Page 5

índex

Conclusions: ................................................... 79 Línies i mesures de millora i suport a l'associacionisme de Barcelona Eix 1: Reconeixement Eix 2: Finançament Eix 3: Equipaments i espais

Annexos ............................................................. 99 Annex 1. Manifest del 2n Congrés d'Associacions de Barcelona Annex 2. Revisió i adaptació del Codi ètic de les associacions de Barcelona – 2011 Annex 3. Manifest de les entitats educatives de Barcelona

ENTITATS ADHERIDES AL MANIFEST ........... 109 Agraïments ..................................................... 125 5

Profile for Congres d'associacions de Barcelona

Memòria del 2n Congrés  

Publicació que refereix al procés seguit en el 2n Congrés d'Associacions de Barcelona, inclou les conclusions

Memòria del 2n Congrés  

Publicació que refereix al procés seguit en el 2n Congrés d'Associacions de Barcelona, inclou les conclusions

Advertisement