Page 111

Oδός Aναγεννήσεως

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Η θέση της Ορθοδοξίας στην Ευρώπη Είναι γεγονός ότι μετά το 2005, με τη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο Ορθόδοξος χριστιανικός κόσμος έχει μία ουσιαστική παρουσία στην Ευρώπη, μαζί με τις άλλες χριστιανικές ομολογίες. Η Ελλάδα, η Ρουμανία, η Βουλγαρία, η Κύπρος ή ακόμη και η Φινλανδία έχουν σαφώς μια Ορθόδοξη πλειοψηφία στις Χώρες τους, αλλά την ίδια στιγμή οι Ορθόδοξες κοινότητες διαμορφώνουν επίσης μια σημαντική παρουσία τόσο στις Χώρες όπως η Πολωνία, η Σλοβακία, η Ουγγαρία, όσο και σε πολλές δυτικοευρωπαϊκές Χώρες. Η ζωντανή φωνή της ορθοδοξίας όμως φάνηκε προ πολλού στο χώρο της Ευρώπης αφού το 1995 με απόφαση της Αγίας και Ιεράς Συνόδου του Οικουμενικού Πατριαρχείου και κατόπιν προσωπικής πρωτοβουλίας του Οικουμενικού Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου ιδρύθηκε το Γραφείο της Ορθόδοξης Εκκλησίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση το οποίο εδρεύει στις Βρυξέλλες και στόχο έχει την ουσιαστική συμβολή της Ορθοδοξίας στην οικοδόμηση της Ενωμένης Ευρώπης. Το Γραφείο εκπροσωπεί την Ορθόδοξη Εκκλησία σε όλα τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αναλαμβάνει να ενημερώνει το Θρόνο και τις υπόλοιπες κατά τόπους Ορθόδοξες Εκκλησίες για την ευρωπαϊκή επικαιρότητα, να πληροφορεί τα αρμόδια κοινοτικά όργανα για τις δραστηριότητες και τις θέσεις της Ορθόδοξης Εκκλησίας καθώς και να συνεργάζεται με τις κυβερνητικές και διοικητικές αρχές των Κρατών Μελών της Ένωσης για ζητήματα που αφορούν την Ορθόδοξη Εκκλησία. Παράλληλα αναλαμβάνει να προσεγγίζει μη κυβερνητικούς οργανισμούς και εθελοντικές οργανώσεις για την ανάληψη πρωτοβουλιών και δράσεων με σκοπό την ανακούφιση κοινωνικών ομάδων, την ανάπτυξη των Ορθόδοξων χωρών της Ανατολικής Ευρώπης και την υποστήριξη προτάσεων από τις άλλες Ορθόδοξες Εκκλησίες συμπεριλαμβανομένων της Αφρικής, της Μέσης Ανατολής και της Ασίας. Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειωθεί πως το 2007 με απόφαση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Κύπρου έχει συσταθεί στις Βρυξέλλες το Γραφείο της Αντιπροσωπείας της Εκκλησίας της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μεταξύ των βασικότερων στόχων του Γραφείου μας, είναι η προβολή και η παρουσίαση της συνεχιζόμενης για τριάντα εννιά χρόνια παράνομης κατοχής από τα τουρκικά στρατεύματα τον χριστιανικών χώρων λατρείας και άλλων χριστιανικών μνημείων πού βρίσκονται στο βόρειο τμήμα της Κυπριακής Δημοκρατίας καθώς και η ενημέρωση για τη συνεχιζόμενη καταστροφή, βεβήλωση και λεηλασία των μνημείων αυτών από τον τουρκικό στρατό κατοχής. Εν συνεχεία, κύριο μέλημα του Γραφείου μας αποτελεί και η συμμετοχή του στο διάλογο για την συμφιλίωση και τη συνεργασία των λαών της Ευρώπης ενώ η δράση του σε δραστηριότητες πού προωθούνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο και αφορούν τη θρησκευτική, πνευματική και οικονομική αλληλεγγύη μεταξύ των ευρωπαϊκών λαών και του υπόλοιπου κόσμου είναι επίσης μια από τις αρμοδιότητες του. Στοχεύει ακόμη στη διοργάνωση διαφόρων εκδηλώσεων (διαλέξεων, σεμιναρίων, συνεδρίων κ.α.), εμπνευσμένων από την Ορθόδοξη χριστιανική μας παράδοση, την ιστορία και την τέχνη. Και εν κατακλείδι, με την παρακολούθηση όλων των θεμάτων πού έχουν σχέση με τις δραστηριότητες, έρευνες και εξελίξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και που ενδιαφέρουν την Εκκλησία της Κύπρου αποβλέπει στην διατύπωση προτάσεων και εισηγήσεων προς τις αρμόδιες ευρωπαϊκές και άλλες αρχές. Είναι λοιπόν ευλογοφανές από τα παραπάνω πως η Ορθοδοξία έχει ριζώσει για τα καλά στην Ευρωπαϊκή Ένωση και κατέχει θέση ακμαιότατη στη καρδιά των Ευρωπαίων. Δεν πρέπει να ξεχνάμε πάραυτα το καθήκον της Ορθόδοξης εκκλησίας στον πολιτιστικό τομέα της Ευρώπης αφού μόνο αυτή μπορεί να αποτελέσει πνευματική γέφυρα που να συνδέει ολόκληρη την ευρωπαϊκή ήπειρο. Αξιοποιώντας τον πλούτο του πνευματικού πολιτισμού που δημιουργήθηκε τόσο στη Δύση όσο και στην Ανατολή, η Ορθοδοξία μπορεί και οφείλει να συμβάλει στην προσπάθεια συνδιαλλαγής, στην αρμονική συμβίωση η οποία βασίζεται στο σεβασμό των ιδιαίτερων παραδόσεων και σε μια ενότητα που στηρίζεται στη συμφιλιωμένη διαφορετικότητα. Έχει υποχρέωση επομένως η Εκκλησία μας να μη μείνει απλός θεατής της οικοδόμησης του ευρωπαϊκού γίγνεσθαι, αλλά να συνηγορήσει και αυτή κατ’ αρχήν στην προσπάθεια προστασίας της πολυμορφίας και εξάλειψης του ρατσισμού, της ξενοφοβίας και της βίας υπό οποιαδήποτε μορφή. Ιωάννα Μεσημέρη, Β2

110

ΟΔΟΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΕΩΣ 2012-2013  

Περιοδικό του Λυκείου Αραδίππου

Advertisement