Page 1

Inbjudan till kurs 23-24 oktober 2012 Stockholm

Förhandling i strategi och praktik Inköparens verktyg för en vinnande förhandling

EXPERTER

Anders Kron Inköp Jan-Åke Björck Förhandling PRAKTIKER Sveriges bästa förhandlare 2011

Kenth Brodén Chefsförhandlare ABB Finalist Sveriges bästa förhandlare 2011

Tobias Aspsäter Nordic Purchasing Manager BSH Home Applicances

DU FÅR LÄRA DIG:

• Kreativt inköp som skapar win-win • Situationsanpassade villkorsresonemang • Förhandlarens verktyg för bättre dialog


Förhandling i strategi och praktik

Vill du också kunna tituleras Sveriges bästa förhandlare? Det börjar här… Stärk dig själv i förberedelsearbetet och i den faktiska förhandlingssituationen och gör dina affärer mer lönsamma. Med rätt verktyg blir du en uppskattad inköpare både i din egen organisation och hos dina leverantörer. Till skillnad från andra förhandlingskurser är den här kursen mer än bara teori. Utöver två mycket välrenommerade inköps- och förhandlingsexperter får du lära dig vad som får det att fungera i skarpt läge av två av Sveriges bästa förhandlare. Givetvis rymmer kursen också flera olika övningar så att du får praktisera dina nya kunskaper på plats. Syftet med kursen är att ge dig verktygen och metoderna du behöver för att bli en bättre förhandlare. Kursen lyfter både din egen kompetens och utfallet i din inköpsorganisation.

VÅR KURSLEDARE EXPERTERNA Anders Kron är inköpsexperten med många år av både konsult- och undervisningsuppdrag inom området. Anders är också medförfattare till boken Inköp i förändring.

Jan-Åke Björck är förhandlingsexperten med 25 års erfarenhet inom internationellt affärsliv. Han driver dessutom en forskningsstudie genom modellering av excellens inom området förhandling. Anders och Jan-Åke är båda mycket uppskattade och efterfrågade utbildare. PRAKTIKERNA Kenth Brodén, ABB Tobias Aspsäter, BSH Home Applicances Möt två uppmärksammade och prisade förhandlare som har både strategier och resultat som garanterat kommer väcka ditt intresse och ge dig nya sätt att genomdriva din egna förhandlingar.

Priset Sveriges bästa förhandlare är ett årligt pris som delas ut av Silf. Priset instiftades 2011 och tilldelas en person som med framgång har lyckats med att kombinera lönsamhet med värdeskapande.


Förhandling i strategi och praktik TISDAG 23 OKTOBER 2012

BLOCK 1: STRATEGISKT INKÖP OCH LEVERANTÖRSSTRATEGIER Under ledning av Anders Kron och Jan-Åke Björck

Vad händer inom inköp och förhandling? • Betoning av förberedelsefasen • Hur använder du Category Management på bästa sätt för att höja kvaliteten på förhandlingsförberedelsearbetet? • Dina verktyg för relations- och förtroendeuppbyggnad

Vad är strategiskt inköp och vad får det för effekter på ditt dagliga arbete? • Inköp som del i det övergripande strategiarbetet • Så utvecklar du olika nyckelområden utifrån ett kundperspektiv • Sortimentstrategier och tjänsteanpassning

Leverantörsstrategier och leverantörssamverkan • Kraljic & Spend utifrån ett förhandlingsperspektiv • Från prisfokus till strategiska allianser

BLOCK 2: CASE-FOKUSERAT GRUPPARBETE Arbeta praktiskt med att utveckla rätt inköpsstrategier och leverantörsstrategier. Du får i uppgift att ta fram förslag på leverantörsstrategi inom ett antal olika kategorier. Denna case-fokuserade uppgift utvecklar ditt arbete med att sätta grunden rätt för din förhandling.

BLOCK 3: FÖRHANDLING I PRAKTIKEN – LÄR AV SVERIGES BÄSTA FÖRHANDLARE Sveriges bästa förhandlare 2011! Så lyckas vi med årliga besparingar på 5-8%. Förberedelser och strategier som skapar en vinnande förhandling • Vad bör du fokusera på för att komma väl förberedd till förhandlingen? • Vilken slags karta behöver en förhandlare på sin kostnadsjakt och hur skapar ABB vinnande lösningar när leverantörens marginaler redan är pressade i botten? • Vad bör du fokusera på under förhandlingen och vilken information bör du ge och efterfråga? • Förhandlaren/inköparen i nya förhandlingsmiljöer och situationsanpassade villkorsresonemang • Exempel på nytänkande och kreativa lösningar som har ökat lönsamheten för både ABB och leverantörer • Så utformar vi samarbete över divisionsgränser gällande avtal och leverantörsutveckling Kenth Brodén Chefsförhandlare ABB Västerås

Finalist Sveriges bästa förhandlare 2011 Förhandling – praktiska erfarenheter från fältet som ger dig resultat • Inköparen som Intraprenör – olika säljstilar och hur du agerar därefter i förhandlingen • Känn din baseline och använd den på rätt sätt i din förhandling • Vägen till win-win – exempel från lyckade förhandlingar lokalt och globalt • Förhandla till vilket pris som helst? Tobias Aspsäter Nordic Purchasing Manager BSH Home Appliances AB

ONSDAG 24 OKTOBER 2012

BLOCK 4: FÖRHANDLARENS VERKTYG – BLI EN BÄTTRE FÖRHANDLARE! Under ledning av Jan-Åke Björck och Anders Kron

Vad är strategiskt förhandlingsarbete? • Vad gör en bra förhandlare? • Så ska du tillämpa Kraljics modell i förhandlingsarbetet • Förhandlingsstrategier o Konkurrens o Samarbete

Så anpassar du förhandlingsarbetet till leverantörsstrategin • Hur ska du arbeta för att uppnå win-win situationer? o Vad du bör fokusera på för att bygga bra relationer o Centrala aspekter för det ömsesidiga förtroendet • Kommunikation och interaktion i en förhandling • Några tips på vägen

BLOCK 5: FÖRHANDLINGSSPEL OCH ÖVNINGAR Eftermiddagen ägnas åt övningar och ett förhandlingsspel med fokus på det strategiska förhandlingsarbetet. Nu får du testa dina nya kunskaper och lösa verklighetsnära problem. • Förhandlingsspel om det strategiska förhandlingsarbetet • Redovisning och ”feedback” på förhandlingsövning

TISDAG 23 OKTOBER 2012 09:00 Registrering med kaffe och smörgås 09:30 Kursdagen inleds 11:30 Lunch 17:00 Kursdagen avslutas

ONSDAG 24 OKTOBER 2012 09:00 Kursdagen inleds 11:30 Lunch 15:30 Kursdagen avslutas

Vi reserverar oss för eventuella ändringar.


Avsändare: Conductive AB Karlavägen 104 115 26 Stockholm

B

Förhandling i strategi och praktik Inköparens verktyg för en vinnande förhandling

Inbjudan till kurs 23-24 oktober 2012 Stockholm EXPERTER

Anders Kron Inköp Jan-Åke Björck Förhandling PRAKTIKER

PLATS & PRIS

23-24 oktober 2012 Garnisonen konferens Karlavägen 100 Stockholm

Före 29 juni Före 28 sep 12 950 kr

13 950 kr

Efter 28 sep 14 950 kr

Sveriges bästa förhandlare 2011

Kenth Brodén Chefsförhandlare ABB

ANMÄLAN

Telefon

Bokningslinje 08-670 84 80

Finalist Sveriges bästa förhandlare 2011

Internet

www.conductive.se

Tobias Aspsäter Nordic Purchasing Manager BSH Home Applicances

Mail

bokning@conductive.se

Telefax

08-670 84 81 Konferenskod Kur86

Besök vår hemsida www.conductive.se för erbjudanden om hotell till förmånliga priser.

Förbehåll Förbeh åll Vi res reserv ervera erarr oss oss för fö förän rändri dringa ngarr i programmet, prisändringar och möjlighet att ställa in planerat seminarium. Avbokning och Överlåtelse Om du får förhinder och inte kan delttaga kan du alltid överlåta din plats till en kollega. Du kan också få pengarna tillbaka för redan b betald deltagarplats förutsatt att din skriftliga avbokning är oss tillhanda senast 3 veckor före kurs k datum. Fullständiga avbokningsregler se vår hemsida www.condu d ctive.se i

Vi på Conductive har mångårig erfarenhet av att arrangera konferenser och utbildningar. Med fokus på dig och din fortsatta kompetensutveckling jobbar vi för att skapa Sveriges bästa konferenser och utbildningar. Vill du veta mer om oss på Conductive och våra övriga arrangemang? Gå in på www.conductive.se eller maila oss på info@conductive.se. Vill du tala med oss personligen kan du ringa 08-670 84 80. © Copyright AB Conductive. Detta material är författat och producerat av AB Conductive.Upphovsrätten till produkten ägs av AB Conductive i enlighet med Upph pp ovsrättslage g n 1960:729.

kur86

I kurspriset ingår kaffe, lunch och dok kumentation. Obs! Alla priser är exkl. moms. Ovanstående rabatter kan ej kombineras med andra erbjudanden.

Förhandling i strategi och praktik  

Förhandling i strategi och praktik

Advertisement