Page 4

TISDAG 28 AUGUSTI 2012

09:00 Nutrition hos äldre och multisjuka • Geriatrisk nutrition och multipla sjukdomstillstünd • RiskfÜrskrivning i samband med nutrition • Naturlig viktminskning eller undernäring – när bÜr man sätta in ütgärder? • Behovet av kompetens och kontinuitet i behandlingen av undernärda patienter Gunnar Aker Professor, Geriatrik, Örebro Universitet Docent, Geriatrik, Karolinska Institutet Med. Dr., Üverläkare 10:45 Bensträckare 11:00 Aktiv behandling av hjärt- och kärlsjukdom hos äldre – en svür balansgüng • Hur kan vi optimera diagnostik och behandling av hjärt- och kärlsjukdomar hos äldre? • Behandling i enlighet med gällande riktlinjer • När bÜr man remittera till specialist? • Läkemedelsbiverkningar och anpassning av läkemedelsdoser Bodil Lernfelt Docent och Üverläkare Medicin, Geriatrik och Akutenhet SU Östra Sjukhuset, GÜteborg 12:30 Konferensen avslutas. Deltagarna lämnar in sina utvärderingar 12:30 Lunch fÜr fÜrdjupningens deltagare

t k  FĂśr

13:30-16:30 Polyfarmaci hos äldre och multisjuka

Under ledning av Johan Fastbom, professor i Geriatrisk Farmakologi vid Aging Research Center, Karolinska Institutet

Vi reserverar oss fÜr eventuella ändringar.

TID & PLATS

ANMĂ„LAN

Konferens 27-28 augusti 2012 FÜrdjupning 28 augusti 2012 Garnisonen konferens Karlavägen 100, Stockholm PRIS

Konferens FĂśrdjupning

FĂśre 11 maj 6 550 kr 2 950 kr

FĂśre 29 juni 6 950 kr 3 550 kr

Efter 29 juni 7 650 kr 3 650 kr

Telefon Bokningslinje 08-670 84 80 Internet www.conductive.se Mail bokning@conductive.se Telefax 08-670 84 81 Konferenskod Con459

I konferenspriset ingür kaffe, lunch och dokumentation. FÜr deltagare pü workshop/fÜrdjupning ingür även lunch dag tvü. Obs! Alla priser är exkl. moms. Angivna rabatter kan ej kombineras med andra erbjudanden. FÜrbehüll Vi reserverar oss fÜr fÜrändringar i programmet, prisändringar och mÜjlighet att ställa in planerad konferens. Avbokning och Üverlütelse Om du für fÜrhinder och inte kan deltaga kan du alltid Üverlüta din plats till en kollega. Du kan ocksü fü pengarna tillbaka fÜr redan betald deltagarplats fÜrutsatt att din skriftliga a bokning är oss tillhanda senast 3 veckor avbokning eckor fÜre konferensdatum. FÜr fullständiga aavbokningsregler bokningsregler se vür ür hemsida www.conductive.se .conducti e.se

PRIMÄRVÅDSSYMPOSIUM – MULTISJUKA ÄLDRE

bokning@conductive.se

08-670 84 80

Primärvårdssymposium - Multisjuka äldre  

Bli bättre på att bemöta och behandla multisjuka äldre De multisjuka äldre står för många läkarbesök och deras omvårdnadsbehov ställer hög...

Primärvårdssymposium - Multisjuka äldre  

Bli bättre på att bemöta och behandla multisjuka äldre De multisjuka äldre står för många läkarbesök och deras omvårdnadsbehov ställer hög...

Advertisement