Page 39

PONÈNCIES

PONÈNCIES Ponència marc Mereixem el reconeixement, reclamem finançament, cerquem espais per garantir el Dret d’Associació.

Ponències de treball Eix 1: Reconeixement La ciutadania i les associacions El codi ètic de les associacions de Barcelona Les associacions relacionals El reconeixement de les administracions públiques El relleu en el moviment associatiu

Eix 2: Finançament Polítiques públiques de finançament de l'estructura democràtica de les associacions. El suport a l'associacionisme des del desenvolupament de serveis La banca ètica

Eix 3: Equipaments i espais La gestió ciutadana d'equipaments El patrimoni del sector associatiu L'ús de l'espai públic

39

Profile for Congres d'associacions de Barcelona

Memòria del 2n Congrés  

Publicació que refereix al procés seguit en el 2n Congrés d'Associacions de Barcelona, inclou les conclusions

Memòria del 2n Congrés  

Publicació que refereix al procés seguit en el 2n Congrés d'Associacions de Barcelona, inclou les conclusions