Page 1

eriges främsta Lyssna till några av Sv k experter inom geriatri

Primärvårdssymposium

Multisjuka äldre Inbjudan till konferens i Stockholm den 27-28 augusti 2012 VÅRA UTBILDARE

Umeå Universitet Yngve Gustafson Professor i Geriatrik, överläkare Örebro Universitet Gunnar Akner Professor i Geriatrik, överläkare

Säker diagnostisering och adekvata insatser

Aging Research Center Karolinska Institutet Christel Cornelius Leg. läkare, Med. Dr., Geriatrik

• Polyfarmaci • Demens • Hjärt- och kärlsjukdom

Sahlgrenska Universitetssjukhuset Östra Sjukhuset Bodil Lernfelt Docent och överläkare Psykiatri Södra Stockholm Karin Sparring Björkstén Överläkare, Med. Dr., studierektor

Stärk din geriatriska kompetens

FÖRDJUPNING

Aging Research Center Karolinska Institutet Johan Fastbom Professor i Geriatrisk Farmakologi

DIAGNOSTIK

UTREDNING

BEHANDLING


Presentation Bli bättre på att bemöta och behandla multisjuka äldre I ditt arbete som läkare inom primärvården möter du allt fler multisjuka äldre som ställer höga krav på din geriatriska kompetens. Det handlar om att hitta individuella lösningar som väver samman olika behandlingsformer på ett för patienten optimalt sätt. Vad behöver du veta för att möta och behandla denna komplexa patientgrupp på bästa sätt? På denna konferens får du chansen att uppdatera och utveckla dina kunskaper inom geriatrisk primärvård. Du får fördjupa dig i hur vanliga sjukdomstillstånd, och kombinationer av sjukdomstillstånd, framträder hos äldre samt hur dessa kan behandlas med patientens livskvalitet i fokus.

Kvalitativ och relevant kompetensutveckling för dig inom primärvården Under två intensiva dagar får du möjlighet att utveckla din geriatriska kompetens. Du får lyssna till erfarna specialister och ta del av lärorika falldiskussioner. På konferensen får du lyssna till det senaste inom: • Diagnostik och utredningar av multisjuka äldre inom primärvården • Aktiv behandling av hjärt- och kärlsjukdomar • Geriatrisk nutrition • Psykisk sjukdom hos multisjuka äldre • Demens inom primärvården Du kommer bl.a. att få lyssna till: Nutrition hos äldre och multisjuka Gunnar Akner, professor i Geriatrik, Örebro Universitet, docent i Geriatri, Karolinska Institutet, överläkare med specialistkompetens inom internmedicin, geriatrik och klinisk nutrition Polyfarmaci hos äldre och multisjuka Johan Fastbom, läkare och professor i Geriatrisk Farmakologi, Aging Research Center, Karolinska Institutet Aktiv behandling av hjärt- och kärlsjukdom hos äldre – en svår balansgång Bodil Lernfelt, docent och överläkare, Medicin, Geriatrik och Akutenhet, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Östra Sjukhuset, Göteborg Varmt välkommen på konferens!

s be Projektledare

PRIMÄRVÅDSSYMPOSIUM – MULTISJUKA ÄLDRE

bokning@conductive.se

08-670 84 80


Program MÅNDAG 27 AUGUSTI 2012

09:00 Registrering med kaffe och smörgås 09:30 Projektledare Andreas Holmberg, Conductive, hälsar välkommen 09:35 Den åldrade patienten och multisjuklighet – utredning och behandling i öppen vård • Det normala friska åldrandet förändrar kroppens alla funktioner • Utredning av den åldrade och multisjuka patienten • Förändrade symtom och ändrade förutsättningar för läkemedelsbehandling av gamla människor • Hög kompetens och förändrat arbetssätt – ett kostnadseffektivt sätt att möta ålderstsunamin Yngve Gustafson Professor, Inst. för Samhällsmedicin och Rehabilitering Geriatrik, Umeå Universitet Överläkare, Geriatriskt Centrum Norrlands Universitetssjukhus 11:30 Lunch 12:30 Demens inom primärvården – allmänläkarens insatser och behandlingsalternativ • Tidiga tecken på demens – skillnader mellan normalt åldrande och demenssjukdom • Effektiv utredningsmetodik vid misstänkt demenssjukdom • Behandling och åtgärder inom primärvården vid tidig demens • Strategier för behandling av avancerad demens – ett palliativt förhållningssätt • Läkemedel och demenssjukdom – individuellt anpassade behandlingsalternativ Christel Cornelius Leg. läkare, Med. Dr., Geriatrik Aging Research Center, Karolinska Institutet 14:30 Eftermiddagskaffe 15:00 Psykiatriska tillstånd och symtom hos multisjuka äldre • Hur psykiska och somatiska sjukdomar interagerar hos äldre • Individuella behandlingsstrategier för psykisk sjukdom hos multisjuka äldre • Aktuellt läge gällande utredning och vårdprogram för: - depressioner - psykoser - ångesttillstånd - förvirringstillstånd Karin Sparring Björkstén Överläkare, Med. Dr., studierektor Psykiatri Södra Stockholm 17:00 Konferensens första dag avslutas

Besök vår hemsida www.conductive.se för erbjudanden om hotell till förmånliga priser.

PRIMÄRVÅDSSYMPOSIUM – MULTISJUKA ÄLDRE

bokning@conductive.se

08-670 84 80


TISDAG 28 AUGUSTI 2012

09:00 Nutrition hos äldre och multisjuka • Geriatrisk nutrition och multipla sjukdomstillstünd • RiskfÜrskrivning i samband med nutrition • Naturlig viktminskning eller undernäring – när bÜr man sätta in ütgärder? • Behovet av kompetens och kontinuitet i behandlingen av undernärda patienter Gunnar Aker Professor, Geriatrik, Örebro Universitet Docent, Geriatrik, Karolinska Institutet Med. Dr., Üverläkare 10:45 Bensträckare 11:00 Aktiv behandling av hjärt- och kärlsjukdom hos äldre – en svür balansgüng • Hur kan vi optimera diagnostik och behandling av hjärt- och kärlsjukdomar hos äldre? • Behandling i enlighet med gällande riktlinjer • När bÜr man remittera till specialist? • Läkemedelsbiverkningar och anpassning av läkemedelsdoser Bodil Lernfelt Docent och Üverläkare Medicin, Geriatrik och Akutenhet SU Östra Sjukhuset, GÜteborg 12:30 Konferensen avslutas. Deltagarna lämnar in sina utvärderingar 12:30 Lunch fÜr fÜrdjupningens deltagare

t k  FĂśr

13:30-16:30 Polyfarmaci hos äldre och multisjuka

Under ledning av Johan Fastbom, professor i Geriatrisk Farmakologi vid Aging Research Center, Karolinska Institutet

Vi reserverar oss fÜr eventuella ändringar.

TID & PLATS

ANMĂ„LAN

Konferens 27-28 augusti 2012 FÜrdjupning 28 augusti 2012 Garnisonen konferens Karlavägen 100, Stockholm PRIS

Konferens FĂśrdjupning

FĂśre 11 maj 6 550 kr 2 950 kr

FĂśre 29 juni 6 950 kr 3 550 kr

Efter 29 juni 7 650 kr 3 650 kr

Telefon Bokningslinje 08-670 84 80 Internet www.conductive.se Mail bokning@conductive.se Telefax 08-670 84 81 Konferenskod Con459

I konferenspriset ingür kaffe, lunch och dokumentation. FÜr deltagare pü workshop/fÜrdjupning ingür även lunch dag tvü. Obs! Alla priser är exkl. moms. Angivna rabatter kan ej kombineras med andra erbjudanden. FÜrbehüll Vi reserverar oss fÜr fÜrändringar i programmet, prisändringar och mÜjlighet att ställa in planerad konferens. Avbokning och Üverlütelse Om du für fÜrhinder och inte kan deltaga kan du alltid Üverlüta din plats till en kollega. Du kan ocksü fü pengarna tillbaka fÜr redan betald deltagarplats fÜrutsatt att din skriftliga a bokning är oss tillhanda senast 3 veckor avbokning eckor fÜre konferensdatum. FÜr fullständiga aavbokningsregler bokningsregler se vür ür hemsida www.conductive.se .conducti e.se

PRIMÄRVÅDSSYMPOSIUM – MULTISJUKA ÄLDRE

bokning@conductive.se

08-670 84 80


t k 

FĂśrdjupning

TISDAG 28 AUGUSTI 2012 13:30-16:30

Polyfarmaci hos äldre och multisjuka Under fÜrdjupningspasset für du som deltagare utveckla dina kunskaper inom det komplexa omrüdet som innefattar läkemedel hos äldre och multisjuka. Du für ta del av de kunskaper och erfarenheter du behÜver fÜr att fÜrbättra din läkemedelsfÜrskrivning och dina rutiner fÜr läkemedelsgenomgüngar. Vad är viktigt att veta fÜr att kunna bemÜta och behandla dina patienter pü bästa sätt? FÜrdjupningen är interaktiv och varvar teori i form av fÜreläsningar med integrerade falldiskussioner.

FÜrdjupningen innefattar fÜljande omrüden: • VarfÜr är äldre mer känsliga fÜr läkemedel? • Polyfarmaci, en riskfaktor • Läkemedelsinteraktioner • Biverkningar och läkemedelsrelaterad sjuklighet • StÜd och metoder fÜr bättre läkemedelsanvändning • Utsättning av läkemedel • Praktiska fÜrbättringsmÜjligheter inom primärvürden

DärfÜr bÜr du gü fÜrdjupningen FÜrdjupningen är skräddarsydd fÜr dig som är läkare inom primärvürden och tar upp den problematik som du mÜter i ditt dagliga arbete. Du für ta del av praktiska metoder fÜr bättre läkemedelsanvändning och de senaste rÜnen inom polyfarmaci hos äldre och multisjuka.

Johan Fastbom är professor i geriatrisk farmakologi vid Aging Research Center (ARC), Karolinska Institutet. Johan är expert pü äldres läkemedelsanvändning och en mycket uppskattad fÜreläsare och utbildare. Hans kunskap och erfarenhet kommer att ge dig en intressant och lärorik eftermiddag.

PRIMÄRVÅDSSYMPOSIUM – MULTISJUKA ÄLDRE

bokning@conductive.se

08-670 84 80

Foto: Lasse Skog

Workshopen leds av Johan Fastbom


Avsändare: Conductive AB Karlavägen 104 115 26 Stockholm

B

Felaktiga uppgifter? Vänligen returnera till avsändare.

Primärvårdssymposium

Multisjuka äldre Inbjudan till konferens i Stockholm den 27-28 augusti 2012 VÅRA UTBILDARE

Umeå Universitet Yngve Gustafson Örebro Universitet Gunnar Akner Aging Research Center Karolinska Institutet Christel Cornelius Sahlgrenska Universitetssjukhuset Östra Sjukhuset Bodil Lernfelt Psykiatri Södra Stockholm Karin Sparring Björkstén FÖRDJUPNING

Aging Research Center Karolinska Institutet Johan Fastbom

PÅ KONFERENSEN FÅR DU LÄRA DIG:

• Utredning och behandling av multisjuka äldre i öppen vård • Geriatrisk nutrition hos äldre • Demens – allmänläkarens behandlingsalternativ • Psykisksjukdom hos multisjuka äldre

FÖRDJUPNING

Polyfarmaci hos äldre och multisjuka Föreläsningar och interaktiva falldiskussioner Fördjupningen är skräddarsydd för dig som är läkare inom primärvården och tar upp den problematik som du möter i ditt dagliga arbete. Du får ta del av praktiska metoder för bättre läkemedelsanvändning och de senaste rönen inom polyfarmaci hos äldre och multisjuka.

Con459

Under ledning av Johan Fastbom, Karolinska Institutet

© Copyright AB Conductive. Detta material är författat och producerat av AB Conductive. Upphovsrätten till produkten ägs av AB Conductive i enlighet med Upphovsrättslagen 1960:729.

Vi på Conductive har mångårig erfarenhet av att arrangera konferenser och utbildningar. Med fokus på dig och din fortsatta kompetensutveckling jobbar vi för att skapa Sveriges bästa konferenser och utbildningar. Vill du veta mer om oss på Conductive och våra övriga arrangemang? Gå in på www.conductive.se eller maila oss på info@conductive.se. Vill du tala med oss personligen kan du ringa 08-670 84 80.

Primärvårdssymposium - Multisjuka äldre  

Bli bättre på att bemöta och behandla multisjuka äldre De multisjuka äldre står för många läkarbesök och deras omvårdnadsbehov ställer hög...

Primärvårdssymposium - Multisjuka äldre  

Bli bättre på att bemöta och behandla multisjuka äldre De multisjuka äldre står för många läkarbesök och deras omvårdnadsbehov ställer hög...

Advertisement