Page 1

Spännande ase! c A L L E N IO T A N R inTE

Trafikplanering 2012 – fokus cykel Inbjudan till konferens i Stockholm den 29-30 augusti 2012 TALARE

MODERATOR Christian Juul F.d. ordförande Cykelfrämjandet

Långsiktig och effektiv planering för framtidens cykelstad

KEYNOTE Houten Holland Herbert Tiemens EXPERTER

Trafikverket Åke Ståhlspets Sweco Infrastructure AB Roger Johansson PRAKTIKFALL FRÅN

Köpenhamns kommun Niels Tørsløv Region Skåne Patrick Leijon

Ökad framkomlighet i din stad

Huddinge Kommun Jessica Elmgren Malmö stad Fredrika Swedenborg Lukas Lindgren WORKSHOP

Sweco Infrastructure AB Roger Johansson

C Y K E L M OTO RV Ä G

TRAFIKLÖSNINGAR

S Ä K R A S K O LV Ä G A R


Presentation Trafikplanering 2012 – fokus cykel En av vår tids stora utmaningar inom trafikplaneringen handlar om hur alla olika trafikslag ska kunna samsas tryggt och säkert på en begränsad yta. Trots att många önskar öka cyklismen glöms cyklisterna lätt bort eller så prioriteras bilen på bekostnad av cykeln. Det finns emellertid många brister i trafiken för cyklisterna och det är inte alltid självklart hur de ska prioriteras. Men vad krävs för att Sverige ska bli en riktig cykelnation?

Lär er skapa säkra och attraktiva cykelvägar och öka cyklandet i din kommun! Två av de främsta cykelnationerna, Holland och Danmark, kommer under konferensens gång lära ut sina strategier och handlingsplaner från sitt mångåriga arbete med att öka cyklismen. Under denna konferens får du dessutom lyssna till några av Sveriges främsta experter och de kommuner som har kommit längst! På konferensen får du lära dig: • Samverkan i cykelfrågor mellan olika kommuner och regioner • Hur ni skapar säkra skolvägar • Hur ni får fler att cykla i din kommun

Du kommer bl.a. att få lyssna till: Köpenhamn – världens bästa cykelstad! Hur har de prioriterat? Niels Tørsløv, Chef för Trafik, Teknik- och Miljöförvaltningen, Köpenhamns kommun Öresundsregionen – ett cykelparadis? Patrick Leijon, Projektledare – Öresund som cykelregion, Region Skåne Houten – how to plan a city with the cyclist in mind Herbert Tiemens, Trafikchef, Houten Holland

Varmt välkommen!

 Lå Projektledare

TRAFIKPLANERING 2012 – FOKUS CYKEL

bokning@conductive.se

08-670 84 80


Program ONSDAG 29 AUGUSTI 2012

09:00 Registrering med kaffe och smörgås 09:30 Projektledare Anna Limmergård, Conductive, och Christian Juul, f.d. ordförande för Cykelfrämjandet, hälsar välkommen 09:35 Cykelns framtid i Sverige – inledningsanförande av Christian Juul • Vilka är de största problemen för att få fler att cykla idag? • Vad bör kommunerna göra? • Vad är cykelns framtid i Sverige? Christian Juul F.d. ordförande Cykelfrämjandet

10:00 Trafikverkets strategi för ökad och säker cykling • Så här vill Trafikverket jobba för ökad cykling • Cykling – en viktig del i fyrstegsprincipen • Konkreta tips hur en kommun kan öka cyklandet • Vad är cykelns roll i samhällsplaneringen? Åke Ståhlspets Transportutvecklare Trafikverket

10:45 Bensträckare med frukt 11:00 Projektet ”Säkra skolvägar” – så arbetar Huddinge för en tryggare, säkrare och effektivare skolväg! • Säkrare passager och effektivare genomfartstrafik – två klassiska nycklar, Huddinge fann den tredje! • Från pilotprojekt till ordinarie verksamhet • Så ser Huddinge på framtiden gällande den säkra skolvägen Jessica Elmgren Projektledare för ”Säkra skolvägar” Huddinge Kommun

12:00 Lunch Best practise 13:00 Köpenhamn – världens bästa cykelstad! Hur har de prioriterat? • Köpenhamns cykelstrategi – hur ser den ut? • Hur har vi lyckats implementera den? Framgångsfaktorer och fallgropar • Hur har vi fått 68 % att cykla minst en gång om dagen? • Nivåskillnader – för en effektiv separation mellan cykel- och gångbanor • Särskilda cykelstråk, på bekostnad av smalare körfält för bilister? Niels Tørsløv Chef för Trafik, Teknik- och Miljöförvaltningen Köpenhamns kommun

14:00 Eftermiddagskaffe 14:20 Öresundsregionen – ett cykelparadis? • 9 delaktiviteter för en attraktiv cykelregion • Hur höjer vi cykelns status och förbättrar kopplingen till kollektivtrafiken? • Samverkan mellan kommuner och regioner – hur har vi lyckats? • Hur skapar vi världens bästa cykelparkering? Patrick Leijon Projektledare – Öresund som cykelregion Region Skåne

15:20 Bensträckare Årets cykelstad 2011 15:30 Malmö – från Sveriges farligaste cykelstad till Sveriges cykelstad 2011 • Cykeltrafik – så blir det en självklar del av trafikplaneringen • Varför är kommunikation viktig för att öka cyklingen och få fler att välja cykel framför bilen? Och hur gör du? • Exempel från ”Cykla fint”-kampanjen och andra attitydpåverkande kampanjer • Framgångsrik integrering av cykeltrafiken i stads- och trafikplaneringen – så har Malmö lyckats • Cykelmotorväg – den första i sitt slag i Sverige Fredrika Swedenborg Lukas Lindgren Projektledare Trafikplanerare Malmö stad Malmö stad

16:30 Konferensens första dag avslutas TRAFIKPLANERING 2012 – FOKUS CYKEL

bokning@conductive.se

08-670 84 80


TORSDAG 30 AUGUSTI 2012

09:00 Moderator Christian Juul inleder dagen Keynote speaker 09:10 Houten – how to plan a city with the cyclist in mind • What improvements to the urban design have we made? • Communication policies to attract people even more to bicycles • Cycle super highways – connecting Houten to other towns in the region Herbert Tiemens TraďŹ kchef Houten Holland

10:10 FĂśrmiddagskaffe Inbjuden efter ĂśnskemĂĽl efter fĂśrra ĂĽrets succĂŠ 10:40 Maximera stadens yta genom ytsnĂĽla traďŹ klĂśsningar • Konkurrensen om stadens ytor är stora – sĂĽ prioriterar ni mellan medborgarnas olika intressen • SĂĽ utformas och avvägs traďŹ klĂśsningar genom noga regelverk, erfarenhet och gott omdĂśme • En jämfĂśrelse mellan länders regelverk – vad kan vi lära oss och varfĂśr skiljer utfallet sig frĂĽn andra länder? Roger Johansson TraďŹ kutredare Sweco Infrastructure AB

11:40 Christian Juul sammanfattar konferensen. Deltagarna lämnar in sina utvärderingar. 11:50 Lunch fÜr workshopens deltagare

 t k  Worp

12:50-16:00 Integrerad traďŹ klĂśsning – Shared Space

Under ledning av Roger Johansson, Sweco Infrastructure AB

BesÜk vür hemsida www.conductive.se fÜr erbjudanden om hotell till fÜrmünliga priser. Vi reserverar oss fÜr eventuella ändringar.

TID & PLATS

ANMĂ„LAN

Konferens 29-30 augusti 2012 Workshop 30 augusti 2012 Garnisonen konferens Karlavägen 100, Stockholm PRIS

Konferens Workshop

FĂśre 4 maj 7 550 kr 2 950 kr

FĂśre 29 juni 7 950 kr 3 550 kr

Efter 29 juni 8 650 kr 3 650 kr

Telefon Bokningslinje 08-670 84 80 Internet www.conductive.se Mail bokning@conductive.se Telefax 08-670 84 81 Konferenskod Con457

I konferenspriset ingür kaffe, lunch och dokumentation. FÜr deltagare pü workshop/fÜrdjupning ingür även lunch dag tvü. Obs! Alla priser är exkl. moms. Angivna rabatter kan ej kombineras med andra erbjudanden. FÜrbehüll Vi reserverar oss fÜr fÜrändringar i programmet, prisändringar och mÜjlighet att ställa in planerad konferens. Avbokning och Üverlütelse Om du für fÜrhinder och inte kan deltaga kan du alltid Üverlüta din plats till en kollega. Du kan ocksü fü pengarna tillbaka fÜr redan betald deltagarplats fÜrutsatt att din skriftliga avbokning är oss tillhanda senast 3 veckor fÜre konferensdatum. FÜr fullständiga avboknings avbokningsregler regler se vür hemsida www.conductive.se

TRAFIKPLANERING 2012 – FOKUS CYKEL

bokning@conductive.se

08-670 84 80


 t k 

Workshop

TORSDAG 30 AUGUSTI 2012 12:50-16:00

Integrerad traďŹ klĂśsning – Shared Space I anslutning till det som du lärt dig under konferensen kommer du under eftermiddagen fĂĽ chansen att delta i en workshop. Här fĂĽr du verktygen fĂśr att du ska lyckas i processen att skapa ett attraktivare stadsrum fĂśr din kommun sĂĽ att bĂĽde skyddade och oskyddade traďŹ kanter kan rĂśra sig tryggt och säkert i staden. Du kommer även lära dig hur du anpassar staden till funktionshindrade, äldre samt barn sĂĽ att även de känner trygghet. Du fĂĽr lära dig: • Vad du ska fokusera pĂĽ när en attraktiv stad ska byggas • PĂĽ vilket sätt ni skapar bättre tillgänglighet till stadskärnan • De viktigaste verktygen fĂśr att skapa en säkrare och tryggare tillvaro fĂśr dina oskyddade traďŹ kanter • Vad ni ska prioritera när ytan ska fĂśrdelas till olika användningsomrĂĽden och traďŹ kslag • Nationella riktlinjer och krav fĂśr Ăśkad tillgänglighet

DärfĂśr bĂśr du gĂĽ workshopen Workshopen är ett utmärkt komplement till konferensen där du fĂĽr praktiska tips och verktyg fĂśr hur du ska kunna hantera dina oskyddade traďŹ kanter samtidigt som du lyckas skapa en säkrare, tryggare samt attraktivare stadskärna fĂśr dina medborgare.

Fick 4.8 av 5 pĂĽ fĂśrra ĂĽrets konferens!

�V! vä#t gär %ss 'll R J)*ssО ,!�

�R r e h  �

Workshopen leds av Roger Johansson som är ansvarig fĂśr rapporten â€?Attraktiva stadsrum fĂśr alla – Shared spacesâ€? pĂĽ uppdrag av traďŹ kverket. Roger Johansson är en av Sveriges främsta experter och är även en mycket uppskattad fĂśreläsare som alltid inspirerar sin publik.

TRAFIKPLANERING 2012 – FOKUS CYKEL

bokning@conductive.se

08-670 84 80


Avsändare: Conductive AB Karlavägen 104 115 26 Stockholm

B

Felaktiga uppgifter? Vänligen returnera till avsändare.

Trafikplanering 2012 – fokus cykel Inbjudan till konferens i Stockholm den 29-30 augusti 2012 TALARE MODERATOR Christian Juul F.d. ordförande Cykelfrämjandet KEYNOTE Houten Holland Herbert Tiemens

PÅ KONFERENSEN FÅR DU LÄRA DIG:

• Ökad bilism – hur får vi alla plats? • Planera staden med cyklisten i fokus • Skapa ytsnåla trafiklösningar • Öka cyklandet i din stad

EXPERTER Trafikverket Åke Ståhlspets Sweco Infrastructure AB Roger Johansson PRAKTIKFALL FRÅN Köpenhamns kommun Niels Tørsløv Region Skåne Patrick Leijon Huddinge Kommun Jessica Elmgren Malmö stad Fredrika Swedenborg Lukas Lindgren

WORKSHOP

Integrerad trafiklösning – Shared Space Lär dig prioritera de olika trafikslagen när du planerar din stad och vilka verktyg du ska använda för smidiga trafikflöden i ert stadsrum. Under ledning av Roger Johansson, Sweco Infrastructure AB

WORKSHOP

Con457

Sweco Infrastructure AB Roger Johansson

© Copyright AB Conductive. Detta material är författat och producerat av AB Conductive. Upphovsrätten till produkten ägs av AB Conductive i enlighet med Upphovsrättslagen 1960:729.

Vi på Conductive har mångårig erfarenhet av att arrangera konferenser och utbildningar. Med fokus på dig och din fortsatta kompetensutveckling jobbar vi för att skapa Sveriges bästa konferenser och utbildningar. Vill du veta mer om oss på Conductive och våra övriga arrangemang? Gå in på www.conductive.se eller maila oss på info@conductive.se. Vill du tala med oss personligen kan du ringa 08-670 84 80.

Trafikplanering fokus cykel  

Lyssna till flera internationella praktikfall och lära dig hur din kommun skapar en cykelstad i världsklass. Stockholm 29-30 augusti