7 26,9 52,2 39,9 17 13,8 17,2 35,3 6,8 1,8 0,3 1 4,4 0,6 11,4 0,2 8,9 4,6 13,3 0,2 4,9 0,5 0,5 0,6 3,4 4,5 1 12,8 55,1 0,9 0,7 1,6 3,1 0 27,3 0,1 6,8 2,7 21 0,3 3,5 0,1 0 0,8 4,5 5,3 1,3 33,2 2


Undersøgelse: Index  DK/Gallup  Marketing/Mærke  lang  (R)  HH  2011 Univers  ('000):  4.772 Delunivers:  Alle  personer  <Alle  perioder> Delunivers  størrelse  ('000):  4.772 Målgruppe:  Alle  personer Målgruppe  størrelse  ('000):  4.772          Stikprøve:  4.241 Procent:  100,0%

Hvilke låneformer/bankprodukter  har  du  selv Hvilke  låneformer/bankprodukter  har  du  selv Hvilke  låneformer/bankprodukter  har  du  selv Hvilke  låneformer/bankprodukter  har  du  selv Hvilke  låneformer/bankprodukter  har  du  selv Hvilke  låneformer/bankprodukter  har  du  selv Hvilke  låneformer/bankprodukter  har  du  selv Hvilke  låneformer/bankprodukter  har  du  selv Hvilke  låneformer/bankprodukter  har  du  selv Hvilke  låneformer/bankprodukter  har  du  selv Hvilke  låneformer/bankprodukter  har  du  selv Hvilke  låneformer/bankprodukter  har  du  selv Hvilke  låneformer/bankprodukter  har  du  selv Hvilke  låneformer/bankprodukter  har  du  selv Hvilke  låneformer/bankprodukter  har  du  selv Hvilke  låneformer/bankprodukter  har  du  selv Hvilke  låneformer/bankprodukter  har  du  selv Hvilke  låneformer/bankprodukter  overvejer  du Hvilke  låneformer/bankprodukter  overvejer  du Hvilke  låneformer/bankprodukter  overvejer  du Hvilke  låneformer/bankprodukter  overvejer  du Hvilke  låneformer/bankprodukter  overvejer  du Hvilke  låneformer/bankprodukter  overvejer  du Hvilke  låneformer/bankprodukter  overvejer  du Hvilke  låneformer/bankprodukter  overvejer  du Hvilke  låneformer/bankprodukter  overvejer  du Hvilke  låneformer/bankprodukter  overvejer  du Hvilke  låneformer/bankprodukter  overvejer  du Hvilke  låneformer/bankprodukter  overvejer  du Hvilke  låneformer/bankprodukter  overvejer  du Hvilke  låneformer/bankprodukter  overvejer  du Hvilke  låneformer/bankprodukter  overvejer  du Hvilke  låneformer/bankprodukter  overvejer  du Hvilke  låneformer/bankprodukter  overvejer  du Jeg  kender  desuden Jeg  kender  desuden Jeg  kender  desuden Jeg  kender  desuden Jeg  kender  desuden Jeg  kender  desuden Jeg  kender  desuden Jeg  kender  desuden Jeg  kender  desuden Jeg  kender  desuden Jeg  kender  desuden Jeg  kender  desuden Jeg  kender  desuden Jeg  kender  desuden Jeg  kender  desuden Jeg  kender  desuden Jeg  kender  desuden Jeg  kender  desuden Jeg  kender  desuden Jeg  kender  desuden

Lønkonto Dankort/VISADankort Nets Betalingsservice  (tidl.  PBS) Budget-­‐/Termins-­‐/Plankonto Gevinstopsp./Millionærkonto/Gevinstgiro Indskud  på  børneopsparing Aktionærkonto/Højrente Boliglån Billån Forbrugslån Privattegnet  pensionsordning Pensionsordning  hos  arbejdsgiver Telefonservice,  hvor  jeg  kan  ringe  til  min  konto Net  bank,  PC  bank,  Home  banking E-­‐boks Køb  på  afbetaling Ubesvaret Lønkonto Dankort/VISADankort Nets  Betalingsservice  (tidl.  PBS) Budget-­‐/Termins-­‐/Plankonto Gevinstopsp./Millionærkonto/Gevinstgiro Indskud  på  børneopsparing Aktionærkonto/Højrente Boliglån Billån Forbrugslån Privattegnet  pensionsordning Pensionsordning  hos  arbejdsgiver Telefonservice,  hvor  jeg  kan  ringe  til  min  konto Net  bank,  PC  bank,  Home  banking E-­‐boks Køb  på  afbetaling Ubesvaret Alm.  Brand  Bank Amagerbanken Andelskassen Arbejdernes  Landsbank Basisbank Danske  Bank Finansbanken Jyske  Bank Lån  &  Spar  bank Nordea Nordnet Nykredit  Bank Saxo  Bank SEB Spar  Bank  Vest Spar  Nord  Bank Sydbank Vestjysk  Bank Anden  bank/sparekasse Ved  ikke/ubesvaret

Lodret% Lodret% Lodret% Lodret% Lodret% Lodret% Lodret% Lodret% Lodret% Lodret% Lodret% Lodret% Lodret% Lodret% Lodret% Lodret% Lodret% Lodret% Lodret% Lodret% Lodret% Lodret% Lodret% Lodret% Lodret% Lodret% Lodret% Lodret% Lodret% Lodret% Lodret% Lodret% Lodret% Lodret% Lodret% Lodret% Lodret% Lodret% Lodret% Lodret% Lodret% Lodret% Lodret% Lodret% Lodret% Lodret% Lodret% Lodret% Lodret% Lodret% Lodret% Lodret% Lodret% Lodret%

83,1 80,6 67 35,1 10,2 25,5 18,5 34,4 17,2 13,5 25,1 33,1 6,4 66,4 52,6 2,4 6,1 5,9 8 4,8 3,3 1,3 3,6 3,3 6,4 4,3 2,1 5,6 3 1,6 6 4,8 1,1 76,6 64,6 62 28,2 64,4 8 79,3 17 75,5 61,7 78,8 3,9 63,6 54,6 20,9 25,2 41,1 55,4 26,2 61,5 12,3


Overvejer anden bank


Hvor er banken, der...


NĂŚrhed og synlighed


Image kampagne annonce

Hvor er banken... - der er med, når U9 spiller?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit

Få en bank, der passer på de lokale værdier Få en bank, der skaber tryghed både for lokalområdet og for din økonomi. En stabil og stærk økonomipartner, der er i øjenhøjde og indenfor rækkevidde. Bestil et møde med os. Vi er lokale og vi vil gøre en forskel her, hvor vi bor. Både for dig og for det lokale erhvervsliv. Vi glæder os til at møde dig. Ring til os på 54921133

Vi har afdelinger i Nakskov, Maribo, Nykøbing F., Rødbyhavn, Søllested. www.lollandsbank.dk


Image kampagne: annonce

Hvor er banken... - der ved hvornår fiskeriet er bedst?

Få en bank, der passer på de lokale værdier Få en bank, der skaber tryghed både for lokalområdet og for din økonomi. En stabil og stærk økonomipartner, der er i øjenhøjde og indenfor rækkevidde. Bestil et møde med os. Vi er lokale og vi vil gøre en forskel her, hvor vi bor. Både for dig og for det lokale erhvervsliv. Vi glæder os til at møde dig. Ring til os på 54921133

Vi har afdelinger i Nakskov, Maribo, Nykøbing F., Rødbyhavn, Søllested. www.lollandsbank.dk


Image kampagne: Annonce

Hvor er banken... - der kender det lokale potentiale?

Få en bank, der tager hånd om alle kunder Få en stærk og solid økonomipartner, der bygger på tillid og stabil udvikling. Få en bank, der lytter, før vi taler. Bestil et møde med os. Vi er lokale og vi vil gøre en forskel her, hvor vi bor. Både for dig og for det lokale erhvervsliv. Vi glæder os til at møde dig. Ring til os på 54921133

Vi har afdelinger i Nakskov, Maribo, Nykøbing F., Rødbyhavn, Søllested. www.lollandsbank.dk


Image kampagne: Annonce

Hvor er banken... - der er på fornavn med dine naboer?

HVOR ER BANKEN, DER ER MED, NÅR U9 SPILLER? KOM FORBI OG TAL BØRNEOPSPARING

Få en bank, der kender din dagligdag Få en bank, der ved, hvad der skal til for en travl familie. Få en stærk og stabil økonomipartner, der er i øjenhøjde og indenfor rækkevidde. Bestil et møde med os. Vi er lokale og vi vil gøre en forskel her, hvor vi bor. Både for dig og for det lokale erhvervsliv. Vi glæder os til at møde dig. Ring til os på 54921133

Vi har afdelinger i Nakskov, Maribo, Nykøbing F., Rødbyhavn, Søllested. www.lollandsbank.dk


Image kampagne: Annonce

Hvor er banken... - der er på fornavn med erhvervslivet?

HVOR ER BANKEN, DER ER MED, NÅR U9 SPILLER? KOM FORBI OG TAL BØRNEOPSPARING

Få en bank, der vil løfte lokalområdet Få en stærk og solid økonomipartner, der bygger på tillid og stabilt samarbejde. Få en bank, der er del af det lokale SMV netværk. Bestil et møde med os. Vi er lokale og vi vil gøre en forskel her, hvor vi bor. Både for dig og for din virksomhed. Vi glæder os til at møde dig. Ring til os på 54921133

Vi har afdelinger i Nakskov, Maribo, Nykøbing F., Rødbyhavn, Søllested. www.lollandsbank.dk


Image kampagne: Lokalannonce

Hvor er banken... - der har ansat Hans Hansen som fillialchef i Maribo

HVOR ER BANKEN, DER ER MED, NÅR U9 SPILLER?

KOM FORBI OG TAL BØRNEOPSPARING

Få en bankmand, der kender din dagligdag Få en bank, der kender din dagligdag. En bank, der er i øjenhøjde og indenfor rækkevidde. Bestil et uforpligtende møde med os. Vi er lokale og vi vil gøre en forskel for at sikre tryghed og grokraft her, hvor vi bor. Både for dig og for det lokale erhvervsliv. Vi glæder os til at møde dig. Ring til os på 54921133

Vi har afdelinger i Nakskov, Maribo, Nykøbing F., Rødbyhavn, Søllested. www.lollandsbank.dk


Image kampagne: Teaserannonceâ&#x20AC;? Pressemeddelse (Placering af pile i positive artikler)


Image kampagne: Bannere

Hvor er banken... - der tror på udvikling, frem for afvikling?

Hvor er banken... - der ikke skal spørge i København?

Hvor er banken... - der tror på det lokale potentiale?

Hvor er banken... - der er på fornavn med erhvervslivet?


Image kampagne: Banklokale


Image kampagne: Gade

Stort pileskilt. Glasfiber med betonfod Markeringspile klĂŚbes pĂĽ gaden


Image kampagne: Facade

Hvor er banken... - der kender det lokale potentiale?

Hvor er banken... - der er på fornavn med erhvervslivet?

Hvor er banken, der er med, når U9 spiller?

HVOR ER BANKEN, DER ER MED, NÅR U9 SPILLER?

Hvor er banken... - der kender det lokale potentiale?

KOM FORBI OG TAL BØRNEOPSPARING

Få en bank der kender din dagligdag Få en bank, der kender din dagligdag. En bank, der er i øjenhøjde og indenfor rækkevidde. Bestil et uforpligtende møde med os. Vi er lokale og vi vil gøre en forskel for at sikre tryghed og grokraft her, hvor vi bor. Både for dig og for det lokale erhvervsliv. Vi glæder os til at møde dig. Ring til os på 54921133

Få en bank der kender din dagligdag Få en bank, der kender din dagligdag. En bank, der er i øjenhøjde og indenfor rækkevidde. Bestil et uforpligtende møde med os. Vi er lokale og vi vil gøre en forskel for at sikre tryghed og grokraft her, hvor vi bor. Både for dig og for det lokale erhvervsliv. Vi glæder os til at møde dig. Ring til os på 54921133

Vi har afdelinger i Nakskov, Maribo, Nykøbing F., Rødbyhavn, Søllested. www.lollandsbank.dk

Vi har afdelinger i Nakskov, Maribo, Nykøbing F., Rødbyhavn, Søllested. www.lollandsbank.dk

Få en bank der kender din dagligdag Få en bank, der kender din dagligdag. En bank, der er i øjenhøjde og indenfor rækkevidde. Bestil et uforpligtende møde med os. Vi er lokale og vi vil gøre en forskel for at sikre tryghed og grokraft her, hvor vi bor. Både for dig og for det lokale erhvervsliv. Vi glæder os til at møde dig. Ring til os på 54921133

Vi har afdelinger i Nakskov, Maribo, Nykøbing F., Rødbyhavn, Søllested. www.lollandsbank.dk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ul-

Få en bank der kender din dagligdag Få en bank, der kender din dagligdag. En bank, der er i øjenhøjde og indenfor rækkevidde. Bestil et uforpligtende møde med os. Vi er lokale og vi vil gøre en forskel for at sikre tryghed og grokraft her, hvor vi bor. Både for dig og for det lokale erhvervsliv. Vi glæder os til at møde dig. Ring til os på 54921133

Vi har afdelinger i Nakskov, Maribo, Nykøbing F., Rødbyhavn, Søllested. www.lollandsbank.dk


Image kampagne: TV-Spot Film består af små, glade “hverdags” portrætter af mennesker der: åbner butikken om morgenen, afleverer grus på byggepladsen, henter børn i børnehaven, etc. De vender sig, og kigger ind op i kameraet, og holder pilen op. Nedenstående tekster læses roligt (skuespiller), og kombineres med flot musik. “Hvor er banken... der tror på udvikling, frem for afvikling... der tror på at ethvert område har berettigelse... der tror på at nærvær er en del af ydelsen... der ved, at økonomi ikke kun er aktier, men grundlaget for det gode liv... der ved at den lokale respekt er grundlaget... og hvor du møder rigtige mennesker.” Her!


Image kampagne: Web

Hvor er banken... - der er p책 fornavn med dine naboer?


Ekstra tilbud til PU medlemmer – priser på diverse elementer Kontakt: Anders Balshøj Tlf. +45 2230 3400 Mail: ab@connect-m.dk Kontakt: Annette Rønning Tlf. +45 3698 3698 Mail: ar@connect-m.dk

Bemærk: Alle priser er excl. moms og leveringsomkostninger


Image kampagne annonce

Annonce 1/1 side (6 sp alter x

365 mm)

Med individu el tekst

Spørg om p ris

Foto fra eget område

Spørg om p ris

Indsættelse a f logo og

kr. 500,00

PDF

Hvor er banken... - der er med, når U9 spiller?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit

Få en bank, der passer på de lokale værdier Få en bank, der skaber tryghed både for lokalområdet og for din økonomi. En stabil og stærk økonomipartner, der er i øjenhøjde og indenfor rækkevidde. Bestil et møde med os. Vi er lokale og vi vil gøre en forskel her, hvor vi bor. Både for dig og for det lokale erhvervsliv. Vi glæder os til at møde dig. Ring til os på 54921133

Vi har afdelinger i Nakskov, Maribo, Nykøbing F., Rødbyhavn, Søllested. www.lollandsbank.dk


Image kampagne: annonce

Annonce 1/1 side (6 sp alter x

365 mm)

Med individu el tekst

Spørg om p ris

Foto fra eget område

Spørg om p ris

Indsættelse a f logo og

Hvor er banken... - der ved hvornår fiskeriet er bedst?

kr. 500,00

PDF

Få en bank, der passer på de lokale værdier Få en bank, der skaber tryghed både for lokalområdet og for din økonomi. En stabil og stærk økonomipartner, der er i øjenhøjde og indenfor rækkevidde. Bestil et møde med os. Vi er lokale og vi vil gøre en forskel her, hvor vi bor. Både for dig og for det lokale erhvervsliv. Vi glæder os til at møde dig. Ring til os på 54921133

Vi har afdelinger i Nakskov, Maribo, Nykøbing F., Rødbyhavn, Søllested. www.lollandsbank.dk


Image kampagne: Annonce

Annonce 1/1 side (6 sp alter x

365 mm)

Med individu el tekst

Spørg om p ris

Foto fra eget område

Spørg om p ris

Indsættelse a f logo og

Hvor er banken... - der kender det lokale potentiale?

kr. 500,00

PDF

Få en bank, der tager hånd om alle kunder Få en stærk og solid økonomipartner, der bygger på tillid og stabil udvikling. Få en bank, der lytter, før vi taler. Bestil et møde med os. Vi er lokale og vi vil gøre en forskel her, hvor vi bor. Både for dig og for det lokale erhvervsliv. Vi glæder os til at møde dig. Ring til os på 54921133

Vi har afdelinger i Nakskov, Maribo, Nykøbing F., Rødbyhavn, Søllested. www.lollandsbank.dk


Image kampagne: Annonce

Annonce 1/1 side (6 sp alter x

365 mm)

Med individu el tekst

Spørg om p ris

Foto fra eget område

Spørg om p ris

Indsættelse a f logo og

Hvor er banken... - der er på fornavn med dine naboer?

kr. 500,00

PDF

HVOR ER BANKEN, DER ER MED, NÅR U9 SPILLER? KOM FORBI OG TAL BØRNEOPSPARING

Få en bank, der kender din dagligdag Få en bank, der ved, hvad der skal til for en travl familie. Få en stærk og stabil økonomipartner, der er i øjenhøjde og indenfor rækkevidde. Bestil et møde med os. Vi er lokale og vi vil gøre en forskel her, hvor vi bor. Både for dig og for det lokale erhvervsliv. Vi glæder os til at møde dig. Ring til os på 54921133

Vi har afdelinger i Nakskov, Maribo, Nykøbing F., Rødbyhavn, Søllested. www.lollandsbank.dk


Image kampagne: Annonce

Annonce 1/1 side (6 sp alter x

365 mm)

Med individu el tekst

Spørg om p ris

Foto fra eget område

Spørg om p ris

Indsættelse a f logo og

Hvor er banken... - der er på fornavn med erhvervslivet?

kr. 500,00

PDF

HVOR ER BANKEN, DER ER MED, NÅR U9 SPILLER? KOM FORBI OG TAL BØRNEOPSPARING

Få en bank, der vil løfte lokalområdet Få en stærk og solid økonomipartner, der bygger på tillid og stabilt samarbejde. Få en bank, der er del af det lokale SMV netværk. Bestil et møde med os. Vi er lokale og vi vil gøre en forskel her, hvor vi bor. Både for dig og for din virksomhed. Vi glæder os til at møde dig. Ring til os på 54921133

Vi har afdelinger i Nakskov, Maribo, Nykøbing F., Rødbyhavn, Søllested. www.lollandsbank.dk


Image kampagne: Lokalannonce

Annonce 1/2 side (4 sp alter x

265 mm)

Med individu el tekst

Spørg om p ris

Foto fra eget område

Spørg om p ris

Indsættelse a f logo og

kr. 500,00

Hvor er banken... - der har ansat Hans Hansen som fillialchef i Maribo

HVOR ER BANKEN, DER ER MED, NÅR U9 SPILLER?

KOM FORBI OG TAL BØRNEOPSPARING

Få en bankmand, der kender din dagligdag Få en bank, der kender din dagligdag. En bank, der er i øjenhøjde og indenfor rækkevidde. Bestil et uforpligtende møde med os. Vi er lokale og vi vil gøre en forskel for at sikre tryghed og grokraft her, hvor vi bor. Både for dig og for det lokale erhvervsliv. Vi glæder os til at møde dig. Ring til os på 54921133

Vi har afdelinger i Nakskov, Maribo, Nykøbing F., Rødbyhavn, Søllested. www.lollandsbank.dk

PDF


Image kampagne: Teaserannonce” Pressemeddelse (Placering af pile i positive artikler)

Pressemeddelse Individuel pressemed delse

Spørg om pris Anslået pris

kr. 2.500,00


Image kampagne: Bannere

Bannere Format: 400 x 780 m m Materiale: Tekstil 210 g Efterbeh: Plastskinn e i top og bund (2 øj er i top) En pakke indeholder 4 forskellige bannere med eget logo. Antal:

1 x 4 stk 5 x 4 stk

Hvor er banken... - der tror på udvikling, frem for afvikling?

Hvor er banken... - der ikke skal spørge i København?

Hvor er banken... - der tror på det lokale potentiale?

Pris/stk: kr.

1.143,00/ kr. 285,0 0 Pris/stk. kr. 2.511 ,00/ kr. 125,00

Hvor er banken... - der er på fornavn med erhvervslivet?


Image kampagne: Banklokale

ørs brug Pile-skilte â&#x20AC;&#x153;HERâ&#x20AC;? til indend Format: 300 x 140 mm Materiale: 880 g pap r til montage Efterbeh: Fod i plast - kla pile-skilte med fod En pakke indeholder 10 Antal

1 x 10 stk 5 x 10 stk 10 x 10 stk

658,00/ kr. 65,00 / kr. 65,00 Pris/stk. kr. 3.290,00 r. 57,00 stk. kr. 5.740,00/ k

Pris/stk: kr.

Pris/


Image kampagne: Gade

Stort pileskilt. Glasfiber med betonfod Markeringspile klæbes på gaden

brug Pile-skilte “HER” til gade m Format: 1000 x 1800 m plader Materiale: 3 mm alu-face rt pulverlakeret jern so og t re se ni lva ga i iv Efterbeh: Fod og stat tonfliser for stabilitet be 2 til e kk ba ed m t ra Fod sepe Antal

5 stk 10 stk

18.627,00/ kr. 3.725,00 0/ kr. 3.725,00 Pris/stk. kr. 37,254,0

Pris/stk: kr.


Image kampagne: Facade Pile-skilt “HER” til op klæb på vinduer Format: 1000 x 600 mm Materiale: Kraftig ka mpagnefolio Antal

10 stk

Pris/stk: kr.

Plakat til gadestande r, format Format: 500 x 700 m m Materiale: 200 g prim e art Antal

1 x 5 stk 1 x 10 stk

Pris/stk: kr.

546,00/ kr. 109,00 Pris/stk. kr. 952,0 0/ kr. 95,00 Hvor er banken... - der kender det lokale potentiale?

Hvor er banken... - der kender det lokale potentiale?

Hvor er banken... - der er på fornavn med erhvervslivet?

Hvor er banken, der er med, når U9 spiller?

HVOR ER BANKEN, DER ER MED, NÅR U9 SPILLER? KOM FORBI OG TAL BØRNEOPSPARING

Få en bank der kender din dagligdag Få en bank, der kender din dagligdag. En bank, der er i øjenhøjde og indenfor rækkevidde. Bestil et uforpligtende møde med os. Vi er lokale og vi vil gøre en forskel for at sikre tryghed og grokraft her, hvor vi bor. Både for dig og for det lokale erhvervsliv. Vi glæder os til at møde dig. Ring til os på 54921133

Få en bank der kender din dagligdag Få en bank, der kender din dagligdag. En bank, der er i øjenhøjde og indenfor rækkevidde. Bestil et uforpligtende møde med os. Vi er lokale og vi vil gøre en forskel for at sikre tryghed og grokraft her, hvor vi bor. Både for dig og for det lokale erhvervsliv. Vi glæder os til at møde dig. Ring til os på 54921133

Vi har afdelinger i Nakskov, Maribo, Nykøbing F., Rødbyhavn, Søllested. www.lollandsbank.dk

Vi har afdelinger i Nakskov, Maribo, Nykøbing F., Rødbyhavn, Søllested. www.lollandsbank.dk

Få en bank der kender din dagligdag Få en bank, der kender din dagligdag. En bank, der er i øjenhøjde og indenfor rækkevidde. Bestil et uforpligtende møde med os. Vi er lokale og vi vil gøre en forskel for at sikre tryghed og grokraft her, hvor vi bor. Både for dig og for det lokale erhvervsliv. Vi glæder os til at møde dig. Ring til os på 54921133

Vi har afdelinger i Nakskov, Maribo, Nykøbing F., Rødbyhavn, Søllested. www.lollandsbank.dk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ul-

Få en bank der kender din dagligdag Få en bank, der kender din dagligdag. En bank, der er i øjenhøjde og indenfor rækkevidde. Bestil et uforpligtende møde med os. Vi er lokale og vi vil gøre en forskel for at sikre tryghed og grokraft her, hvor vi bor. Både for dig og for det lokale erhvervsliv. Vi glæder os til at møde dig. Ring til os på 54921133

Vi har afdelinger i Nakskov, Maribo, Nykøbing F., Rødbyhavn, Søllested. www.lollandsbank.dk

2.660,00/ kr. 266,0 0


Image kampagne: TV-Spot Film består af små, glade “hverdags” portrætter af mennesker der: åbner butikken om morgenen, afleverer grus på byggepladsen, henter børn i børnehaven, etc. De vender sig, og kigger ind op i kameraet, og holder pilen op. Nedenstående tekster læses roligt (skuespiller), og kombineres med flot musik. “Hvor er banken... der tror på udvikling, frem for afvikling... der tror på at ethvert område har berettigelse... der tror på at nærvær er en del af ydelsen... der ved, at økonomi ikke kun er aktier, men grundlaget for det gode liv... der ved at den lokale respekt er grundlaget... og hvor du møder rigtige mennesker.” Her!

TV-Spot TV-Spot, 30 sekun ders varighed, med bankens log o. Produktionsomko stninger Anslået pris

Kr. 40.000,00 Excl. TV-tid


Image kampagne: Web

Web Sites Grafik til hjemmesi de Pr. sites

Kr. 750,00

Hvor er banken... - der er p책 fornavn med dine naboer?


Tak for opmĂŚrksomheden

MĂĽlrettet kommunikation med kant

Pu imageoplæg connectmarketing press  

PU oplæg - 2012

Advertisement