Page 1

R NTTEERR N NTE

AUTOMAAT T

AAUUTTOOM aMA

KA DATA MISISKKAADDAATTAACCECEE M MIS

DEEDDYYN A R D E A TIISSISEERRADE DYNNAAA

Automatiserade Dynamiska Datacenter 7 december 2010 Kistam채ssan, Stockholm


Automatisering i praktiken – hur effektiviserar du din IT-infrastruktur? Idag har alla organisationer ett datacenter, knutpunkten för alla IT-system. Virtualiseringen är nu klar. För att nå full effekt i hela datacentret med ökade besparingar i kombination med högre krav på effektivitet krävs automatiserade processer. Många företag har idag långt kvar tills de kan förutse processmisslyckanden, strukturera bättre processer och automatisera dem. Vi har därför samlat slutanvändare, oberoende analytiker och leverantörer för att diskutera hur dina IT-processer kan automatiseras för ökad effektivisering, säkerhet och lönsamhet i verksamheten.

Sveriges mest heltäckande & oberoende forum för kostnadseffektiv IT Den 7 december 2010 på Kistamässan i Stockholm samlas IT-chefer och IT-utvecklare för att lyssna till de bästa företagen inom sina respektive områden, i form av praktikfall, leverantörslösningar, och workshops.

Programmet är under produktion. Många programpunkter tillkommer. Bokning www.cloudconference.se bokning@conductive.se tel 08-670 84 80 www.conductive.se

Vi reserverar oss för eventuella ändringar.


Praktikfall

Applikationsnivå

IKEA:s IT-avdelning – om vägen från vanliga CD installeringar till helt automatiserade installationer av servrar Claes Adamsson Solution architect IKEA IT

• Hur vet du om dina applikationer är kostnadseffektiva? • Framgångsrik metodik för automatisering på applikationsnivå • Hur kan du automatisera dina befintliga applikationer? Talare meddelas senare

Lean transformation på Nasdaq OMX Carl-Magnus Hallberg CIO Nasdaq OMX Så har SVT Play skapat effektiva integrationer och flöden genom automatisering Frank Hoffsummer Utvecklingschef SVT Interactive Automatisk hantering av användarkonton – så har integrering lyft IT-miljön i Helsingborg stad Ann Heino IT-Driftschef Helsingborgs stad Parallelldrift av datahallar på Pensionsmyndigheten Johan Nordh Produktchef Pensionsmyndigheten Författare till boken: Grön IT – från problem till lösning Grön IT och datacenter – möjligheter och problem Håkan Nordin VD Miljökompassen

Hårdvarunivå • Hur minskar du behovet av drift genom automatisk uppdatering och kontroll av servrar? • Klientautomatisering – hur gör man? • Vilken väg ska du ta för att förenkla installationen av nya servrar? Talare meddelas senare

Logiska processer • Inventera dina tjänster – så skapar du den bästa grunden för automatisering genom en komplett tjänstekatalog? • Automatisering över gränserna – hur undviker du problem med blandade miljöer? • ROI – hur räknar jag hem investeringen? Talare meddelas senare

Programmet är under produktion. Många programpunkter tillkommer. Bokning www.cloudconference.se bokning@conductive.se tel 08-670 84 80 www.conductive.se

Vi reserverar oss för eventuella ändringar.

Datacenter Program  
Datacenter Program  

Preliminärt programblad för Automatiserade Dynamiska Datacenter konferens i Stockholm den 7 december 2010.

Advertisement