Page 28

què pot fer l'associacionisme per...

HEM DE DIR PROU A LES INICIATIVES QUE ESTAN TR ANSFORMANT L'ASSOCIACIONISME EN PLATAFOR MES EMPRESAR IALS O PROJECTES PER INTERESSOS INDIVIDUALS

EL REPTE PER ALS PROPER S ANYS ÉS ENFORTIR I POTENCIAR LA NOSTR A VEU PERQUÈ LA INCIDÈNCIA POLÍTICA DE LES ASSOCIACIONS SIGUI EL MÉS INFLUENT POSSIBLE

Arnau Garcia

Jordi Gusi

President de Minyons Escoltes i Guies de Catalunya

Gerent d’ECAS – Entitats Catalanes d’Acció Social

LES ASSOCIACIONS SÓN L'ESPAI IDONI PER APRENDRE A DISCUTIR , A CONFRONTAR LES IDEES INDIVIDUALS AMB LES DEL COL ·LECTIU, A TREBALLAR EN EQUIP, A ESTAR INFOR MAT I A QÜESTIONAR-SE LES COSES

EL TERCER SECTOR ÉS L'ÀMBIT NATUR AL QUE HAURIA DE CANALITZ AR L'ESFORÇ, EL TEMPS I L'ENGINY DELS CENTENAR S DE MILER S DE PERSONES GRANS QUE SURTEN CADA ANY DEL MERCAT LABOR AL

Marta López

Oriol Alsina

Secretària general de Casals de Joves de Catalunya

President – Gerent d’Amics de la Gent Gran

EN LES ASSOCIACIONS PODEN PARTICIPAR CONJUNTAMENT PER SONES AFECTADES, FAMILIAR S, PROFESSIONALS I QUALSEVOL CIUTADÀ, SIGUI QUINA SIGUI LA SEVA ETIQUETA

NOMÉS DES DE LA INDEPENDÈNCIA DE LA SOCIETAT CIVIL ORGANITZ ADA PODEM SATISFER LA NECESSITAT D'UN DISCUR S QUE QÜESTIONI LA MOBILITAT

EDGAR VINYALS

HERNAN COLLADO

President de l’associació Oci Inclusiu Särau

Membre del BACC Bicicleta Club de Catalunya

LES ASSOCIACIONS PODEU ASSOLIR ACORDS DE CUSTÒDIA URBANA AMB PROPIETARIS, PÚBLICS I PRIVATS, PER DESENVOLUPAR PROJECTES D'ÚS PÚBLIC D'INTERÈS PER A LA VOSTR A ENTITAT I PER A LA GENT DE LA CIUTAT O DEL VOSTRE BARRI Jordi Pietx Director de la Xarxa de Custòdia del Territori 28

LA NATUR ALESA LAICA I NO CONFESSIONAL DE LES ASSOCIACIONS ÉS LA MILLOR GAR ANTIA PER A UNA BONA INTEGR ACIÓ DE LES ENTITATS RELIGIOSES EN LES DINÀMIQUES COMUNITÀR IES QUE VETLLEN PER LA COHESIÓ SOCIAL Jordi Puig Membre de Xarx@ntoni

Profile for Congres d'associacions de Barcelona

Memòria del 2n Congrés  

Publicació que refereix al procés seguit en el 2n Congrés d'Associacions de Barcelona, inclou les conclusions

Memòria del 2n Congrés  

Publicació que refereix al procés seguit en el 2n Congrés d'Associacions de Barcelona, inclou les conclusions

Advertisement