Page 1

TOT IN DE ...

GEREGISSEERD


Referenties Š ConnActive Partners - november 2010


...TIJD VOOR ACTIE!


’Al jaren zijn wij verzekerd van een goede invulling van onze communicatie. Bij de realisatie van onze middelen doen de professionals van ConnActive Partners wat ze beloven. Daarbij verliezen ze de boodschap van ons bedrijf nooit uit het oog’.

Fons Haen, directeur Asset Facility Management


Welkom bij Asset Facility Management is adviseur op het gebied van beheer en onderhoud van vastgoed in de non-profit sector en streeft daarbij naar een hoog kwaliteitsniveau van haar diensten. Een goede communicatie is hierbij van essentieel belang. Daarom zorgen wij op basis van een doordacht communicatiebeleid onder andere voor het communicatiedraaiboek, de conceptontwikkeling, website, klantcases, brochures, beursdeelnames, campagnes, relatiedagen, bedrijfsvideo’s, evenementen, nieuwsbrieven, informatiemateriaal, arbeidsmarktcommunicatie, social media en vestigingsnieuws via Asset TV.

altijd en overal actuele gebouweninformatie

Communicatie regie


‘Bij de introductie van lease IT zijn we snel en effectief geholpen om onze boodschap vorm te geven. ConnActive Partners realiseerde een totaalconcept waarvan we nog dagelijks met veel plezier gebruikmaken.’ Thijs Jongkind, directeur Lease IT

Lease IT: automatisering zonder verrassingen! Een uniek totaalconcept in Nederland, waarmee álles op het gebied van hardware, software, onderhoud en support in één keer voortreffelijk georganiseerd is.

Automatiserin

Website

Brochure

Deze snel groeiende organisatie schakelde ons in voor de complete communicatieregie; communicatiestrategie, communicatiedraaiboek, website, divers informatiemateriaal, advertorial, klantcases en wagenbelettering.

g zonder verr assingen! www. lease- it.nl

leasit_broch DEF.indd

1 12-06-2008 21:18:43

Billboard


Geachte hee r Va n E r p ,

Uw persoonlijke code:

mer

+ Hardwa re

Automatiserin

+ Software

g zonder verr assingen!

Een uniek totaalc oncept in Nederl and, waarmee á l les op het gebied v an hardware, so f t w a r e , onderho ud en support in één keer voortreffelij k georganiseerd i s . Vo o r e e n v a s t bedrag per ma and levert Leas e IT een totaaloplos sing voor uw au tomatisering. He t resultaat? Een d oeltreffende bed rijfsvoering zond er r i s i c o ’s . U h o e f t z ich nergens mee r druk over te ma ken. Niet over de co nditie van uw ap p a r a t u u r, d e programmatuur o f d e e f f i c i e n c y, en ook niet ove r de kosten. Leas e IT houdt het v olledige netwer k up-to-date, zod at werknemers z i c h volledig kun nen toeleggen op de corebusiness. W ant daar draait h et uiteindelijk om.

profiteren va n een doorda cht automatiserin gsconcept

=

Lease IT geeft ondernemers zekerheid. “De zekerheid dat uw automatisering altijd actueel is en dat uw systeem uitstekend wordt onderhouden”, vertelt Thijs Jongkind. “Wij nemen alle automatiseringsz orgen uit handen, zowel op financieel als op operationeel gebied. Ingrijpende investeringen behoren daarmee voorgoed tot het verleden. Voor een vast bedrag per maand profiteert u van een optimaal functionerend netwerk met hard- en software die volledig zijn afgestemd op úw situatie. En natuurlijk van een voortreffelijke service. Want tijd is geld. Niet voor niets is de responstijd bij storingen contractueel vastgelegd. Zo garanderen we altijd een razendsnelle oplossing.”

Support

Mailing

Optimale efficie ncy en kostenbe heersing “In onze relatie met organisaties gaan we moeilijke situaties niet uit de weg. Het beheersbaar maken van bedrijfs-automat isering is ons ultieme doel. Ik ben dan ook trots op het unieke Lease IT-concept. We nemen alleen een heleboel dagelijkse niet zorgen weg, maar bieden bovendien een betrouwbare en transparante oplossing die interessant is voor een breed scala aan organisaties. En de tarieven? Zelfs die zijn scherp en helder. Lease IT is ook in financieel opzicht absoluut verantwoord!”

w w w. l e a s e - i t info@lease-it.nl t 0413-271234

.nl

0866 LI adv.indd 1

24-06-2008 09:11:28

Wagenbelettering

Met vriendelijke groet, Thijs Jongkind, onderne

CK4 867 4 Ga naar www.lease-it.n l/ ondernemer en activeer uw persoonlijke code.

Advertentie

Automatisering zorgt dagelijks voor onaange name verrassingen. Zowel financieel als operatio neel. Je wordt hierdoor als ondernemer afgeleid je doelen. Met ons unieke van totaalconcept voor automat isering behoort dit tot het verleden . Tijdens een persoonlijk gesprek verras ik u voor de laatste keer! Tot snel,


‘Niet alleen door het jaar heen maar ook tijdens de hectische dagen rondom onze verhuizing, zorgde ConnActive Partners ervoor dat onze communicatie gewoon doorging en wij ons konden bezighouden met andere zaken. Snel, vakkundig en passend bij onze huisstijl en identiteit.’ Bram Fleskens, directeur Fleskens

Wij p(l)akken uw bijzondere reclamewensen groots aan! Al ruim 30 jaar ontwerpt en realiseert Fleskens Allround Reclamemakers spraakmakende reclameproducties op het gebied van ontwerp, belettering, grootformaat printwerk, display-, interieur- en standbouw. Een creatieve organisatie die vraagt om een creatieve communicatie. Bijvoorbeeld tijdens de verhuizing naar een nieuwe locatie. Terwijl Fleskens de verhuisdozen aan het uitpakken was, verzorgden wij de complete communicatieregie; het opstellen van het communicatiedraaiboek, onderhoud van de website, het realisseren van advertenties, verhuisberichten, een advertorial, persbericht, nieuwe product flyers en een uitnodiging.


Compleet concept

Loungebar

Bierviltje

Bo

i

xcus

ue ek n

t

nnAc

j Co ef bi

!

ners

art ive P


Voor de Copa Cabana Lounge verzorgen wij de complete communicatieregie; communicatiedraaiboek, verkoopplan, website, bierviltjes, sfeerbanners, kleding, flyer en ansichtkaart.

Ansichtkaart

www.copacabanalounge.nl

Website

Wij nemen u graag mee naar de Copa Cabana Lounge. Een flexibel inzetbaar lounge concept dat zich uitstekend leent als inrichting van een beursstand of als aantrekkelijke invulling van uw relatiedag, netwerkborrel of festival. Volledig naar eigen smaak in te richten en uit te breiden met diverse sfeerverhogende ingrediĂŤnten.

DJ-boot

... De zonnige groeten uit


Spirotech is dé specialist op het gebied van vloeistofconditionering voor gesloten systemen en ontwikkelt en produceert innovatieve totaaloplossingen. Voor de internationale websites van Spirotech voerden wij de totale online regie; van het opstellen van een communicatiedraaiboek en conceptontwikkeling, tot de daadwerkelijke oplevering van de websites inclusief SEO pagina’s in het Nederlands, Engels, Frans, Duits én Chinees.

www.spirotech.com

Met welke zoekwoorden wilt ú graag gevonden worden?


or ringpartner vo ‘Als vaste spar t m ko id icatiebele ons commun s artner ConnActive P ën. et nieuwe idee m d en ur td voor ik op onze De kritische bl t -uitingen houd ie at communic .’ rp n sche ons bovendie

53

1 2 3

2

3

4

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

Rapport Denkgroep 10x10

14

15

16

5 6 7 8 9 10 11

17

1 2 3 4

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30

26

27

28

29

5 6 7 8 9 10 11

30

1 2 3 4

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

40

41

42

43

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

oktober

o n d e r n e m e r s

m e t

a m b i t i e s !

m d w d v z z

39

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

maart

5

6

7

1 2 3 4 5 6 7

8

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

wk m d w d v z z

mei

13

wk m d w d v z z

juli wk m d w d v z z

wk

v o o r

wk m d w d v z z

april wk m d w d v z z

Uden Durft!

februari

1 4 5 6 7 8 9 10

18

19

20

3 4 5 6 7 8 9

21

1 2

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

m d w d v z z

11

12

13

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

wk m d w d v z z

22

23

24

31 1 2 3 4 5 6

25

7 8 9 10 11 12 13

26

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30

31

32

33

34

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

44

45

46

1 2 3 4 5 6 7

47

8 9 10 11 12 13 14

48

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30

wk m d w d v z z

35

36

37

30 31 1 2 3 4 5

38

6 7 8 9 10 11 12

39

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30

wk

04-01 18:00 uur Netwerkbijee nkomst Markant Business Lounge 11-02 17:30 uur Themabijeen komst

22-04 20:00 uur Jaarvergade ring / Algemene ledenvergad ering

v o o r

27-05 17:30 uur Themabijeen komst

o n d e r n e m e r s

m e t

a m b i t i e s !

04-06 17:00 uur Netwerkbijee tijdens opening Bourgondisc nkomst h Uden

P

25-06 Ledenuitje / Afscheid Harry van den Broek

december m d w d v z z

Toelichting kalende r 2010

18-03 16:00 uur Bedrijfsbezo ek

september

30

november wk

10 8 9 10 11 12 13 14

juni

17

augustus wk m d w d v z z

9 1 2 3 4 5 6 7

Folder

januari wk m d w d v z z

Kalender

Rapport

el, Peer van Bak De Kring V O U voorzitter

48

49

50

51

6 7 8 9 10 11 12

52

1 2 3 4 5

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31

16-09 17:30 uur Themabijeen komst 07-10 20:00 uur Ledenvergad ering / Begroting 2011 18-11 16:00 uur Bedrijfsbezo ek

uovdekri

16-12 17:00 uur Oudejaarsbo rrel

096772 CON UOVKalender

2010.indd 1 28-12-09 10:53 084199 CON udense_ov

folder.indd 1 06-08-2008 17:36:12


Ondernemers met ambities! UOV De Kring is een toonaangevende, actieve en invloedrijke ondernemingsvereninging in Uden waar netwerken, samenwerken en belangenbehartiging hoog in het vaandel staan.

Partytime!

ing

Logo

Naast actief lid, zijn wij binnen deze vereniging ook actief als communicatieregisseur. De communicatieregie bestaat onder andere uit de communicatiestrategie, een communicatiedraaiboek, kalender voor leden, ambitierapport, advertenties en feestelijke uitnodigingen.

<bedrij f> <contac tpersoo n>

<adres>

Communicatie regie

<postco de> <woonp laats>

Uitnodiging


OOG voor ontwikkeling, kwaliteit en elkaar Stichting Openbaar Onderwijs Groep is een samenwerkingsverband van 19 basisschoolbesturen in de regio Uden, Veghel en Oss. Stichting OOG maakt op projectbasis gebruik van onze communicatiediensten. Bijvoorbeeld tijdens het 10-jarig bestaan van de stichting. De communicatieregie rondom het jubileum bestond uit uiteenlopende middelen zoals: een communicatiedraaiboek, website, poster, video/ DVD, uitnodiging, banner, persbericht en animaties.

OOG vo or de w ereld ‘Naast een goed concept voor de aankondiging van ons 10-jarige bestaan, heeft ConnActive Partners ook alle communicatie-uitingen op een perfecte manier geregisseerd. Zo brachten ze op een leuke manier al onze scholen in beeld met de video OOG voor de wereld.’

uitnodigi

ng 29 j anuari

<c on ta ct pe rs oo n> <p os ta dr es > <p os tc od e> <w oo np la at s>

10 jaar OOG voor Ontw ikkeli ng,

Eugène van Hoorn, directeur Stichting OOG

Kwal iteit

en Elkaa r

2010


10 jaa r OO G voo r Ont wik keli

www.st

ng, Kw alit eit

ichting

en Elk aar

oog.nl

OOG vo or de w e r e ld

021209_OOGbann

.indd

1

10-12-2009

09

4-20

01-0

F.indd

5DE

G_A

4OO

0901

1

4:31

11:3

11:32:11


ONLINE REGIE Net als in een film speelt de inzet van nieuwe technologieën ook een belangrijke rol in het communicatievak. Door een slimme aanwezigheid op internet, goede vindbaarheid via zoekmachines, een doordachte inzet van sociale media én een weloverwogen combinatie met offline communicatiemiddelen, creëren wij voor u één effectief geheel. Hiermee raakt u de juiste snaar bij uw publiek. Net als met een goede film. Door de jaren heen hebben wij vele klanten online op weg geholpen met als uitgangspunt een overzichtelijke, informatieve en strak ontworpen website. Daarnaast denken wij ook graag mee over een betere vindbaarheid door onder andere SEO pagina’s, een effectieve inzet van social media instrumenten zoals LinkedIn en Twitter en het gebruik van media share programma’s zoals YouTube en Flickr.


LIVE REGIE Soms heeft u een andere benadering nodig om uw publiek te overtuigen. Een boodschap moet beleefd worden, de sfeer geproefd en de zintuigen geprikkeld. Bijvoorbeeld tijdens een evenement, beurs, workshop, relatiedag, productpresentatie of personeelsfeest. Uitdagend, informatief en strak geregisseerd. Voor een compleet live evenement waar uw doelgroep nog lang over spreekt, bent u bij ons aan het juiste adres.

e

ans

da Jor

Door de jaren heen hebben wij diverse zakelijkeen personeelsevenementen geregisseerd. Onze communicatieregie start met een inventarisatie van uw wensen en ideeën, want het is tenslotte uw evenement. Ideeën worden omgezet in een helder draaiboek waarin precies alle benodigde ingrediënten staan beschreven die nodig zijn voor een origineel en feestelijk evenement. Op deze manier weet u precies wat u van ons kunt verwachten.

a

p Co

De

ro

de

lo

a

Ca

n ba

B

s

es

in us

nd

avo

st fee

e

ng

u Lo

Zeilt

pe

och o

r


d

Cu

lin

air

ge

nie

nd

ra e st

Dagj

te

n

Jub

ileu

m

we

eke

nd

Rom

e

Op

nge

Lou ee f Cof

op he t zee

Verga

dering

spoor

wegm

Fil

useum

Rela

ms

tied

ag v oet b

al

uur

vont Fort a

te

r

vo

or

ee

n

da

g

sa

f

ar

i


EN WAT ZIJN UW COMMUNICATIEAMBITIES? Na een korte impressie hopen we dat u een goed beeld heeft gekregen van de vele mogelijkheden. Realiseer ook uw communicatieambities en daag ons uit! Wij horen graag wie u bent, wat u doet en vooral wat u wilt bereiken. Wij zetten uw ideeĂŤn om in een creatief en vooral effectief communicatieconcept waarin precies staat beschreven wat u van ons als communicatieregisseur kunt verwachten. Na een GO op het communicatiedraaiboek gaat onze taak als regisseur pas echt van start en zorgen wij voor een verbluffend eindresultaat. Hierbij nemen wij het initiatief maar houdt u het laatste woord. Welkom op onze set!

www.connactive.nl


ConnActive Partners: Ăşw communicatieregisseur! postbus 677 5400 AR Uden 0413 249892 info@connactive.nl www.connactive.nl www.twitter.com/connactive

Referenties Š ConnActive Partners - november 2010


Uw communicatie tot in de ... geregisseerd!  
Uw communicatie tot in de ... geregisseerd!  

Referenties, november 2010

Advertisement