Page 1

“Ide, tamén vós…” (Mt.20,4)


tres pilares: 1º: A Espiritualidade. Oración e encontro con Cristo. 2º: A Formación. Vaticano II e Christifidelis Laici. 3º: A Acción Apostólica e social. O asociacionismo laical.


obxectivos:  Revitalizar a misión laical desde a súa vocación.

 Potenciar a súa presenza pública

 Concienciar sobre a vocación e misión laical

 Liñas de acción operativa para o laicado diocesano  Espiritualidade de comuñón, de coñecemento e valoración mútua.


A HORA DOS LEIGOS

ENVIADOS AO MUNDO

ENXERTADOS NO MUNDO

ENVIADOS DE CRISTO NO

O lema:

MUNDO 

O CORAZÓN DE CRISTO NO MUNDO.

ENVIADOS DE ESPERANZA

ENSEÑANZA DE CRISTO NO MUNDO

TESTEMUÑAS

DA

ENSEÑANZA 

A ESPERANZA DUN MUNDO NOVO

REGANDO ESPERANZA AO MUNDO

TESTEMUÑAS DE FE

CRISTIÁNS

NUN

(Mt.20,4) MUNDO

NOVO 

O LATEXAR DA ESPERANZA CRISTIÁ

ESPERANZA DO CORAZÓN CRISTIÁN

………………..

“Ide, tamén vós…”


metodoloxĂ­a: Fase preparatoria

Fase final


Documento Teolóxico: 1. Enquisa para VER 2. Temas:

o

Unha mirada ao laicado no Novo Testamento. Ser cristiáns leigos. No Corazón do Mundo


Documento Teolóxico:

1

Unha mirada ao laicado no Novo Testamento.

 A tarefa de evanxelizar.  Os laicos na misión evanxelizadora.  A variedade de ministerios na Igrexa, obra do Espírito.  Os nomes dos cristián.  Membros dun pobo santo.  Templos vivos e santos do espírito. Preguntas para a reflexión.


Documento Teolóxico:

2

Ser cristiáns leigos.

A identidade cristiá en referencia a Cristo, a Igrexa no mundo Algunhas consideracións á pregunta pola vocación laica Perfil da condición laical Algúns retos na situación presente A hora dos laicos Preguntas para a reflexión.


Documento Teolóxico:

3

No Corazón do Mundo.

 Inxertados no mundo  A sociedade en que nos atopamos  Presenza dos leigos no mundo  ámbitos de presenza  apostolado persoal e apostolado asociado  desde a caridade  membros activos da nosa Igrexa Preguntas para a reflexión.


convocad@s:

 CONSELLO DIOCESANO DE PASTORAL.  CONSELLOS PARROQUIAIS E ARCIPRESTAIS.  LEIGOS DAS PARROQUIAS.  XOVES.  SACERDOTES, SEMINARISTAS E RELIXOSOS/AS.  MOVEMENTOS DE ACCIÓN CATÓLICA E ASOCIACIONS DE APOSTOLADO SEGLAR.  DELEGACIÓNS.  CATEQUISTAS, EDUCADORES CRISTIÁNS E MESTRES DE RELIXIÓN.  CONFRARÍAS E IRMANDADES DE SEMANA SANTA.  A TODOS OS IRMÁNS DA NOSA DIÓCESE.


fase preparatoria:  Presentacións e creación de responsables de zona OUTUBRO 2011

DICIEMBRE 2011


fase preparatoria: ďƒź ReuniĂłn con monitores por zonas para presentar TEMA 1

14 xaneiro

2012


fase preparatoria:

 Reunión con monitores por zonas para presentar TEMA 1

14 xaneiro

2012

Momento de convivencia e reflexión, para a formación na sistemática a utilizar na dinamización do grupo


fase preparatoria:

 Reunión con monitores por zonas para presentar TEMA 1

14 xaneiro

2012

Actividades: 1. Presentación das xornadas e as persoas. 2. Presentación do tema. 3. Reflexión por grupos 4. Orar o tema. 5. Como animar e moderar o grupo


fase preparatoria: Febreiro 2011

MAIO 2012

 Novas convivencias cos animadores para os seguintes temas (a definir).  Presentación do material e traballo: Grupos parroquiais, delegacións, comunidades relixiosas, movementos...  Entrega de conclusións.


fase final: Data do

CONGRESO

Setembro Outubro

CONVIVENCIA

PONENCIAS

(3 días) OBRADOIROS

COMUNICACIÓNS

Lugar: Mondoñedo

2012

CELEBRACIÓNS

CONCLUSIÓNS


comunicación: Imaxe corporativa Cartelería Material impreso Blog/Web Redes Sociais TV/radio/prensa


Presentación do Congreso  

Presentación do Congreso de Laicos