Page 9

antecedents 1r congrés de les associacions de barceLona

ANTECEDENTS 1r CONGRÉS DE LES ASSOCIACIONS DE BARCELONA Del 8 de juny de 2001 al 30 de novembre de 2002, es va realitzar el Primer Congrés de les Associacions de Barcelona. En aquesta primera iniciativa, impulsada pel Consell Municipal d’Associacions de Barcelona (CMAB), hi van participar 500 organitzacions, les quals van formar 11 comissions de treball i van elaborar les propostes estratègiques del sector que han marcat l’agenda associativa dels darrers anys. Aquestes propostes van ser resumides en el document “33 idees clau del Primer Congrés de les Associacions de Barcelona”.

En aquests vuit anys hi ha hagut un avenç en la millora i l’enfortiment del teixit associatiu de Barcelona. L’aprovació i aplicació del Codi Ètic de les Associacions de Barcelona, la creació del Consell d’Associacions de Barcelona (CAB) o la creació del nou reglament de Participació Ciutadana, en són alguns exemples d’aquest avançament.

CREACIÓ DEL CONSELL D’ASSOCIACIONS DE BARCELONA (CAB) Amb l’objectiu de continuar treballant per a la construcció d’un sector associatiu fort, estable i amb reconeixement per part dels agents externs i interns, l’onzena comissió de treball del 1r Congrés d’Associacions, seguint el mandat encarregat, va continuar treballant per la creació d’una Federació d’Associacions de Barcelona. El 12 de juliol de 2007 es constituïa el Consell d’Associacions de Barcelona (CAB), amb la voluntat de ser un punt de trobada de les federacions, coordinadores i plataformes que agrupen la globalitat d’un sector o d’un territori de l’associacionisme de la ciutat. I amb una vocació de servei al conjunt de la ciutadania, en defensa dels drets humans i dels valors democràtics al volant de la llibertat, la igualtat, la diversitat i la pau.

Els principals objectius del CAB són: Esdevenir grup de força que contribueixi decididament a la millora de la realitat del teixit associatiu, en els seus aspectes qualitatius i quantitatius. Ser un espai d’interlocució davant l’Administració sobre polítiques que fomenten la participació i l’associacionisme. Constituir una eina de vertebració territorial i sectorial afavorint i potenciant les iniciatives existents i promovent la creació d’espais de coordinació allà on no hi hagi cap realitat de coordinació interassociativa. Facilitar recursos per a les entitats a través de la iniciativa pròpia i la gestió de serveis públics i/o privats.

9

Profile for Congres d'associacions de Barcelona

Memòria del 2n Congrés  

Publicació que refereix al procés seguit en el 2n Congrés d'Associacions de Barcelona, inclou les conclusions

Memòria del 2n Congrés  

Publicació que refereix al procés seguit en el 2n Congrés d'Associacions de Barcelona, inclou les conclusions

Advertisement