Page 1

t e h r e k ä s t n ie t a p = MT + IT

Medicinteknik i utveckling Inbjudan till konferens i Stockholm den 18-19 april 2012 TALARE

SIS Owe Svensson

Optimal kommunikation och samarbete mellan MT och IT

Norrbottens läns landsting Salvatore Capizzello IT i Region Skåne Lennart Wallén Västra Götalandsregionen Lars Lindsköld Stockholms läns landsting Mårten Mannström Landstinget Västernorrland Mats Bengtsson Miljöstyrningsrådet Natalie Tordnell Maria Azzopardi

Riskanalys för drift- och patientsäkerhet

Lunds universitet Tomas Kirkhorn Kungliga Tekniska Högskolan Lars-Åke Brodin FÖRDJUPNING

Symbioteq Jakob Dumky

SYMBIOTEQ I T- S Y S T E M

R I S K A N A LY S

SAMVERKAN


Presentation Medicintekniken utvecklas – gör dina arbetssätt det också? Utvecklingen inom medicinteknik går snabbt framåt och den högteknologiska utrustningen blir mer och mer integrerad i IT-nätverk. När utrustningen blir mer komplex blir riskanalys ännu viktigare, och utrustning kopplad till nätverk ställer krav på dig att samarbeta och kommunicera väl med IT-avdelningen för att uppnå bästa drift- och patientsäkerhet.

Vad kan du förvänta dig av framtidens medicinteknik? Ta chansen att delta på en konferens skräddarsydd för dig som arbetar med medicinteknik inom sjukvården. Här får du fördjupa de kunskaper som är oumbärliga för dig; uppdatera ditt kunnande i riskanalys, lära dig kommunicera risktänkande till vårdpersonalen och samverka med IT-avdelningen. På konferensen får du lära dig: • Samarbeta och kommunicera effektivt med IT-avdelningen för bättre patientsäkerhet • Hur du utbildar vårdpersonal i riskmedveten användning av MT-utrustning • Din roll för smart upphandling av medicinteknisk utrustning • Det senaste inom imaging − framtidens medicinteknik

Du kommer bl.a. att få lyssna till: Medicinteknik och IT i sjukvården: samverkan och ansvarsfördelning Salvatore Capizzello, verksamhetsutvecklare medicinteknik, Norrbottens läns landsting Medicintekniska IT-system: riskbedömning och hantering under utbyggnad av nätverk och vid akuta kriser Mårten Mannström, avdelningschef Teknik, Stockholms läns landsting Vilka krav kan MT ställa på IT och på leverantörer av medicinteknisk utrustning? Lennart Wallén, IT-chef, IT i Region Skåne

Varmt välkommen till en unik konferens med medicinteknik i centrum!

a Nord Projektledare

MEDICINTEKNIK I UTVECKLING

bokning@conductive.se

08-670 84 80


Program ONSDAG 18 APRIL 2012

09:00 Registrering med kaffe och smörgås 09:30 Projektledare Erika Nord, Conductive, hälsar välkommen 09:35 ISO 80001-1: Nyheter inom den globala och nationella utvecklingen Owe Svensson Biomedicinsk ingenjör Medlem i tekniska kommittén för ISO 80001-1 SIS Föredraget följs av 10 minuters frågestund

10:15 Bensträckare 10:30 Framtidens medicintekniska utrustning – pågående forskning och utveckling inom medicinsk avbildningsteknik • Medicinsk avbildningsteknik – en integrerad del av morgondagens sjukvård • Trender och tendenser inom utveckling av medicinteknisk utrustning • På väg mot en säkrare sjukvård – diagnostik av riskfaktorer och individualiserad terapi Lars-Åke Brodin Professor i medicinsk teknik med inriktning mot bilddiagnostik & dekan vid Skolan för teknik och hälsa Kungliga Tekniska Högskolan

11:30 Lunch 12:30 Samverkan mellan MT och IT för ökad kvalitet och patientsäkerhet • Patientsäkerhet är mer än teknik – vad krävs av MT och IT? • Harmonisering av system för högre kvalitet och patientsäkerhet • Samverkan genom automatisering – vilken grad av kontroll krävs i kommunikationen för att uppnå patientsäkerhet? • Standarder för medicinteknik och informationsmodeller – vilket syfte tjänar de egentligen? Lars Lindsköld Systemägare Bild- och Funktionsregistret (BFR) & Projektledare DigiBildLab2 Västra Götalandsregionen

13:30 Bensträckare 13:40 Hur utbildar du vårdpersonal i säker och riskmedveten användning av medicinteknisk utrustning? • MT som utbildare: hur når jag fram till vårdpersonal och förmedlar riskmedvetenhet och säkerhetstänkande i vardagen? • Hur lär jag ut rätt förhållningssätt och hantering av MT-utrustning i både rutinanvändning och vid risksituationer för vårdpersonal? • Patienten, teknikanvändaren och tekniken – att skapa rätt fokus vid daglig hantering av högteknologisk utrustning med patientsäkerheten i centrum Tomas Kirkhorn Universitetslektor i medicinsk teknik Lunds universitet

14:40 Eftermiddagsfika 15:00 Medicinteknik och IT i sjukvården: samverkan och ansvarsfördelning • Vilka krav ställs på vårdgivaren och hur går man tillväga med tillämpning? • Verktyg för samarbete mellan Medicinsk Teknik och IT • Ansvarsfördelning för ”medicinska system”: medicinskt och tekniskt ansvar • Konkreta råd för att förankra ansvarsfördelning och samverkan på arbetsplatsen Salvatore Capizzello Verksamhetsutvecklare medicinteknik Norrbottens läns landsting

16:00 Bensträckare 16:10 Upphandling av medicinteknisk utrustning: vad kan vi tjäna på att upphandla grönt? • Livscykelperspektiv på medicinteknisk utrustning för energi- och kostnadsbesparingar genom gröna kriterier • Energianvändning, materialval och kemikalier som strukturerade aspekter vid upphandling • Vad kan jag bidra med? Medicinteknikerns expertis vid upphandling Natalie Tordnell Maria Azzopardi Projektledare Projektledare Miljöstyrningsrådet Miljöstyrningsrådet

17:00 Konferensens första dag avslutas MEDICINTEKNIK I UTVECKLING

bokning@conductive.se

08-670 84 80


TORSDAG 19 APRIL 2012

09:00 Medicintekniska IT-system: riskbedÜmning och hantering under utbyggnad av nätverk och vid akuta kriser • Riskhantering av nätverk vid krissituationer, utbyggnad och tillbyggnad • Utbyggnad och tillbyggnad av nätverk – sü püverkas tillkopplad MT-utrustning • RiskbedÜmning och hantering av medicinteknisk utrustning ur ett nätverksperspektiv samt utifrün ISO 80001-1 Mürten MannstrÜm Avdelningschef Teknik Stockholms läns landsting

10:00 FÜrmiddagskaffe 10:30 MT: sü bidrar du till en kostnadseffektivare verksamhet och smart upphandling • Hur ställer du rätt krav och hanterar upphandling av utrustning? • Metoder fÜr hur du som MT kan bidra till att spara kostnader fÜr verksamheten • Sü uppnür du bättre och effektivare drift genom kommunikation och relationsbyggande med leverantÜrer Mats Bengtsson Medicinsk ingenjÜr Länssjukhuset Sundsvall-HärnÜsand Landstinget Västernorrland

11:20 Bensträckare 11:30 Vilka krav kan MT ställa pü IT och pü leverantÜrer av medicinteknisk utrustning? • Hur ska leverantÜrer involveras i riskhantering av IT-infrastruktur? • Hur ska ändringshanteringen fÜr ett medicinskt nätverk gü till och hur ska ISO 80001-1 tillämpas? • En modell fÜr IT-fÜrvaltning – sü püverkar det MT Lennart WallÊn IT-chef IT i Region Sküne

12:30 Konferensen avslutas. Deltagarna lämnar in sina utvärderingar 12:30 Lunch fÜr fÜrdjupningens deltagare

t k FĂśr 

13:30-16:30 Riskanalys av medicintekniska system fÜr Ükad patientsäkerhet Under ledning av Jakob Dumky, Symbioteq Vi reserverar oss fÜr eventuella ändringar.

TID & PLATS

ANMĂ„LAN

Konferens 18-19 april 2012 FÜrdjupning 19 april 2012 Garnisonen konferens Karlavägen 100, Stockholm PRIS

Konferens FĂśrdjupning

FĂśre 27 jan FĂśre 16 mars Efter 16 mars 6 550 kr 6 950 kr 7 650 kr 2 950 kr 3 550 kr 3 650 kr

Telefon Bokningslinje 08-670 84 80 Internet www.conductive.se Mail bokning@conductive.se Telefax 08-670 84 81 Konferenskod Con425

I konferenspriset ingür kaffe, lunch och dokumentation. FÜr deltagare pü workshop/fÜrdjupning ingür även lunch dag tvü. Obs! Alla priser är exkl. moms. Angivna rabatter kan ej kombineras med andra erbjudanden. FÜrbehüll Vi reserverar oss fÜr fÜrändringar i programmet, prisändringar och mÜjlighet att ställa in planerad konferens. Avbokning och Üverlütelse Om du für fÜrhinder och inte kan deltaga kan du alltid Üverlüta din plats till en kollega. Du kan ocksü fü pengarna tillbaka fÜr redan betald deltagarplats fÜrutsatt att din skriftliga a bokning är oss tillhanda senast 3 veckor avbokning eckor fÜre konferensdatum. FÜr fullständiga aavbokningsregler bokningsregler se vür ür hemsida www.conductive.se .conducti e.se

MEDICINTEKNIK I UTVECKLING

bokning@conductive.se

08-670 84 80


t k

Fördjupning

TORSDAG 19 APRIL 2012 13:30-16:30

Riskanalys av medicintekniska system för ökad patientsäkerhet Risker är en del av din vardag, och att hantera dem på rätt sätt är ett krav för att säkerställa patientsäkerheten på din arbetsplats. Vilka risker kan uppstå då en eller flera medicintekniska apparater sammankopplas till ett system? Hos vem ligger ansvaret om något går fel? Under en intensiv eftermiddag får du fördjupa dig inom riskanalys av medicintekniska system och utveckla ditt teoretiska kunnande inom ämnet. Du får lära dig: • Gällande krav för sammankopplade medicintekniska system inom vården • Metoder för riskanalys av sammankopplade system baserat på standarden ISO 14971 och IEC 80001-1 • Skillnaden mellan riskhantering och riskanalys • Verktyg för att utforma och använda riskanalys i vården • Roller och ansvar vid hantering av medicintekniska system

Därför bör du gå fördjupningen På denna fördjupning får du som är yrkesverksam inom medicinteknik inom sjukvården tillfälle till en grundlig teoretisk uppdatering om riskanalys av medicintekniska system. Du får relevant information om teori och regelverk samt metoder att koppla till din dagliga arbetssituation.

Fördjupningen leds av den medicintekniske experten Jakob Dumky, Symbioteq Jakob Dumky är en mycket uppskattad och erfaren föreläsare på grund av sitt stora kunnande inom medicinteknik. Jakob är specialiserad inom regelverket för medicintekniska produkter, riskhantering och säkerhet och är en van föreläsare inom ämnet. Företaget Symbioteq är speciliserat på

SYMBIOTEQ

kvalitetssäkring inom medicinteknik.

Besök vår hemsida www.conductive.se för erbjudanden om hotell till förmånliga priser.

MEDICINTEKNIK I UTVECKLING

bokning@conductive.se

08-670 84 80


Avsändare: Conductive AB Karlavägen 104 115 26 Stockholm

B

Felaktiga uppgifter? Vänligen returnera till avsändare.

Medicinteknik i utveckling Inbjudan till konferens i Stockholm den 18-19 april 2012 TALARE

SIS Owe Svensson

PÅ KONFERENSEN FÅR DU LÄRA DIG:

• MT och IT: samverkan och kommunikation Norrbottens läns landsting Salvatore Capizzello

• Riskhantering av medicintekniska system

IT i Region Skåne Lennart Wallén

• Senaste forskningen inom imaging

• MT:s roll inom upphandling

Västra Götalandsregionen Lars Lindsköld Stockholms läns landsting Mårten Mannström Landstinget Västernorrland Mats Bengtsson Miljöstyrningsrådet Natalie Tordnell Maria Azzopardi Lunds universitet Tomas Kirkhorn Kungliga Tekniska Högskolan Lars-Åke Brodin

FÖRDJUPNING

Riskanalys av medicintekniska system för ökad patientsäkerhet Vilka risker kan uppstå då en eller flera medicintekniska apparater sammankopplas till ett system? Uppdatera dina kunskaper i riskanalys och regelverk utifrån ISO 14971 och IEC 80001-1. Under ledning av Jakob Dumky, Symbioteq

SYMBIOTEQ

FÖRDJUPNING

© Copyright AB Conductive. Detta material är författat och producerat av AB Conductive. Upphovsrätten till produkten ägs av AB Conductive i enlighet med Upphovsrättslagen 1960:729.

Con425

Symbioteq Jakob Dumky Vi på Conductive har mångårig erfarenhet av att arrangera konferenser och utbildningar. Med fokus på dig och din fortsatta kompetensutveckling jobbar vi för att skapa Sveriges bästa konferenser och utbildningar. Vill du veta mer om oss på Conductive och våra övriga arrangemang? Gå in på www.conductive.se eller maila oss på info@conductive.se. Vill du tala med oss personligen kan du ringa 08-670 84 80.

Medicinteknik i utveckling  

Hur bra kommunicerar MT och IT på din arbetsplats? Idag är medicinteknik och IT nära sammanlänkade, och utan gott samarbete sätts både drif...