Page 1

11, 0 2 e r a g a t l e d 0 10 Över skynda att boka – ser! lat begränsat antal p

Daglig verksamhet Inbjudan till konferens i Göteborg den 11-12 juni 2012 TALARE

Arbetsförmedlingen Bengt Eklund Socialdepartementet Ulrik Lindgren Uppsala kommun Erica Berlin Östersunds kommun Jessica Klingermyhr Skellefteå kommun Annika Wennerström Frösunda LSS Lotta Forste Migrationsverket Fredrik Undén Nordic Choice Hotels Robert Wilhelmsson Andet utbildning − ett företag som drivs helt av aspergare Immanuel Brändemo WORKSHOP

Ramona A Aronsson R MISA

Förnya och förbättra er verksamhet med befintliga resurser SAGT OM KONFERENSEN 2011

”Ger mycket tankar att jobba vidare på hemma” ”Varit mycket givande” ”Mycket nöjd” ”Gav mycket inspiration!”

DU LÄR DIG SENASTE NYTT OM:

• Hur ni etablerar era brukare på arbetsmarknaden • Politiska strategier för anställning av funktionsnedsatta • Hur ni anpassar och utvecklar er dagliga verksamhet

A R B E T E – I N D I V I D UA L I T E T – U T V E C K L I N G


från Succékonferensen eborg! t Stockholm nu i Gö

Presentation

Det nya forumet för daglig verksamhet Alla människor oavsett funktionsnedsättning har rätt till en meningsfull vardag − och det är du som skapar den! Inspirerande föreläsare med verklighetsförankring ger dig konkreta metoder och verktyg för individualisering av aktiviteter, utveckling av verksamheten och hur brukare uppnår anställning. Migrationsverket och Nordic Choice Hotels berättar om deras syn på att anställa personer med funktionsnedsättning. Ta chansen att lyssna till hur Regeringen arbetar med funktionshindersstrategin, och Arbetsförmedlingens råd om hur du kan göra arbetsgivare villigare till att anställa funktionsnedsatta personer.

Här presenteras arbetssätten för att göra er dagliga verksamhet till den bästa möjliga inom ramarna för era resurser! Missa inte denna nya mötesplats för just dig som yrkesverksam i daglig verksamhet! Ta del av erfarenheter från andra verksamheter och passa på att nätverka med personer från hela landet. På konferensen får du lära dig: • Hur du skapar kreativa, individuella aktiviteter med små resurser • Metoder för att etablera era brukare på arbetsmarknaden • Arbetssätt för att utveckla er dagliga verksamhet Du kommer bl.a. att få lyssna till: Vad gör funktionsnedsatta till attraktiva medarbetare för arbetsgivare? Robert Wilhelmsson, driftsdirektör Clarion Collection, Nordic Choice Hotels Hur gör vi arbetsgivare mer benägna att anställa personer med funktionsnedsättning? Bengt Eklund, samordnare avdelningen Rehabilitering till arbete, Arbetsförmedlingen Aspergers syndrom och ADHD − dolda superkrafter Immanuel Brändemo, föreläsare Aspergers syndrom och ADHD Andet utbildning − ett företag som drivs helt av aspergare

Välkommen till en unik konferens för dig som arbetar inom daglig verksamhet!

a Nord Projektledare

DAGLIG VERKSAMHET

bokning@conductive.se

08-670 84 80


Program MÅNDAG 11 JUNI 2012 09:00 Registrering med kaffe och smörgås 09:30 Projektledare Erika Nord, Conductive hälsar välkommen 09:35 Aspergers syndrom och ADHD – dolda superkrafter • Styrkor och sårbarheter hos vuxna med Aspergers syndrom och ADHD • Utmaningar och möjligheter för att finna rätt sysselsättning för rätt person • Från svårigheter till superkrafter – nya synsätt på Aspergers syndrom och ADHD • Strategier och enkla hjälpmedel för etablering på arbetsmarknaden • Rätt sorts arbetsuppgifter och arbetsmiljö – exempel på lyckade matchningar • Tips för att synliggöra potentialen hos personer med Aspergers syndrom och ADHD för arbetsgivare Immanuel Brändemo Föreläsare Aspergers syndrom och ADHD Andet utbildning – ett företag som drivs helt av aspergare 11:30 Lunch 12:30 Från idé till verklighet – så får ni ut era brukare av daglig verksamhet på arbetsmarknaden • OCN – en metod för att identifiera och erkänna lärande • Först i Sverige med metoden OCN i daglig verksamhet: Fyris och Åmynningen, Uppsala • Verktyg för att finna rätt sysselsättning för varje individ • 3 konkreta tips för att öka förståelsen för lärande utanför det formella utbildningssystemet • 2 fallgropar att undvika när du integrerar OCN-metoden i verksamheten Erica Berlin Arbetshandledare Uppsala kommun 13:10 Bensträckare

ARBETSGIVARPERSPEKTIVET

Privat företag 13:20 Vad gör funktionsnedsatta till attraktiva medarbetare för arbetsgivare? • Nordic Choice Hotels strategi för att anställa personer med funktionsnedsättning • Hur resonerar Nordic Choice Hotels vid anställning av funktionsnedsatta medarbetare? • Exempel på lyckade matchningar − Hotell Bolinder Munktell Robert Wilhelmsson Driftsdirektör Clarion Collection Nordic Choice Hotels 13:50 Bensträckare Offentlig verksamhet 14:00 Anställning av funktionsnedsatta inom statlig verksamhet − arbetsgivarperspektivet • Hur kan offentlig verksamhet bli bättre på att anställa personer med funktionsnedsättning? • Modell för anställning av funktionsnedsatta som hämtats från Polisen i Stockholms län Fredrik Undén Arbetsmiljöstrateg Migrationsverket

STRATEGISKT PERSPEKTIV

14:30 Bensträckare 14:40 Så underlättar regeringens strategi för funktionshinderspolitiken, etableringen av personer med funktionsnedsättning på arbetsmarknaden Ulrik Lindgren Politisk sakkunnig för Maria Larsson, Barn- och Äldreminister Socialdepartementet, Regeringskansliet 15:10 Eftermiddagsfika 15:40 Hur gör vi arbetsgivare mer benägna att anställa personer med funktionsnedsättning? Bengt Eklund Samordnare Avdelningen Rehabilitering till arbete Arbetsförmedlingen

16:15 Konferensens första dag avslutas

DAGLIG VERKSAMHET

bokning@conductive.se

08-670 84 80


TISDAG 12 JUNI 2012 09:00 Aktiviteter anpassade till personer med förvärvad hjärnskada • Kreativa, stimulerande aktiviteter du kan integrera i din egen verksamhet till låg kostnad • Så finner du individuellt anpassade uppgifter inom gruppaktiviteter • Exempel på hur skapande aktiviteter kan leda till högre livskvalitet Lotta Forste Verksamhetschef Frösunda LSS 09:50 Förmiddagsfika 10:10 Arbetssätt för att möta ett utökat brukarunderlag • Så har Skellefteå anpassat sin verksamhet efter utökat och förändrat brukarunderlag • Metoder för tids- och kostnadseffektivare verksamhet utan att släppa fokus från individen • Resan från traditionell till nyskapande och flexibel daglig verksamhet • 3 tips för att lyckas utveckla din dagliga verksamhet Annika Wennerström Chef daglig verksamhet Skellefteå kommun 11:00 Bensträckare 11:10 Arbetssätt för att uppnå långsiktiga samarbeten med lokala arbetsgivare • Östersunds metod för att göra sina brukare till en del av arbetslivet • Så värvar ni partnerföretag och blir en naturlig del av den lokala arbetsmarknaden • Vad bör ni undvika när ni arbetar fram hållbara samarbeten med arbetsgivare? Jessica Klingermyhr Arbetskonsult Östersunds kommun 12:00 Konferensen avslutas. Deltagarna lämnar in sina utvärderingar 12:00 Lunch för workshopdeltagare

13:00-16:00

t k Wor p

Verktyg för hur ni etablerar funktionsnedsatta på arbetsmarknaden Under ledning av Ramona Aronsson, MISA Vi reserverar oss för eventuella ändringar.

TID & PLATS

ANMÄLAN

Konferens 11-12 juni 2012 Workshop 12 juni 2012 Dalheimers hus Slottsskogsgatan 12, Göteborg PRIS

Konferens Workshop

Före 30 mars 6 550 kr 2 950 kr

Före 11 maj 6 950 kr 3 550 kr

Efter 11 maj 7 650 kr 3 650 kr

Telefon Bokningslinje 08-670 84 80 Internet www.conductive.se Mail bokning@conductive.se Telefax 08-670 84 81 Konferenskod Con444

I konferenspriset ingår kaffe, lunch och dokumentation. För deltagare på workshop/fördjupning ingår även lunch dag två. Obs! Alla priser är exkl. moms. Angivna rabatter kan ej kombineras med andra erbjudanden. Förbehåll Vi reserverar oss för förändringar i programmet, prisändringar och möjlighet att ställa in planerad konferens. Avbokning och överlåtelse Om du får förhinder och inte kan deltaga kan du alltid överlåta din plats till en kollega. Du kan också få pengarna tillbaka för redan betald deltagarplats förutsatt att din skriftliga a bokning är oss tillhanda senast 3 veckor avbokning eckor före konferensdatum. För fullständiga aavbokningsregler bokningsregler se vår år hemsida www.conductive.se .conducti e.se

DAGLIG VERKSAMHET

bokning@conductive.se

08-670 84 80


t k

Workshop

TISDAG 12 JUNI 2012 13:00-16:00

Verktyg för hur ni etablerar funktionsnedsatta på arbetsmarknaden I anslutning till det du har lärt dig under konferensen får du på denna workshop verktyget för hur du går vidare med arbetet för att era brukare ska uppnå anställning. ISA – Individuellt Stöd i Arbete är en metod uppbyggd i fem tydliga steg baserad på Supported Employment som anpassats till svenska förhållanden. Du får under workshopen arbeta praktiskt med övningar för att konkretisera teorin och få förståelse för hur du tillämpar den i din yrkesroll.

Du får lära dig: • Kartlägga nya möjligheter utifrån individuella intressen och kompetens • Tillvägagångssätt för att matcha individen med rätt sorts arbetsplats och uppgifter • Analysera arbetsplatsen ur brukarens perspektiv för att identifiera möjliga fysiska eller sociala hinder och hur de kan övervinnas • Hur du ger bästa möjliga stöd till arbetsgivare och brukare • Var fokus bör ligga när du handleder personen på arbetsplatsen • Ge nödvändig vägledning för att personen ska kunna utföra arbetet självständigt

Därför bör du gå workshopen: Workshopen är ett utmärkt komplement till konferensen där du som yrkesverksam i daglig verksamhet får konkreta exempel på hur du går tillväga för att stötta funktionsnedsatta på deras väg ut i arbetslivet och på arbetsplatsen. Du får tillfälle till givande interaktion och utbyte med både workshopledare och övriga deltagare samt inspiration att ta med dig tillbaka till verksamheten.

Workshopen leds av den mycket populära Ramona Aronsson Ramona är en erfaren och mycket uppskattad föreläsare tack vare sitt stora kunnande och sin praktiska erfarenhet inom Supported Employment och ISA. Hon har en lång och gedigen erfarenhet som arbetskonsulent och arbetar nu som utbildningsansvarig på Misa Kompetens. Ramona leder dig genom de fem stegen i ISA, från första kontakt till anställning, med en blandning av teori och praktiska övningar för att ge dig verktygen du behöver för att integrera metoden i din vardag.

DAGLIG VERKSAMHET

bokning@conductive.se

08-670 84 80


Avsändare: Conductive AB Karlavägen 104 115 26 Stockholm

B

Felaktiga uppgifter? Vänligen returnera till avsändare.

Daglig verksamhet Inbjudan till konferens i Göteborg 11-12 juni 2012 TALARE

Arbetsförmedlingen Bengt Eklund Socialdepartementet Ulrik Lindgren Uppsala kommun Erica Berlin

PÅ KONFERENSEN FÅR DU LÄRA DIG:

• Arbetsgivares syn på att anställa personer med funktionsnedsättning • Skapa långsiktiga relationer på den lokala arbetsmarknaden • Skapa individuella, kreativa aktiviteter med små resurser

Östersunds kommun Jessica Klingermyhr Skellefteå kommun Annika Wennerström Frösunda LSS Lotta Forste Migrationsverket Fredrik Undén Nordic Choice Hotels Robert Wilhelmsson Andet utbildning − ett företag som drivs helt av aspergare Immanuel Brändemo

WORKSHOP

Verktyg för hur ni etablerar funktionsnedsatta på arbetsmarknaden Du får lära dig att tillämpa en framgångsrik femstegsmetod baserad på Supported Employment för att stötta personer med funktionsnedsättning att uppnå anställning. Under ledning av Ramona Aronsson, MISA

WORKSHOP

Con444

Ramona A Aronsson R MISA

© Copyright AB Conductive. Detta material är författat och producerat av AB Conductive. Upphovsrätten till produkten ägs av AB Conductive i enlighet med Upphovsrättslagen 1960:729.

Vi på Conductive har mångårig erfarenhet av att arrangera konferenser och utbildningar. Med fokus på dig och din fortsatta kompetensutveckling jobbar vi för att skapa Sveriges bästa konferenser och utbildningar. Vill du veta mer om oss på Conductive och våra övriga arrangemang? Gå in på www.conductive.se eller maila oss på info@conductive.se. Vill du tala med oss personligen kan du ringa 08-670 84 80.

Daglig verksamhet  

Konferensen Daglig verksamhet är tillbaka! Äntligen en konferens för dig som jobbar inom daglig verksamhet! Om du missade tillfället i Stoc...

Advertisement