Page 1

succékonferensen är tillbaka!

Nutrition i äldrevården Inbjudan till konferens i Göteborg den 13-14 september 2012 KEYNOTE SPEAKER

Winner of British Journal of Nursing Nutrition Award Medway NHS Foundation Trust Glyn Scott

Nya råd och praktiska verktyg för minskad undernäring

TALARE

Sahlgrenska Akademin Elisabet Rothenberg SAGT OM KONFERENSEN:

Socialstyrelsen Torsten Mossberg

“Jättemycket matnyttigt, inspiration och idéer att ta hem till verksamheten” Sofie Robjer, Lasarettet i Enköping

Lindesbergs kommun Mikael Karlsson

”Bra föreläsare och bra organiserat” Christina Lindqvist Karlsson, Nora kommun

Karolinska Universitetssjukhuset Ann Ödlund Olin

WORKSHOP

Livsmedelverkets nya råd

Karolinska Institutet Gunnar Akner

N AT T F A S TA

M Å LT I D S M I L J Ö

FORSKNING


Presentation Nutrition i äldrevården 30% av alla svenskar över 70 år är undernärda eller riskerar att bli det. På äldreboenden är situationen ännu värre, där är omkring 60% av de boende undernärda eller i riskzonen för att bli det.

Undernäring ger onödigt lidande och dyr vård – vilka stora och små förändringar kan du göra? Konferensen gick i vintras i Stockholm och intresset för konferensen var mycket stort. Nu får du chansen att gå på konferensen igen, denna gång i Göteborg. Du får den unika möjligheten att lyssna till en av de främsta nutritionssjuksköterskorna i Europa, Mr. Glyn Scott, Head of Elderly Care Nutrition Group, Medway NHS Foundation Trust. Ta del av NHS:s verktyg och arbetssätt för att minska undernäring och därigenom öka livskvaliteten för de äldre. Du får dessutom lyssna till några av Sveriges främsta experter inom nutrition som lär dig hur du med rätt insatser kan vända undernäringstrenden. På konferensen får du lära dig: • NHS:s Best Practice för att bekämpa undernäring • De viktigaste framgångsfaktorerna för att minska nattfastan • De senaste råden och riktlinjerna – vilka förändringar behöver du göra? Du kommer bl.a. att få lyssna till: Winner of British Journal of Nursing Nutrition Award Best Practice from Great Britain – successful tools to decrease malnutrition in the elderly Glyn Scott, Nutrition Nurse Specialist, Head of Elderly Care Nutrition Group, Medway NHS Foundation Trust De senaste rönen och forskningen inom nutritionsbehandling Elisabet Rothenberg, Leg. Dietist och Med. Dr. Livsmedelsverket och Sahlgrenska Akademin De bästa rutinerna och verktygen för att motverka undernäring Mikael Karlsson, Leg. Dietist och Bitr. kostchef, Lindesbergs kommun

Varmt välkommen!

 Lå Projektledare

NUTRITION I ÄLDREVÅRDEN

bokning@conductive.se

08-670 84 80


Program TORSDAG 13 SEPTEMBER 2012

09:00 Registrering med kaffe och smörgås 09:30 Projektledare Anna Limmergård, Conductive, hälsar välkommen 09:35 Framtidens utmaningar inom nutrition i äldrevården • Utmaningar i äldreomsorgen – varför är våra gamla undernärda? • Hur kan dietisten bidra till att minska undernäringen? • Senior Alert, hur kan vi använda oss av det? • Hur påverkar Livsmedelverkets nya råd Bra mat i äldreomsorgen ditt arbetssätt? • Hur påverkar SKL:s föreskrift Att förebygga och behandla undernäring dig? Elisabet Rothenberg Leg. Dietist och Med. Dr. Ledamot i Livsmedelsverkets expertgrupp Avdelningen för klinisk näringslära, Sahlgrenska Akademin

10:30 Bensträckare med frukt 10:40 De senaste rönen och forskningen inom nutritionsbehandling • Sarkopeni och andra åldersförändringar av betydelse • Aptitreglering • Smak och lukt – hur förändras det med åldern? • Protein och D-vitamin för ett hälsosamt åldrande Elisabet Rothenberg fortsätter

11:45 Lunch 12:45 De bästa rutinerna och verktygen för att motverka undernäring • Verktyg för att hitta de äldre i riskzonen för undernäring • Så säkerställer du att ni gör rätt bedömningar • Vilka screeningsverktyg finns? • För- och nackdelar med screeningsverktyg • Olika behov kräver olika insatser – hur väljer du rätt? • Så identifierar och behandlar ni innan det är för sent • Så får du och ditt team in rutiner att motverka undernäring • Berikning av kost – tips och råd • 3 viktiga framgångsfaktorer i våra nya rutiner Mikael Karlsson Leg. Dietist och Bitr. kostchef Lindesbergs kommun

15:00 Eftermiddagskaffe 15:30 Sårläkning och nutrition – vad behöver patienterna för bästa läkningseffekt? • Vilken betydelse har mat och näring vid sårläkning? • Hur följer du upp det förebyggande arbetet och åtgärderna för att säkerställa rätt nutritionsvård? • Sår och nutritionsbehandling – dessa åtgärder behöver du sätta in • Hur ska du tänka kring A- och E-kost? Ann Ödlund Olin Leg. Sjuksköterska Med. Dr. Kvalitet och Patientsäkerhet Karolinska Universitetssjukhuset

16:30 Konferensens första dag avslutas KALENDARIUM

27-28 augusti 2012 Äldre och multisjuka i primärvården

6-7 september 2012 Salutogent ledarskap i praktiken

13-14 november 2012 Palliativ vård i hemmet

Besök vår hemsida www.conductive.se för erbjudanden om hotell till förmånliga priser. NUTRITION I ÄLDREVÅRDEN

bokning@conductive.se

08-670 84 80


FREDAG 14 SEPTEMBER 2012

09:00 Sü püverkar sjukdomar och läkemedel nutritionsbehovet och näringsupptagningen • Socialstyrelsens nya vägledning hur sjukdomsrelaterad undernäring ska fÜrebyggas och behandlas – sü püverkar det dig! • Vad vet vi om läkemedels püverkan pü nutritionsbehovet? • Vilka sjukdomar och behandlingar kräver extra näring? • Vikten av mat istället fÜr smärtstillande medicin • Näringsintag vid livets slutskede • Frügestund – ta chansen och ställ dina frügor! Torsten Mossberg FÜre detta Medicinalrüd Socialstyrelsen

KEYNOTE SPEAKER

10:00 FĂśrmiddagsďŹ ka Winner of British Journal of Nursing Nutrition Award 10:30 Best Practice from Great Britain – successful tools to decrease malnutrition in the elderly • The nutrition debate in Great Britain today • Setting up the standards to assure sufďŹ cient nutrition • Snacks, fortiďŹ cations and new menus – adjustments to ďŹ t the elderly • The observation audits – how to ensure that the patients receive the support and assistance they need at meal time • The importance of social interaction at meal time • How we cut the serving time by 60% – more time to assist the patient Glyn Scott Clinical Nurse Specialist Nutrition Head of Elderly Care Nutrition Group, Medway NHS Foundation Trust

11:40 Konferensen avslutas. Deltagarna lämnar in sina utvärderingar 11:40 Lunch fÜr workshopens deltagare

 t k  Worp

12:40-15:30 Kvalitetssäkring av mat och mültider inom äldrevürden Under ledning av Gunnar Akner, Karolinska Institutet Vi reserverar oss fÜr eventuella ändringar.

TID & PLATS

ANMĂ„LAN

Konferens 13-14 september 2012 Workshop 14 september 2012 Scandic Europa KĂśpmansgatan 38, GĂśteborg PRIS

Konferens Workshop

FĂśre 1 juni 6 550 kr 2 950 kr

FĂśre 31 aug 6 950 kr 3 550 kr

Efter 31 aug 7 650 kr 3 650 kr

Telefon Bokningslinje 08-670 84 80 Internet www.conductive.se Mail bokning@conductive.se Telefax 08-670 84 81 Konferenskod Con456

I konferenspriset ingür kaffe, lunch och dokumentation. FÜr deltagare pü workshop/fÜrdjupning ingür även lunch dag tvü. Obs! Alla priser är exkl. moms. Angivna rabatter kan ej kombineras med andra erbjudanden. FÜrbehüll Vi reserverar oss fÜr fÜrändringar i programmet, prisändringar och mÜjlighet att ställa in planerad konferens. Avbokning och Üverlütelse Om du für fÜrhinder och inte kan deltaga kan du alltid Üverlüta din plats till en kollega. Du kan ocksü fü pengarna tillbaka fÜr redan betald deltagarplats fÜrutsatt att din skriftliga a bokning är oss tillhanda senast 3 veckor avbokning eckor fÜre konferensdatum. FÜr fullständiga aavbokningsregler bokningsregler se vür ür hemsida www.conductive.se .conducti e.se

NUTRITION I Ă„LDREVĂ…RDEN

bokning@conductive.se

08-670 84 80


 t k 

Workshop

ONSDAG 14 SEPTEMBER 2012 12:40-15:30

Kvalitetssäkring av mat och mĂĽltider inom äldrevĂĽrden Det ďŹ nns idag utbredda problem kring mat, mĂĽltider och ätande inom äldrevĂĽrden. NĂĽgra exempel är mĂĽltidsordning, brist pĂĽ valmĂśjlighet och hur kvalitetsarbete bedrivs. Under denna workshop presenteras en kvalitetssäkringsmetod med fokus pĂĽ strukturerad uppfĂśljning och successiv kvalitetsfĂśrbättring fĂśr den kost som serveras till äldre.

Du für lära dig: • Hur du kan arbeta aktivt med kvalitetssäkring av mat och mültider inom äldrevürden • Har aptit betydelse hos äldre personer? • Har nattfastans längd nügon betydelse? • Hur kan du skapa individuella mat/mültidsplaner, där den äldre personen har mÜjlighet att püverka? • Vilka kulturella aspekter av mültiden är viktiga att ha i ütanke? • Vad innebär en bra mültidsmiljÜ? • UppfÜljning av matens kvalitet • BedÜmning och behandling av nutritions- och undernutritionstillstünd inom äldrevürden • FÜrslag till utveckling och fÜrbättring av mat- och näringsproblem inom äldrevürden

DärfÜr bÜr du gü pü workshopen Workshopen är ett utmärkt komplement till konferensen, där du som arbetar inom äldreomsorgen für praktiska tips och verktyg hur ni säkerställer att kvaliteten hüller en hÜg nivü. Dessutom für du mÜjlighet att i en mindre grupp arbeta med frügor som har dykt upp under konferensen eller som du brottas med regelbundet i din egen verksamhet.

Workshopen leds av den mycket populära och kunniga Gunnar Akner, professor i geriatrik vid Örebro Universitet och docent i geriatrik vid Karolinska Institutet med specialistkompetens inom geriatrik och klinisk nutrition. Han har tidigare varit ordfÜrande i büde Svensk FÜrening fÜr Klinisk Nutrition och Svensk Geriatrisk FÜrening.

NUTRITION I Ă„LDREVĂ…RDEN

bokning@conductive.se

08-670 84 80


Avsändare: Conductive AB Karlavägen 104 115 26 Stockholm

B

Felaktiga uppgifter? Vänligen returnera till avsändare.

Nutrition i äldrevården Inbjudan till konferens i Göteborg den 13-14 september 2012 KEYNOTE SPEAKER

Winner of British Journal of Nursing Nutrition Award Medway NHS Foundation Trust Glyn Scott

PÅ KONFERENSEN FÅR DU LÄRA DIG:

• NHS:s Best Practise inom nutrition • Nya riktlinjerna som påverkar dig! • Den senaste forskningen inom nutrition • Vad innebär en bra måltidsmiljö?

TALARE

Sahlgrenska Akademin Elisabet Rothenberg Socialstyrelsen Torsten Mossberg Lindesbergs kommun Mikael Karlsson Karolinska Universitetssjukhuset Ann Ödlund Olin

WORKSHOP

WORKSHOP

Kvalitetssäkring av mat och måltider inom äldrevården Vilka förändringar behöver du göra i din verksamhet för att säkerställa att maten håller hög kvalitet? Lär dig de små förändringarna som skapar de stora resultaten. Under ledning av Gunnar Akner, Karolinska Institutet

Con456

Karolinska Institutet Gunnar Akner

© Copyright AB Conductive. Detta material är författat och producerat av AB Conductive. Upphovsrätten till produkten ägs av AB Conductive i enlighet med Upphovsrättslagen 1960:729.

Vi på Conductive har mångårig erfarenhet av att arrangera konferenser och utbildningar. Med fokus på dig och din fortsatta kompetensutveckling jobbar vi för att skapa Sveriges bästa konferenser och utbildningar. Vill du veta mer om oss på Conductive och våra övriga arrangemang? Gå in på www.conductive.se eller maila oss på info@conductive.se. Vill du tala med oss personligen kan du ringa 08-670 84 80.

Nutrition i äldrevården  

Succén är tillbaka! Denna gång i Göteborg! Diskussionen om undernäring och äldre har de senaste åren ökat rejält men ändå är majoriteten av...

Nutrition i äldrevården  

Succén är tillbaka! Denna gång i Göteborg! Diskussionen om undernäring och äldre har de senaste åren ökat rejält men ändå är majoriteten av...

Advertisement