Page 1

NDE A N N Ä P S A Y N CASE!

Framtidens Gerodonti Inbjudan till konferens i Stockholm den 18-19 april 2012 TALARE

Karolinska Institutet Gunilla Nordenram

Senaste behandlingsmetoderna för äldres orala hälsa

Folktandvården Västra Götalandsregionen Lars Gahnberg Ladstinget i Värmland Karolinska Institutet Göran Friman Centralsjukhuset Karlstad Ulf Mattsson Länssjukhuset Ryhov Håkan Enochsson

FÖRDJUPNING

Dowen Birkhed Tandläkarhögskolan Göteborg

Nya rön kring äldretandvård!

TA N D S TAT U S

B E M Ö TA

BEHANDLA


Presentation Äldres orala hälsa under förändring På konferensen om äldretandvård får du ta del av de insatser som krävs för lyckad tandvård för äldre och fördjupad kunskap om hur du säkerställer kvaliteten i din äldretandvård. Du får lära dig hur du kan förbereda dig på framtidens krav från den nya generationen äldre. Orala ålderförändringar, läkemedelsbiverkningar och olika typer av kariologiska problem är någonting som du som tandvårdspersonal måste ha kunskap om och hålla dig uppdaterad kring.

Bli uppdaterad kring den senaste forskningen och ta del av framgångsrika behandlingar Äldretandvården är under förändring och kraven på patientsäkerhet är större än någonsin. Den nya generationen äldre med många egna tänder och konstruktioner har stora krav och förväntningar på vad du kan åstadkomma. Framtidens utmaning för dig är att få fler äldre människor att kunna sköta sin munhälsa och därmed bibehålla sina egna tänder ännu längre! På konferensen får du lära dig: • Vad orsakar muntorrhet och hur kan du hjälpa din patient? • Det senaste kring behandlingsmetoder • Den senaste forskningen inom äldretandvård

Du kommer bl.a. att få lyssna till: Tandvård för den äldre generationen – nya utmaningar och lösningar Gunilla Nordenram, Docent och tandläkare, Karolinska Institutet Uppbyggnad av ett regionalt kompetenscentrum med inriktning på äldretandvård Lars Gahnberg, Professor och enhetschef, Folktandvården, Västra Götalandsregionen Så genomför du säkra bedömningar och behandlingar för patienter med hjärt- och kärlsjukdomar Håkan Enochsson, Övertandläkare, Länssjukhuset Ryhov

Varmt välkommen!

Ca B Projektledare

FRAMTIDENS GERODONTI

bokning@conductive.se

08-670 84 80


Program ONSDAG 18 APRIL 2012

09:00 Registrering med kaffe och smörgås 09:30 Projektledare Carolina Boman, Conductive, hälsar välkommen 09:35 Så genomför du säkra bedömningar och behandlingar för patienter med hjärt- och kärlsjukdomar • Kopplingar mellan tandhälsa och hjärt- & kärlsjukdomar • Riskfaktorer och riskbedömningar för patienter med hjärt- och kärlsjukdomar • Dessa försiktighetsåtgärder bör du vidta innan och under behandling • Endocarditprofylax och ökad blödningsbenägenhet – så behandlar du patienten Håkan Enochsson Övertandläkare Länssjukhuset Ryhov 11:30 Lunch 12:30 Så bör du behandla åldrande patienter med munslemhinneförändringar • Grundläggande reaktionsmönster i slemhinnan – hur tolkar jag det jag ser? • Infektiösa tillstånd i munslemhinnan • ”Vita och röda fläckar” – hur utreder jag? • Patienten har munsveda – vad gör jag nu? • Allmänmedicinska sjukdomar med orala manifestationer Ulf Mattsson Docent och övertandläkare Centralsjukhuset, Karlstad 14:30 Eftermiddagskaffe 15:00 Mobil tandvårdsverksamhet – så får du hemtandvården att fungera • Så ökar du tillgängligheten av munhälsovård för våra multisjuka äldre • Förebyggande munhälsovård för äldre genom mobiltandvård • Patientsäkerhet och vårdkvalitet vid hemtandvård – hur hanterar du riskerna? • Mobila tandvårdsteam – framtidens arbetssätt? Göran Friman Doktorand, universitetsadjunkt, bedömningstandläkare och privattandläkare Karolinska Institutet, Karlstads universitet, Landstinget i Värmland 17:00 Konferensens första dag avslutas

Besök vår hemsida www.conductive.se för erbjudanden om hotell till förmånliga priser. FRAMTIDENS GERODONTI

bokning@conductive.se

08-670 84 80


TORSDAG 19 APRIL 2012

09:05 Nya utmaningar och lÜsningar inom äldretandvürden • Munhälsan i üldrandets olika faser • Vad orsakar muntorrhet och hur kan du hjälpa din patient? • Hur länge kan en äldre och skÜr patient skÜta sina tänder? • När är det bättre att avstü frün att ge tandvürd till en äldre patient? • De senaste forskningsrÜnen inom äldretandvürd Gunilla Nordenram Docent och tandläkare Karolinska Institutet 10:00 FÜrmiddagskaffe 10:20 Uppbyggnad av ett regionalt kompetenscentrum med inriktning pü äldretandvürd • • • •

Uppbyggnad och erfarenheter av vür verksamhet Senaste forskning kring äldretandvürd – projekt vi driver Gerioweb – ett it-stÜd fÜr terapiplanering och terapikonsultation Framgüng och fallgropar under uppbyggnaden av kompetenscentrum

Lars Gahnberg Professor, enhetschef Centrum fÜr äldretandvürd (CÄT) Folktandvürden Västra GÜtalandsregionen 12:20 Konferensen avslutas. Deltagarna lämnar in sina utvärderingar 12:30 Lunch fÜr fÜrdjupningens deltagare

13:30-16:00

 t k  FĂśr

Att bli gammal – ett kariologiskt problem Under ledning av Dowen Birkhed Vi reserverar oss fÜr eventuella ändringar.

TID & PLATS

ANMĂ„LAN

Konferens 18-19 april 2012 FÜrdjupning 19 april 2012 Garnisonen konferens Karlavägen 100, Stockholm PRIS

Konferens Workshop

FĂśre 3 feb 6 550 kr 2 950 kr

FĂśre 2 mars 6 950 kr 3 550 kr

Efter 2 mars 7 650 kr 3 650 kr

Telefon Bokningslinje 08-670 84 80 Internet www.conductive.se Mail bokning@conductive.se Telefax 08-670 84 81 Konferenskod Con431

I konferenspriset ingür kaffe, lunch och dokumentation. FÜr deltagare pü workshop/fÜrdjupning ingür även lunch dag tvü. Obs! Alla priser är exkl. moms. Angivna rabatter kan ej kombineras med andra erbjudanden. FÜrbehüll Vi reserverar oss fÜr fÜrändringar i programmet, prisändringar och mÜjlighet att ställa in planerad konferens. Avbokning och Üverlütelse Om du für fÜrhinder och inte kan deltaga kan du alltid Üverlüta din plats till en kollega. Du kan ocksü fü pengarna tillbaka fÜr redan betald deltagarplats fÜrutsatt att din skriftliga avbokning är oss tillhanda senast 3 veckor fÜre konferensdatum. FÜr fullständiga avboknings avbokningsregler regler se vür hemsida www.conductive.se

FRAMTIDENS GERODONTI

bokning@conductive.se

08-670 84 80


 t k 

Fördjupning

TORSDAG 19 APRIL 2012 13:30-16:00

Att bli gammal – ett kariologiskt problem I anslutning till det som du har lärt dig under konferensen får du på denna fördjupning verktyg för hur du ska bemöta och behandla äldre med kariologiska problem. Då patienten blir äldre ökar sannolikheten för att salivsekretionen tryter och att kariesrisken ökar. Dessutom behåller allt fler äldre sina egna tänder, vilket kan vara ett bekymmer när krafterna tryter. Men med en adekvat diagnostik och ett rationellt omhändertagande – samt med hjälp av en effektiv fluorbehandling – kan vi se till att våra äldre patienter får bra tandvård. Det övergripande syftet med denna föreläsning är dels att belysa riskfaktorer hos äldre med egna tänder, dels att gå igenom effektiv kariesprofylax i hemmet och på kliniken.

Föreläsningen kommer att omfatta: Riskfaktorer • Den blottlagda rotytan – ett kariesbekymmer • Därför tryter salivsekretionen med stigande ålder • Riskprodukter och kostvanor när man bli gammal • Sockereliminationen i munhålan hos äldre-äldre • Varför trivs kariesbakterierna på ålderns höst? Kariesprofylax • Vilken tandkräm är bäst för gamla? • Göteborgsmetoden = de fyra tvåorna • Viktigt med extra fluor för många äldre • Professionell tandrengöring för de riktigt svaga • Klorhexidin och fluor – en bra kombination • Vad säger aktuell äldreforskning när det gäller karies?

Därför bör du gå fördjupningen Fördjupningen är ett utmärkt komplement till konferensen för dig som arbetar med äldres orala hälsa. Du kommer att få praktiska tips om hur du blir en bättre tandvårdare och hålla dig uppdaterad i kariologi i din arbetsroll.

Fördjupningen leds av den mycket populära och uppskattade professorn i cariologi, Dowen Birkhed. Dowen har lång erfarenhet av att utbilda tandvårdspersonal. Hans kunskap och erfarenhet kommer att ge dig en lärorik och intressant eftermiddag.

FRAMTIDENS GERODONTI

bokning@conductive.se

08-670 84 80


Avsändare: Conductive AB Karlavägen 104 115 26 Stockholm

B

Felaktiga uppgifter? Vänligen returnera till avsändare.

Framtidens Gerodonti Inbjudan till konferens i Stockholm den 18-19 april 2012 TALARE

Karolinska Institutet Gunilla Nordenram Folktandvården Västra Götalandsregionen Lars Gahnberg Ladstinget i Värmland Karolinska Institutet Göran Friman Centralsjukhuset Karlstad Ulf Mattsson Länssjukhuset Ryhov Håkan Enochsson

FÖRDJUPNING

• Hur du ökar tillgängligheten av munhälsovård för våra multisjuka äldre • De senaste forskningsrönen inom äldretandvård • Förebyggande munhälsovård för äldre

FÖRDJUPNING

Nya metoder för effektiv kariesprofylax Syftet med denna fördjupning är att ge dig den senaste kunskapen kring riskfaktorer hos äldre med egna tänder, samt att lära dig hur du kan arbeta med effektiv kariesprofylax i hemmet och på kliniken. Under ledning av den mycket populära och uppskattade professorn Dowen Birkhed. Dowen har lång erfarenhet av att utbilda tandvårdspersonal inom kariologi. Hans kunskap och erfarenhet kommer att ge dig en lärorik och rolig eftermiddag.

Con431

Dowen Birkhed Tandläkarhögskolan Göteborg

PÅ KONFERENSEN FÅR DU LÄRA DIG:

© Copyright AB Conductive. Detta material är författat och producerat av AB Conductive. Upphovsrätten till produkten ägs av AB Conductive i enlighet med Upphovsrättslagen 1960:729.

Vi på Conductive har mångårig erfarenhet av att arrangera konferenser och utbildningar. Med fokus på dig och din fortsatta kompetensutveckling jobbar vi för att skapa Sveriges bästa konferenser och utbildningar. Vill du veta mer om oss på Conductive och våra övriga arrangemang? Gå in på www.conductive.se eller maila oss på info@conductive.se. Vill du tala med oss personligen kan du ringa 08-670 84 80.

Framtidens Gerodonti  

Ökade kompetenskrav på äldretandvården Andelen äldre som har sina egna tänder kvar ökar kraftigt vilket ställer helt nya krav på tandvården...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you