Page 1

LEAN PRIMÄRVÅRD inbjudan till konferens i Stockholm den 28-29 maj 2012 PR AKTIK FA L L F R Å N Hälsocentralen Akka Annika Karlsson

Vad krävs för att lyckas med Lean?

Norrbottens Läns Landsting Mona Ringbjer

• Implementering • Nöjdare medarbetare • Patient flöden

Primärvården Västra Götalandsregionen Heléne Aulin-Ivdal Landstinget Uppsala Län Monica Cornefjord Karin Andersson Landstinget Kronoberg Margareta Fedeli Susanne Dahlström

PÅ KONFERENSEN FÅR DU LÄRA DIG:

LE ANEX P E RT E R Anders Hugnell Implement

• Hur får man alla att tänka lean på vårdcentralen?

Jonas Leo Capio S:t Görans Sjukhus

• Skapa nöjdare medarbetare med lean på din vårdcentral • Nöjdare patienter och högre kvalitet i det dagliga arbetet • Så leder du dina kollegor i leanarbetet

VERKTYG

IMPLEMENTERING

KO N T I N U I T E T


LEAN PRIMÄRVÅRD Stockholm den 28-29 maj 2012

Strukturerat arbete för nöjdare patienter och medarbetare Köer som växer, stressiga arbetsdagar och ständiga omorganisationer. Man arbetar mycket men upplever ändå känslan av att inte räcka till. Är det möjligt att öka tillgängligheten mot patienten samtidigt som personalen får bättre arbetsvillkor och minskad stress?

Lean är ett helhetstänkande som handlar om att skapa effektivare flöden, minimera slöserier av resurser och skapa kvalitet i alla processer Intresset för lean ökar i snabb takt inom hela sjukvården och framförallt primärvården. Vårdvalet sätter många vårdcentraler på prov med begränsade personalresurser och ökade krav på kvalitet. Om lean ger medarbetarna tid – har primärvården råd att avfärda det på grund av tidsbrist? Lean är inte en fluga – det är här för att stanna!

DU FÅR LÄRA DIG: • • •

Hur du tar till vara på dina medarbetares kunskap och kreativitet Skapa nöjdare kunder och högre kvalitet inom primärvården Implementera lean i din primärvård!

DU KOMMER BL.A. FÅ LYSSNA TILL: Lean ledarskap – att leda en förändring på din vårdenhet! Jonas Leo, kirurg/överläkare & facilitator/flödesägare akut kirurgi akutsektionen Kirurgkliniken, Capio S:t Görans Sjukhus Lean hjälpte oss att vända röda siffror till gröna! Annika Karlsson, verksamhetschef, Hälsocentralen Akka Så anpassade vi lean till vår primärvård! Heléne Aulin-Ivdal, utvecklingsenheten, Primärvården Västra Götalandsregionen På konferensen Lean Primärvård kommer några av de mest framgångsrika primärvårdscasen att berätta hur de har lyckats med sitt leanarbete och vilka vinster det har gett avseende kvalitet och effektivitet. Varmt välkommen på konferens!

J Bäröm Projektledare

LEAN PRIMÄRVÅRD

bokning@conductive.se

08-670 84 80


LEAN PRIMÄRVÅRD MÅNDAG 28 MAJ 2012

09:00 Registrering med kaffe och smörgås 09:30 Projektledare Jakob Bäckström, Conductive hälsar välkommen 09:35 Hur använder ni lean som verksamhetsstrategi inom primärvården? • Vad är lean och varför bör ni jobba lean på er vårdcentral? • Så använder ni de grundläggande principerna, begreppen och verktygen • Leanprinciperna – var börjar vi? • De viktigaste nycklarna för ett framgångsrikt leanarbete • Så skapar lean värde för kunden • Vilka är de största slöserierna i de olika flödena och hur kan lean minimera dessa? • Leanledarens verktyg för varaktig förändring • Jobba smartare i alla processer med lean! • Vilka resurser krävs? Anders Hugnell Seniorkonsult Implement

15:00 Lean – ett sätt att arbeta med patienten i centrum • Därför valde vi just att arbeta med lean! • Vår leanresa – så tog vi våra första stapplande leansteg • Därför är det viktigt att ha patienten i centrum! • Nuläget och vår framtidsplan för vårt fortsatta arbete med lean • Våra främsta framgångsfaktorer i vårt leanarbete • Saker vi skulle gjort annorlunda om vi fått chansen att börja om Margareta Fedeli Susanne Dahlström Verksamhetschef Distriktssköterska/Samordnare VC Centrum Växjö VC Centrum Växjö

11:30 Lunch

15:50 Bensträckare

12:30 Lean hjälpte oss att vända röda siffror till gröna! • Så startade vi vårt lyckade leanarbete! • Så ger vi medarbetarna befogenhet och ansvar att själva välja sina leanverktyg • Kvalitetscertifiering – så arbetar vi för att uppnå vårt mål! • Lean vände sjukgymnasternas röda siffror till gröna! • Så hjälpte lean till att vända stora förluster i vaccineringen • De främsta framgångsfaktorerna för vår leansatsning • Några saker som bör undvikas för att lyckas med lean Annika Karlsson Verksamhetschef Hälsocentralen Akka

16:00 Så anpassade vi lean till vår primärvård! • Så involverar vi alla medarbetare i leanarbetet • Chefen – den viktigaste personen i leanarbetet • Så arbetar vi med ständig utveckling av leankonceptet • Så drar vi nytta av det goda exemplets makt! • De främsta framgångsfaktorerna för vårt lyckade leanarbete • Fallgropar – lär av våra misstag! Heléne Aulin-Ivdal Representant från verksamheten Utvecklingsenheten Primärvården Västra Götalandsregionen

13:30 Bensträckare 13:40 Så jobbar primärvården smartare i alla processer med Lean! • Hur skapar du förutsättningar för ständiga förbättringar? • Värdeflödesanalys – så går ni till väga för att kartlägga era flöden • Så ger vi medarbetarna rätt verktyg till rätt problem • Så arbetar vi med resultattavlor i primärvården! • Våra främsta framgångsfaktorer i vårt leanarbete • Några saker som vi skulle gjort annorlunda om vi fått börja om från början Mona Ringbjer Inger Sundling Utvecklingschef Verksamhetschef Primärvården Mjölkuddens Vård central Norrbottens Läns Landsting Norrbottens Läns Landsting

17:00 Konferensens första dag avslutas

Succékonferensen är tillbaka! Boka i tid!

14:30 Eftermiddagskaffe LEAN PRIMÄRVÅRD

bokning@conductive.se 08-670 84 80


TISDAG 29 MAJ 2012

09:00 Lean – så fick det att fungera i Uppsala primärvård • Så fixade vår konsult en bra start för vårt leanarbete i primärvården • Därför är personalen och ledningen båda en nyckel till framgång i leanarbetet • Uppföljningsmöten – vår grund för kunskapsutbyte mellan vårdcentralerna • Så arbetar vi med Värdeflödesanalys, 5S och Gemba Kaizen inom primärvården • Våra främsta framgångsfaktorer för ett lyckat leanarbete • Detta hade vi gjort annorlunda om vi fått chansen att börja om vårt leanarbete Monica Cornefjord Karin M Andersson FFoU-chef Verksamhetsutvecklare Landstinget Uppsala Län Landstinget Uppsala Län 10:00 Förmiddagskaffe 10:30 Lean ledarskap – att leda en förändring på din vårdenhet! • Lean ledarskap på S:t Görans Sjukhus – framgångfaktorer och fallgropar • Ledarens roll vid införandet och den fortsatta utvecklingen av lean för att få hållbart lean • Så tar du på bästa sätt vara på medarbetarnas kunskap och kreativitet – att leva lean • Så får du med dig skeptiska kollegor och informella ledare i leanarbetet Jonas Leo Kirurg/överläkare & facilitator/flödesägare akut kirurgi Akutsektionen, Kirurgkliniken Capio S:t Görans Sjukhus 12:30 Konferensen avslutas. Deltagarna lämnar in sina utvärderingar

Vi reserverar oss för eventuella ändringar.

Gå fem betala för fyra !

TID & PLATS

Konferens 28-29 maj 2012 Garnisonen Konferens Karlavägen 104, Stockholm

ANMÄLAN

Telefon Bokningslinje 08-670 84 80 Internet www.conductive.se Mail bokning@conductive.se Telefax 08-670 84 81

PRIS

Konferens

Före 24 feb

Före 27 april

Efter 27 april

8 950 kr

9 950 kr

10 950 kr

Konferenskod Con442

I konferenspriset ingår kaffe, lunch och dokumentation. För deltagare på workshop/fördjupning ingår även lunch dag två. Obs! Alla priser är exkl. moms. Angivna rabatter kan ej kombineras med andra erbjudanden. Förbehåll Vi reserverar oss för förändringar i programmet, prisändringar och möjlighet att ställa in planerad konferens. Avbokning och överlåtelse Om du får förhinder och inte kan deltaga kan du alltid överlåta din plats till en kollega. Du kan också få pengarna tillbaka för redan betald deltagarplats förutsatt att din skriftliga avbokning är oss tillhanda senast 3 veckor före konferensdatum. För fullständiga avbokningsregler se vår hemsida www.conductive.se

LEAN PRIMÄRVÅRD

bokning@conductive.se

08-670 84 80

Besök vår hemsida www.conductive.se för erbjudanden om hotell till förmånliga priser.


Avsändare: Conductive AB Karlavägen 104 115 26 Stockholm

B

Felaktiga uppgifter? Vänligen returnera till avsändare.

LEAN PRIMÄRVÅRD inbjudan till konferens i Stockholm den 28-29 maj 2012

PRA KTIKFA L L F R Å N Hälsocentralen Akka Annika Karlsson

PÅ KONFERENSEN FÅR DU LÄRA DIG:

• Minska slöserierna på er vårdcentral • Leanverktygen i det dagliga arbetet

Norrbottens Läns Landsting Mona Ringbjer Primärvården Västra Götalandsregionen Heléne Aulin-Ivdal

• Var börjar ni och vilka resurser krävs? • Så leder du dina kollegor i lean arbetet

Landstinget Uppsala Län Monica Cornefjord Karin Andersson Landstinget Kronoberg Margareta Fedeli Susanne Dahlström

LE ANEX P E RT E R Anders Hugnell Implement

Con442

Jonas Leo Capio S:t Görans Sjukhus

© Copyright AB Conductive. Detta material är författat och producerat av AB Conductive. Upphovsrätten till produkten ägs av AB Conductive i enlighet med Upphovsrättslagen 1960:729.

Vi på Conductive har mångårig erfarenhet av att arrangera konferenser och utbildningar. Med fokus på dig och din fortsatta kompetensutveckling jobbar vi för att skapa Sveriges bästa konferenser och utbildningar. Vill du veta mer om oss på Conductive och våra övriga arrangemang? Gå in på www.conductive.se eller maila oss på info@conductive.se. Vill du tala med oss personligen kan du ringa 08-670 84 80.

Lean Primärvård  

Strukturerat arbete för nöjdare patienter och medarbetare Köer som växer, stressiga arbetsdagar och ständiga omorganisationer. Man arbetar...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you