Page 19

2n congrés d’associacions de barcelona participació

debat a SARRIA

debat a gràcia

PARTICIPACIÓ El Segon Congrés d’Associacions de Barcelona ha finalitzat amb una participació total de:

901

543

persones participants

associacions

En total, s’han adherit al manifest:

236

entitats (associacions i federacions)

Assistència als debats territorials per districtes:

Eixample

46

Gràcia

31

Horta Guinardó

44

Les Corts

52

Sant Andreu

32

Sant Martí

79

Sants Montjuïc

51

Sarria - Sant Gervasi

70

TOTAL GENERAL

405 19

Profile for Congres d'associacions de Barcelona

Memòria del 2n Congrés  

Publicació que refereix al procés seguit en el 2n Congrés d'Associacions de Barcelona, inclou les conclusions

Memòria del 2n Congrés  

Publicació que refereix al procés seguit en el 2n Congrés d'Associacions de Barcelona, inclou les conclusions

Advertisement