Page 1

FULLBOKAT 2011!

Förskoleklassdagarna 2012 Inbjudan till konferens i Stockholm den 17-18 september 2012 TALARE

Skolverket Anna Löfström

Pedagogiska verktyg för en framgångsrik SV- & MA-undervisning

Snilleblixtarna Anna-Karin Cardell Eva-Britt Petersson Margareta Öhman Författare och Psykolog Linnéuniversitetet Andreas Ebbelind Örsundsbroskolan Catharina Tjernberg Lena Landelius Fältskolan i Skärholmen Birgitta Sang Finningeskolan Marianne Rutgersson Agneta Larsson

Lekfullt lärande för F-klassen!

Ugglums skola Ulrika Rimén Ann-Christine Lööf WORKSHOPS

Workshop A Ringsbergsskolan och Linnéuniversitetet Bitten Löfgren och Andreas Ebbelind Workshop B Snilleblixtarna i Sverige Anna-Karin Cardell och Eva-Britt Petersson

S K R I VA

LÄSA

RÄKNA


Presentation Kreativa pedagogiska verktyg för bättre undervisning i din förskoleklass Ta chansen att besöka årets upplaga av konferensen Förskoleklassdagarna! Förra årets konferens var fullbokad så se till att boka dig i tid för att ta del av årets spännande program. Konferensen ger dig ett helhetsgrepp om hur du kan förbättra undervisningen i din förskoleklass. Förskoleklassen är elevernas väg in i skolvärlden och bör därför locka till lärande genom lek och undervisning.

Nya spännande verktyg i din dagliga undervisning! På konferensen får du tips och idéer på hur exempelvis teknik, naturkunskap och musik kan användas för att eleverna ska utvecklas i matematik och svenska. Genom praktiskt inriktade föreläsningar får du möjlighet att lära dig hur du kan förenkla din undervisning och på ett kreativt och lustfyllt sätt förmedla din kunskap vidare. På konferensen får du lära dig: • Hur du upptäcker och handleder barn med läs- och skrivsvårigheter • Praktiska och lekfulla sätt för matematikutveckling i förskoleklassen • Inspirerande och kreativa arbetssätt för språkinlärning

Du kommer bl.a. att få lyssna till: Förskoleklassens plats i nya skollagen Anna Löfström, undervisningsråd, Skolverket Nya arbetssätt för matematikundervisningen i förskoleklassen – praktiska och estetiska verktyg Andreas Ebbelind, lärarutbildare och doktorand, Linnéuniversitetet Konkreta sätt att upptäcka och arbeta förebyggande med 6-åringar i riskzon för läs- och skrivsvårigheter Catharina Tjernberg, specialpedagog, Örsundsbroskolan, doktorand, Stockholms Universitet och Lena Landelius, lågstadielärare, Örsundsbroskolan

Varmt välkommen!

n né

Projektledare

FÖRSKOLEKLASSDAGARNA 2012

bokning@conductive.se

08-670 84 80


Program MÅNDAG 17 SEPTEMBER 2012

09:00 Registrering med kaffe och smörgås 09:30 Projektledare Ellen Agné, Conductive, hälsar välkommen 09:35 Förskoleklassens plats i nya skollagen • Förskoleklassens roll som länk från förskola till skola • Planering av förskoleklassen utifrån läroplanens första och andra del • Den nya samlade läroplanen – vad gäller för förskoleklassen? Anna Löfström Undervisningsråd Förskole- och grundskoleenheten Skolverket

10:35 Bensträckare med frukt 10:45 Skriv-läs med datorns hjälp i förskoleklassen • Häng med i elevernas tempo – snabbare inlärning med datorns hjälp • Lek och lär fram skrivandet med dator – ett sätt att fånga pojkarna? • Pedagogiska utmaningar med att byta ut pennan mot tangentbordet Marianne Rutgersson Agneta Larsson Specialpedagog Förskollärare i förskoleklass Finningeskolan Fogdö skola

11:30 Lunch 12:30 Barns olika lärstilar – vuxnas ansvar • Vilka barn passar snilleblixtarna? • Vision och mål – kreativ process för att få alla kollegor att jobba mot samma mål • Vad tillför energi och vad kostar energi? Anna-Karin Cardell Eva-Britt Petersson Verksamhetsansvarig Utbildare Snilleblixtarna i Sverige Snilleblixtarna i Sverige

13:30 Bensträckare 13:40 Learning study-studie i förskoleklass: ”varför blir det dag och natt?” • Hur gör man en Learning study-studie i förskoleklass samt vilket resultat kan man få? • En sak i taget, att koncentrera sin undervisning kring ett lärobjekt • Hur blir vi tydligare i vår undervisning, vad förstår barnen och vad tror vi att de förstår? Ulrika Rimén Ann-Christine Lööf Fritidspedagog Fritidspedagog Ugglums skola Ugglums skola

14:40 Eftermiddagskaffe 15:00 Konkreta sätt att upptäcka och arbeta förebyggande med 6-åringar i riskzon för läs- och skrivsvårigheter • Språkutvecklande arbetssätt där samtalande, läsande och skrivande interagerar • Inspirerande pedagogiska verktyg för språkutvecklingen • Från teori till praktik – konkreta arbetssätt Catharina Tjernberg Lena Landelius Specialpedagog, Örsundsbroskolan Lågstadielärare Doktorand i läs- och skrivutveckling, Örsundsbroskolan Stockholms Universitet

16:00 Nätverksmingel 17:00 Konferensens första dag avslutas

Besök vår hemsida www.conductive.se för erbjudanden om hotell till förmånliga priser.

FÖRSKOLEKLASSDAGARNA 2012

bokning@conductive.se

08-670 84 80


TISDAG 18 SEPTEMBER 2012

09:00 Leka = lära = sant • Vikten av lek fÜr kreativitet och lärande fÜr barns utveckling • Intresserade aktiva vuxnas roll i barnens lärande • Leken som meningsfull aktivitet – ge barnen intryck och upplevelser att leka utifrün! Margareta Öhman är fÜrfattare, leg. psykolog, familjeterapeut och barnkulturvetare. I Üver 30 ür har hon arbetat och forskat tillsammans med lärare kring barns lek, lärande och empatiutveckling.

10:00 FÜrmiddagskaffe 10:15 Utomhuspedagogik – matte, sprük och naturkunskap med naturen som hjälpmedel • Sprükets roll fÜr den matematiska inlärningen • Aktivera alla sinnen – lärande genom upplevelser och upptäckter • Frün abstrakt till konkret genom med leken som redskap Birgitta Sang Matte/NO-lärare, utomhuspedagog Fältskolan i Skärholmen

11:00 Bensträckare 11:05 Nya arbetssätt fÜr matematikundervisningen i fÜrskoleklassen – praktiska och estetiska verktyg • Laborativ matematik – vad, hur och varfÜr? • Hur kan matematik beskriva och ge fÜrstüelse fÜr barnens omvärld? • Enkla verktyg fÜr roligare undervisning Andreas Ebbelind Doktorand/lärarutbildare LinnÊuniversitetet

12:00 Konferensen avslutas. Deltagarna lämnar in sina utvärderingar 12:00 Lunch fÜr workshopens deltagare

t k Wor p

13:00-16:30 Workshop A: Musikmatte – En metod fÜr lustfyllt lärande

Workshop B: Bli en snilleblixtlärare – mer teknik i klassrummet!

Andreas Ebbelind och Bitten LĂśfgren

Anna-Karin Cardell och Eva-Britt Petersson Vi reserverar oss fÜr eventuella ändringar.

TID & PLATS

ANMĂ„LAN

Konferens 17-18 september 2012 Workshop 18 september 2012 Piperska Muren Scheelegatan 14, Stockholm PRIS

Konferens Workshop

FĂśre 1 juni 6 650 kr 2 950 kr

FĂśre 24 aug 6 950 kr 3 550 kr

Efter 24 aug 7 750 kr 3 650 kr

Telefon Bokningslinje 08-670 84 80 Internet www.conductive.se Mail bokning@conductive.se Telefax 08-670 84 81 Konferenskod Con464

I konferenspriset ingür kaffe, lunch och dokumentation. FÜr deltagare pü workshop/fÜrdjupning ingür även lunch dag tvü. Obs! Alla priser är exkl. moms. Angivna rabatter kan ej kombineras med andra erbjudanden. FÜrbehüll Vi reserverar oss fÜr fÜrändringar i programmet, prisändringar och mÜjlighet att ställa in planerad konferens. Avbokning och Üverlütelse Om du für fÜrhinder och inte kan deltaga kan du alltid Üverlüta din plats till en kollega. Du kan ocksü fü pengarna tillbaka fÜr redan betald deltagarplats fÜrutsatt att din skriftliga avbokning är oss tillhanda senast 3 veckor fÜre konferensdatum. FÜr fullständiga avboknings avbokningsregler regler se vür hemsida www.conductive.se

FĂ–RSKOLEKLASSDAGARNA 2012

bokning@conductive.se

08-670 84 80


Workshop

t k Förra årets succéworkshop är tillbaka!

TISDAG 18 SEPTEMBER 2012 13:00-16:30

Workshop A

Workshop B

Musikmatte En metod för lustfyllt lärande

Bli en snilleblixtlärare – mer teknik i klassrummet!

I år har alla som missade förra årets fullbokade

Under den här workshopen får du en lärorik

workshop möjlighet att boka sig igen! Här får du lära

eftermiddag med konceptet Snilleblixtarna samtidigt

dig hur du kan utveckla matteundervisningen och öka

som du blir Diplomerad Snilleblixtlärare. Som

barnens inlärningsförmåga. Du får möjlighet att arbeta

pedagog får du idéer och inspiration till hur du

praktiskt med de toner och metoder som lärs ut och

praktiskt kan arbeta med teknik och uppfinningar med

inspireras av hur roligt det kan vara för både dig och

dina elever i förskoleklassen.

din klass med matematik.

Lär dig hur du stimulerar barnens medfödda

Workshopen blandar teori med praktiska erfarenheter

nyfikenhet, initiativförmåga, kreativitet och självtillit.

och ger dig konstruktiva arbetssätt och lösningar

Nyfikenhet kopplad till lusten att lära blir också ett

som du kan ta med hem och använda i din vardag.

resultat av arbetet med Snilleblixtarna på samma gång

Kunskapen upplevs med hela kroppen, vilket gör att

som man uppnår en mängd mål i LGR11 i flera ämnen.

den blir mycket lättare att minnas. Sagt om workshopen 2011:

BETYG 5,0 4,9 av

Snilleblixtarna är ett koncept som i första hand

”Roligt, inspirerande och helt fantastisk. Mycket bra och relevant innehåll.” ”Kul med något helt nytt. Väldigt genomtänkt material.” ”Helt suveränt. Vilka verktyg vi fick. Älskar musik och vad vi får ut av det här, vad våra elever kommer kunna”

vänder sig till lärare med barn i årskurserna F-5.

Du får lära dig:

Du får lära dig:

• Hur du arbetar med matte och musik samtidigt för att ge barnen tillfälle att lära med fler sinnen

• Använda ett material som löser problemet att koppla undervisningen i f-klassen till LGR11

• Arbeta praktiskt med de toner och metoder som lärs ut

• En arbetsmodell som stimulerar elevernas kreativitet inom teknik och entreprenöriellt lärande

• Hur du hittar nya undervisningssätt för matte genom musik • Hur utvecklas barns begrepp? • Att utrycka samma sak på flera olika sätt

Snilleblixtarna syftar till att väcka barns intresse för teknik, naturvetenskap, uppfinningar och entreprenörskap.

• Väcka barnens nyfikenhet genom Snilleblixtarnas metod • Förbättra barnens problemlösningsförmåga • Hur teknik hjälper barnen i andra ämnen • Redskap som är roliga och givande både för elev och lärare

Workshopen leds av de mycket populära och uppskattade föreläsarna Bitten Löfgren och Andreas Ebbelind.

Workshopen leds av Anna-Karin Cardell och

Bitten och Andreas har gemensamt utvecklat

Eva-Britt Petersson

arbetsmetoden Musikmatte och tillsammans

Anna-Karin är verksamhetsansvarig och Eva-Britt

författat boken Mattemusik.

är utbildare för Snilleblixtarna i Sverige.

FÖRSKOLEKLASSDAGARNA 2012

bokning@conductive.se

08-670 84 80


Avsändare: Conductive AB Karlavägen 104 115 26 Stockholm

B

Felaktiga uppgifter? Vänligen returnera till avsändare.

Förskoleklassdagarna 2012 Inbjudan till konferens i Stockholm den 17-18 september 2012 TALARE Skolverket Anna Löfström Snilleblixtarna Anna-Karin Cardell Eva-Britt Petersson

PÅ KONFERENSEN FÅR DU LÄRA DIG:

• Konkreta pedagogiska verktyg för att handleda 6-åringar • Arbetssätt och metoder för inlärning av matte och språk • Hur du kreativt kan arbeta med utomhusundervisning

Margareta Öhman Författare och Psykolog Linnéuniversitetet Andreas Ebbelind

WORKSHOP A

Musikmatte – en metod för lustfyllt lärande

Örsundsbroskolan Catharina Tjernberg Lena Landelius

Finningeskolan Marianne Rutgersson Agneta Larsson Ugglums skola Ulrika Rimén Ann-Christine Lööf WORKSHOPS Workshop A Ringsbergsskolan och Linnéuniversitetet Bitten Löfgren och Andreas Ebbelind Workshop B Snilleblixtarna i Sverige Anna-Karin Cardell och Eva-Britt Petersson © Copyright AB Conductive. Detta material är författat och producerat av AB Conductive. Upphovsrätten till produkten ägs av AB Conductive i enlighet med Upphovsrättslagen 1960:729.

Få praktiska verktyg för en förenklad, kreativ och inspirerande matematikundervisning. Bokar du dig på den här workshopen får du den populär boken Mattemusik inkl. CD-skiva!

Diplom 2012

WORKSHOP B

TIDENS LÄROMEDEL FRAM

Stockholm 21

mars 2012

Utbildning

Bli en snilleblixtlärare – mer teknik i klassrummet!

Förnamn Ek kolan

Rektor, Ringsbergs

Kursledare

Elin Storm Projektledare Conductive

Fjelkner Ordförande Metta rande Förbundsordfö Lärarnas Riksförbund

W W W. C O N

DUCTIVE.SE

Lär dig hur du kan stimulera 6-åringarnas intresse för teknik, uppfinningar och entreprenörskap! Bokar du dig på den här workshopen blir du Diplomerad snilleblixtlärare och kan vidareutbilda dig genom Snilleblixtarna i Sverige! Con464

Fältskolan i Skärholmen Birgitta Sang

Vi på Conductive har mångårig erfarenhet av att arrangera konferenser och utbildningar. Med fokus på dig och din fortsatta kompetensutveckling jobbar vi för att skapa Sveriges bästa konferenser och utbildningar. Vill du veta mer om oss på Conductive och våra övriga arrangemang? Gå in på www.conductive.se eller maila oss på info@conductive.se. Vill du tala med oss personligen kan du ringa 08-670 84 80.

Förskoleklassdagarna 2012  

Förskoleklassdagarna 2012