Page 1

CHANGE MANAGEMENT

inbjudan till konferens i Stockholm den 24-25 oktober 2012 KEY N OT E S P E A K E R S Coca Cola Enterprise AB Anna Månsson Field Sales Director

Change Management som maximerar affärsresultatet

Microsoft AB Heléne Lidström Corporate Communication Manager

C A SE IKEA Components AB Tiit Öhr Project and Change Management Specialist Volvo Parts Peter Wessberg Manager Ericsson AB Kalle Jonsson Manager Operational Excellence & Quality Supply TeliaSonera AB Regina Donato Lundgren VP, Head of Service Operations Mobility Arla Foods Sverige Mats Hedlund VP, Head of Business Unit Fresh Dairy Products

PÅ KONFERENSEN FÅR DU LÄRA DIG:

• Change Management i praktiken

Folksam Pia Carlsson Thörnqvist Kommunikationsdirektör

• Hur du förbereder din organisation för förändringar

Scania AB Johan Ljungdell Verksamhetsutvecklare

• Nya nycklar för framgångsrik förändringsledning

WO R KS H O P Lisa de Verdier Motivare AB FÖRÄNDRING

UTVECKLING

UPPFÖLJNING


CHANGE MANAGEMENT

Stockholm den 24-25 oktober 2012

Rätt processer för strategiskt förändringsarbete Ta chansen vid detta unika tillfälle att lära dig hur du med Change Management möter komplexa förändringar och på ett nytt sätt skapar en högpresterande organisation med engagerade kollegor! Lär dig av framgångsrika företagsledare och verksamheter som har lyckats skapa bestående förändringar och inspireras av förändringsstrategier som genererar resultat i praktiken.

Vill du ta rygg på de bästa inom Change Management? Konferensen syftar till att ge dig som arbetar med förändringsprocesser möjlighet att under två fullspäckade dagar sporras till att bli lika framgångsrik som dem i framkant inom området. Inget konsultsnack om hur lätt allt är, endast talare som har gjort det på riktigt och som vet vad som fungerar i praktiken! Boka nu, talarna ser fram emot att dela med sig av sina erfarenheter till dig! DU FÅR LÄRA DIG: • Varför Change Management är mer än en process, strategi eller modell • Verktyg och tekniker för daglig Change Management-styrning • Hur du med Change Management förbereder, leder och följer upp förändringsprocessen DU KOMMER BL.A. FÅ LYSSNA TILL: KEYNOTE SPEAKER Strategier som gör Coca Cola ledande inom Change Management Anna Månsson, Field Sales Director, Coca Cola Enterprise AB KEYNOTE SPEAKER Change Mangement som leder Microsoft in i ett företagskulturellt paradigmskifte Heléne Lidström, Corporate Communication Manager, Microsoft Change Management på IKEA – verktyg som ger störst effekt Tiit Öhr, Project and Change Management Specialist, IKEA Components AB Att stå still innebär i praktiken att gå bakåt! På konferensen diskuterar vi hur du med nya strategier skapar produktivitet, engagemang och långsiktig återbäring med hjälp av det senaste inom Change Management. Varmt välkommen på konferens!

Sff ssо Projektledare

CHANGE MANAGEMENT

bokning@conductive.se

08-670 84 80


CHANGE MANAGEMENT ONSDAG 24 OKTOBER 2012

09:00 Registrering med kaffe och smörgås

KEYNOTE SPEAKER

09:30 Projektledare Staffan Augustsson, Conductive, hälsar alla välkomna Nominerad till framtidens kvinnliga ledare 2012 09.35 Strategier som gör Coca Cola ledande inom Change Management • Dagliga processer med Change Management som gav 42 % ökad produktivitet • Varför flera strategier och metoder ger bättre effekt än några få stora • Vad du kan göra för att bli ett föredöme inom Change Management! Anna Månsson Field Sales Director Coca Cola Enterprise AB

10:30 Bensträckare med frukt 10:40 Från traditionsstyrd till ständigt redo att möta nya behov – hur gör du? • Kunddrivet förändringsarbete var rätt för oss. Vad är bäst för er? • Resultat: nöjdare och lojalare kunder + ökad kundinsikt. Men hur går vi vidare? • Tre vinnande steg i vår Change Management Pia Carlsson Thörnqvist Kommunikationsdirektör Folksam

11:30 Lunch 12:30 Change Management är framtiden för att skapa hårda och mjuka resultat • Kortsiktiga och långsiktiga strategier för att lyckas. Hur TeliaSonera gick från en landbaserad organisation till en internationell enhet • Ökad förändringsvilja och förbättrade nyckeltal – så kan du gå i våra fotspår! • TeliaSoneras nästa steg med Change Management inför framtiden Regina Donato Lundgren VP, Head of Service Operations Mobility TeliaSonera AB

13:20 Bensträckare 13:30 Change Management på IKEA – verktyg som ger störst effekt • Hur du bygger processer med Change Management inför framtiden • Processer för att förändra en organisations beteende – så gör du för att lyckas! • Synen på medarbetarna avgörande – verktyg för framgång i det dagliga ledarskapet Tiit Öhr Project and Change Management Specialist IKEA Components AB

14:20 Eftermiddagskaffe 14:40 Vi är ledande inom Lean, med Change Management blir vi ännu bättre! • De här processerna väljer vi för att vi vet att de ger bäst resultat! • Kortare inrapporteringstid, bättre analys och nöjdare kollegor blev vår effekt. Så hittar du den strategi som får ditt företag att nå sina mål! • Tips på hur du hittar rätt Change Mangement för din organisation! Johan Ljungdell Verksamhetsutvecklare Scania Oskarshamn

15:30 Bensträckare 15:40 Change Management på Volvo för att möta motstånd mot förändring • Så hanterar du motstånd som uppstår i just din förändringsprocess! • Vad du måste göra för att säkra flöde och produktion i tider av förändring! • Autonoma team var nyckeln på Volvo – vilka strategier kan fungera för er? Peter Wessberg Manager Volvo Parts

16:30 Konferensens första dag avslutas

CHANGE MANAGEMENT

bokning@conductive.se

08-670 84 80


TORSDAG 25 OKTOBER 2012

09:00 Hur du hittar rätt processer, rätt styrning och rätt mätning vid rätt tillfälle fÜr din organisation • Arlas modell av Change Management som säkrar processernas alla steg • Rätt fokus vid parallella fÜrändringsprocesser – sü gÜr du! • Konkreta tips pü hur du ska utvecklas som Change Manager! Mats Hedlund VP, Head of Business Unit Fresh Dairy Products Arla Foods Sverige AB

09:50 FÜrmiddagskaffe 10:10 Hur visualiserar du egentligen fÜrändringsprocesser? • Sü hjälper Change Management dig att mÜta olika organisationers fÜrmüga att fÜrstü fÜrändringsprocessen • Strategier fÜr att tydliggÜra fÜrändringens storlek, vilka som püverkas och fÜrväntad effekt fÜr inblandade parter • Tips pü hur du hittar visualiseringsstrategier som fungerar fÜr just er! Kalle Jonsson Manager Operational Excellence & Quality Supply Ericsson AB

KEYNOTE SPEAKER

11:00 Bensträckare 11.10 Change Mangement som leder Microsoft in i ett fÜretagskulturellt paradigmskifte • Sü für du fÜrstüelse fÜr att arbetet inte är en plats man gür till, utan nügot du gÜr • Bättre anpassning mellan människan, platsen och tekniken. VarfÜr Change Management är nyckeln till att nü detta mül! • 60% avvaktande, 20% positiva och 20% motstündare – sü hanterar du det som Change Manager! HelÊne LidstrÜm Corporate Communication Manager Microsoft AB

12:00 Konferensen avslutas. Deltagarna lämnar in sina utvärderingar 12:00 Lunch fÜr workshopens deltagare

t k Worp

13:00-16:30 Hitta rätt strategier fÜr Change Management pü just ditt fÜretag! Under ledning av Lisa De Verdier, Motivare AB Vi reserverar oss fÜr eventuella ändringar.

TID & PLATS

ANMĂ„LAN

Konferens 24-25 oktober 2012 Workshop 25 oktober 2012 Garnisonen Konferens Karlavägen 100, Stockholm

Telefon Bokningslinje 08-670 84 80 Internet www.conductive.se Mail bokning@conductive.se Telefax 08-670 84 81

PRIS

Konferens Workshop

FĂśre 29 juni 13 150 kr 3 800 kr

FĂśre 21 sept 14 150 kr 4 000 kr

Efter 21 sept 15 150 kr 4 200 kr

Konferenskod Con480X

I konferenspriset ingür kaffe, lunch och dokumentation. FÜr deltagare pü workshop/fÜrdjupning ingür även lunch dag tvü. Obs! Alla priser är exkl. moms. Angivna rabatter kan ej kombineras med andra erbjudanden. FÜrbehüll Vi reserverar oss fÜr fÜrändringar i programmet, prisändringar och mÜjlighet att ställa in planerad konferens. Avbokning och Üverlütelse Om du für fÜrhinder och inte kan deltaga kan du alltid Üverlüta din plats till en kollega. Du kan ocksü fü pengarna tillbaka fÜr redan betald deltagarplats fÜrutsatt att din skriftliga avbokning är oss tillhanda senast 3 veckor fÜre konferensdatum. FÜr fullständiga avbokningsregler se vür hemsida www.conductive.se

CHANGE MANAGEMENT

bokning@conductive.se

BesĂśk vĂĽr hemsida www.conductive.se fĂśr erbjudanden om hotell till fĂśrmĂĽnliga priser.

08-670 84 80


t k

CHANGE MANAGEMENT

TORSDAG 25 OKTOBER 2012 13:00-16:30

WORKSHOP

TORSDAG 25 OKTOBER 2012

Hitta rätt strategier fÜr Change Management pü just ditt fÜretag!

Vill du utveckla din fĂśrmĂĽga att driva igenom fĂśrändringsprocesser med resultat som syns i alla led? Vill du redan dagen efter konferensen inleda eller vidareutveckla ditt ledarskap utifrĂĽn Change Management? Boka dig dĂĽ pĂĽ workshopen där teori och praktiska moment blandas och ger inspiration till att utvecklas inom Change Management. Genom tydliga exempel och med handfast ledning frĂĽn Lisa De Verdier mĂśjliggĂśrs nya syn- och arbetssätt. Du fĂĽr praktiskt vara med och bryta ner Ăśvergripande frĂĽgeställningar till användbara verktyg som direkt kan fĂśras in i just din verksamhet. Du fĂĽr lära dig: • Vad som krävs av dig och din organisation fĂśr att lyckas med Change Management • Hur du fĂśrbereder din organisation fĂśr fĂśrändringar! • Strategier fĂśr att identiďŹ era eventuella trĂśsklar i just din organisation och utifrĂĽn det bygga en strategi fĂśr Change Management • LĂĽngsiktiga och kortsiktiga strategier fĂśr att visualisera uppsatta mĂĽl och Ăśnskvärda beteendefĂśrändringar • Hur du motiverar dina processägare • Tekniker att hantera olika former av motstĂĽnd – fĂśrändringsprocessens olika faser • Hitta rätt verktyg, vid rätt tillfälle i rätt process • Hur du med Change Management fĂśljer upp genomfĂśrd fĂśrändring

Sagt av tidigare deltagare:

�Lа  gÜr d ! "ü#r be%&'(!� �T*k fÜr mü+a ,-g .m /0kt 12 att  4d ll67 ll 8n ,9:;�

Betyg: 4,9 av 5,0!

WORKSHOPEN LEDS AV

Workshopen leds av Lisa de Verdier, Motivare. Lisa de Verdier har länge arbetat som expert inom ledarskap och fÜrändringsledning. Hon är en mycket populär och entusiasmerande kursledare inom Change Management. Lisa är civilingenjÜr och har en kandidatexamen i psykologi. Hon har specialiserat sig pü att binda samman hürda och mjuka värden och visa hur dessa tillsammans kan skapa effektivare organisationer. Lisa har stor erfarenhet av ledarskapsanfÜranden frün en rad olika branscher, büde privat och offentlig sektor.

CHANGE MANAGEMENT

bokning@conductive.se

08-670 84 80

vi d ti di ga re

ti ll fä ll e


Avsändare: Conductive AB Karlavägen 104 115 26 Stockholm

B

Felaktiga uppgifter? Vänligen returnera till avsändare.

CHANGE MANAGEMENT

inbjudan till konferens i Stockholm den 24-25 oktober 2012

KEY N OT E S P E A K E R

PÅ KONFERENSEN FÅR DU LÄRA DIG:

Coca Cola Enterprise AB Anna Månsson Field Sales Director

• Så tar du fram rätt strategier för Change Management för din organisation

Microsoft AB Heléne Lidström Corporate Communication Manager

• Vilka verktyg och metoder du bör använda och när

C AS E

• Långsiktiga och kortsiktiga strategier för att visualisera uppsatta mål och önskvärda beteendeförändringar

IKEA Components AB Tiit Öhr Project and Change Management Specialist Volvo Parts Peter Wessberg Manager Ericsson AB Kalle Jonsson Manager Operational Excellence & Quality Supply TeliaSonera AB Regina Donato Lundgren VP, Head of Service Operations Mobility Arla Foods Sverige Mats Hedlund VP, Head of Business Unit Fresh Dairy Products

WORKSHOP

Hitta rätt strategier för Change Management på just ditt företag! Under ledning av Lisa de Verdier, Motivare AB Lisa de Verdier har länge arbetat som expert inom ledarskap och förändringsledning. Hon är en mycket populär och entusiasmerande kursledare inom Change Management.

Folksam Pia Carlsson Thörnqvist Kommunikationsdirektör Scania AB Johan Ljungdell Verksamhetsutvecklare

WO R KS H O P

© Copyright AB Conductive. Detta material är författat och producerat av AB Conductive. Upphovsrätten till produkten ägs av AB Conductive i enlighet med Upphovsrättslagen 1960:729.

Vi på Conductive har mångårig erfarenhet av att arrangera konferenser och utbildningar. Med fokus på dig och din fortsatta kompetensutveckling jobbar vi för att skapa Sveriges bästa konferenser och utbildningar. Vill du veta mer om oss på Conductive och våra övriga arrangemang? Gå in på www.conductive.se eller maila oss på info@conductive.se. Vill du tala med oss personligen kan du ringa 08-670 84 80.

Con480X

Lisa de Verdier Motivare AB

Change management  

Change management

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you