Page 1

BiblioBlogs para que vos quero? (Tomando ideas, “A PIE DE AULA”, de Lourdes Domenech)

Usos do blog para a xestión e animación dunha biblioteca escolar.


O blog un soporte para o traballo da biblioteca O blog.

Empezaremos por co単ecer e familiarizarnos co aspecto e utilidades do blog

A cabeceira

As entradas

Etiquetas

Comentarios

Os Laterais ( 0,1,2)

Enlaces

Etiquetas

Imaxes/textos


Como vedes as posibilidades son inmensas. Tantas que normalmente hai que seleccionar a non se que optemos por un blog tan cheo de cousas que sexa difícil orientarse nel. 1. Abrir un blog en blogger por parellas. Previamente deberemos crear unha unha conta de correo ( p.ex. En gmail) 2.- De seguido trataremos de deixalo listo para empezar a traballar nel. Deberemos definir os aspectos máis importantes do mesmo: O número de columnas, o fondo, algúns dos elementos que queremos que haxa nos laterais….


Xa temos un blog pero…¿isto pode ser de utilidade para a biblioteca? Pode ser útil empezar por unha pequena viaxe por algunhas que me parecen significativas nesta tarefa de aprender a “bibloguear”. http://condesa.blogaliza.org/ http://mesturas.blogspot.com/ http://biblioafonso.blogspot.com/ http://bibliocabe.blogspot.com/ http://bemilladoiro.blogspot.com/


Pode que agora sexa o momento de expoñer as principais expectativas que agardamos dos blogs e as primeiras dificultades …

¡tedes a palabra!


Un blog é un diario. O seu sentido, o seu alimento está sempre “fora”, no que facemos día a día na biblioteca

Un blog non pode ser unha illa. Vive da comunicación e intercambio con outros blogs

Un blog vive pola participación. Será máis puxante e dinamizador canto máis sexamos capaces de integrar alumnado, profesorado, pais e nais…

Un blog emprega as ferramentas da web 2.0 pero será máis efectivo na súa presentación canto máis sexa capaz de facelas traballar xuntas.

Un blog emprega ferramentas na rede. Pero estas non son nada sen a nosa creatividade.


Un blog para a biblioteca escolar Traballo cos fondos. Programa MEIGA Adquisición e expurgo

Xestiónorganización dos fondos da biblioteca

Formación de usuarios

Axenda da biblioteca

Taboleiro de noticias

O blog como bitácora-diario

Animación á lectura

Educación dos usuarios ALFIN. Educación documental

Presentaci ón de materiais e iniciativas

Estímulo para a participaci ón

Espazo para compartir lecturas

Almacén de recursos


Un blog para a biblioteca escolar Xestiónorganización dos fondos da biblioteca

Formación de usuarios

Animación á lectura

O blog como bitácora-diario

Facer fronte a todos estes traballos vai requerir que teñamos á man unha serie de ferramentas que faciliten unha serie de tarefas que de modo xeral poderíamos sintetizar:

Acceso e comunicación do blog coa rede

Ferramentas para a actualización constante

Ferramentas para unha presentación atractiva dos materiais

Estratéxias e ferramentas para a participación

Ferramentas para a almacenaxe.


Un blog para a biblioteca escolar Xestiónorganización dos fondos da biblioteca

Formación de usuarios

Animación á lectura

O blog como bitácora-diario

Facer fronte a todos estes traballos vai requerir que teñamos á man unha serie de ferramentas que faciliten unha serie de tarefas que de modo xeral poderíamos sintetizar:

Acceso e comunicación do blog coa rede

Ferramentas para a actualización constante

Ferramentas para unha presentación atractiva dos materiais

Estratéxias e ferramentas para a participación

Ferramentas para a almacenaxe.


1.- Un blog en comunicación O blog dunha biblioteca pode ser unha “lanzadeira” . O punto dende o que podemos dirixir aos nosos lectores á rede A ferramenta máis simple á a creación de enlaces dende o noso blog ou dende as entradas a outras páxinas ou blogs na rede. .Poderemos enlazar o noso catálogo en MEIGA ou o das bibliotecas do contorno. Poderemos vencellar o noso blog a bibliotecas virtuais que ofrecen libros en rede. Tarefa 1.- Vaiamos aos nosos blogs para enlazar o noso catálogo en Meiga. Tamén se pode facer con unha biblioteca do contorno. 2.- De seguido buscamos unha biblioteca virtual e a enlazamos tamén na barra lateral (p. ex. http://www.cervantesvirtual.com/)


Un blog para a biblioteca escolar Xestiónorganización dos fondos da biblioteca

Formación de usuarios

Animación á lectura

O blog como bitácora-diario

Facer fronte a todos estes traballos vai requerir que teñamos á man unha serie de ferramentas que faciliten unha serie de tarefas que de modo xeral poderíamos sintetizar:

Acceso e comunicación do blog coa rede

Ferramentas para a actualización constante

Ferramentas para unha presentación atractiva dos materiais

Estratéxias e ferramentas para a participación

Ferramentas para a almacenaxe.


2. Actualizar o blog e actualizarnos O volume de información que se manexa na rede e a velocidade na transformación da dita información impón a necesidade de manternos actualizados para que o blog sexa cada vez máis útil e atractivo. Propoñemos para este empeño dúas alternativas: Empregar a barra lateral do blog, no que se chama ás veces un blogroll. É dicir unha subscripción á páxinas-blogs que nos envía as actualizacións que se van producindo. Enlaza na barra lateral dous ou tres dos blogs que visitamos ao principio.Ou os blogs das outras compañeiras.

Facer uso dos lectores de feeds. O que se coñece como sindicación de contidos. Páxinas como Bloglines ou Google Reader que nos permiten seguir unha páxina, blog, sección dun diario ou revista e estar ao tanto das súas novidades Abriremos unha conta en google reader (ou bloglines) e “sindícarémonos” a dous blogs e dous periódicos ou revistas


Un blog para a biblioteca escolar Xestiónorganización dos fondos da biblioteca

Formación de usuarios

Animación á lectura

O blog como bitácora-diario

Facer fronte a todos estes traballos vai requerir que teñamos á man unha serie de ferramentas que faciliten unha serie de tarefas que de modo xeral poderíamos sintetizar:

Acceso e comunicación do blog coa rede

Ferramentas para a actualización constante

Ferramentas para unha presentación atractiva dos materiais

Estratéxias e ferramentas para a participación

Ferramentas para a almacenaxe.


3.-Presentando de xeito atractivo os contidos A rede e a web 2.0 ofrece unha cantidade inmensa de ferramentas para presentar os nosos materiais, actividades ou propostas de xeito atractivo ( especialmente para rapaces e rapazas afeitos a esta cultura audiovisual-interactiva) En comparación coa cultura libresca este novo modelo permítenos integrar fácilmente o texto, o son e a imaxe ao servizo dunha transmisión máis atractiva e que debemos facer tamén máis efectiva. O TEXTO.

O SON.

A IMAXE

Ademáis do que está presente nas entradas do blog outras ferramentas como scribd, issuu ou calameo permiten presentar textos longos de xeito atractivo

Incluir o son nunha páxina da biblioteca permite incorporar audións de libros, relatos de colaboradores. 4shared ou goear poden ser útiles ferramentas

Importante empregala polo seu atractivo e como educación na sociedade audiovisual.

Abrimos conta en isuu e incluimos un formato de texto ou de diapositivas.

Abrimos conta en 4shared para gardar un son e sacar logo un reproductor para o noso blog

Abrimos conta en picturetrail e incluimos un grupo de imaxes

Imaxes fixas con Picture Trail, Picasa ou Flickr videos con youtube


Un blog para a biblioteca escolar Xestiónorganización dos fondos da biblioteca

Formación de usuarios

Animación á lectura

O blog como bitácora-diario

Facer fronte a todos estes traballos vai requerir que teñamos á man unha serie de ferramentas que faciliten unha serie de tarefas que de modo xeral poderíamos sintetizar:

Acceso e comunicación do blog coa rede

Ferramentas para a actualización constante

Ferramentas para unha presentación atractiva dos materiais

Estratéxias e ferramentas para a participación

Ferramentas para a almacenaxe.


4.- Participación. A vida do blog. Un blog sen participación remata sendo un exercicio de ombliguismo que, finalmente, remata por cansar. Por iso este debe ser un obxectivo prioritario: acadar a participación ( sen esquecer, para non agobiarse innecesariamente, que non todo vai depender de nós)

Nun blog de biblioteca escolar propoño canalizar a participación por tres camiños. A través dos comentarios ás entradas do blog.

Permitindo á comunidade escolar a creación de entradas: presentación de iniciativas, suxestións de lectura…

Ábrese a discusión sobre a apertura do noso blog.

Se pode facer creando perfís ou incluindo o administrador o material que lle entregan.

O blog se pode alimentar tamén coas produccións (texto, son, video, imaxe) da comunidade escolar. Produción que pode ser resultado do traballo diario, de concursos…

Por suposto, tamén está Twitter, facebook, tuenti ou wiggets como CBOX


Un blog para a biblioteca escolar Xestiónorganización dos fondos da biblioteca

Formación de usuarios

Animación á lectura

O blog como bitácora-diario

Facer fronte a todos estes traballos vai requerir que teñamos á man unha serie de ferramentas que faciliten unha serie de tarefas que de modo xeral poderíamos sintetizar:

Acceso e comunicación do blog coa rede

Ferramentas para a actualización constante

Ferramentas para unha presentación atractiva dos materiais

Estratéxias e ferramentas para a participación

Ferramentas para a almacenaxe.


5.- Un blog como almacén de recursos Polo volume de información que manexamos na rede o blog se transforma nun lugar virtual onde queda depositado e reflexado o noso traballo na biblioteca. Pero hai outras ferramentas que complementan e poden ser eficaces aliados do noso biblioblog. Os “marcadores”. A páxina de favoritos da biblioteca en rede. A posibilidade de traballar na rede de xeito orientado. Del.icio.us, Google Bookmarks, ou Mr. Wong

Almacéns virtuais. On line. Aulas virtuais dos centros ou páxinas privadas máis ou menos gratuitas: Dropbox.


blogs para que vos quero  
blogs para que vos quero  

kkkkiiiiiiiiiiii