Page 1

NYHEDSMAGASIN APRIL 2018

DIG I CENTRUM


› BESTYRELSEN

Hvad arbejder

bestyrelsen med?

Ny driftsbekendtgørelse Ja, det lyder som et tørt ord, og det er det også, men det er et vigtigt ord, idet der er kommet en ny driftsbekendtgørelse den 17. oktober 2017. Det betyder, at der i forhold til organisationsbestyrelsen stilles yderligere krav i forhold til bestyrelsesarbejdet. Det synes vi, er ok, for vi sidder i bestyrelsen for en millionforretning. Det betyder naturligvis, at vi skal leve op til de krav, der bliver stillet. Effektivisering Boligorganisationerne er blevet pålagt af Regeringen, at den almene boligsektor skal effektivisere og spare 1,5 mia. kr. frem mod år 2021. Det er et område, der fylder, og bliver arbejdet meget med. Det er langt fra nyt for Alabu Bolig at sørge for, at vi holder

02

omkostninger nede for at tilbyde attraktive lejeboliger til fordelagtige huslejepriser. I skrivende stund er medarbejdere i gang med at finde forslag til besparelser for at leve op til effektiviseringskrav uden at gå på kompromis med kvalitet og kundeservice. Jeg er ikke i tvivl om, at det er en god løsning at finkæmme alle udgifterne. Er der nogle aftaler, der kan reguleres økonomisk? Eller er der noget arbejde, der kan tilrettelægges på en anden måde og dermed få en økonomisk gevinst? På grund af organisationens størrelse har vi gode muligheder for at lave storkundeaftaler med leverandører, hvilket også er sket gennem de seneste år.


› BESTYRELSEN

Regnskab Hovedforeningen får også i 2017 et flot resultat. Vi har i de seneste år været i stand til at nedsætte administrationsbidraget, hvilket også sker i 2017, hvor der tilbagebetales 200 kr. pr. bolig.

Jeg plejer hvert år at deltage i så mange afdelingsmøder som muligt og prøver at skifte imellem nogle afdelinger, så jeg forhåbentlig på et tidspunkt er nået hele vejen rundt.

Stor tak til medarbejderne, der har været med til at lave så flot et resultat.

De fleste afdelingsbestyrelser kender jeg, og så er det godt at komme ud og møde beboerne i afdelingerne.

Afdelingsmøderne Højdepunktet på arbejdsåret er uden tvivl de mange afdelingsmøder. Vi har 71 afdelinger, og det er et stort puslespil at få fordelt deltagelsen i afdelingsmøderne for både medarbejdere og organisationsbestyrelse.

De bedste hilsner til alle vores beboere Laila Thomsen Formand, Alabu Bolig

03


› NABO

Det gode naboskab Onsdag den 21. marts inviterede Alabu Bolig til fyraftensmøde for alle afdelingsbestyrelser med henblik på at drøfte temaet ”Det gode naboskab – rummelighed”. Det gode naboskab kan for mange føles som en ufrivillig forpligtigelse over for fremmede mennesker. Vi føler ikke, at vi har det samme ansvar over for hinanden i dag, som vi havde tidligere. Mange kan derfor ikke se fordelen ved at have en god relation til deres naboer. Det gode naboskab er da heller ikke en selvfølge. Det kræver tid og indsats at opbygge en god relation. Da vi alle er forskellige, afhænger det gode naboskab af at kunne rumme og acceptere hinandens forskelligheder. Naboskab i en boligforening Et valg om at bo i en almen boligforening er også et valg om at være en del af et socialt fællesskab. Ifølge trivselsmedarbejder Søren Sørensen arbejder Alabu Bolig på at skabe et fællesskab, hvor der er plads til alle, og hvor der er tryghed og trivsel uanset forskelligheder.

skulle de finde ud af, hvordan de kunne opfordre til godt naboskab på trods af forskelligheder. Forståelse skaber trivsel Alabu Boligs organisationsbestyrelse brænder for at skabe tryghed og trivsel for deres beboere. Derfor er forhåbningen med arrangementet at kunne sprede ilden videre ud til afdelingsbestyrelserne, som kan involvere deres beboere i målet om at opnå et godt naboskab. ”Der er mange, der ikke har indsigt i mennesker med særlige udfordringer. Den manglende forståelse kan skabe konflikt. Vi bør interessere os for hinanden. Når vi har kendskab, har vi forståelse, og har vi forståelse, er der færre konflikter”, uddyber Søren Sørensen.

”Vi ønsker at skabe det gode liv i boligafdelingerne og for at gøre dette, skal vi styrke naboskabet”, forklarer Søren Sørensen.

Efter arrangementet er tanken, at Søren Sørensen i et samarbejde med afdelingsbestyrelser i udvalgte afdelinger kan udvikle det gode naboskab. Med sparring fra Søren kan afdelingsbestyrelserne få hjælp til at udføre en række tiltag, der øger tryghed og trivsel i afdelingerne.

Da afdelingsbestyrelserne mødtes for at tale om det gode naboskab i forhold til beboere med særlige udfordringer, skulle de drøfte, hvordan de kunne skabe mere rummelighed, omsorg og forståelse for mangfoldigheden i boligafdelingerne. Derudover

”Jeg håber, at vi kan udbrede en forståelse for udfordrede beboere og skabe respekt for forskellighed. Vi skal vise, at man sagtens kan have et godt naboskab – diagnoser eller ej”, slutter Søren Sørensen.

Har du hilst på din nabo i dag? Det kan betale sig at investere tid og interesse i dine naboer. En lille indsats kan på længere sigt betyde større forståelse, færre konflikter og et bedre liv. Her et par råd til, hvordan du selv kan være en god nabo: • • • • •

04

Hils på din nabo Lær din nabo at kende Bekymr dig og vær proaktiv, hvis du oplever noget skævt Sæt dig i din nabos sted Tilbyd din hjælp


› NABO

Hvem skal være

Årets nabo 2018? Vær med til at indstille gode naboer, som gør en forskel i din afdeling. Årets naboer blev for første gang hyldet til Alabu Boligs generalforsamling i 2017. Alabu Bolig ønsker med prisen ”Årets nabo” at udpege rollemodeller for at understrege, at gode naboer er værd at værne om. Derfor sætter bestyrelsen i Alabu Bolig igen i år fokus på det gode naboskab.

Den anden lejer, der blev valgt som Årets nabo i 2017, var en ung kvinde, der læste, at en anden lejer havde fået afslag fra Aalborg Kommune om en el-scooter. Hun gik straks i gang med at lave en indsamling via Facebook, så lejeren alligevel fik en el-scooter. Flot arbejde af en af vores unge lejere.

Sidste år var det særligt tre beboere, som havde gjort Aalborg til et endnu bedre og trygt sted at leve og bo.

Indstil din nabo Kender du en god nabo, så indstil vedkommende til prisen som Årets nabo, som bliver offentliggjort til generalforsamlingen den 23. maj 2018.

Et ægtepar fra Amagergade kunne med stolthed bære titlen som Årets nabo 2017, da de udviste stor omsorg og opmærksomhed for deres ældre overbo. Hørte de et bump fra lejligheden, tjekkede de om det kunne være den gamle dame, der var faldet. Indimellem kiggede de lige ind til hende og fik en god snak. Det gav stor tryghed hos den ældre dame og hos de pårørende.

Henriette, Årets nabo 2017

Indsend din begrundelse til direktionssekretær Susanne Kraglund på suk@alabubolig.dk, eller aflever en skriftlig indstilling til ejendomsfunktionæren i din afdeling. Aflever din indstilling senest den 1. maj 2018

Megan, Årets nabo 2017 05


› R ÅT & G O D T

Råt & Godt – et værksted i udvikling Råt & Godt er et socialøkonomisk værksted, der motiverer, styrker og ruster udsatte unge socialt og fagligt til job og/eller uddannelse gennem kreativt arbejde i værkstedet. Tanken bag Råt & Godt er, at både materialer og mennesker fortjener en chance til. Derfor fremstiller de unge møbler og laver indretning af genbrugsmaterialer.

06


› R ÅT & G O D T

10.000 kr. til Råt & Godt Torsdag den 21. december 2017 donerede Alabu Bolig 10.000 kr. til projektet ”Råt & Godt – et værksted i udvikling” til gavn for udsatte unge. Hos Alabu Bolig er der plads til alle. Vi påtager os et socialt ansvar og arbejder på at understøtte fællesskabet og gode daglige oplevelser til vores beboere. Derfor valgte vi at støtte Råt & Godt til gavn for de udsatte unge, der er tilknyttet projektet samt vores egne unge beboere, der kan have glæde af værkstedet. Råt & Godt er et værksted i konstant udvikling. Det gælder både mennesker, stedet og rammerne. Derfor er donationen gået til nyt værktøj såsom en ekstra skruemaskine og en hækkeklipper, som bliver brugt til at beskæftige de unge. ”Donationen har betydet, at vi kunne indfri nogle af de ting, som vi ellers ville have ventet med, til økonomien var med os”, fortæller Christian Helweg Mikkelsen, som er stifter og daglig leder af Råt & Godt. Råt & Godt ansatte derudover en pedel per 1. januar 2018 til projektet Urban City. Da det var lige efter donationen, havde de

råd til at give ham en ny skruemaskine. I stedet for at rende frem og tilbage mellem værkstedet og kontoret kunne han bruge sin tid på at beskæftige yderligere to unge. En fantastisk overraskelse For Råt & Godt har donationen stor betydning. Ifølge Christian Helweg Mikkelsen faldt pengene på et tørt sted, men også det at blive bemærket har en positiv betydning: ”Det var en fantastisk dejlig overraskelse, at der var nogen, der havde lagt mærke til det, vi laver, samt sætter pris på det og udtrykker det. Selvfølgelig er pengene rigtig gode, men det at blive bemærket, betyder rigtig meget for os”, uddyber Christian Helweg Mikkelsen. Råt & Godt bygger på et forretningskoncept, hvor det primære fokus ligger på mennesker og det sekundære på produktionen. Derfor går al overskud fra salget til mad, gratis træning og oplevelser til de udsatte unge, som de ellers ikke har råd til.

Vil du vide mere om Råt & Godt? Find Råt & Godt på web, Facebook, Instagram, eller tag et kig ind i værkstedet og butikken, som altid er åbent for besøgende.

www.raatoggodt.dk Hjulmagervej 58, 9000 Aalborg Råt & Godt – et værksted i udvikling raatoggodt

07


› BEBOERSERVICE

Bliv klog på

Beboerservice Alabu Boligs Beboerservice er din direkte kontakt, når du har brug for hjælp i din bolig. Beboerservice er bindeleddet mellem dig som beboer og ejendomsfunktionæren. Hvis for eksempel døren binder, vandhanen i køkkenet drypper, afløbet er stoppet, eller toilettet løber, så kontakt Beboerservice. Dora, Nana og Kirsten, de tre medarbejdere i Beboerservice, sørger hurtigt og effektivt for at få sat en aftale i kalenderen, når du har brug for et besøg af afdelingens ejendomsfunktionær, som herefter kommer så hurtigt som muligt for at løse opgaven. Få svar på dine spørgsmål Beboerservice kan give dig svar på de mange forskellige praktiske spørgsmål, som du har omkring din bolig. Det kan være: Hvad skal jeg gøre, hvis jeg vil modernisere mit badeværelse? Hvilke forsikringer skal jeg have? Hvordan undgår jeg skimmelsvamp? Må jeg have hund eller kat i lejemålet? Kan jeg få en kopi af husordenen? Må jeg installere en opvaskemaskine i boligen? Spørgsmålene er mange, og Beboerservice forsøger på bedste vis at vejlede dig eller sætte dig i forbindelse med den person, som kan svare på dine spørgsmål. Endelig er det også Beboerservice, som du skal kontakte for at aftale et tidspunkt for nøgleudlevering, når du skal flytte ind i din nye lejlighed, og når der skal aftales tid med ejendomsfunktionæren for gennemgang af mangelliste. Du kan i Alabu Boligs åbningstid altid komme i kontakt med Beboerservice – enten pr. telefon på 96 331 331 eller pr. mail til beboerservice@alabubolig.dk. Du er også meget velkommen til at besøge Beboerservice i Brohusgade 2B, hvor Dora, Nana og Kirsten tager imod dig med et smil og en kop kaffe.

Dora Damborg 08


› BEBOERSERVICE

Kirsten Nielsen

Nana Vede 09


› B E B O E R D E M O K R AT I

Tag del i beboerdemokrati I juni og august er der afdelingsmøder i alle afdelinger. Her har du mulighed for at blive en del af beboerdemokratiet i din afdeling, når der igen er valg til afdelingsbestyrelserne. Afdelingsbestyrelsen vælges af afdelingens øvrige beboere til at varetage afdelingens interesser og udføre afdelingsmødets beslutninger i forhold til drift. Som medlem af afdelingsbestyrelsen er det din fornemmeste opgave at sætte dig i de andre beboeres sted og varetage deres

10

interesser bedst muligt. Du fungerer som beboernes tillidsmand og skal sørge for, at alle bliver set og hørt. Eksempelvis vil du blive inddraget i afdelingens regnskab og budgetter, være med til at komme med forslag til vedligeholdelse af bygninger og måske medvirke til at lave sociale arrangementer.


› B E B O E R D E M O K R AT I

Mød to beboerdemokrater Vi har talt med to medlemmer af en afdelingsbestyrelse for at høre, hvorfor de har valgt at blive beboerdemokrater. Lad dig inspirere af deres fortælling – måske bliver du det næste medlem?

Kirsten Gregersen Kirsten Gregersen er 64 år og formand for afdelingsbestyrelsen i afdeling 2, som består af familieboliger i Vestbyen og på Cort Adelers Gade. Kirsten har boet i afdelingen hele sit liv, men blev først medlem af bestyrelsen i 2011, hvor hun blev opfordret til at stille op. Hun har ikke fortrudt sit valg om at blive beboerdemokrat og glæder sig over at kunne hjælpe til i afdelingen. Kirsten sidder i afdelingsbestyrelsen, fordi hun brænder for at holde afdelingen up-to-date med vedligehold af bygningerne og et godt udeareal. Derudover har hun som mærkesag at sikre et godt naboskab, hvor alle afdelingens beboere har det godt og bliver inddraget i det sociale fællesskab.

Lars Holmen Møller Lars Holmen Møller er 25 år og studerer cand.merc. i organisation og strategi på Aalborg Universitet. Han er formand for afdeling 68, som primært består af ungdomsboliger på henholdsvis Østerbro, Østre Havnegade, Signalvej og Stormgade. Lars har siden 2014 boet i en ungdomsbolig på Østerbro, og blev valgt ind i bestyrelsen på det første møde, han deltog i. Lars sidder i afdelingsbestyrelsen grundet en naturlig interesse for organisering og ledelse samt et ønske om at få afdelingen til at fungere bedst muligt. Det er vigtigt for ham, at bestyrelsen når de mål, som de har sat sig for, så de får råd til at investere i de tiltag, som gør det fedt at bo i afdelingen.

Overvejer du at stille op? Synes du, det lyder spændende at være en del af afdelingsbestyrelsen, at medvirke til at træffe beslutninger og gøre livet i din afdeling endnu bedre? Mød op til det kommende afdelingsmøde og tag del i beboerdemokratiet. 11


› TEAM ALABU BOLIG

Team Alabu Bolig

cykler for børnene Team Alabu Bolig cykler for fjerde gang for et godt formål. I 2018 cykler 24 ryttere til Luxembourg for at samle penge ind til BROEN Aalborg samt Fonden Team Alabu Bolig. Tidligere har cykelholdet doneret penge til ”Foreningen Grønlandske Børn”, ”Hjerteforeningen” og ”Børneafdelingen på Aalborg Universitetshospital”. Hver gang cykelholdet har sat sig i sadlen for at samle penge ind, har holdet rejst over 100.000 kroner, og det regner de også med at gøre denne gang. Det nye hold er i gang Team Alabu Bolig er allerede godt i gang med træningen. Fra sidst i april 2017 er der blevet trænet hver torsdag eftermiddag, hvor der er blevet kørt cirka 50 kilometer pr. tur, og der er blevet kørt i regn, meget regn, blæst og lidt sol. Holdet består af 24 ryttere og ni servicefolk. Det er er en god blanding af bestyrelsesmedlemmer, medarbejdere i Alabu Bolig, én lejer samt leverandører til Alabu Bolig. Det er meget stærke ryttere, der er på holdet i år. Mange har allerede kørt rigtig mange

12

kilometer og har en masse erfaring. Der er 22 mænd og to kvinder på cykelholdet samt seks mænd og tre kvinder på serviceholdet. Mere end at træde i pedalerne Motivationen for at deltage på cykelholdet varierer for de enkelte cykelryttere. Personlige mål om at komme i form, møde nye bekendtskaber, træde i pedalerne i den gode sags tjeneste samt leverandørpleje er blandt de mange forskellige grunde til, at succesen fortsætter for cykelholdet Team Alabu Bolig. Når rytterne træffer en beslutning om at tilbagelægge 1.200 kilometer på syv dage, kræver det hårdt arbejde samt prioritering af både træning, familie og arbejde. Ingen kommer sovende til en præstation som denne, og derfor er træning et must. Deltagerne forpligter sig til at have 4.000 kilometer i benene, før turen går i gang, for at det bliver en god oplevelse for alle parter.


› TEAM ALABU BOLIG

Mød tre af rytterne

Michael Bruunsgaard, lejer i Alabu Bolig Det er tredje gang jeg deltager på Team Alabu Bolig. Turene til Bruxelles og Prag gav et fantastisk fællesskab og var kæmpe oplevelser. Det vil jeg gerne være en del af igen. Samtidig støtter vi et godt og meningsfuldt formål.

Michael Bruunsgaard

Jasper Brogaard Dyg, samarbejdspartner fra Public Image

Jasper Brogaard Dyg

Det er min første tur med Team Alabu Bolig. Træningen skaber et stærkt fællesskab, hvor vi både lærer hinanden godt at kende og har det sjovt. Vi udfordrer os selv og hinanden for at blive endnu bedre. Jeg ser allermest frem til at opleve holdet stå sammen og komme i mål i Luxembourg.

Freddie Christensen, teamleder i Alabu Bolig Jeg har været med på alle turene og glæder mig lige så meget til denne, som jeg har gjort tidligere. Med nye ryttere, en ny rute og nye udfordringer er det med garanti en ny oplevelse hver eneste gang. Jeg er træner på holdet og glæder mig til at hjælpe alle ryttere med at komme godt igennem turen.

Freddie Christensen

Vær med til afgang Team Alabu Bolig bliver sendt afsted lørdag den 30. juni 2018 kl. 9.00 uden for Brohusgade 2B. Der er kaffe og rundstykker fra kl. 8.00. Har du lyst til at komme og sende holdet afsted, så send en mail med tilmelding til Susanne Kraglund på suk@alabubolig.dk.

Spørgsmål vedrørende turen, sponsorater med mere kan rettes til holdkaptajn Susanne Kraglund, suk@alabubolig.dk eller pr. telefon 61 33 08 46.

13


› FONDEN TEAM ALABU BOLIG

Fonden Team Alabu Bolig I 2017 oprettede cykelholdet Team Alabu Bolig en fond, hvis formål er at hjælpe børn og unge til et aktivt fritidsliv og derigennem forbedre børnenes livskvalitet og selvværd. Som barn kan det have konsekvenser for din udvikling, hvis du ikke har en aktiv fritid. Fonden Team Alabu Bolig hjælper børn og unge til et aktivt fritidsliv, og du kan som beboer i Alabu Bolig søge støtte til idræts-, sports- eller kulturaktiviteter. Mød en modtager af fondsstøtte Abdififaf S. Musse er en af de mange beboere i Alabu Bolig, der har fået hjælp af fonden til at give sine børn en aktiv fritid. Da Abdi kom til skade med ryggen og blev opereret for en diskosprolaps, gik hans karriere i stå. Han kunne ikke længere klare de ting, han kunne før, og han blev pludselig afhængig af andre. Derfor søgte han hjælp fra fonden Team Alabu Bolig, som i dag betaler kontingent til to af hans piger, så de kan gå til svømning og i fritidsklub. For Abdififaf er det vigtigt, at hans børn ikke kun sidder hjemme og ser fjernsyn eller spiller computer. De skal også have oplevelser uden for hjemmet. Han er ikke i tvivl om, at han tog den rigtige beslutning, da han søgte om støtte fra fonden.

Foto: Arkiv 14

”De får så meget ud af det. De er glade, de får motion, de får nye venner og en masse gode oplevelser. De kommer hjem og fortæller om alle mulige ting, de har oplevet, og vi kan se, hvor glade de er. Jeg kan slet ikke forestille mig deres hverdag uden fritidsaktiviteter”, fortæller Abdififaf. Søg om hjælp til en aktiv fritid Mangler du hjælp til at motivere dit barn til en fritidsaktivitet, er du lejer i Alabu Bolig, og er dit barn i alderen op til 17 år? Så har du mulighed for at søge om tilskud til betaling af kontingent og/eller udstyr til barnets idræts-, sports- eller kulturaktivitet. Fonden spørger ikke til baggrunden for ansøgningen eller omstændighederne i familien. Du skal blot udfylde en samtykkeerklæring, så vi kan hjælpe med at formidle kontakten til den ønskede fritidsaktivitet.

Fonden tildeler hvert år en samlet pulje på 50.000 kroner, som du kan søge tilskud fra hvert kvartal. Ansøgningsfristen er senest den 31. marts, 30. juni, 30. september og 31. december. Kontakt Susanne Kraglund for yderligere oplysninger på suk@alabubolig.dk, eller ring på tlf. 61 33 08 46.


› P E R S O N D ATA F O R O R D N I N G

Klar til

persondataforordning Den kommende EU-persondataforordning har skabt stort fokus på persondataområdet. De nye regler træder i kraft i maj 2018, og Alabu Bolig er klar til at håndtere de nye regler.

Formålet med EU’s nye persondataforordning er at passe bedre på personoplysninger, så de ikke gemmes tilfældigt i systemer eller arkiver uden sikkerhed, eller videregives til andre uden tilladelse. Som boligorganisation modtager vi rigtig mange persondata, men med de nye regler, er persondata så at sige kun til låns, så længe de er relevante for at kunne udføre vores arbejde. ”Som boligorganisation håndterer vi mange dokumenter og oplysninger om vores beboere og medarbejdere, som er nødvendige for at leve op til leje- og ansættelseskontrakter. Med de nye regler dokumenterer vi, hvem der har adgang til oplysningerne og kan behandle dem, og at vi følger loven ved kun at opbevare nødvendige data. Vi sørger også for at personoplysninger ikke gives videre til andre uden, det er aftalt med beboeren eller medarbejderen. Sidst, men ikke mindst, så sørger vi for at slette data, når de ikke længere har et formål for os”, forklarer økonomiog administrationschef Morten Weesgaard.

Med den nye persondataforordning har Alabu Bolig med andre ord hånd i hanke med hvilke data og hvilke dokumenter, der bliver gemt hvor, så persondata håndteres og gemmes forsvarligt. Spørg til forordningen Forordningen kan give anledning til spørgsmål. Hvis du vil vide mere om, hvordan vi behandler dine data, så tag fat i Beboerservice på telefon på 96 331 331 eller pr. mail til beboerservice@alabubolig.dk.

Reglerne siger nemlig, at Alabu Bolig ikke må gemme persondata på personer, vi ikke længere har et mellemværende med. I en række tilfælde kan grænserne dog være en anelse uklare, og det er svært at sige præcist, hvornår vi for eksempel har pligt til at slette data om en fraflyttet beboer. ”Vi har selvfølgelig behov for at kommunikere med beboerne i tiden efter fraflytningen for at sende slutopgørelse fra vandværket, synsrapport med videre, men data på fraflyttere vil ikke optræde i vores systemer længere tid end højst nødvendigt. Det handler om tillid – og vores beboere og medarbejdere kan trygt stole på vores håndtering af deres personoplysninger. Vi opbevarer dem ikke længere end højest nødvendigt”, uddyber Morten Weesgaard.

15


FOR MERE INFO OM ALABU BOLIG

gå på www.alabubolig.dk

Brohusgade 2B

|

9000 Aalborg

|

T. 96 331 331

Alabu Bolig - Magasin 2018  

April 2018

Alabu Bolig - Magasin 2018  

April 2018

Advertisement