Page 1

Inbjudan till kurs 6-7 mars 2013 Stockholm

Indirekt inköp Nya verktyg för att styra kostnader, effektivitet och compliance

DU FÅR LÄRA DIG:

• Category management för indirekt inköp • Identifiera rätt nyckeltal och mål • Hur du styr mot ökad compliance • Din nya roll och funktion

Effektivisera på rätt sätt och spara miljoner!


Indirekt inköp

Nya verktyg för att utveckla indirekt inköp Indirekt inköp är nästa stora område för företagen att utveckla – ligg steget före och driv på processen, ta kontroll över kostnaderna och lär dig styra, effektivisera och förändra med nyckeltal och category management. Välkommen till en kurs som ger dig nya verktyg för att fokusera rätt, sätta mål och hitta effektiviseringsvinsterna för indirekt inköp. Här finns miljoner att spara. Du får lära dig vad du ska prioritera och hur du går till väga för att göra inköp av indirekt material och tjänster till en lönsam del av verksamheten. Välkommen! Cecilia Blanckert Projektledare

Unik kurs med simulering av din verksamhet Kursen ger dig möjlighet att simulera din egen verksamhet. Med hjälp av dina egna siffror får du efter kursen en kvalitetssäkrad simulering med förslag på justeringar, och påföljande resultat för ökad lönsamhet.

VÅRA KURSLEDARE Sture Karlsson är en tung spelare i inköpsvärlden genom sina många år som inköpschef på TetraPak. Han har lett förbättringsarbete som har gett kostnadsbesparingar i miljonklassen genom att förbättra organisation, styrning och uppföljning. Idag brinner Sture vidare för dessa frågor genom den egna konsultfirman Cresensus. Sture Karlsson är dessutom en mycket uppskattad talare och utbildare som alltid tilldelas mycket fina omdömen pga av sitt fokus på verktyg och genomförande. Tord Oxelgren är system- och processpecialist på Bestin. Tord ansvarar där för affärsanalyser inom området business support och har utvecklat en modell för simulering av olika affärsscenarior grundat på olika beslutsparametrar. Tord är med vid simuleringsövningen samt sammanställer simuleringsrapporterna till deltagarna.


Indirekt inköp INDIREKT INKÖPS NYA ROLL OCH FUNKTION • Indirekt inköp – den oslipade diamanten • Organisation och mandat som bidrar till verksamhetens lönsamhet • Avdelning eller projekt? Mål: Stärk din roll och ställ rätt krav på din omgivning för att genomföra lönsamma förändringar CATEGORY MANAGEMENT FÖR INDIREKT INKÖP • Det är inte samma sak att köpa in pennor och revisorer – så hur hanterar du dina olika kategorier på bästa sätt? • Nya verktyg för hantering av avtalstrohet och avtalsprestanda • I reda pengar, vad kostar det att gå från 5000 till 100 leverantörer och hur mycket tjänar företaget på det? 5 %? 15 %? 25 %? Lär dig räkna på just din verksamhet! Mål: Lär dig utforma Category management för just indirekt inköp MÄT OCH STYR MED NYCKELTAL • • • •

Vilka nyckeltal och mål ska gälla för just din verksamhet? Prioritering och uppföljning av nyckeltal Nyckeltal för indirekt inköp som fungerar över hela företaget Hur kommunicerar du och synliggör nyckeltalen för att styra mot ”rätt” beteende i organisationen?

Mål: Ta kontroll över kostnaderna för indirekt inköp genom rätt användning av nyckeltalen CHANGE MANAGEMENT FÖR BÄTTRE COMPLIANCE • Förändringsledning – så styr du förändring av invanda men olönsamma inköpsbeteenden • Compliance: verktyg för att öka trohet mot process, avtal och leverantörer • Hur du tar fram en change management-plan och kopplar den till inköpsplanen Mål: Dina verktyg för varaktig förändring av process och beteende SIMULERING, PROBLEMLÖSNING OCH GRUPPÖVNINGAR • Arbeta i en kalkylmodell som hjälper dig gå från nuläge till drömläge genom att sätta rätt mål och mätetal • Kvalitetssäkrad simulering av din egen verksamhet • Handlingsplan för att leda förändring • Problemlösning i grupp utifrån case och scenarion Mål: Ta din nyvunna kunskap och sätt den på prov omedelbart. Vad funkar för din verksamhet och hur ska du använda din nya kunskap efter avslutad kurs? Simuleringen är baserad på dina egna siffor som du ska ta med dig till kursen rörande volym, personal, avtal, rabatter och avtalstrohet. Arbetet resulterar i en kvalitetssäkrad simulering som tilldelas dig en vecka efter kursen. Detaljerad information kommer inför kursstart.

ONSDAG 6 MARS 2013

TORSDAG 7 MARS 2013

09:00 Registrering 09:30 Kursen inleds 11:30 Lunch 16:30 Kursdagen avslutas

09:00 Kursdagen inleds 11:30 Lunch 16:30 Kursdagen avslutas Vi reserverar oss för eventuella ändringar.


Avsändare: Conductive AB Karlavägen 104 115 26 Stockholm

B Indirekt inköp Nya verktyg för att styra kostnader, effektivitet och compliance

Inbjudan till kurs 6-7 mars 2013 Stockholm KURSLEDARE

Tord Oxelgren är system- och processpecialist på Bestin. Tord ansvarar där för affärsanalyser inom området business support och har utvecklat en modell för simulering av olika affärsscenarior grundat på olika beslutsparametrar.

PLATS & PRIS

6-7 mars 2013 Garnisonen Konferens Karlavägen 100 Stockholm

Före 7 dec

Före 8 feb

Efter 8 feb

13 950 kr

14 950 kr

15 950 kr

ANMÄLAN Telefon Internet Mail Telefax Adress

Bokningslinje 08-670 84 80 www.conductive.se bokning@conductive.se 08-670 84 81 Karlavägen 104, 115 26 Stockholm Kurskod kur113

Besök vår hemsida www.conductive.se för erbjudanden om hotell till förmånliga priser.

I kurspriset ingår kaffe, lunch och dokumentation. Obs! Alla priser är exkl. moms. Ovanstående rabatter kan ej kombineras med andra erbjudanden. Förbehåll Vi reserverar oss för förändringar i programmet, prisändringar och möjlighet att ställa in planerat seminarium. Avbokning och överlåtelse Om du får förhinder och inte kan deltaga kan du alltid överlåta din plats till en kollega. Du kan också få pengarna tillbaka för redan betald deltagarplats förutsatt att din skriftliga avbokning är oss tillhanda senast 3 veckor före kursdatum. Fullständiga avbokningsregler se vår hemsida www.conductive.se

Vi på Conductive har mångårig erfarenhet av att arrangera konferenser och utbildningar. Med fokus på dig och din fortsatta kompetensutveckling jobbar vi för att skapa Sveriges bästa konferenser och utbildningar. Vill du veta mer om oss på Conductive och våra övriga arrangemang? Gå in på www.conductive.se eller maila oss på info@conductive.se. Vill du tala med oss personligen kan du ringa 08-670 84 80. © Copyright AB Conductive. Detta material är författat och producerat av AB C Condu d ctive.U i Upph hovsrätten ä till ill produkten ägs av AB Conductive i enlighet med Upphovsrättslagen 1960:729.

kur113

Sture Karlsson är en tung spelare i inköpsvärlden genom sina många år som inköpschef på TetraPak. Han har lett förbättringsarbete som har gett kostnadsbesparingar i miljonklassen genom att förbättra organisation, styrning och uppföljning. Idag brinner Sture vidare för dessa frågor genom den egna konsultfirman Cresensus.

Indirekt inköp  
Indirekt inköp  

Indirekt inköp

Advertisement