Tinglysningsrids

Page 1

Beplantning sbælte

jf. lokalpla n

Beplantnin g

sbælte jf. lo

kalplan

Beplantnin gsbælte jf. lokalp

lan

Beplantning sbælte jf. lo kalplan

Beplantning sbælte jf. lo kalplan

Tinglysningsrids Matr.nr. 2bt Ravnstrup By, Løgsted

Geopoint ApS Jernbanegade 1a 9600 Aars Tlf. 2654 2525 Fax. 6910 2427 CVR. 3052 0556

Ref. KG Målforhold: 1:500 Udfærdiget d. 15.06.16 J.nr.: 15-1060-001