Page 1

Inbjudan till kurser Stockholm 2012

Ledarskapsutbildningar Ledarskap som ger resultat! Ledare men inte chef ”Riktigt bra övningar/uppgifter!” ”Mycket bra och givande kurs! Bara massa + + +”

Ledare men inte chef steg 2

!   y N

Ny som chef ”Detta var precis vad jag behövde!” ”Kursen överträffade på alla sätt de förväntningar jag hade”

Konflikthantering och besvärliga beteenden ”En av de bästa kurser jag har gått” ”Tack! En mycket konkret och bra kurs”


Kursledare Robert Hemmingsson har närmare två decenniers erfarenhet av chef- och ledarskap. Robert är socionom i botten och har bl a arbetat som sjukhusdirektör och universitetsdirektör och har utövat sitt chef- och ledarskap på högsta koncernnivå. Robert har haft chef- och ledaruppdrag i olika linjeverksamheter, men har också arbetat som personalchef i en mer stödjande och strategisk roll. Anders Hjärtström är kommunikolog och seniorkonsult med specialistområdena kommunikation, pedagogik och coachning av individer och grupper. Anders har bred erfarenhet av att stödja chefer och nyckelpersoner samt utveckla arbetslag och ledningsgrupper inom både offentlig sektor och näringsliv.

Lena Sundsvik är civilingenjör med många års ledarerfarenhet bakom sig. Dels som projektledare, processägare och linjechef men också på strategisk nivå och i ledningsgrupper. Lenas bakgrund som utvecklingschef inom näringslivet har dessutom gett henne bred erfarenhet av att driva utvecklings- och förändringsprojekt.

Skräddarsytt efter dina behov Inför kursen kommer våra kursledare ringa dig för en kortare intervju. Detta gör förberedelsen av varje kurstillfälle unik och skapar en kurs som är anpassad efter deltagarnas behov och erfarenheter.

I alla våra ledarskapskurser ingår boken ”Samspel och samarbete”. Boken är författade av några av ledarskapsexperterna på Colegica och ger dig handfasta verktyg för din vardag.

Ställer du höga krav på din kompetensutveckling? Då har du hittat rätt! Våra ledarskapskurser kombinerar alltid teori med praktiska övningar för att ge dig de verktyg du behöver i ditt arbete – idag och imorgon. Varmt välkommen!

a B

Kursansvarig

Conductive Excellence innebär att kursen håller mycket hög kvalitet i framställning och innehåll. Deltagare på Conductives Excellence-kurser tilldelas diplom samt kursintyg.


Ledare men inte chef Praktiskt ledarskap i vardagen ”Jättebra kurs! Roligt, intressant och kul med de olika övningarna. Går gärna en kurs igen med dem som kursledare” Administratör, Loomis Sverige AB ”Riktigt bra övningar/uppgifter!” Flödesledare, Atlas Copco Rock Drills ”Kursen uppfyllde absolut mina förväntningar. Jag har fått med mig många bra verktyg.” Biträdande verksamhetsledare, Socialtjänst och arbetsmarknadsförvaltningen

6 , 4

B

Pris och datum Boka tidigt-pris 8500:(9500:-) Boka senast två månader före utsatt kursdatum så får du 1000 kr rabatt! 8-9 februari (bokningskod: kur 70) 28-29 maj (bokningskod: kur 75) 23-24 oktober (bokningskod: kur 80)

”Mycket bra och givande kurs! Bara massa + + +” Lärare, Norrtälje Utbildningscentrum

Du är en nyckelspelare med en ledarroll men saknar en formell chefsbefattning. Kursen Ledare men inte chef lär dig hur du kombinerar ledarrollen med medarbetarrollen och ger dig konkreta verktyg för att hantera denna balansgång!

Formellt och funktionellt ledarskap – vad skiljer en ledare från en chef? • Ledarens roll i olika organisationer • Hur leder du en grupp utan att vara formell chef? • Relationen ledare och chef – hur förhåller sig din ledarroll till din chefs roll? Ledarens ansvar, inflytande och gränser • Hur fungerar en ansvarsfunktion utan personalansvar? • Lojalitetskonflikter och att sitta på flera stolar • Den svåra konsten att se och sätta gränser Vem är du och vilken roll har du i ditt team? • Olika ledarstilar och roller och dess betydelse för verksamheten och medarbetarna • Så går du från en i gänget till ledare • Hur bygger du förtroende för dig och ditt ledarskap? • Varför andra inte agerar som du förväntar dig och hur du använder den olikheten på ett positivt sätt Kommunikation och motivation • Hur skapar du en fungerande dialog med chefer och kollegor? • Så blir du bättre på att kommunicera ditt budskap • Hur hanterar du olika personlighetstyper? • Verktyg för konflikthantering och problemlösning – så vänder du negativa attityder

Kursen har ett snittbetyg om

4,6 av 5,0 efter sammanställning av tidigare kurstillfällen.

DAG 1

09:00-09:30 Registrering 09:30 Kursdagen inleds 11:30 Lunch 16:30 Kursdagen avslutas

DAG 2

09:00 Kursdagen inleds 11:30 Lunch 16:00 Kursen avslutas

Med reservation för ändringar.


Ledare men inte chef steg 2

!   y N

Dina verktyg för ett bättre ledarskap

Här står praktisk situationslösning i fokus, både i grupp och individuellt. I de olika övningarna ställs du inför situationer som du ska lösa genom de verktyg du får på kursen och den erfarenhet och kunskap du har sedan tidigare. Bra ledarskap kommer inte gratis – det kommer genom övning! Vi vågar garantera att du kommer ut som en bättre ledare efter denna kurs!

Pris och datum Boka tidigt-pris 8500:(9500:-) Boka senast två månader före utsatt kursdatum så får du 1000 kr rabatt! 15-16 februari (bokningskod: kur 71)

11-12 september (bokningskod: kur 77)

Ledarrollen • Lojalitetskonflikter och att sitta på flera stolar • Hur bygger du förtroende för dig och ditt ledarskap? • Hur kan du och din chef skapa större tydlighet runt din roll och dina befogenheter? Coachande förhållningssätt • Hur kan du coacha dina medarbetare för att locka fram utvecklingspotentialen i var och en? • Hur ska du agera och kommunicera för att locka fram initiativkraft och glädje hos dina medarbetare? • Så hanterar du olikheterna i gruppen och gör dem till tillgång istället för hinder Verktyg för målstyrning • Hur formulerar du tydliga och uppföljningsbara mål? • Hur följer du upp resultat och mäter effekt? • Hur ska du kommunicera målen för att de ska leda till handling och utveckling? • Hur gör du resultatet av dina insatser tydliga och mer synliga? Konflikthantering • Varför uppstår en konflikt? • Försvarsmekanismer och deras uttryck • Hur påverkar ditt beteende andra och hur påverkar deras beteende dig? • Besvärliga beteenden kontra besvärliga individer – vad beror det på och hur ska du hantera dem? Svåra samtal • Hitta rätt kommunikationskanal baserat på mottagarens beteende • Hur ska du agera i laddade möten och svåra situationer? • Ta kontroll över det svåra samtalet – nycklarna som stärker dig

DAG 1

09:00-09:30 Registrering 09:30 Kursdagen inleds 11:30 Lunch 16:30 Kursdagen avslutas

!   Ny

DAG 2

09:00 Kursdagen inleds 11:30 Lunch 16:00 Kursen avslutas

Med reservation för ändringar.


8 , 4

B

Ny som chef Det framgångsrika ledarskapet

Pris och datum Boka tidigt-pris 8900:(9900:-) Boka senast två månader före utsatt kursdatum så får du 1000 kr rabatt! 18-19 april

”Detta var precis vad jag behövde!” Bitr enhetschef, Södermalms hemtjänst ”Kursen överträffade på alla sätt de förväntningar jag hade.” Teknikchef, Tjänstelogik ”Kanon! Verkligen rätt person på rätt plats.” Chef, Milko

(bokningskod: kur 73)

9-10 oktober (bokningskod: kur 79)

Med befordran följer många nya och spännande utmaningar! Du har allas ögon på dig och helt nya krav att leva upp till. Kursen Ny som chef ger dig riktning, verktyg och mål för hur du ska leda din verksamhet. Du får praktiska tips och kreativa idéer som du kan tillämpa direkt i ditt vardagliga ledarskap. Kursen kombinerar teori med praktiska övningar – allt för att ditt ledarskap ska bli framgångsrikt! Chefsrollen – så skapar du en bra grund för ditt ledarskap • Vad utmärker en bra chef? • Vägledning för hur du bör agera i olika situationer • Så skapar du trovärdighet och får förtroende som chef • Det synliga och osynliga chefsskapet Från medarbetare till chef • Att leda tidigare kollegor – från medarbetare eller expert till chef • Gamla och nya ansvarsområden – dina och medarbetarnas nya roller • Roller och ansvar – hur hanterar du egna, dina medarbetares och dina chefers förväntningar och krav? Gruppen – så styr du utveckling och processer • Vad styr utvecklingen för en grupp på arbetsplatsen och varför fungerar gruppen som den gör? • Arbetsgruppens olika faser (FIRO-modellen) • Hur ska den grupp som stagnerat komma vidare och hur ska den väl fungerande gruppen hitta nya utmaningar? Samspel, kommunikation och konflikt • Så får du dina medarbetare att växa och utvecklas • Hur bör du agera vid försämrat arbetsklimat och konflikter? • Besvärliga människor och besvärliga samtal • Vägledning för olika samtalssituationer • Mål och målstyrning med teamet i fokus

DAG 1

09:00-09:30 Registrering 09:30 Kursdagen inleds 11:30 Lunch 16:30 Kursdagen avslutas

Kursen har ett snittbetyg om

4,8 av 5,0 efter sammanställning av tidigare kurstillfällen.

DAG 2

09:00 Kursdagen inleds 11:30 Lunch 16:00 Kursen avslutas

Med reservation för ändringar.


!   Ê Konflikthantering och Su besvärliga beteenden B 4,8

Verktyg fÜr att hantera individ- och gruppkonikter �En av de bästa kurser jag har gütt� Verksamhetschef, Landstinget i JÜnkÜpings �Tack! En mycket konkret och bra kurs som jag kommer att ha användning av i mitt arbete. Mycket bra och kreativa ledare� Utbildningsledare, Norrtälje utbildningscentrum �Den bästa kurs jag nügonsin gütt� Driftavdelningen, Uddevalla hamn �Mycket bra och givande kurs som gett mig mycket. Jag kommer att rekommendera kursen till andra!� Teknik- och projektchef, Motala Train

Pris och datum Boka tidigt-pris 10900:(11900:-) Inkl. Exented DISC personanalys Boka senast tvĂĽ mĂĽnader fĂśre utsatt kursdatum sĂĽ fĂĽr du 1000 kr rabatt! 12-13 mars (bokningskod: kur 72) 28-29 augusti (bokningskod: kur 76) 5-6 december (bokningskod: kur 81)

Välkommen till en problemlÜsande kurs som inte bara ger dig verktyg fÜr ditt dagliga arbete – du für dessutom gÜra en Extended DISC personanalys som kartlägger ditt beteende fÜr att Üka din medvetenhet om hur just du beter dig, hur du püverkar andra och hur andra kan püverka dig.

Kursen har ett snittbetyg om

Konflikthantering • VarfÜr uppstür en konflikt? • Olika former av konflikter och reaktioner • FÜrsvarsmekanismer • Sü identifierar du de aktiva ingredienserna i en konflikt • Ditt eget sätt att hantera konflikter • Verktyg fÜr att hantera individ- och gruppkonflikter

4,8 av 5,0 efter sammanställning av tidigare kurstillfällen.

Besvärliga individer och beteenden • Vad är beteende och hur relaterar det till vüra attityder och värderingar? • Ditt eget naturliga och anpassade beteende • Hur püverkar ditt beteende andra och hur püverkar deras beteende dig? • Besvärliga beteenden kontra besvärliga personer – vad beror de pü och hur ska du hantera dem? • Agera rätt i laddade mÜten och svüra situationer Kommunikation och svüra samtal • Nycklar till lyckad kommunikation – sü kan du stärka kapaciteten fÜr tidig problemlÜsning • Hitta rätt kommunikationskanal baserat pü din mottagares beteende • Sü hanterar du olikheterna i gruppen och gÜr dem till tillgüng istället fÜr hinder • De olika rollerna i konflikthantering • Ditt eget beteende püverkar andra – välj rätt kommunikation!

Extended DISC – Personanalys Unikt fÜr denna konflikthanteringskurs är att alla deltagare genomfÜr en Extended DISC personanalys infÜr kursen. Det individuella resultatet delas ut och studeras under kursen. Extended DISC är ett verktyg fÜr att analysera beteenden med syfte att bidra till individens eller teamets utveckling. DISC-teorin har fütt sitt namn frün de fyra grundbeteendena Dominant, Influerande, Stabiliserande och KompetenssÜkande. DISC-baserade verktyg är idag ett av världens mest accepterade och använda fÜr beteendeanalys. DAG 1

09:00-09:30 Registrering 09:30 Kursdagen inleds 11:30 Lunch 16:30 Kursdagen avslutas

DAG 2

09:00 Kursdagen inleds 11:30 Lunch 16:00 Kursen avslutas Med reservation fÜr ändringar.


Bokningsuppgifter För information om lokaler, se vår hemsida www.conductive.se

Ledare men inte chef Boka tidigt-pris 8 500:- (9 500:-) Boka senast två månader före utsatt kursdatum så får du 1000 kr rabatt!

8-9 februari

Ledare men inte chef steg 2 Boka tidigt-pris 8 500:- (9 500:-) Boka senast två månader före utsatt kursdatum så får du 1000 kr rabatt!

(bokningskod: kur 70)

15-16 februari

28-29 maj

(bokningskod: kur 71)

(bokningskod: kur 75)

11-12 september

23-24 oktober

(bokningskod: kur 77)

(bokningskod: kur 80)

Ny som chef Boka tidigt-pris 8 900:- (9 900:-) Boka senast två månader före utsatt kursdatum så får du 1000 kr rabatt!

18-19 april (bokningskod: kur 73)

Konflikthantering och besvärliga beteenden Boka tidigt-pris 10 900:- (11 900:-) Inkl. Exented DISC personanalys Boka senast två månader före utsatt kursdatum så får du 1000 kr rabatt!

12-13 mars 9-10 oktober

(bokningskod: kur 72)

(bokningskod: kur 79)

28-29 augusti (bokningskod: kur 76)

5-6 december (bokningskod: kur 81)


Avsändare: Conductive AB Karlavägen 104 115 26 Stockholm

B

Ledarskapsutbildningar Ledarskap som ger resultat!

Sveriges bästa ledarskapsutbildningar? Behöver du gå en ledarskapsutbildning? Inte bara har vi ett mycket bra pris på våra kurser (jämför gärna), vi har dessutom kursledare som integrerar dina utmaningar i

Besök vår hemsida www.conductive.se för erbjudanden om hotell till förmånliga priser.

kursutformningen för att ge just dig en utbildning som gör skillnad för ditt fortsatta ledarskap. Välkommen till vad som troligtvis är Sveriges bästa ledarskapskurser. I alla fall om du frågar tidigare deltagare.

I alla våra ledarskapskurser ingår boken ”Samspel och samarbete”. Boken är författade av några av ledarskapsexperterna på Colegica och ger dig handfasta verktyg för din vardag.

I kurspriset ingår kaffe, lunch och dokumentation. Obs! Alla priser är exkl. moms. Ovanstående rabatter kan ej kombineras med andra erbjudanden. Förbehåll Vi reserverar oss för förändringar i programmet, prisändringar och möjlighet att ställa in planerat seminarium.

BOKNING Telefon Bokningslinje 08-670 84 80 Internet www.conductive.se Mail bokning@conductive.se Telefax 08-670 84 81

Vi på Conductive har mångårig erfarenhet av att arrangera konferenser och utbildningar. Med fokus på dig och din fortsatta kompetensutveckling jobbar vi för att skapa Sveriges bästa konferenser och utbildningar. Vill du veta mer om oss på Conductive och våra övriga arrangemang? Gå in på www.conductive.se eller maila oss på info@conductive.se. Vill du tala med oss personligen kan du ringa 08-670 84 80.

Avbokning och Överlåtelse Om du får förhinder och inte kan deltaga kan du alltid överlåta din plats till en kollega. Du kan också få pengarna tillbaka för redan betald deltagarplats förutsatt att din skriftliga avbokning är oss tillhanda senast 3 veckor före kursdatum. Fullständiga avbokningsregler se vår hemsida www.conductive.se

© Copyright AB Conductive. Detta material är författat och producerat av AB Conductive.Upp pphovsrätten till produkten ägs av AB Conductive i enlighet med Upphovsrättslagen 1960:729.

LedUtb2

PLATS Garnisonen konferens Karlavägen 100 Stockholm

Ledare men inte chef maj 2012  
Ledare men inte chef maj 2012  

Praktiskt ledarskap i vardagen Du är en nyckelspelare med en ledarroll men saknar en formell chefsbefattning. Kursen Ledare men inte chef...

Advertisement