Page 70

assumint la supervisió de la banca central i totes les seves exigències de solvència i garanties. Al nostre país, a més de FIARE, la Caixa Pollença, que té alguns productes de finances ètiques, forma part de la Federació Europea de Banques Ètiques, una federació que aplega al seu si aquelles institucions europees de banca ètica alternativa.

La banca ètica: un pas més cap a l’autonomia financera dels moviments socials i l’economia solidària El reforçament de les experiències de banca ètica és un instrument essencial per caminar cap a un nou model econòmic més sostenible social i mediambientalment. Al mateix temps, la banca ètica proposa convocar a la ciutadania a estalviar de forma que les empreses socials i les associacions i entitats de la ciutat tinguem més recursos per fer créixer els nostres projectes i dotar-nos de més autònoma. La banca ètica ens fa protagonistes a les entitats socials d’un model financer que ens pot alliberar de les tradicionals relacions client – proveïdor que establim amb la banca tradicional i que només es mantenen en relació al preu. Si protagonitzem els seus processos de implantació i desenvolupament, la banca ètica ens emancipa perquè ens permet mancomunar els recursos propis, de totes les entitats i dels centenars de milers de persones que estan al nostre voltant i posar-los a treballar per les nostres causes. Autonomia també perquè ens permet que tot el cost financer que assumim tingui com a destinació el reforçament del nostre propi sector. I, finalment, ens dóna autonomia perquè ens pot alliberar de les dificultats de tresoreria que patim derivades del pagament diferit dels compromisos amb l’Administració Pública. La banca ètica ens permet obrir un vincle molt potent entre els projectes socials de l’economia solidària i de les associacions, per una banda, i de la ciutadania per l’altra, especialment amb les persones vinculades a les nostres associacions. Un vincle basat en la confiança que ens permet, més enllà de donacions i quotes, arribar també a canalitzar estalvi si som capaços de gestionar-lo a través d’entitats financeres ètiques i de demostrar que el sabem utilitzar en projectes sostenibles. En plena crisi de credibilitat dels bancs tradicionals, la nostra massa social, sent més atracció cap a formes d’estalvi més responsables. El ciutadà respon positivament a noves propostes de canalització de l’estalvi sempre que siguin segures i 70

no escapin del seu control. Sempre que el ciutadà conegui el rostre i les motivacions de les persones i institucions que la promouen. Per això, la banca ètica ciutadana té un gran potencial.

Les associacions de la ciutat: part de l’economia solidària i promotores de la banca ètica A la nostra ciutat són diverses les entitats financeres que representen els valors que hem mencionat. En concret, l’Associació de les Comunitats Autofinançades, el Coop57, Fiare, i Oikocredit treballen des de fa anys vinculant la nostra ciutadania als seus projectes i donant finançament a nombroses entitats i empreses socials des de la perspectiva de la no lucrativitat, la democràcia econòmica i el treball en xarxa, incorporant tots els valors dels moviments socials de la nostra ciutat i assumint com a principis bàsics del seu funcionament la transparència i l’austeritat de recursos. Des de la perspectiva de la promoció d’aquestes entitats, també l’Associació FETS, nascuda a Barcelona, està realitzant un paper molt rellevant de promoció de les finances ètiques. Els moviments socials a la ciutat no som, per tant, aliens a aquestes realitats. Hi participem des dels seus inicis. Som conscients que parlar de banca ètica no vol dir només sensibilitzar la població que ha de triar un banc responsable socialment a l’hora d’estalviar. Som conscients que per proposar a la ciutadania una banca ètica creïble, els que estem compromesos en transformar la realitat, n’hem de ser els seus propietaris, hem de seguir els seus passos, hem de prendre part en les seves orientacions i hem de proposar quins i com són els valors que volem que defensi. El ciutadà que té confiança en nosaltres ha de veure que participem de la banca ètica no només com a clients, sinó sobretot com a propietaris. Sabem que, avui dia, les experiències de banca ètica són encara febles en el seu funcionament, però tenim la convicció que essent coherents hem d’utilitzar-les per ajudar-les a créixer. Per tot això, el Congrés d’Associacions de Barcelona proposa a les associacions de la nostra ciutat que participin del creixement d’aquelles experiències de banca ètica de la nostra ciutat que són permeables als nostres principis, que ens permeten ser-ne propietaris de ple dret de manera que, a més d’incorporar el nostre discurs i la nostra pedagogia, també ens permeten fiscalitzar la seva activitat per verificar que en el seu creixement no pervertiran la seva missió. En especial volem donar el nostre suport de les següents maneres:

• Subscrivint el capital social que ens sigui possible, de manera que aquestes entitats financeres guanyin en autonomia i capacitat d’actuació. • Recomanant als nostres socis, afiliats, voluntaris i tot aquella persona vinculada a les nostres associacions, que entrin a formar part de la base social d’aquestes entitats financeres. Fer el màxim esforç de contagi. • Utilitzant els seus serveis financers, tant d’actiu com de passiu, fins i tot, si és necessari, sacrificant el benefici econòmic que la banca tradicional ens pugui oferir a curt termini. Per acabar, ens agradaria recordar unes paraules de l’economista xilè, Manfred Max-Neef a “Desarrollo a Escala Humana” que bé poden il·lustrar el que sentim les moltes persones i entitats que ens hem sumat als projectes de banca ètica sigui com a socis, treballadors o clients: “Volem canviar el món però ens enfrontem a una gran paradoxa. He arribat a la conclusió que no sóc capaç de canviar el món, ni tan sols una part d’ell. Només tinc el poder de canviar-me a mi mateix. I si decideixo canviar-me a mi mateix, no hi ha força policial al món que m’ho impedeixi. La decisió depèn de mi, i si vull fer-ho, puc fer-ho. Però el punt més fascinant és que si jo canvio, pot ocórrer alguna cosa en conseqüència que condueixi a un canvi al món. Però tenim por de canviar. Sempre és més fàcil intentar canviar els altres. Sòcrates ens va cridar l’atenció: “coneix-te tu mateix”, perquè sabia que l’ésser humans té por a conèixer-se. Sabem molt dels nostres veïns, però molt poc sobre nosaltres mateixos. (..)

Espero que arribi el dia que cadascú de nosaltres sigui suficientment valent per poder dir amb tota honestedat: “sóc, i per què sóc, em vaig tornar part de…”. Em sembla que aquest és el camí correcte a seguir, si volem posar fi a una manera estúpida de viure.”

Profile for Congres d'associacions de Barcelona

Memòria del 2n Congrés  

Publicació que refereix al procés seguit en el 2n Congrés d'Associacions de Barcelona, inclou les conclusions

Memòria del 2n Congrés  

Publicació que refereix al procés seguit en el 2n Congrés d'Associacions de Barcelona, inclou les conclusions

Advertisement