De Vlaamse Schrijnwerker mei 2020

Page 34

Nieuwe houtbouwmethodes

Snel en duurzaam bouwen met het modulair houtbouwsysteem van Hahbo Houtbouwbedrijf Hahbo NV uit Wijnegem lanceerde in 2013 een modulair staal- en houtbouwsysteem dat zich prima leent voor onder andere schoolgebouwen. Maar door de combinatie van snelheid en duurzaamheid is het systeem ook perfect geschikt voor veel grotere gebouwen. Enkele jaren geleden ontwikkelde ­Hahbo, lid van de Confederatie Bouw – Vlaamse Schrijnwerkers, in samenwer­ king met de gerenommeerde designer Axel Enthoven een bouwsysteem waar­ bij hout en ecologische materialen cen­ traal staan. Het systeem kreeg de naam ‘LLEXX’, een acroniem van de belang­ rijkste eigenschappen (Longlife, Luxu­ rious, Ecological, fleXible en eXpress). Recent opende een gloednieuwe kleu­ terschool in Sint-Niklaas de deuren, die gebouwd werd met het LLEXX-systeem. Directeur Veerle Vereecken legt uit waar­ om ze voor het houtbouwsysteem van Hahbo koos: “Het duurzame en eco­ logische bouwconcept past niet alleen perfect binnen de groene visie van onze school. De klassen sluiten ook naadloos aan op ons idee van onderwijs van de 21ste eeuw.”

voldoende ruimte om ze optimaal te or­ ganiseren.”

we er plantten, kunnen er daarnaast ook muzische activiteiten plaatsvinden.”

Eén van de LLEXX-gebouwen meet 12 op 16 m, en grenst aan de schooltuin. Er huizen vandaag 2 nieuwe kleuterklas­ sen in.

De drie andere klassen – vormgegeven in een tweede LLEXX-gebouw, dit keer van 8 op 32 m – kijken uit op de speel­ plaats.

Stalen skelet

“Met mooi weer zetten we de schuiframen open en breiden we de klaswerking naar buiten toe uit,” vertelt directeur Vereec­ ken. “De dubbele tussendeur tussen bei­ de klassen vergemakkelijkt co-teaching en andere klasdoorbrekende activiteiten. En ook de hoekenwerking in de kleuter­ klassen heeft nu meer mogelijkheden en

“Ook hier is er de mogelijkheid tot klas­ differentiatie door aaneengeschakelde lokalen met een dubbele tussendeur,” licht Veerle Vereecken toe. “Twee klas­ sen zijn gewone leslokalen, de derde doet dienst als zorgklas voor onze kan­ goeroewerking. Tijdens de middag is het een leesklas en door het podium dat

Kleuterklassen en leslokalen

34

De Vlaamse Schrijnwerker • juni 2020

Hahbo is een dochterbedrijf van Friso­ mat, een internationale speler op vlak van staalconstructies. Niet verrassend dus dat het geraamte van het LLEXXbouwsysteem bestaat uit stalen gegal­ vaniseerde profielen en koppelstukken. Het uitwendige geraamte, dat in een kleur naar keuze kan gepoederlakt wor­ den, heeft een breedte van 6,5 of 8 m en komt in veelvouden van 4 m, in hoogte oplopend van 2,7 m tot 3,5 m. Ook lui­ fels en geschakelde opstellingen zijn mo­