Page 1

Inbjudan till kurs 4-5 februari 2013 Stockholm

Polyfarmaci i äldrevården Bättre processer för säkrare läkemedelsbehandling

DU FÅR LÄRA DIG:

• Vad är polyfarmaci och varför är äldre mer känsliga för läkemedel? • Hur du i praktiken bygger aktivt samarbete som ger bättre behandlingsprocesser • Identifiera biverkningar av polyfarmaci och vad du då måste göra • Vad du i praktiken kan göra för att minska risken för polyfarmaci

Lär dig av Sveriges ledande experter


Polyfarmaci i äldrevården

Öka patientsäkerheten med bättre processer för läkemedelsbehandling Allt fler blir äldre och allt fler av dessa använder idag dagligen ett stor antal mediciner. Riskerna med polyfarmaci är stora, däribland förvirringstillstånd och fallolyckor. Beräkningar visar att mer än var tionde patient som vårdas på sjukhus har problem som beror på medicineringen, men en stor andel av dessa problem skulle ha kunnat undvikas. Du som arbetar som sjuksköterska, verksamhetschef inom äldrevården eller föreskrivande läkare har själv, men också tillsammans, ansvar och skyldighet att ändra denna utveckling. Men hur ska ni arbeta i praktiken för att lyckas? Boka dig på kursen och få ökad förståelse för orsaker och konsekvenser av polyfarmaci och vilka insatser som måste göras för att nå en säkrare läkemedelsbehandling och med det en ökad patientsäkerhet och livskvalitet för patienterna. Ta del av den senaste forskningen från ledande experter i Sverige och få konkreta förslag på hur arbetet kan förbättras för att möta dagens och framtidens utmaningar.

Conductive Excellence innebär att kursen håller mycket hög kvalitet i framställning och innehåll. Deltagare på Conductives Excellence-kurser tilldelas diplom.

Johan Fastbom är professor i geriatrisk farmakologi vid Aging Research Center (ARC), Karolinska Institutet. Johan är expert på äldres läkemedelsanvändning och en mycket uppskattad föreläsare och utbildare. Hans kunskap och erfarenhet kommer att ge dig intressanta och lärorika dagar. Inger Nordin Olsson är inspektör/tillsynsläkare på Socialstyrelsen och utredningssekreterare på Socialdepartementet. Hon är specialist i allmänmedicin, disputerade med avhandlingen; ”Rationell läkemedelsbehandling av äldre” och har deltagit i Socialstyrelsens föreskriftsarbete. Inger har hållit många föredrag på nationellt plan runt såväl arbetet med vårdkedjan för äldre som informationsöverföring och patientsäkerhet.

Foto: Lasse Skog

VÅRA KURSLEDARE


Polyfarmaci i äldrevården MÅNDAG 4 FEBRUARI 2013

09:00 Registrering 09:30 Kursdagen inleds 11:30 Lunch 16:30 Kursdagen avslutas

TISDAG 5 FEBRUARI 2013

08:30 Kursdagen inleds 11:30 Lunch 15:30 Kursen avslutas

KURSINNEHÅLL Under dessa unika kursdagar har Johan och Inger skräddarsytt upplägget för att skapa en tydlig röd tråd. Johan inleder första dagen och lämnar under eftermiddagen över till Inger som fortsätter fram till lunch den andra dagen. Kursen avslutas med att Johan och Inger tillsammans leder en gruppdiskussion.

VAD ÄR POLYFARMACI OCH VARFÖR ÄR ÄLDRE MER KÄNSLIGA FÖR LÄKEMEDEL? • Senaste rönen om polyfarmaci – vad vet vi idag? • Vilka är de vanliga biverkningarna av polyfarmaci och vilka varningssignaler bör du vara uppmärksam på? • Vilka läkemedel betraktas som mest problematiska? • Vad kan göras för att minska risken för polyfarmaci? • Kvalitetsindikatorer för äldres läkemedelshantering och läkemedelsterapi • Konkreta exempel på hur kvalitetsindikatorerna kan användas • Stöd och metoder för bättre läkemedelsanvändning Kursledare: Johan Fastbom, Karolinska Institutet

ORGANISATIONSFORMER FÖR BÄTTRE SAMARBETE OCH LÄKEMEDELSBEHANDLING • • • • • • • • • •

Hur går vi från ett passivt till aktivt förhållningssätt avseende läkemedelsbehandling? Patientmedverkan och delaktighet – hur säkerställer vi det? Effektstudier vid läkemedelsintervention – resultat och slutsatser Läkemedelsbehandlingens mål och mening Hur vi blir bättre på att väga risker mot nyttan Läkemedelsbehandling och livskvalitet för patienten Ansvar – vem ska göra vad? Så byggs ett aktivt professionellt samarbete mellan sjuksköterskor och läkare Vikten av förändrad attityd i hela vårdkedjan – hur kan vi tänka om? Metoder för effektivare organisation och effektivare informationsöverföring

Kursledare: Inger Nordin Olsson, Socialstyrelsen och Socialdepartementet

GRUPPDISKUSSIONER UTIFRÅN AUTENTISKA FALL Under eftermiddagen, tisdagen den 5 februari, knyter Johan och Inger samman kursen genom att tillsammans med deltagarna diskutera verklighetsanknutna fall och utifrån dessa diskutera lämpligt agerande och möjliga alternativ. Tillfället ger även möjlighet till att lyfta frågor som väckts under kursen!

Vi reserverar oss för eventuella ändringar.


Avsändare: Conductive AB Karlavägen 104 115 26 Stockholm

B

Polyfarmaci i äldrevården Bättre processer för säkrare läkemedelsbehandling

Inbjudan till kurs 4-5 februari 2013 Stockholm KURSLEDARE

Inger Nordin Olsson är inspektör/tillsynsläkare på Socialstyrelsen och utredningssekreterare på Socialdepartementet. Hon är specialist i allmänmedicin, disputerade med avhandlingen; ”Rationell läkemedelsbehandling av äldre” och har deltagit i Socialstyrelsens föreskriftsarbete. Inger har hållit många föredrag på nationellt plan runt såväl arbetet med vårdkedjan för äldre som informationsöverföring och patientsäkerhet.

PLATS & PRIS

4-5 februari 2013 Garnisonen Konferens Karlavägen 100 Stockholm

Före 9 nov

Före 21 dec

Efter 21 dec

6 950 kr

7 950 kr

8 950 kr

ANMÄLAN Telefon Internet Mail Telefax Adress

Bokningslinje 08-670 84 80 www.conductive.se bokning@conductive.se 08-670 84 81 Karlavägen 104, 115 26 Stockholm Kurskod kur95

Besök vår hemsida www.conductive.se för erbjudanden om hotell till förmånliga priser.

I kurspriset ingår kaffe, lunch och dokumentation. Obs! Alla priser är exkl. moms. Ovanstående rabatter kan ej kombineras med andra erbjudanden. Förbehåll Vi reserverar oss för förändringar i programmet, prisändringar och möjlighet att ställa in planerat seminarium. Avbokning och överlåtelse Om du får förhinder och inte kan deltaga kan du alltid överlåta din plats till en kollega. Du kan också få pengarna tillbaka för redan betald deltagarplats förutsatt att din skriftliga avbokning är oss tillhanda senast 3 veckor före kursdatum. Fullständiga avbokningsregler se vår hemsida www.conductive.se

Vi på Conductive har mångårig erfarenhet av att arrangera konferenser och utbildningar. Med fokus på dig och din fortsatta kompetensutveckling jobbar vi för att skapa Sveriges bästa konferenser och utbildningar. Vill du veta mer om oss på Conductive och våra övriga arrangemang? Gå in på www.conductive.se eller maila oss på info@conductive.se. Vill du tala med oss personligen kan du ringa 08-670 84 80. © Copyrig C right ht AB Con Cond ducti ctive. Detta material är författat och producerat av AB Conductive.Upphovsrätten till produkten ägs av AB Conductive i enlighet med Upphovsrättslagen 1960:729.

kur95

Johan Fastbom är professor i geriatrisk farmakologi vid Aging Research Center (ARC), Karolinska Institutet. Johan är expert på äldres läkemedelsanvändning och en mycket uppskattad föreläsare och utbildare. Hans kunskap och erfarenhet kommer att ge dig intressanta och lärorika dagar.

Polyfarmaci i äldrevården  
Polyfarmaci i äldrevården  

Polyfarmaci i äldrevården

Advertisement