Page 1

ETT SAMARBETE MELLAN

100

Bransch Välkommen till

Supply Chain Excellence 13 mars 2012 Stockholm

• På vilket sätt kan logistiken göra skillnad mellan vinst och förlust i din organisation? • Verktyg för kortade ledtider och ökad servicegrad • Metoder för ökad prognos- och mätsäkerhet i supply chain

Silverpartners

Guldpartners

Partners

w w w. b r a n s c h 1 0 0 . s e


ETT SAMARBETE MELLAN

08:30

Registrering med kaffe

09:00

Projektledare Elisabet Holmene, Veckans Affärer & Conductive, hälsar välkomna och inleder nätverksträffen

09:05

IKEAs nya logistikstrategi - så skall logistiken genomsyra hela organisationen • Hur gör man en redan framgångsrik strategi ännu bättre? • Så får vi alla spelare att jobba åt samma håll • Praktiska exempel på logistiklösningar såsom effektiva distributionsnätverk och framgångsrika leverantörssamarbeten Örjan Jonsson Business Steering Manager Supply Chain IKEA

09:30

09:45

100

Bransch

Supply Chain Excellence 13 mars 2012

SAL A

Bensträckare

SPÅR 1: STRATEGISK SUPPLY CHAIN

SPÅR 2: LOGISTISKA PROCESSFÖRBÄTTRINGAR

Vinnare av Postens Logistikpris 2011! Vad kan du lära av Volvo Cars – best in class på eftermarknadslogistik?

Medveten logistik på en medveten marknad

• Innovativ logistiklösning för kortare ledtider och nöjdare kunder • Principen bakom LDC (lokala distributionslager) och vinsterna med detta arbete Christina Bentzel Möller Director Parts Supply & Logistics , VCCS Volvo Car Corporation SAL A

• Ett flöde med produkter där 50 % av varianterna inte längre finns om 2 år – Så fungerar logistikkedjan inom modebranschen • Medvetna kunder ställer krav på en flexibel logistik – så ökade L’oréal sin servicegrad med 4 % på 1 år • Metoder för träffsäkra prognoser på en lanseringstät marknad Carl Lundberg Supply Chain Manager L’Oréal Sverige AB SAL B

10:15

Förmiddagsfika

10:30

Så lyckas Cramo leverera i tid och med säkerhet

Nya Supply Chain lösningar på företagsledningens agenda

• Strategin som tog Cramos logistik till nästa nivå – från speciallösningar till bastjänster • Prioriteringar och framgångsfaktorer i utvecklingsarbetet med leverantör • Vilka möjligheter ser vi för framtiden? Tomas Larsson Inköpschef Cramo Sverige AB SAL A Värd:

• Så flyttar Däckia fram positionerna i värdekedjan med hjälp av nya Supply Chain lösningar • Så lyckas du i förändringsarbetet - nyckelfaktorerna för framgång! Pär Landberg VD Däckia

Värd:

11:00

Bensträckare

11:30

GRUPP 1

GRUPP 2

Gruppdiskussion

One-to-one meetings

SAL B

12:15

Lunch

13:15

GRUPP 2

GRUPP 1

Gruppdiskussion

One-to-one meetings

Gruppdiskussion

One-to-one meetings

Hur skapar du en kundcentrerad Supply Chain?

100 toppchefer inom samma bransch möts. Bransch100 är ett nätverkstillfälle där 100 exklusivt inbjudna toppchefer inom samma bransch träffas för utbyta erfarenheter. Under detta interaktiva pass ligger fokus på det personliga mötet för att hitta nya affärsmöjligheter. Ställ dina frågor till leverantörerna och träffa dina kollegor i branschen på 15 minuter långa möten.

• Vad kännetecknar ett kundcentrerat arbetssätt? • Vilka komponenter ingår i hög servicegrad och vilka mätetal finns för att följa upp dessa? • På vilka sätt kan logistikfunktionen vara med och skapa värde för kunden? Passet inleds med en inledande diskussion på 20 minuter om ämnet. Därefter diskuterar deltagarna de olika frågeställningarna vid sitt diskussionsbord under ledning av Fredrik Helgesson, Director Supply Chain Management, Nobel Biocare

Vårt mål är att du skall … … diskutera lösningar med nya leverantörer … hitta nya affärsmöjligheter … skapa nya nätverk … öka och bredda din kunskap … få praktiska tips för att stärka ditt företag … utbyta erfarenheter med kollegor inom din bransch

SAL B

w w w. b r a n s c h 1 0 0 . s e

UTSTÄLLNINGSOMRÅDE


ETT SAMARBETE MELLAN

100

Bransch

Supply Chain Excellence 13 mars 2012 14:00

Bensträckare

14:15

Så skapar du en Supply Chain i linje med koncernstrategin

Så sparade vi två miljoner kronor på ett år

• Skapa en Supply Chain i synk med övergripande strategi - så gör du i praktiken • Framgångsfaktorer för att lyckas med utmaningen att omsätta teori till praktik • Undvik fallgropar - Hur vet du att du gör rätt saker? Henric Hasth Verkställande Direktör B & B Tools Business Infrastructure AB SAL A

• Ökad spårbarhet öppnade upp för bättre flöden • Förbättring och effektivisering av försörjningslinan med hjälp av LEAN • Resursplanering som sparar pengar Kristoffer Andersson Logistikchef Carlsberg Sverige

14:45

Eftermiddagsfika

15:15

Strategies for One-Number forecasting in a complex environment

SAL B

• Ways for achieving the optimal balance between accuracy and sufficiency in your organization • How to manage forecasting in a complex matrix organization • One-Number forecasting – how is it done? Håvard Jørgensen Supply Network Operations Leader Procter & Gamble Nordic SAL A 15:45

Bensträckare

16:00

AVSLUTANDE PANELDISKUSSION Vad håller Supply Chain Managern vaken på nätterna 2012? • Vilka ekonomiska orosmoln kommer att påverka din Supply Chain? • Vilken teknikutveckling inom Supply Chain Management måste du ta ställning till? • De senaste trenderna inom Supply Chain – vilka är de och vad kommer de spela för roll i morgondagens logistikkedja? Fredrik Helgesson, Director Supply Chain Management, Nobel Biocare Ingrid Bodin, Executive Vice President, Head of Supply and Trading, PREEM Christina Bentzel Möller, Director Parts Supply & Logistics, VCCS, Volvo Car Corporation Under ledning av: Mats Abrahamsson, Professor Logistics Management, Linköpings universitet SAL A

16:30

Konferensen avslutas

16:3017:30

Avslutande vinmingel

w w w. b r a n s c h 1 0 0 . s e


L O K A L K A RTA ■ A SAL A ■ B SAL B ■ C U T S T Ä L L N I N G / M Ö T E S Y TA ■ D I N F O R M AT I O N E REGISTRERING

A

1 4 3

B

WC

GARDEROB

E

2

C

D

HISS

Utställningsplats nummer: 1.

2.

3.

4.

Övriga medverkande företag

IKEA

KALENDARIUM Mars

Juni

September

27 Chief Financial Officer

4

Maj

Augusti

23 Mobile Payments & Marketing

27 HR Excellence

Export och internationalisering

30 Chief Procurement Officer

w w w. b r a n s c h 1 0 0 . s e

5

Strategies for Treasury Excellence

26 Operational Excellence

Bransch100 - Supply Chain Excellence  

Det årliga forumet för beslutsfattare inom supply chain management I en volatil globaliserad ekonomi är tillförlitliga flöden a och o. Serv...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you